Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

2012 metai

Sausio 3 d. vadovavimą Baltijos šalių karinių laivų eskadrai BALTRON (angl. Baltic Naval Squadron) vienerių metų laikotarpiui iš Lietuvos perėmė Latvija ir jos vadu, vietoj ėjusio pareigas komandoro leitenanto Andriaus Širvio (Lietuva), tapo komandoras leitenantas (LTCDR) Dmitrijs Jankovs (Latvija). Su eskadros vado pasikeitimu keitėsi ir BALTRON štabo sudėtis, kurią 2012 m. sudaro 2 Karinių jūrų pajėgų karininkai ir vienas liktinis. Taip pat 12 mėn. tarnybą Baltijos šalių karinių jūrų pajėgų laivų eskadroje pradėjo ir Lietuvos karinių jūrų pajėgų priešmininis laivas „KURŠIS" (M54).

 

Sausio 31 - vasario 1 dienomis Karinių jūrų pajėgų štabe vyko kasmetinė Baltijos šalių jūros saugumo konferencija, kurioje dalyvavo Latvijos, Lenkijos, Estijos, bei Jungtinių Amerikos valstijų atstovai. Konferencijos metu kiekvienos šalies atstovai skaitė pranešimus susijusius su jūrų saugumu Baltijos šalių regione, taip pat vyko įvairios diskusijos ir informacijos pasikeitimas šia tema.

 

Vasario 13-14 d. Karinėse jūrų pajėgose lankėsi Danijos karinių jūrų pajėgų vadas flotilės admirolas Finnas Hansenas (Finn Hansen). Vizito metu svečias susitiko su Lietuvos KJP vadu flotilės admirolu Kęstučiu Macijausku. Danijos KJP vadui buvo pristatyta Lietuvos KJP veikla, Jūrų gelbėjimo koordinavimo ir Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnybos valdymo centrai, svečias apsilankė Karo laivų flotilėje, kur apžiūrėjo „Standart Flex 300" klasės patrulinius ir „Hunt" klasės priešmininius laivus ir jų įrangą.

 

Vasario 21 d. Karinių jūrų pajėgų vadas flotilės admirolas Kęstutis Macijauskas dalyvavo darbiniame Baltijos šalių Karinių jūrų pajėgų vadų susitikime Rygoje (Latvija).

 

Vasario 28 - kovo 1 d. Jūrų gelbėjimo koordinavimo centro atstovas dalyvavo Kaliningrade (Rusija) vykusiame darbiniame Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos paieškos ir gelbėjimo tarnybų atstovų susitikime, kurio metu buvo aptarti egzistuojantys tarpvalstybiniai susitarimai dėl paieškos ir gelbėjimo darbų, planuojamos Baltijos jūroje trišalės paieškos ir gelbėjimo pratybos.

 

Kovo 14-15 d. KJP Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnybos atstovas kpt. ltn. Andrejus Golubevas dalyvavo Helsinkyje (Suomija) vykusiame tarptautinio Baltijos jūros stebėjimo bendradarbiavimo projekto (SUCBAS - angl. sea surveillance co-operation Baltic sea) koordinacinės grupės susitikime, kuriame buvo aptartos jūros stebėjimo, saugumo ir apsaugos, aplinkos apsaugos, regioninio bendradarbiavimo ir kitos aktualijos.

 

Kovo 14-15 d. Karinių jūrų pajėgų štabe vyko tarptautinių karinių pratybų jūroje „Baltijos tvirtovė 2012" pagrindinis koordinacinis susitikimas, kuriame dalyvavo Lietuvos ir Latvijos Karinių jūrų pajėgų, Baltijos priešmininės kovos laivų eskadros, taip pat Baltijos šalių karinių jūrų pajėgų štabo karininkų kurso vadovybės atstovai.

 

Kovo 28-29 d. KJP vadas fl. adm. Kęstutis Macijauskas su darbiniu vizitu lankėsi Švedijos Karalystėje, kur susitiko su Švedijos karališkojo karinio laivyno vadu flotilės admirolu Jan Thörnqvist. Vizito metu buvo aptariamos dviejų šalių karinių jūrų pajėgų bendradarbiavimo perspektyvos, Baltijos jūros stebėjimo sistemos galimybės bei informacijos keitimasis jūros stebėjimo klausimais, bendrų karinių pratybų organizavimo, bei Lietuvos Karinių jūrų pajėgų personalo ruošimo ir tobulinimosi Švedijoje klausimai.

 

Balandžio 11-13 d. 2012 m. pirmam pusmečiui Baltijos šalių priešmininės kovos eskadrai BALTRON) priskirtas priešmininis laivas „Kuršis" (M54), vadovaujamas kmd. ltn. Tado Jablonskio dalyvavo šio trišalio junginio pratybose Latvijos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje.

 

Gegužės 7-11 d. Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų (KJP) patrulinis laivas P14„Aukštaitis", vadovaujamas kpt.ltn. Remigijaus Zabielos dalyvavo Baltijos jūroje prie Bornholm‘o salos (Danija) vykstančiose tarptautinėse gelbėjimo pratybose „BALTIC SAREX 12".

 

Gegužės 4-9 d. Baltijos jūroje prie Lietuvos krantų vyko tarptautinės karinės pratybos „Baltijos tvirtovė 2012", kuriose dalyvavo 5 Lietuvos, 2 Latvijos kariniai laivai ir Baltijos šalių karinių jūrų pajėgų štabo karininkų kurso klausytojai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Pratybų metu buvo tobulinami įgulų įgūdžiai jūroje atliekant manevravimo, šaudymo, išminavimo, laivų konvojavimo, laivų sulaikymo jūroje, paieškos ir gelbėjimo ir pagalbos bei aprūpinimo suteikimo veiksmai.

 

Gegužės 11-26 d. Lietuvos KJP priešmininis laivas „Kuršis" (M54), vadovaujamas kmd. ltn. Tado Jablonskio dalyvavo Estijos teritoriniuose vandenyse, vykusiose tarptautinėse jūrinių minų paieškos ir nukenksminimo karinėse pratybose „Open Spirit 2012".

 

Gegužės 31 - birželio 18 d. Baltijos šalių priešmininių laivų eskadrai (BALTRON) priskirtas Lietuvos KJP priešmininis laivas M54 „Kuršis" (vadas kmdr.ltn. Tadas Jablonskis), patrulinis laivas P11 "Žemaitis" (vadas kpt.ltn. Donatas Gečas), bei KJP Povandeninių veiksmų komanda (PVK) (vadas kpt. ltn. Mindaugas Andrulis) dalyvavo tarptautinėse karinėse pratybose BALTOPS 2012, kurios vyko Lenkijos, Lietuvos teritorinės jūros ir išskirtinės ekonominės zonos vandenyse, bei centrinėje Baltijos jūroje.

 

Birželio 1-5 d. Klaipėdos uoste su draugišku vizitu lankėsi Prancūzijos karinių jūrų pajėgų minų medžiojimo laivas ,,SAGITTAIRE" (M 650).

 

Birželio 9 d. KJP štabe, lankėsi į Klaipėdos uostą atvykusių dviejų Lenkijos karinių jūrų pajėgų „Liublin" klasės desantinių laivų „Poznan" ir „Krakov" vadai. Šie laivai birželio 11 d. Lietuvos krante (Nemirseta, Klaipėdos r.) vykdė tarptautinių pratybų BALTOPS 2012 amfibijų išsilaipinimo į krantą operaciją.

 

Birželio 22 d. KJP štabe lankėsi Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento Transportavimo vadovybės (angl. trumpinys USTRANSCOM) vadas gen. William M. Fraser III su lydinčia delegacija, taip pat lankėsi JAV ambasadorė Lietuvoje Anne E. Derse, Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministras Eligijus Masiulis ir Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas. Susitikimo metu svečiai su KJP vadu flotilės admirolu Kęstučiu Macijausku aptarė NATO krovinių tranzito per Klaipėdos uostą saugumo ir tarpusavio bendradarbiavimo aspektus.

 

Liepos 10 d. tęsdamas vizitą po Lietuvą Karinėse jūrų pajėgose apsilankė Kinijos Liaudies Respublikos centrinio karinio komiteto vicepirmininkas generolas Xu Caihou ir jo vadovaujama delegacija. Atvykusiems svečiams buvo pristatyta Lietuvos karinių jūrų pajėgų struktūra, uždaviniai, vykdoma veikla.

 

Liepos 24-25 d. Klaipėdos uoste su draugišku vizitu lankėsi Jungtinės Karalystės karinio jūrų laivyno patruliniai laivai HMS ,,Explorer" (P164) ir ,,Example" (P165).

Rugpjūčio 2 d.su draugišku vizitu Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų vyr. puskarininkį vyresnįjį laivūną Gediminą Zabitį aplankė Lietuvai paskirtas JAV karinio jūrų laivyno operatyvinis koordinatorius štabo laivūnas John M. Boyers.

 

Liepos 5 - rugpjūčio 5 d. KJP karininkai vyr. ltn. Mindaugas Žukas ir vyr. ltn. Tomas Mameniškis stažavosi JAV karinio jūrų laivyno Arleigh-Burke klasės laive USS Farragut (DDG-99). Laivas vykdė užduotis Viduržemio jūroje, vėliau atliko savaitės trukmės tranzitą į Rygos uostą.

 

Rugpjūčio 20-29 d. Lietuvos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje vyko BALTRON pratybos SQEX II/12, kuriose dalyvavo 5 kariniai laivai -  Lietuvos KJP II metų pusmetį BALTRON eskadrai priskirtas priešmininis laivas „Sūduvis" (M52), priešmininiai laivai „Skalvis" (M53), „Kuršis" (M54), Latvijos KJP aprūpinimo laivas A53 „Virsaitis" bei Estijos KJP priešmininis laivas M313 „Admiral Cowan".

 

Rugpjūčio 26-31 d. Lietuvos KJP paieškos, gelbėjimo ir taršos likvidavimo laivas „Šakiai" dalyvavo tarptautinėse jūros taršos incidentų likvidavimo pratybose BALEX DELTA 2012, vykusiose Suomijos įlankoje.

 

Rugsėjo 1-12 d. Lietuvos KJP patrulinis laivas P12 „Dzūkas" ir priešmininis laivas „Sūduvis" (M52)   vakarinėje Baltijos jūros dalyje, Danijos vandenyse dalyvavo tarptautinėse pratybose Danex/„Šiauriniai krantai 2012" (angl. DANEX- NORTHERN COASTS 12"). Iš viso šiose pratybose dalyvavo arti 40 įvairaus tipo karinių laivų, iš 14 šalių.

 

Rugpjūčio 18-28 d. patrulinis laivas P14 "Aukštaitis" buvo išvykęs į Vokietijos uostą Neustadt'ą, kur Vokietijos karinio jūrų laivyno gyvybingumo mokykloje (German navy damage control training center - sutr. DCTC) dalyvavo kovos už laivo gyvybingumą pratybose. Pratybų metu laivo įgula, iš pratyboms vadovaujančių mokyklos instruktorių gavo reikiamų teorinių žinių, bei praktiškai tobulino savo kovos už laivo gyvybingumą įgūdžius ir organizaciją tiek laivui nepertraukiamai vykdant priskirtas užduotis jūroje esant aukščiausiam koviniam pasirengimui, tiek laivui stovint prie krantinės.

 

Rugsėjo 10-14 d. 4 KJP Povandeninių veiksmų komandos kariai dalyvavo JAV organizuotose išminavimo pratybose Adazi karinėje bazėje, Latvijoje. Šių pratybų metu JAV karinio jūrų laivyno komponento Europoje narai išminuotojai (NAVEUR EOD) su Lietuvos ir Latvijos karinių jūrų pajėgų narais dalinosi įgyta patirtimi naikinat povandeniu esančius sprogstamuosius užtaisus, bei demonstravo naujausią išminavimo įrangą.

 

Rugsėjo 19 d. KJP vadas fl. adm. Kęstutis Macijauskas dalyvavo darbiniame trijų Baltijos šalių KJP vadų susitikime Rygoje (Latvija). Susitikimo metu Lietuvos KJP vadas su kolegomis - Latvijos KJP vadu jūrų kapitonu Rimants Štrimaitis ir Estijos KJP vadu Sten Sepper aptarė Baltijos šalių karinių jūrų pajėgų bendradarbiavimą, diskutavo 2013-2014 metų Baltijos priešmininės kovos laivų junginio BALTRON plano ir biudžeto, vadovybės personalo ir laivų, bei dalyvavimo NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų 1 grupės sudėtyje 2014 m. klausimais.

 

Rugsėjo 15-21 d. BALTRON priskirtas Lietuvos KJP priešmininis laivas „Sūduvis" (M52) dalyvauja taikos meto jūrinėje operacijoje „Route survey 12", vykusioje Latvijos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje. Operacijos tikslas buvo atnaujinti Latvijos karinių jūrų pajėgų jūros dugno duomenų centro turimą informaciją apie naujai pastebėtus objektus jūros dugne, laivybos kelių rajone.

 

Rugsėjo 26 d. Karinėse jūrų pajėgose lankėsi Lietuvai akredituotų užsienio gynybos atašė grupė. Svečiams buvo pristatyta Lietuvos KJP veikla, Valdymo ir Jūrų gelbėjimo koordinacinis centrai, Karo laivų flotilėje - kariniai laivai.

Spalio 17 d. KJP štabe vyko darbinis trišalis Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos paieškos ir gelbėjimo tarnybų atstovų susitikimas, kurio metu buvo aptartos 2012 metais vykusios bendros paieškos ir gelbėjimo pratybos, diskutuojama dėl šalių jūrų gelbėjimo koordinavimo centrų sąveikos tobulinimo, bei aptartas tolimesnis bendradarbiavimas ir kiti aktualūs klausimai.

 

Spalio 22-24 d. KJP Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnybos viršininkas kmdr. lt. Svajūnas Bandzevičius, bei KJP kpt. ltn. Andrejus Golubevas dalyvavo Taline (Estijoje) vykusiame Baltijos jūros regiono stebėjimo bendradarbiavimo projekto (angl. Sea Surveillance Co-operation Baltic Sea - SUCBAS) koordinacinės ir vadovų grupės susitikime. Susitikime buvo aptarti 2012 metais organizuoti SUCBAS projekto renginiai - pavasarį vykęs tarptautinis SUCBAS seminaras, kassavaitiniai mokymai BALTIC CHOICE, SUCBAS operatorių rengimo kursai, bei apžvelgti ir suderinti 2013 metais planuojami renginiai. Susitikimo metu taip pat buvo aptarti projekto operaciniai ir techniniai aspektai, bei ateities perspektyvos.

 

Lapkričio 11-13 d. Karinėse jūrų pajėgose su oficialiu vizitu lankėsi Norvegijos Karališkojo karo laivyno vadas fl. adm. Bernt Grimstvedt su delegacija. Svečias su Lietuvos karinių jūrų pajėgų vadu fl. adm. Kęstučiu Macijausku aptarė Norvegijos Karališkojo karo laivyno ir Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų aktualijas, tolimesnį dvišalį bendradarbiavimą bei kitus klausimus. Svečiui buvo pristatyta Lietuvos KJP veikla, Jūrų gelbėjimo koordinavimo ir Jungtinis valdymo centrai, skirtingų tipų kariniai laivai, jų įrangą, bei Povandeninių veiksmų komandos įranga.

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2013-07-08
Sprendimas: Fresh Media