Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

GELEŽINIS KARDAS 2015

 Didžiausiose šiais metais nacionalinės kolektyvinės gynybos lauko pratybose „Geležinis kardas 2015" (angl. "Iron Sword 2015") treniruojasi daugiau nei 2000 karių, iš kurių apie 800 - atvykę sąjungininkai. Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų organizuojamų tarptautinių pratybų pagrindinis tikslas - treniruoti ir įvertinti šalių-sąjungininkių jungtinių karinių vienetų sąveiką, veiksmų suderinamumą ir pasirengimą vykdyti gynybines ir puolamąsias operacijas.

 

Šios pratybos yra įtrauktos ir į NATO karinio rengimo ir pratybų organizavimo programą (angl. MTEP - Military Training and Exercise Program) ir vyksta generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje.


Pratybų dalyviai
Pratybose „Geležinis kardas 2015" dalyvauja daugiau nei tūkstantis karių iš įvairių Lietuvos kariuomenės padalinių. Pagrindinę mokymų auditoriją sudaro kariai iš Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų, Karaliaus Mindaugo husarų, Juozo Vitkaus inžinerijos, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio mechanizuotojo pėstininkų, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų batalionų.

 

Pratybose taip pat dalyvauja kariai iš Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios ir Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinių bei priskirti kariai iš Karinių oro pajėgų, Logistikos valdybos, Karo policijos bei Mokymo ir doktrinų valdybos.

Pratybose su Lietuvos kariais dalyvauja ir virš 800 karių iš šalių-sąjungininkių su savo karine technika ir ginkluote. Čekijos Respublika atsiuntė oro gynybos būrį, Vokietija - žvalgų būrį ir aptarnaujantį personalą, Jungtinė Karalystė - pėstininkų kuopą, JAV - mechanizuotųjų pėstininkų kuopą su tankais Abrams ir šarvuočiais Bradley, Kanada - snaiperių ir žvalgų vienetą, Latvija - dvi pėstininkų kuopas, Lenkija - pėstininkų būrį su šarvuotais transporteriais Rosomak, Vengrija ir Gruzija į mokymus atsiuntė štabo karininkus padėsiančius planuoti ir valdyti įvairias operacijas.


Pratybų sumanymas ir tematika
Didžiausiose šiemet lauko pratybose „Geležinis kardas 2015" Lietuvos kariuomenė su sąjungininkais treniruosis ir rengsis kolektyvinei šalies gynybai pagal Šiaurės Atlanto sutarties 5 str.
Pratybose treniruojama ir vertinama šalių-sąjungininkių junginių karinių vienetų sąveika, veiksmų suderinamumas bei pasirengimas vykdyti gynybines ir puolamąsias operacijas. Tokio pobūdžio mokymai sudaro puikias sąlygas keistis patirtimi vykdant plataus spektro karines operacijas ir išlaikant aukštą pasirengimo lygį siekiant adekvačiai reaguoti į esamus ir būsimus iššūkius.


Pratybose „Geležinis kardas 2015" naudojamas išgalvotas scenarijus, sukurtas pagal paskutinių karinių konfliktų pobūdį bei pastarojo meto saugumo iššūkius regione.


Mokymai vyksta dviem etapais: pirmąją savaitę kariai keičiasi patirtimi planuojant ir vykdant gynybines bei puolamąsias operacijas. Antrąją savaitę vykdomos kompleksinės pratybos, kurių metu bus toliau treniruojama ir vertinama šalių-sąjungininkių ir partnerių sąveika bei veiksmų suderinamumas.


Pratybų dalyviai yra suskirstyti į dvi kovines grupes. Atkartojant pratybų pavadinimą viena iš jų yra pavadinta „Geležis" (angl. Iron), antroji - „Kardas" (angl. „Sword"). Kovinei grupei „Geležis" vadovauja Karaliaus Mindaugo husarų bataliono pagrindu sudarytas štabas, kuriame taip pat darbuojasi specialistai iš Lenkijos, Vengrijos, Kanados ir Jungtinės Karalystės. Didžiąją šios kovinės grupės dalį sudaro Lietuvos kariai, tačiau su jais kartu sėkmingai treniruojasi kariai iš Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Kanados ir JAV. Kovinės grupės „Kardas" štabo pagrindą sudaro kariai iš JAV, o kartu su jais įgūdžius tobulina karininkai iš Latvijos ir Čekijos Respublikos. Grupės pagrindas - JAV ir Latvijos kariai, juos remia Lietuvos karo inžinieriai ir artileristai, o oro gynybą užtikrina Čekijos Respublikos kariai.
Aukštesniajam štabui vadovauja Lietuvos karininkas, o jam talkina karininkai iš Gruzijos, Kanados, JAV, Vokietijos, Čekijos ir Lietuvos.

 

Pratybose „Geležinis kardas 2015" taip pat integruotos Sausumos pajėgų Nekinetinių operacijų pratybos „Pasitikėjimas 2015" bei snaiperių įgūdžių tobulinimo mokymai.

Per pratybas naudojama technika
Per tarptautines pratybas „Geležinis kardas 2015" naudojama virš 300 įvairios karinės paskirties transporto priemonių. Lauko taktinių pratybų metu Lietuvos kariai veikia su vikšriniais šarvuotais transporteriais M113, kariniais visureigiais HMMWV, kariniais sunkvežimiais MB Unimog, mobiliomis vadavietėmis DAF, bei daugiafunkciniais sunkvežimiais SISU. JAV kariai pratybose dalyvauja su Lietuvoje turimais tankais Abrams, pėstininkų kovos mašinomis Bradley, kariniais visureigiais HMMWV ir kita karine technika. Lenkijos kariai pratybose veikia su šarvuotais transporteriais Rosomak. Latvijos ir Jungtinės Karalystės kariai - visureigiais Mercedes ir Land Rover.


Šiuolaikinis mūšis neįsivaizduojamas be paramos iš oro. Dėl to pratybose dalyvauja NATO oro policijos misiją atliekantys Vengrijos pilotai su naikintuvais JAS-39 „Gripen", taip pat bus naudojamas karinis transporto lėktuvas C-27J „Spartan", kuris iš Zoknių oro uosto gabenojungtinę lietuvių ir JAV oro desanto karių grupę.

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2015-11-18
Sprendimas: Fresh Media