Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnyba


Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnyba yra Karinių jūrų pajėgų (toliau - KJP) dalinys, kurio pagrindinės funkcijos - teritorinės jūros, išskirtinės ekonominės zonos stebėjimas, kontrolė bei objektų identifikavimas, taip pat radijo, telefoninio ir kompiuterinio ryšio užtikrinimas tarp KJP padalinių ir laivų.


Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnybos raida prasidėjo 1993 m. sausio 1 d., kai KJP flotilėje buvo įkurta Jūros stebėjimo kuopa. 1993 m. vasarą iš Rusijos federacijos Baltijos laivyno buvo perimti Palangos, Klaipėdos ir Nidos jūros stebėjimo postai. Tų pačių metų rugpjūčio 31 d. Jūros stebėjimo kuopa pradėjo vykdyti jūros stebėjimą.

 

Tokia buvo Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnybos veiklos pradžia, nors pati tarnyba, kaip atskiras KJP dalinys, įsteigta vėliau. Tikroji Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnybos įkūrimo data yra laikoma 1996 m. liepos 30 d., kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu patvirtino Valstybės sienos jūroje ir teritorinės jūros apsaugos sistemos funkcionavimo taisykles. Taisyklės reglamentavo ne tik Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnybos, bet ir kitų valstybės sienos apsaugos subjektų uždavinius, funkcijas ir teises.


1997 m. vasario mėnesį bendradarbiaujant su Švedija buvo įgyvendintas naujų modernių navigacinių radarų įdiegimas Palangos, Klaipėdos ir Nidos jūros stebėjimo postuose.


2011 metais įvykdytas Jūros stebėjimo informacinės sistemos modernizavimo projektas, leidžiantis vykdyti teritorinės jūros ir išskirtinės ekonominės zonos stebėjimą modernesnėmis priemonėmis bei efektyviau panaudojant personalą.

 

Modernizuotos sistemos pagrindu 2012 metais sukurta nacionalinė integruota jūros stebėjimo informacinė sistema, kurios tikslas vykdyti objektų jūroje stebėjimą bei informacijos apsikeitimą tarp institucijų (Karinių jūrų pajėgų, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Klaipėdos Valstybinio jūros uosto direkcijos). Įgyvendinant šį projektą buvo apjungti skirtingoms institucijoms priklausantys jūros stebėjimo jutikliai (radiolokacinės stotys, dienos/nakties vaizdo stebėjimo kameros, radijo ryšio krypties nustatymo įrenginiai) į vieną bendrą visumą, todėl buvo sustiprintas jūros stebėjimas neįsigyjant papildomos jūros stebėjimo technikos.


Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnybą sudaro: S3/S6/S7 skyrius, jūros stebėjimo valdymo centras, ryšių centras, jūros stebėjimo kuopa ir techninis skyrius. Kiekvienas iš šių Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnybos struktūrinių vienetų atlieka skirtingas funkcijas įgyvendinant daliniui keliamus uždavinius:

  • S3/S6/S7 skyrius vykdo veiklos ir kovinio rengimo planavimą;
  • Valdymo centras apdoroja informaciją, gautą iš stebėjimo jutiklių, ir užtikrina atpažinto jūros paveikslo kūrimą;
  • Jūros stebėjimo kuopa užtikrina stebėjimo postų saugumą;
  • Techninis skyrius prižiūri jūros stebėjimo techninę įrangą;
  • Ryšių centras užtikrina ryšio palaikymą tarp KJP padalinių.

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2017-09-07
Sprendimas: Fresh Media