Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Biblioteka

  LDK Gedimino štabo bataliono bibliotekos kūrimosi istorija

 

     1999 metais, pradėjus plėstis bataliono ramovės veiklai, buvo įkurta Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono biblioteka, nors jos ištakos siekia 1995 metus. Tuo metu knygas, kurių buvo gal apie 20 pavadinimų, tvarkė S1 rikiuotės specialistė gr. Daiva Keidošienė. Vienos pirmųjų knygų buvo raštvedybos taisyklės, statutai, kitos karinės knygos. Atskiros patalpos knygoms nebuvo, tad jos, kartu su kopijavimo aparatu ir kanceliarinėmis prekėmis, buvo laikomos archyvo sandėlyje - patalpoje be langų. Vėliau knygų skaičius didėjo. Knygas, daugiausia grožinę literatūrą, dovanojo bataliono darbuotojai, kariai. Laikui bėgant, buvo patvirtintas bibliotekininko etatas ir nedidelėse patalpose, su nedideliu knygų fondu - apie 500 knygų, tačiau su dideliais ateities planais įrengta bibliotekėlė. Pirmąja bibliotekininke tapo Reda Petrylienė, ji bibliotekos knygas tvarkė iki 2004 metų. Pirmuosius leidinius biblioteka gaudavo iš Krašto apsaugos ministerijos bibliotekos fondų. Tai buvo leidiniai ne tik karine tematika, bet ir grožinė, pažintinė literatūra.

    Bibliotekai vertingų knygų padovanojo Amerikoje gyvenantis 1-ojo DLK Gedimino pėstininkų pulko dimisijos majoras Jonas Abraitis. Jis 1998 metais padėjo steigti 1-ojo DLK Gedimino pėstininkų pulko ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono muziejų, iš savo asmeninės bibliotekos perdavė daug leidinių karine ir grožine tematika, atsiminimų knygų apie 1-ąjį pulką rankraščius, nuo 1951 m. iki 1991 m. Amerikoje leistus „Kario" žurnalus, Vytenio Statkaus „Lietuvos ginkluotąsias pajėgas 1918-1940 m." su autoriaus autografu, 1939 m. leistą karo mokslo, karinio rengimo ir auklėjimo žurnalą „Mūsų žinynas" ir daug kitų vertingų leidinių.

 

     Šiuo metu knygų fondas - apie 4300 knygų. 

 

     2007 metais tarptautiniame konkurse „Lietuvos kariuomenė ekslibrise" Bogdan Pikulicki (Ukraina) Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bibliotekai sukurtas ekslibrisas laimėjo I premiją.

                                             

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2017-04-04
Sprendimas: Fresh Media