Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

2011 metai

Nuo š.m. sausio 1 d. Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų išminavimo laivas M52 „Sūduvis" skiriamas 12 mėnesių budėjimui NATO greitojo reagavimo pajėgose (NATO Response Force (NRF-2011)).

 

Nuo sausio 5 d. vadovavimą Baltijos šalių karinių laivų eskadrai BALTRON (angl. Baltic Naval Squadron) vienerių metų laikotarpiui perėmė Lietuva ir jos vadu buvo paskirtas Lietuvos karinių jūrų pajėgų komandoras leitenantas Andrius Širvys. Su eskadros vado pasikeitimu keitėsi ir BALTRON štabo sudėtis, kurią 2011m. pirmąjį pusmetį sudaro 3, o antrą pusmetį - 2 Karinių jūrų pajėgų karininkai ir vienas liktinis. Taip pat 12 mėn. tarnybą Baltijos šalių karinių jūrų pajėgų  laivų eskadroje pradeda ir Lietuvos karinių jūrų pajėgų vadovavimo ir aprūpinimo laivas „ Jotvingis" (N42).

 

Nuo sausio 5 d. Lietuva pradėjo dalyvauti Europos Sąjungos karinėje jūrų operacijoje prieš piratavimą prie Somalio krantų ATALANTA. Operacijai Lietuva skiria vieną Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų štabo karininką, kuris tarnauja ATALANTA operacinėje vadavietėje Nortvude, Didžiojoje Britanijoje.

 

Vasario 2-3 d. Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnybos atstovas dalyvavo Gioteburgo mieste (Švedija) vykusiame Baltijos jūros stebėjimo bendradarbiavimo projekto (SUCBAS - angl. sea surveillance co-operation Baltic sea) koordinacinės grupės susitikime.

 

Vasario 1-3 d. Karinių jūrų pajėgų štabe Klaipėdoje vyko NATO jūrinių vienetų vertinimo programos (angl. Maritime Evaluation - (MAREVAL) kursas NATO šaliu jūrų karininkams ir liktiniams.

 

Vasario 14-18 d. Karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilės vyriausiasis puskarininkis, lvn. Andrius Riauka kartu su devyniais Lietuvos kariuomenės padalinių vyriausiais puskarininkiais dalyvavo Vokietijoje, Štrausbergo mieste vykusiame Lietuvos-Vokietijos bendradarbiavimo seminare puskarininkiams.

 

Kovo 7-8 d. Klaipėdoje, Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų štabe vyko Lietuvos, Latvijos ir Estijos Karinių jūrų pajėgų (KJP) vadų susitikimas.

 

Kovo 6-10 d. Jūrų gelbėjimo koordinavimo centro viršininko pavaduotojas aplinkosaugai, dalyvavo Tarptautinės jūrų organizacijos ir Pasaulio jūrų universiteto rengiamoje konferencijoje „Naftos išsiliejimų rizikos valdymas".

 

Kovo 20 d. Karinių jūrų pajėgų karo laivų flotilėje Klaipėdoje švartavosi minų paieškos ir nukenksminimo laivas M54. Tai antrasis Lietuvos kariuomenės minų paieškos ir nukenksminimo laivas, įsigytas iš Jungtinės Karalystės (JK).

 

Kovo 31 d. Karinių jūrų pajėgų štabe vyko Baltijos jūros sprogmenų nukenksminimo darbo grupės susitikimas. Susitikime dalyvavo Karinių jūrų laivynų atstovai iš 6 šalių (Belgijos, Danijos, Lietuvos, Suomijos, Švedijos, Vokietijos).

 

Balandžio 12 -14 d. Karinių jūrų pajėgų štabe vyko Šiaurės ir Baltijos jūros šalių ryšių plano (angl. NORBAL COMPLAN WS 1-11) darbo grupės susitikimas, kuriame dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos, Danijos ir Norvegijos Karinių jūrų laivynų atstovai.

 

Gegužės 30 d. Šilutės raj., Macikų kapinėse vyko Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados inicijuota II pasaulinio karo metu žuvusių 3 JAV karių pagerbimo ceremonija, kurioje dalyvavo Karinių jūrų pajėgų kariai.

 

Birželio 1-2 d. Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų (KJP) štabe ir padaliniuose, Klaipėdoje su oficialiu vizitu lankėsi Lenkijos Karinių jūrų pajėgų vadas vice admirolas Tomaszas Mathea‘as ir jį lydinti delegacija.

 

Birželio 3-19 d. Baltijos eskadrai (BALTRON) priskirtas Lietuvos Kariuomenės Karinių jūrų pajėgų (KJP) aprūpinimo laivas N42 „Jotvingis" bei minų paieškos ir nukenksminimo laivas „Sūduvis" (M52), dalyvavo tarptautinėse karinėse pratybose BALTOPS 2011.

 

Liepos 29 - rugpjūčio 1d. Klaipėdos uoste draugišku vizitu lankėsi Jungtinių Amerikos Valstijų Karinio laivyno karinis laivas USS CARR (FFG-52).

 

Rugpjūčio 9-10 d. Karinių jūrų pajėgų paieškos ir gelbėjimo ir taršos likvidavimo laivas „Šakiai" dalyvavo trišalėse taršos likvidavimo pratybose „RU-POL-LIT 2011", vyksiančiose Gdansko įlankoje, Baltijos jūroje.

 

Rugpjūčio 8-18 d. Karinių jūrų pajėgų aprūpinimo laivas N42 „Jotvingis", dalyvavo Latvijos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje vyksiančiose BALTRON junginio pratybose jūroje SQEX II/11. Rugpjūčio 16-18d. prie pratybų prisijungė Karinių jūrų pajėgų minų paieškos ir nukenksminimo laivai M52 ‚Sūduvis", M53 „Kuršis", M54 „Skalvis".

 

Rugpjūčio 1-16 d. keturi Lietuvos karinių jūrų pajėgų atstovai stažavosi Jungtinių Amerikos Valstijų karinių jūrų pajėgų fregatoje USS CARR (FFG-52).

 

Rugpjūčio 19-21 d. Klaipėdos uoste su draugišku vizitu lankėsi Suomijos karinių jūrų pajėgų laivas „Halli".

 

Rugpjūčio 29-31 d. Karinių jūrų pajėgų paieškos, gelbėjimo ir taršos likvidavimo laivas „Šakiai" bei KJP Jūrų gelbėjimo koordinavimo centro atstovas dalyvavo tarptautinėse teršimo incidentų likvidavimo pratybose BALEX DELTA 2011.

 

Rugpjūčio 19 - rugsėjo 3 d. Karinių jūrų pajėgų aprūpinimo laivas „Jotvingis" (N42) ir aštuoni Povandeninių veiksmų komandos narai dalyvavo Latvijos teritoriniuose vandenyse, Irbe sąsiauryje, vykstančiose tarptautinėse jūros dugno išminavimo karinėse pratybose „Open Spirit 2011".

 

Rugsėjo 9-23 d. Karinių jūrų pajėgų patrulinis laivas P14 „Aukštaitis" ir Baltijos šalių priešmininės kovos laivų eskadrai (angl. Baltic Squadron, BALTRON) priskirtas aprūpinimo laivas „Jotvingis" (N42) dalyvavo tarptautinėse karinėse pratybose Danex/„Šiauriniai krantai 2011" (angl. "Northern Coasts 2011"), vykstančiose centrinėje ir vakarinėje Baltijos jūros dalyse, Vokietijos ir Danijos vandenyse.

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2011-09-20
Sprendimas: Fresh Media