Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

KARDO KIRTIS 2014

Naujienos
Nuotraukos
Vaizdo medžiaga
Nuorodos
Informacija žiniasklaidai
  

„Kardo kirtis" (angl. Saber Strike) - tai kasmetinės Jungtinių Amerikos Valstijų Sausumos pajėgų Europoje (angl. U. S. Army in Europe, USAREUR) organizuojamos tarptautinės pratybos Baltijos šalyse. Šios serijos pratybos Baltijos šalyse šiemet vyksta jau ketvirtajį kartą.

 

 

Pratybos „Kardo kirtis" kasmet auga ir apjungia vis daugiau NATO ir partnerių šalių karių. Šių metų pratybose dalyvauja rekordinis skaičius - daugiau nei 4,5 tūkst. karių iš dešimties NATO ir partnerių šalių - Danijos, Estijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Kanados, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Norvegijos ir Suomijos. Keli šimtai jų treniruojasi Estijoje, apie 2 tūkst. Latvijoje ir apie 2,3 tūkst. Lietuvoje. Tai - didžiausios tarptautinės pratybos Lietuvoje nuo įstojimo į NATO.

 

Šių metų pratybose „Kardo kirtis 2014" birželio 9-20 dienomis vienu metu vyksta  brigados lygmens štabų mokymai ir lauko taktikos pratybos. Jomis siekiama treniruoti NATO jungtinių karinių vienetų sąveiką, veiksmų suderinamumą bei pasirengimą vykdyti gynybines ir puolamąsias operacijas.

 

 

Pratybų tikslai:

 

- stiprinti karinį trišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą;

- keistis turima patirtimi su sąjungininkais;

- treniruoti NATO jungtinių karinių vienetų sąveiką, veiksmų suderinamumą bei pasirengimą vykdyti gynybines ir puolamąsias operacijas;

- treniruotis vykdyti priimančios šalies paramą bei tobulinti procedūras sąjungininkų atvykimui į LR teritoriją.

 

 Pratybų vietos

 

Pratybos „Kardo kirtis" vyksta rotacijos principu, kasmet jų pagrindas sutelkiamas vis kitoje Baltijos šalyje. Šiemet pratybų pagrindas yra Latvijoje, todėl čia (Rygoje esančioje Latvijos karo akademijoje) yra dislokuotas aukščiausias pratybų štabas (divizijos lygmens).

 

Štabų mokymai vyksta visose Baltijos šalyse. Estijoje štabų mokymai vyksta Tartu mieste, Latvijoje - Rygoje ir Adaži poligone, Lietuvoje - Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre Nemenčinėje.

 

Lauko taktikos pratybos vyksta Latvijoje ir Lietuvoje. Latvijoje jos vyksta Adaži poligone, Lietuvoje - Gaižiūnų poligone. Lietuvoje vyksiančias pratybas koordinuojantis štabas įsikuręs LDK Algirdo mechanizuotajame pėstininkų batalione Rukloje. Pratybose naudojami orlaiviai pagrinde yra dislokuoti karinėse bazėse Estijoje (Amari) ir Latvijoje (Lielvarde).

 

Pratybų dalyviai

 

Atsižvelgiant į pratybų „Kardo kirtis" tikslus, pagrindinis dėmesys pratybose skiriamas Baltijos šalims, tačiau jose drauge treniruojasi ir kariai iš kitų septynių NATO ir partnerių šalių - Danijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Kanados, Lenkijos, Norvegijos ir Suomijos.

 

Aukščiausią pratybų štabą, dislokuotą Latvijoje (Rygoje), sudaro kariai iš visų pratybose dalyvaujančių šalių, tačiau jo pagrindą sudaro JAV kariuomenės Pensilvanijos Nacionalinės gvardijos divizijos štabo kariai.

 

Lietuvoje vykstančias pratybas koordinuojančio štabo pagrindą sudaro kariai iš Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų ir Danijos divizijos 2-osios brigados štabo.

 

Visose Baltijos šalyse vykstančiuose štabų mokymuose planuoti karines operacijas ir joms vadovauti treniruojami: Estijoje - brigados ir jai priklausančių batalionų štabai, Latvijoje - Lietuvos ir Latvijos brigadų bei JAV ir Suomijos batalionų štabai, Lietuvoje - Lietuvos ir Latvijos brigadoms priklausančių batalionų štabai, JAV ir Suomijos batalionų padalinių valdymo grupės.

 

Latvijos Adaži poligone vykstančiose lauko taktinėse pratybose dalyvauja du tarptautiniai batalionai. Vienam batalionui vadovauja estai, kitam - latviai. Estų vadovaujamame batalione veikia po kuopą iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos (iš DK Birutės ulonų bataliono), Kovinės inžinerijos būrys iš Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono bei Taktinė oro atakos valdymo grupė iš Generolo R. Giedraičio artilerijos bataliono. Latvių vadovaujamame batalione veikia po kuopą iš Danijos, Jungtinės Karalystės, Kanados ir Norvegijos. Kuopos yra sustiprintos būriais iš JAV kariuomenės.

     

Lietuvoje, Gaižiūnų poligone, vykstančiose lauko taktinėse pratybose dalyvauja Danijos divizijos aukštos parengties bataliono kovinė grupė - apie 900 karių, LDK Algirdo mechanizuotasis pėstininkų batalionas su priskirtais vienetais (oro gynybos, karo medicinos, karo policijos, karo inžinerijos) - apie 700 karių, Lietuvoje dislokuota USAREUR 173-osios oro desanto brigados kuopa - apie 150 karių, po kuopą iš LDK Kęstučio mechanizuotojo pėstininkų ir DK Birutės ulonų batalionų - apie 250 karių, žvalgų būrys iš Lenkijos kariuomenės Sausumos pajėgų - apie 50 karių ir apie 40 karių būrys iš JAV Pensilvanijos nacionalinės gvardijos.
          

Pažymėtina, kad pratybose dalyvauja ne tik sausumos, bet ir oro pajėgų elementas. Jį sudaro įvairaus tipo orlaiviai (žr. žemiau) iš Danijos, Estijos ir Latvijos karinių oro pajėgų bei JAV Pensilvanijos, Mičigano bei Minesotos valstijų nacionalinių gvardijų oro komponentų. Vokietijos Karinių jūrų pajėgų Oro operacijų valdymo centras, dislokuotas Giulksburgo (Gluecksburg) mieste Vokietijoje, pratybose atlieka Jungtinio oro operacijų valdymo centro vaidmenį.

 

 

 

Pratybų sumanymas ir tematika

 

Baltijos šalyse vykstantys štabų mokymai ir lauko taktinės pratybos Adaži poligone, Latvijoje, vykt dviem etapais. Pirmojo etapo metu birželio 10-13 dienomis vyko situacinis karinis rengimas. Šio etapo metu štabų mokymuose dalyvaujantys kariai buvo apmokomi valdyti kompiuterinius taktikos treniruoklius bei vykdė pasiruošimą štabų mokymų aktyviajai fazei. Lauko taktinėse pratybose Latvijoje dalyvaujantys kariai buvo treniruojami veikti įvairiose mokomosiose vietose - persikėlimo per vandens kliūtis, taktinio judėjimo į kontaktą, suplanuotos ir staigios gynybos, stabdymo ir puolimo veiksmų.

 

Antrasis pratybų etapas vyksta birželio 16-19 dienomis. Jo metu vyksta tiek štabų mokymai visose Baltijos šalyse, tiek ir lauko taktinės pratybos Latvijoje pagal išgalvotą scenarijų, orientuotą į gynybos, puolimo ir kontratakos operacijas.

 

Lietuvoje, Gaižiūnų poligone, lauko taktinėse pratybose dalyvausiantys vienetai vykdo gynybines ir puolimo operacijas pagal iš anksto išgalvotą scenarijų birželio 10-18 dienomis.

 

Oficialus pratybų „Kardo kirtis 2014" uždarymas Latvijoje vyks birželio 20 d., Lietuvoje jis bus organizuotas birželio 18 d.

 

Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadas yra atsakingas už priimančiosios šalies paramos organizavimą pratybose Lietuvoje dalyvausiančių NATO šalių kariams bei už nacionalinį pratybose dalyvausiančių Lietuvos kariuomenės padalinių vertinimą, todėl šios pratybos Lietuvos kariuomenei bus gera proga pasitreniruoti vykdyti priimančios šalies paramą ir tobulinti procedūras sąjungininkų atvykimui į LR teritoriją, taip pat treniruoti karinius vienetus veikti drauge su sąjungininkais.

 

Pratybos „Kardo kirtis 2014" yra susietos su Latvijos kariuomenės organizuojamomis tarptautinėmis priimančiosios šalies paramos pratybomis „Baltijos šeimininkas 2014" (angl. Baltic Host 2014) ir Baltijos jūroje JAV kariuomenės organizuojamomis tarptautinėmis pratybomis „Baltops 2014".

 

 

Pratybų metu naudojama technika

 

Lauko taktinių pratybų Latvijoje metu Estijos mechanizuota pėstininkų kuopa veikia su ratiniais šarvuočiais Patria Pasi. JAV būriai veikia su vikšrinėmis Bradley pėstininkų kovos mašinomis M2, paramą netiesiogine ugnimi koordinuoja naudodami Bradley ugnies paramos komandos kovos mašiną M7. Danijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Lietuvos ir Norvegijos kuopos yra motorizuotosios ir veikia su įvairia lengvai šarvuota ir nešarvuota ratine technika.

 

Lauko taktinių pratybų Lietuvoje metu LDK Algirdo mechanizuotasis pėstininkų batalionas veikia su vikšriniais šarvuočiais M113, LDK Kęstučio mechanizuotojo pėstininkų bataliono kuopa - su vikšriniais transporteriais BV206, DK Birutės ulonų bataliono kuopos veikia su kariniais sunkvežimiais MAN, būrys iš JAV Pensilvanijos nacionalinės gvardijos - su ratinėmis šarvuotomis kovos mašinomis Stryker.

 

Pirmą kartą istorijoje Lietuvoje sulaukėme ir gausaus skaičiaus Danijos kariuomenės karinės technikos, su kuria pratybų metu veikia Danijos divizijos aukštos parengties bataliono kovinės grupės kariai. Tai - kovos tankai Leopard 2 A5, vikšriniai šarvuočiai M113 G4, vikšrinės šarvuotos pėstininkų kovos mašinos CV 9035, ratinės pėstininkų kovos mašinos Piranha, šarvuoti medicinos sunkvežimiai Duro, įvairios paskirties inžinerinės mašinos, šarvuotos technikos remonto ir evakuacijos mašinos, šarvuotos ratinės žvalgybinės mašinos Eagle IV.

 

Šiuolaikinis mūšis yra sunkiai įsivaizduojamas be ugnies paramos iš oro, tad pratybose artimą paramą iš oro suteikti treniruojasi aštuoni JAV Minesotos valstijos nacionalinės oro pajėgų gvardijos naikintuvai F-16, JAV Karinių oro pajėgų reaktyvinis strateginis bombonešis B-52, taip pat Estijos Karinių oro pajėgų mokomasis reaktyvinis lėktuvas L-39. Šių orlaivių panaudojimą koordinuoja Jungtinių atakų vadovai (angl. Joint Terminal Attack Controler, JTAC) iš JAV nacionalinės oro pajėgų gvardijos.

 

Kuru minėtus orlaivius ore užpildyti pasirengę du JAV Mičigano ir Pensilvanijos valstijų nacionalinių oro pajėgų gvardijų orlaiviai KC-135. Logistinių oro desanto operacijų vykdymui naudojamas JAV oro pajėgų Europoje transporto lėktuvas C-130, sraigtasparniai CH-47 Chinook. Gelbėjimo ir evakuacijos operacijas, esant poreikiui, pratybų metu vykdo Latvijos Karinių oro pajėgų sraigtasparnis Mi-17 su įgula.

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2014-06-17
Sprendimas: Fresh Media