Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

GELEŽINIS KARDAS 2014

 

Naujienos

Nuotraukos

Vaizdo medžiaga

Naudingos nuorodos

Informacija žiniasklaidai

         
IRON SWORD 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

„Geležinis kardas“ (angl. Iron Sword) - tai Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų organizuojamos tarptautinės pratybos Lietuvoje. Šios serijos pratybos yra NATO karinio rengimo ir pratybų organizavimo programos (angl. MTEP - Military Training and Exercise Program) dalis. Šiais metais jos Lietuvoje rengiamos pirmą kartą ir ateityje planuojama organizuoti kasmet.

 

Lietuvoje, lapkričio 2-14 dienomis, vykstančiose tarptautinėse pratybose „Geležinis kardas 2014“ dalyvauja apie 2,5 tūkst. karių iš devynių NATO šalių: Čekijos Respublikos, Estijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Kanados, Lietuvos, Liuksemburgo, Vengrijos ir Vokietijos. Planuojama, kad kasmet pratybos augs ir apjungs vis daugiau NATO ir partnerių šalių karių.

 

Pagrindinis pratybų tikslas - treniruoti NATO jungtinių karinių vienetų sąveiką, veiksmų suderinamumą bei pasirengimą vykdyti gynybines ir puolamąsias operacijas;

 

Mokymų tikslai:

 

- stiprinti karinį daugiašalį bendradarbiavimą;

- keistis turima patirtimi su sąjungininkais;

- įvertinti Sausumos pajėgų vienetų pasirengimą būdėti NATO greitojo reagavimo pajėgose 2015 ir 2016 metais (ang. NATO Responce Force);

- treniruoti Sausumos pajėgų Nekinetinių operacijų karius vykdyti netiesioginio poveikio operacijas civilinėje aplinkoje;

- treniruotis vykdyti priimančios šalies paramą bei tobulinti procedūras sąjungininkų atvykimui į LR teritoriją.

 

Pratybų vietos

 

Spalio 13-15 dienomis Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre, Nemenčinėje vyko pratybų „Geležinis kardas 2014“ tarptautiniai štabų mokymai, kuriuose pratybų dalyviai suplanavo gynybos ir puolimo operacijų veiksmus. Suplanuotų karinių operacijų efektyvumas bus patikrintas vykdant užduotis per pratybų aktyviąją fazę dviejuose pagrindiniuose Lietuvos kariuomenės poligonuose.

 

Pirmąją lauko taktikos  pratybų savaitę pratybų dalyviai treniruojasi vykdyti puolimo ir gynybos veiksmus Gaižiūnų ir Generolo Silvestro Žukausko poligonuose. Antrąją pratybų savaitę dalyviai susirinks į Generolo Silvestro Žukausko poligoną Pabradėje, kur atliks padalinių apsikeitimo vietovėje veiksmus ir toliau vykdys suplanuotas karines operacijas.

 

Pratybų dalyviai 

 

Atsižvelgiant į pratybų „Geležinis kardas“ tikslus, pagrindinis dėmesys pratybose skiriamas treniruojamiems Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vienetams, tačiau jose drauge treniruojasi ir kariai iš kitų aštuonių NATO šalių - Čekijos Respublikos, Estijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Kanados, Liuksemburgo, Vengrijos ir Vokietijos.

 

Aukščiausią pratybų štabą sudaro kariai iš visų pratybose dalyvaujančių šalių, tačiau jo pagrindas - Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų kariai.

 

Lauko taktinėse pratybose, vykstančiose Gaižiūnų ir Generolo Silvestro Žukausko poligonuose, dalyvauja Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų, Karaliaus Mindaugo husarų, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų, Juozo Vitkaus inžinerijos, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo ir Kęstučio mechanizuotieji pėstininkų batalionai, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-oji ir Vyčio apygardos 5-oji rinktinės bei kiti priskirti Lietuvos kariuomenės vienetai (Karinių oro pajėgų, Logistikos valdybos, Karo policijos ir Mokymo ir doktrinų valdybos) - iš viso per 1900 karių. Su Lietuvos kariais pratybose „Geležinis kardas 2014“ dalyvauja oro gynybos būrys iš Čekijos Respublikos - apie 75 kariai, pėstininkų būrys iš Estijos - apie 30 karių, po kuopą iš Lietuvoje  dislokuoto JAV Sausumos pajėgų 1-osios kavalerijos divizijos 1-osios brigados kovinės grupės 8-ojo kavalerijos pulko 2-ojo bataliono ir 173-ios oro desanto brigados - apie 220 karių, žvalgų kuopa ir inžinierių būrys iš Vokietijos - apie 180 karių, pėstininkų kuopa iš Jungtinės Karalystės - apie 130 karių, pėstininkų kuopa iš Vengrijos - apie 140 karių, pėstininkų būrys iš Kanados - apie 30 karių ir žvalgų būrys iš Liuksemburgo - apie 30 karių.

 

Pažymėtina, kad Liuksemburgo, Vengrijos ir Vokietijos kariuomenių kariai, Lietuvoje rengiamose pratybose, dalyvauja pirmą kartą.

 

Pratybų sumanymas ir tematika

 

Tarptautinės pratybos „Geležinis kardas 2014" sudarytos iš keturių etapų. Pirmieji du etapai - pratybų sumanymas ir planavimas, vyko nuo praeitų metų gruodžio mėnesio iki šių metų spalio mėnesio. Spalio 13-15 dienomis Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre, Nemenčinėje vyko pratybų „Geležinis kardas 2014“ tarptautiniai štabų mokymai, kuriuose pratybų dalyviai suplanavo gynybos ir puolimo operacijų bei padalinių apsikeitimo vietovėje veiksmus. Lapkričio mėnesį vyksta trečiasis pratybų etapas - aktyvioji fazė. Šio etapo metu pratybų dalyviai tobulina NATO jungtinių karinių vienetų sąveiką, veiksmų suderinamumą, vykdo gynybines, puolamąsias, padalinių apsikeitimo vietovėje ir stabilizavimo operacijas.

 

Pirmąją lauko taktikos  pratybų savaitę, lapkričio 4-7 dienomis, kariai vykdo puolimo ir gynybos veiksmus Gaižiūnų ir Generolo Silvestro Žukausko poligonuose.

 

Lapkričio 8-9 dienomis Gaižiūnų poligone treniravęsi vienetai Generolo Silvestro Žukausko poligoną atliks padalinių apsikeitimo vietovėje veiksmus. Karinės technikos kolonos, šarvuočiai, lengvieji visureigiai ir sunkvežimiai, keliais judės Pabradės miesto link. Kolonos judės keliais Rukla-Molėtai-Pabradė.

 

Antrąją pratybų savaitę, lapkričio 10-13 dienomis, jungtiniai sąjungininkų vienetai atlikę persigrupavimą Generolo Silvestro Žukausko poligone toliau, pagal sugalvotą scenarijų, vykdys suplanuotas karines užduotis.

 

Tarptautinių pratybų „Geležinis kardas 2014“ metu yra vertinamas Sausumos pajėgų vienetų pasirengimas būdėti NATO greitojo reagavimo pajėgose 2015 ir 2016 metais (ang. NATO Responce Force). Taip pat šios pratybos yra susietos su Sausumos pajėgų Nekinetinių operacijų pratybomis „Pasitikėjimas 2014“, kuriose kariai treniruojasi vykdyti netiesioginio poveikio operacijas civilinėje aplinkoje - Molėtų ir Švenčionių rajonuose.

 

Lapkričio 13 d., po tarptautinių pratybų „Geležinis kardas 2014“ svečių ir žiniasklaidos dienos, Generolo Silvestro Žukausko poligone vyks oficiali pratybų uždarymo ceremonija.

 

Po pratybų, ketvirtame etape, bus atlikta tarptautinių pratybų „Geležinis kardas 2014“ pasiektų rezultatų analizė ir jų aptarimas. 

 

Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadas yra atsakingas už priimančiosios šalies paramos organizavimą pratybose Lietuvoje dalyvausiančių NATO šalių kariams bei už nacionalinį pratybose dalyvausiančių Lietuvos kariuomenės padalinių vertinimą, todėl šios pratybos Lietuvos kariuomenei yra gera proga pasitreniruoti vykdyti priimančios šalies paramą ir tobulinti procedūras sąjungininkų atvykimui į LR teritoriją, taip pat treniruoti karinius vienetus veikti drauge su sąjungininkais.

 

Per pratybas naudojama technika

 

Per tarptautines pratybas „Geležinis kardas“ yra naudojama virš 300 įvairios karinės paskirties transporto priemonių.

 

Lauko taktinių pratybų metu Lietuvos kariai veikia su vikšriniais šarvuotais transporteriais M113, kariniais visureigiais HMMWV, kariniais sunkvežimiais MB Unimog, mobiliomis vadavietėmis DAF, bei daugiafunkciniais sunkvežimiais SISU. JAV  kariai pratybose dalyvauja su Lietuvoje turimais šarvuotais transporteriais Stryker, pėstininkų kovos mašinomis Bradley, kariniais visureigiais HMMWV ir kita karine technika. Vokietijos žvalgai pratybose treniruojasi su šarvuotais transporteriais FUCHS, lengvai šarvuotais visureigius FENNEK, kitais kariniais visureigiais ir sunkvežimiais. Vokietijos inžinieriai pratybose naudoja inžinerinės-evakuacinės paskirties sunkiąsias vikšrines transporto priemones BPZ. Vengrijos pėstininkai - ratinius šarvuotus transporterius BTR-80 ir BTR-80 AM, karinius visureigius ir sunkvežimius. Jungtinės karalystės kariai į pratybas atsigabeno karinius visureigius Land Rover, keturračius ir karinius sunkvežimius.  Liuksemburgo kariuomenės žvalgų būrys pratybose veikia su lengvai šarvuotais kariniais visureigiais DINGO.

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2014-11-06
Sprendimas: Fresh Media