Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

2010 metai

Sausio 5- 28d. 25 KJP kariai, sudarantys naujojo laivo P14 įgulą, vadovaujami kpt. ltn. Jono Vyšniausko, buvo išvykę į Daniją, kur Korsioro uoste vykdė laivo perėmimo darbus.

 

Sausio 10d. BALTRON eskadros štabo viršininko pareigas 6 mėn. periodui pradėjo eiti Karo laivų flotilės planavimo skyriaus viršininkas kmdr.lt. Andrius Širvys. Kartu 12 mėn. tarnybą eskadroje pradeda ir minų paieškos ir nukenksminimo laivas „Sūduvis" (M52), vadovaujamas kpt.ltn. Karolio Lileikio.


Kovo 30-31 d. Klaipėdoje, Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų štabe vyko tarptautinės išminavimo jūroje operacijos OPEN SPIRIT  2010 pradinė planavimo konferencija, kurioje dalyvavo 5 šalių atstovai iš Lietuvos, Lenkijos, Estijos, Belgijos ir Vokietijos.

 

Tarptautinė ir didžiausia šiais metais išminavimo operacija OPEN SPIRIT 2010 vyks  rugpjūčio 27- rugsėjo 8 dienomis Lietuvos teritorinės jūros ir išskirtinės ekonominės zonos vandenyse. Šioje operacijoje planuoja dalyvauti  kariniai laivai ir  narų komandos iš  10 skirtingų valstybių.

 

Gegužės 2-3 dienomis keturi Karinių jūrų pajėgų atstovai (2 karininkai ir 2 seržantai) turėjo galimybę kaip įgulos nariai pabuti JAV Ticonderogara klasės raketiniame kreiseryje VICKSBURG (CG69), kuriuo iš Škotijos gryžo į Klaipėdą.

 

Gegužės 4-7 dienomis Klaipėdos uoste draugišku vizitu lankėsi Jungtinių Amerikos Valstijų Karinio laivyno karo laivas USS VICKSBURG (CG 69).

 

Gegužės  17-21 d.  Lietuvos karinių jūrų pajėgų minų paieškos ir nukenksminimo laivas M52 „Sūduvis", vadovaujamas kapitono leitenanto Karolio Lileikio, dalyvavo Latvijos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje vykusiuose kariniuose mokymuose „Baltic Fortress 2010" („Baltijos Tvirtovė 2010"). Mokymuose dalyvavo penki Baltijos eskadros (BALTRON) bei papildomai mokymams priskirti Lietuvos ir Latvijos karo laivai.


Birželio 1-2 d. Klaipėdoje, Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų štabe vyko tarptautinės išminavimo jūroje operacijos OPEN SPIRIT  2010 galutinė planavimo konferencija. Konferencijoje dalyvavo 10 šalių atstovai iš Lietuvos, Lenkijos, Estijos, Latvijos, Belgijos, Vokietijos, Rusijos, Norvegijos, Prancūzijos, Suomijos.


Birželio 2d. Rygoje vyko Baltijos šalių jaunesniųjų štabo karininkų kursų baigimo ir diplomų įteikimo ceremonija. Šių kursų baigimo diplomus gavo ir 2 Lietuvos karinių jūrų pajėgų karininkai.

 

Birželio 16-18 d. Karinių jūrų pajėgų (KJP) vyriausiasis puskarininkis vyr.psk. Gediminas Zabitis dalyvavo Latvijos kariuomenės puskarininkių - instruktorių mokykloje Cesyje vykusiame Baltijos šalių vyriausiųjų puskarininkių seminare.

 

Birželio 7- 25 d. Baltijos šalių priešmininės kovos eskadrai (angl. BALTRON) priskirtas Lietuvos karinių jūrų pajėgų minų paieškos ir išminavimo laivas „Sūduvis" (M52) dalyvavo Tarptautinėse kompleksinėse (jungtinių pajėgų) pratybose BALTOPS 2010, birželio 7- 25 d. vykusiose Baltijos jūroje. BALTOPS 2010 - buvo didžiausios šiemet Baltijos jūroje organizuojamos tarptautinės karinės jūrų pratybos, kuriose dalyvavo 36 karo laivai, kariniai orlaiviai ir jūrų pėstininkai iš 14 NATO šalių, taip pat NATO šalių partnerių.

 

Liepos 27 d. Lietuvos karinių jūrų pajėgų laivas „Šakiai" dalyvavo tarptautinėse paieškos ir gelbėjimo bei taršos likvidavimo pratybose „RU-POL-LIT SAREX 2010", kurios vyko  pietrytinėje Baltijos jūros dalyje.

Pratybas organizavo ir koordinavo Rusijos Federacijos Kaliningrado paieškos ir gelbėjimo centras. Jose dalyvavo 11 laivų ir keturi orlaiviai iš Lenkijos, Lietuvos ir Rusijos.

 

Rugpjūčio 12-14d. Kopenhagoje (Danija) vyko Europos Karinių jūrų laivynų vadų (CHENS- Chiefs of European Navies) susitikimas, kuriame dalyvavo ir Lietuvos Karinių jūrų pajėgų vadas flotilės admirolas Kęstutis Macijauskas.

Susitikimo metu buvo aptarti  Europos šalių Karinius jūrų laivynus liečiantys strateginiai klausimai, bendros ir vieningos Europos jūros stebėjimo sistemos, piratavimo problemos ir kiti klausimai, taip pat dalyvauta Danijos karališkojo karo laivyno 500 metų sukakties minėjimo renginiuose. 

 

Rugpjūčio 12-28 dienomis Lietuvos Karinių jūrų pajėgų (KJP) patrulinis laivas „Žemaitis" (P11), dalyvavo Baltijos jūroje prie Danijos krantų vyksiančiose tarptautinėse pratybose „DANEX-2010". Iš viso šiose tarptautinėse pratybose dalyvavo 29 laivai iš 15 šalių. Pagrindinis pratybų „DANEX-2010" uždavinys - tobulinti laivų įgulų pasirengimą vykdyti bendras užduotis dalyvaujant plataus spektro karinėse operacijose jūroje. Pratybų krante etapo metu, rugpjūčio 12-15 d., Lietuvos KJP patrulinis laivas „Žemaitis" (P11) kartu su kitais laivais dalyvavo Danijos karališkojo karo laivyno 500 metų sukakties minėjimo renginiuose Kopenhagoje.

 

Rugpjūčio 18 - 25d. Lietuvos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje vyko Baltijos eskadrai (BALTRON) priskirtų laivų mokymai. Lietuvai šiuose mokymuose atstovavo Baltijos eskadrai priskirtas Karinių jūrų pajėgų minų paieškos ir nukenksminimo laivas "Sūduvis"(M52). Pratybose taip pat dalyvavo Latvijos Karinių jūrų pajėgų minų paieškos ir nukenksminimo laivas ir Estijos Karinių jūrų pajėgų štabo ir aprūpinimo laivas.

 

Rugpjūčio 23-25 d. Lietuvos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje vyko kasmetinės HELCOM (Baltijos jūros aplinkos apsaugos komisijos) inicijuotos teršimo incidentų likvidavimo pratybos „BALEX DELTA 2010".

Pratybas, šiais metais organizavo Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinacinis centras. Jose dalyvavo 10 taršos likvidavimo laivų iš 8 šalių HELCOM narių (Danijos, Suomijos, Vokietijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Rusijos ir Švedijos), 1 EMSA (European Maritime Safety Agency /Europos jūrinio saugumo agentura) priklausantis laivas, 1 Lietuvos Kariuomenės Karinių oro pajėgų sraigtasparnis, taip pat apie 30 pratybų stebėtojų atstovaujančių su taršos stebėjimu, likvidavimu, bei saugumu jūroje susijusias organizacijas iš įvairių Europos šalių, bei pratybų vertinimo komisija susidedanti iš Lietuvos, Latvijos ir Danijos atstovų.

Pratybos „BALEX DELTA 2010" buvo organizuojamos siekiant patikrinti Baltijos šalių pasiruošimą bendrai reaguoti į didelio masto naftos išsiliejimo jūroje incidentą.

 

Rugpjūčio 27-rugsėjo 8 dienomis Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje (IEZ) Baltijos jūroje vyko Karinių jūrų pajėgų (KJP) organizuotos tarptautinės išminavimo pratybos „Atvira dvasia 2010" (angl. „Open Spirit 2010").  Pratybose dalyvavo 16 karinių laivų ir trys narų komandos iš dešimties valstybių: Belgijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Norvegijos, Prancūzijos, Rusijos, Suomijos ir Vokietijos. Lietuvai atstovavo trys KJP laivai - minų paieškos ir nukenksminimo laivas „Sūduvis" (M52) ir patruliniai laivai „Žemaitis" (P11) ir „Aukštaitis" (P14) bei KJP povandeninių veiksmų komanda.

 

Rugsėjo 14-16 d. Karinių jūrų pajėgų vadas officialiu vizitu lankėsi Lenkijoje, Gdynėje kur susitiko su Lenkijos KJP vadu.

 

Rugsėjo 27-29 d. Taline (Estijoje) vyko eilinis Baltijos šalių Karinių jūrų pajėgų vadų susitikimas, kuriame dalyvavo Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų (KJP) vadas fl. adm. Kęstutis Macijauskas. Susitikimo metu buvo aptartas Baltijos šalių Karinių jūrų pajėgų bendradarbiavimas pagal BALTRON projektą ir kiti darbiniai klausimai.

 

Lapkričio 15-19 d. JAV Karinių jūrų pajėgų kvietimu Lietuvos Kariuomenės Karinių jūrų pajėgų (KJP) vyriausias puskarininkis vyr. psk. Gediminas Zabitis dalyvavo Europos Karinių jūrų  pajėgų globalios jūrinės partnerystės - Eurazijoje 2010 (angl. Naval Forces Europe's Global Maritime Partnership - Eurasia Partnership Capstone 2010) darbiniame seminare, kuriame skaitė paskaitas seminaro klausytojams.

 

Gruodžio 9 d. Karinių jūrų pajėgų karo laivų flotilėje Klaipėdoje švartavosi minų paieškos ir nukenksminimo laivas M53 su dvidešimties Lietuvos karinių jūrų pajėgų karių įgula. Tai pirmasis iš dviejų minų paieškos ir nukenksminimo laivų, kuriuos Lietuvos kariuomenė įsigyja iš Jungtinės Karalystės (JK).  Nuo birželio lmėn. laivo M53 įgula, vadovaujama komandoro leitenanto Andriaus Kaikario, Jungtinės karalystės Falmoutho jūrų uoste prižiūrėjo laivo atnaujinimo ir modernizavimo darbus ir intensyviai ruošėsi laivo perėmimui.

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2011-01-10
Sprendimas: Fresh Media