Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Archyvas

LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO ŠTABO BATALIONO KARIAI DALYVAVO NATO KONTAKTINĖS AMBASADOS BALTARUSIJOJE PASIKEITIMO CEREMONIJOJE

 

 

2010 m. gruodžio 15 dieną Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono Garbės sargybos kuopos kariai dalyvavo NATO kontaktinės ambasados Minske (Baltarusijos Respublika) pasikeitimo ceremonijoje. Ceremonijoje, kuri vyko Lietuvos Respublikos ambasadoje Minske, NATO vėliava buvo iškilmingai perduota naujajai NATO kontaktinei šaliai Minske - Prancūzijai. Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo NATO šalių diplomatinio korpuso, Užsienio reikalų, Gynybos ministerijos atstovai, svečiai iš Baltarusijos valstybinio universiteto, žurnalistai.

Garbės sargybos kuopos kariai iškilmingos ceremonijos metu sulankstė NATO vėliavą ir ją, Šiaurės Atlanto sutarties šalių simbolį, perdavė Lietuvos Respublikos ambasadoriui Minske Edminui Bagdonui. Jis, drauge su vėliava, Prancūzijos ambasadoriui Michel Raineri perdavė ir NATO diplomatinio atstovavimo funkcijas, kurias Prancūzijos ambasada Minske pradės vykdyti nuo 2011 m. pradžios.

Lietuvos ambasada NATO kontaktinės ambasados funkcijas Baltarusijoje vykdė net tris kadencijas iš eilės nuo 2004 m. Nuo ateinančių metų sausio 1 d. Lietuvos ambasada Gruzijoje vykdys NATO kontaktinės ambasados funkcijas šioje šalyje. Moldovoje mūsų šalies ambasada atstovauja Aljansui nuo 2009 m. sausio mėn.

Lietuvos atstovybės, kaip NATO kontaktinės ambasados, pirmiausia siekia pristatyti buvimo valstybės visuomenei Aljanso veiklą, jos kryptis ir prioritetus. Įvairių konferencijų, diskusijų, forumų, paskaitų forma stengiamasi visapusiškai informuoti šalies gyventojus apie NATO veiklą. Taip siekiama stiprinti ne NATO šalių visuomenės žinias apie šalies bendradarbiavimo su Aljanasu galimybes ir perspektyvas.

 

 

  
  

 

 

ŠTABO BATALIONE - NAUJAS VADAS

 

 

2010 m. gruodžio 6 d. Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalione Vilniuje vyko Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono vadų pasikeitimo ceremonija. Trejus metus batalionui vadovavusį pulkininką leitenantą Raimundą Vaikšnorą pakeitė pulkininkas leitenantas Gintaras Jurčiukonis, iki paskyrimo į naująsias pareigas  ėjęs Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Operacijų valdybos Jungtinio situacijų skyriaus viršininko pareigas.

 

Tarnybą Štabo batalione baigiantis plk. ltn. R. Vaikšnoras skiriamas į Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadovybės štabo viršininko pavaduotojo pajėgumų vystymui pareigas.

 

Naujasis Štabo bataliono vadas plk. ltn. G. Jurčiukonis Lietuvos kariuomenėje tarnauja nuo 1991 metų. Karinę karjerą krašto apsaugos sistemoje pradėjo tuometinio Krašto apsaugos departamento Mokomojo junginio „Geležinis vilkas" kuopoje. Karininkas yra tarnavęs Motorizuotojoje pėstininkų brigadoje „Geležinis Vilkas",  Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje. Taip pat yra ėjęs Lauko pajėgų štabo Operacijų valdymo centro viršininko ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotojo pėstininkų bataliono štabo viršininko pareigas. Yra dalyvavęs tarptautinėje misijoje Kroatijoje, NATO Lietuvos vadovaujamoje Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupėje ir Vakarinėje Afganistano regioninėje vadavietėje Herate.  

 

Plk. ltn. G. Jurčiukonis yra baigęs Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją, mokęsis Danijos kariuomenės specialistų rengimo mokykloje, Kanados pajėgų mokykloje, Baltijos gynybos koledže, Bundesvero karo akademijoje (Vokietija) ir kitur.

 

Karininkas apdovanotas Vyčio Kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, tris kartus apdovanotas krašto apsaugos sistemos medaliu „Už tarptautines misijas", Lietuvos kariuomenės medaliu „Už pasižymėjimą" ir kitais apdovanojimais.

 

 

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono pagrindinis uždavinys - reprezentuoti Lietuvos kariuomenę, būti pasirengus išskleisti ir apsaugoti operacines vadavietes ir užtikrinti jų aprūpinimą, aprūpinti Lietuvos kariuomenės vadovybę vadovavimui ir kontrolei reikalinga informacija siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir efektyvų Lietuvos kariuomenės valdymą šalies teritorijoje ir už jos ribų, užtikrinti Lietuvos kariuomenės pajėgų ir atskirų dalinių valdymą taktinėmis ryšių ir informacinių sistemų priemonėmis ir kt.

 

 

 

 

 

 

ATVIRŲ DURŲ DIENA GEDIMINO ŠTABO BATALIONE

 

 

2010 m. lapkričio 18 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalione vyko tradicinė atvirų durų diena. Drauge su Krašto apsaugos savanorių pajėgų 8-osios rinktinės kariais bataliono kariai pasitiko per 300 moksleivių ir jų mokytojų iš Vilniaus, Grigiškių ir Elektrėnų mokyklų.

Bataliono svečiai  susipažino su bataliono istorija, karių tarnybos sąlygomis, apžiūrėjo karinę techniką, ginkluote. Iš kareivinių į ginkluotės apžiūros stendą rikiuotėje žygiavę moksleiviai turėjo progą patys išbandyti kario žygio kuprinės svorį, maskavimosi ypatumus ir subtilybes. Eilės norinčiųjų driekėsi prie kariškos estafetės - miklumą, koordinaciją ir taiklią akį išbandyti vaikai bandydavo net po kelis kartus.

Gyvosios istorijos klubas „Varingis" - ilgamečiai kariuomenės bičiuliai - susirinkusiems demonstravo X-XII amžių kario ginklus ir aprėdus bei įspūdingas bekompromises kovas. Šventės svečiai ir patys galėjo pasimatuoti linines sermėgas, žvynuočius, šalmus, išmėginti rankos tvirtumą laikant senovinius kalavijus.

Garbės sargybos kuopos kariai, tarnybos metu dažnai pirmieji pasitinkantys garbingiausius Lietuvos Respublikos svečius, aprodė savo kareivines, paradines uniformas ir atkurtą XIV a. elitinio Lietuvos kario ginkluotę ir ekipuotę. Vėliau Garbės sargybos kuopos kariai rikiuotės aikštėje svečiams atliko defile - parodomąją rikiuotės programą su stilizuotomis salvėmis. Savo parodomąją programą su žygiavimo elementais atliko ir Lietuvos kariuomenės orkestras, šį sekmadienį kviečiantis visus norinčius į Vilniaus miesto rotušę pasiklausyti koncerto, skirto Lietuvos kariuomenės dienai.

 

 

 

 

 

  

LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO ŠTABO BATALIONO KARIAI

 DALYVAVO LAUKO PRATYBOSE

 

 

2010 m. lapkričio 9-12 dienomis Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono kariai dalyvavo operacinių vadaviečių darbo lauko sąlygomis pratybose, kurių metu vykdant  štabo ir padalinių valdymo grupių planavimo procesą ir užduočių vykdymą bataliono sudėtyje, patikrino bataliono pasirengimą vykdyti jam skirtą uždavinį.

Pirmo pratybų etapo metu bataliono štabas gavo aukštesnio vado įsakymą ir atliko sprendimo priėmimo procesą bei išleido bataliono vado operacinį įsakymą. Kuopų valdymo grupės atliko padalinių valdymo procedūras ir pristatė savo sumanymus bataliono vadui. Po to sekė žygis į užduoties rajoną - kelių kilometrų ilgio automobilių kolona, lydima Karo policijos, pajudėjo Pabradės link. Bataliono kariai įrengė operacinę vadavietę, bataliono pagrindinį aprūpinimo rajoną, organizavo jų apsaugą ir logistinį bei RIS aprūpinimą. 

„Šie mokymai buvo didelis iššūkis visiems bataliono kariams - Garbės sargybos kuopai, Štabo aprūpinimo kuopai ir bataliono ryšininkams." - po mokymų kalbėjo bataliono vadas plk. ltn. Raimundas Vaikšnoras.  „Malonu, kad  bataliono kariai su šiais iššūkiais puikiai susitvarkė - vadaviečių įrengimas, jų apsauga ir logistinis aprūpinimas, ryšių užtikrinimas - tai nebuvo naujos užduotis kariams. Tačiau šių užduočių vykdymas tokiu mastu ir tokiu intensyvumu bataliono padaliniams nėra dažnas dėl taikos meto užduočių, daugiausia reprezentacinių renginių, vykdymo. Manau, kad aukšta karių motyvacija ir profesionalumas padėjo bataliono kariams įvykdyti jiems keltas užduotis." - sakė R. Vaikšnoras.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono uždavinys būti pasirengus išskleisti, apsaugoti operacines vadavietes ir užtikrinti jų funkcionavimą. Batalionas taip pat turi aprūpinti kariuomenės vadovybę reikalinga informacija ir priemonėmis siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir efektyvų kariuomenės valdymą Lietuvos respublikos teritorijoje ir už jos ribų. Bataliono kariai taip pat reprezentuoją Lietuvos valstybę ir kariuomenę oficialiuose renginiuose.

 

 

 

 

  
  

 

 

 

Štabų mokymai Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalione


Liepos 22 d. Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalione vyko štabų ir kuopų valdymo grupių mokymai, mokymai SBkurių tikslas buvo patikrinti bataliono štabo pasirengimą vykdyti sprendimo priėmimo procesą ir bataliono kuopų valdymo grupių įgūdžius atlikti operacijos planavimą.
14 valandų trukusiuose mokymuose bataliono štabas gavo aukštesnio vado įsakymą ir atliko sprendimo priėmimo procesą bei išleido bataliono vado operacinį įsakymą. Kuopų valdymo grupės atliko operacijos planavimą ir pristatė savo sprendimus bataliono vadui.
„Džiaugiuosi aukšta karių motyvacija - jie puikiai įvykdė jiems keltus uždavinius mokymų metu." - pasibaigus mokymams kalbėjo bataliono vadas plk. ltn. Raimundas Vaikšnoras. - „Metų pradžioje gavę naują kovinę užduotį, batalione kovinį rengimą pakėlėme į kitą lygmenį. Ir šie, jau treti mokymai parodė, kad mūsų bataliono kuopų vadai ir štabo personalas sugeba planuoti užduočių vykdymą labai profesionaliai." - sakė R. Vaikšnoras.
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono uždavinys būti pasirengus išskleisti, apsaugoti operacines vadavietes ir užtikrinti jų funkcionavimą. Batalionas taip pat turi aprūpinti kariuomenės vadovybę reikalinga informacija ir priemonėmis siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir efektyvų kariuomenės valdymą Lietuvos respublikos teritorijoje ir už jos ribų. Bataliono kariai taip pat reprezentuoją Lietuvos valstybę ir kariuomenę oficialiuose renginiuose.

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2011-08-11
Sprendimas: Fresh Media