Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Tarptautinis bendradarbiavimas

Karinės jūrų pajėgos įvairiose srityse nuolat vykdo tarptautinį bendradarbiavimą. Tai bendradarbiavimas tarp Baltijos šalių, dalyvavimas NATO junginių, greito reagavimo pajėgų veikloje, taip pat bendrose pratybose, operacijose, bei kitoje kasdieninėje veikloje.

Nemažą tarptautinio benrdadarbiavimo dalį užima Baltijos šalių BALTRON projektas, kuriame dalyvauja trys Baltijos šalys - Lietuva, Latvija ir Estija.

Baltijos eskadrą (BALTRON) įkurtą 1998 metų rugpjūčio 28 dieną, sudaro laivai ir tarptautinis štabas, kuriuos į eskadrą  6 mėn. Periodui, rotacijos pagrindu skiria Lietuva, Latvija ir Estija.
BALTRON eskadra, tai gerai organizuotas priešmininės kovos junginys garbingai nešantis savo vėliavą įvairiose NATO ir Partnerystės už taiką pratybose,bei, bei Baltijos jūros dugno išminavimo operacijose. Kartu šis junginys tarnauja kaip pasiruošimo dalyvauti NATO junginiuose platforma.

Šalia Baltijos eskadros, BALTRON projektas apima ir kitus projektus, kaip Ryšių specialistų mokymo centras Estijoje, Narų  mokymo centras ir priešmininės kovos stimuliatorius bei įrangos aptarnavimo centras Latvijoje ir laivų denio įrangos ir ginkluotės aptarnavimo centras Lietuvoje.

 

Dalyvavimas NATO junginių, greito reagavimo pajėgų veikloje yra kita svari Karinių jūrų pajėgų tarptautinio benrdadrabiavimo dalis. Nuo 2006 m. priešmininiai laivai „Kuršis" (M51) ir „Sūduvis" (M52) pakaitomis, kartu su kitais NATO šalių karo laivais, dalyvauja NATO minų paieškos ir nukenksminimo laivų nuolatinės parengties junginio SNMCMG1veikloje, vykdo budėjimus NATO greitojo reagavimo pajėgose.

 

Lietuvos karo laivai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose mokymuose bei operacijose skirtuose tobulinti sąveiką su užsienio karo laivais, užtikrinti saugumą Baltijos jūros regione. Šio tarptautinio bendradarbiavimo pavyzdžiais galėtų būti kasmetinės išminavimo operacijos „MCOPLIT", „OPEN SPIRIT", tradiciniaI kasmetinai mokymai „US Baltops",„AMBER SEA", "NORTHERN COASTS".

 

Lietuvos Karinės jūrų pajėgos glaudžiai bendradarbiauja su Jungtinės karalystės ir Danijos Karalystės Karinių jūrų laivynų atstovais Lietuvos Kariuomenės Karinių jūrų pajėgų laivų įsigyjimo projektų rėmuose. Vykdomas bendradarbiavimas su Švedija Jūros ir Pakrančių Stebėjimo Tarnybos darbinėje srityje.

Jūrų Gelbėjimo Koordinavimo Centras nuolat bendradarbiauja su kaimyninių valstybių kurių atsakomybės zonos Baltijos jūroje ribojasi.

 

Aukščiau išvardinta didžioji Karinių jūrų pajėgų tarptautinio bendradarbiavimo dalis, bet ir kasdieninėje veikloje yra dažni susitikimai su užsienio partneriais, užsienio šalių karo laivų vizitai Klaipėdos uoste, rengiama ir dalyvaujama tarptautiniuose seminaruose, dalyvaujama pratybų, operacijų planavimuose bei pasitarimuose, kursuose, bei kituose mokymuose.

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2015-04-02
Sprendimas: Fresh Media