Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

BALTIC HOST 2015

„Baltic Host" (liet. „Baltijos šeimininkas"). Lapkričio 9-20 d.

 


Nuo 2009 m. kasmet vienu metu visose trijose Baltijos valstybėse vykstančios pratybos yra skirtos tobulinti šalių karinių ir civilinių institucijų ir sąjungininkų tarpusavio sąveiką planuojant ir organizuojant priimančiosios šalies paramą atvykstančioms NATO pajėgoms.

Pratybose „Baltic Host 2015" pirmą karta per šių pratybų istoriją rengiamas Lietuvos nacionalinio jungtinio priimančiosios šalies paramos koordinacinio komiteto, vadovaujamo krašto apsaugos ministro, posėdis. Posėdžio metu Lietuvos ministerijų atstovai treniruosis priimti sprendimus, susijusius su priimančiosios šalies paramos tiekimu. Šia pratybų dalimi siekiama nustatyti strateginio lygmens priimančiosios šalies paramos problemas, suformuoti ir pateikti siūlymus vyriausybei, kaip geriausiai jas išspręsti, kad atvykę sąjungininkai galėtų kuo greičiau vykdyti užduotis.

 

Šiųmetinės priimančiosios šalies pratybos „Baltic Host" išsiskiria ir tuo, kad yra susietos su Baltijos valstybėse vykstančiomis Sąjungininkų greitojo reagavimo korpuso (angl. Allied Rapid Reaction Corps, ARRC) vadavietės pratybomis „Arcade Fusion". Pastarosiose pratybose NATO korpuso vadovavimo ir valdymo vienetai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje treniruojasi operacijų valdymo ir sąveikos su nacionaliniais vienetais užtikrinant NATO greitojo reagavimo pajėgų dislokavimą regione.

 

Pagal pratybų scenarijų, bręstant regioninei saugumo krizei, į tris Baltijos šalis krizės suvaldyti dislokuojasi NATO pajėgos, kurioms vadovauja Greitojo reagavimo korpuso vadavietė.

 

Prie pratybų taip pat prisijungė Lietuvoje veikiantis NATO pajėgų integravimo vienetas (angl. NATO Force Integration Unit, NFIU).

 

Kasmet pratyboms „Baltic Host" rotacijos pagrindu vadovauja vis kita Baltijos šalis. 2015 metų pratyboms vadovauja Lietuvai atstovaujantis Lietuvos kariuomenės Jungtinis štabas.

 

Šiemet pratybose  "Baltic Host" Baltijos valstybėse iš  viso dalyvauja apie  350 karių ir civilių. 

 

Priimančiosios šalies parama – tai karinės ir civilinės sričių parama, taikos, krizių ar karo metu priimančios šalies suteikiama aljanso pajėgoms ir organizacijoms, dislokuojamoms ar vykdančioms operacijos tos šalies teritorijoje, arba ją kertančioms.

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2015-11-13
Sprendimas: Fresh Media