Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

2015 metai

Karinių jūrų pajėgų tarptautinis bendradarbiavimas 2015 metais

 

2015 metais BALTRON junginiui Lietuva skyrė 2 karininkus - BALTRON junginio štabo viršininko ir štabo karininko pareigoms vykdyti. T. p. 2015 m. I pusmetį BALTRON junginiui buvo priskirtas priešmininis laivas M54 „Kuršis", o II pusmetį - priešmininis laivas M52 „Sūduvis".

 

2015-01-07 Liepojoje (Latvija) vyko Baltijos šalių karinių laivų junginio BALTRON vado ir štabo pasikeitimo ceremonija. 2014 m. BALTRON laivų junginio vado pareigas ėjusį kmd. ltn. Tarmo Sepp (Estija) pakeitė kmd. ltn. Janis Auce (Latvija). Ceremonijoje dalyvavo Baltijos šalių KJP vadai.

 

2015-01-22 Lietuva oficialiai baigė daugiau nei pusmetį trukusį vadovavimą NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų I-ai grupei. Den Helder karinio laivyno bazėje Nyderlandų Karalystėje Lietuvos KJP karininkas kmd. Giedrius Premeneckas vadovavimą junginiui perdavė Nyderlandų Karališkojo laivyno kmd. Peteriui A. J. Bergenui Henegouwenui. 


2015-02-23 - 27 KJP Karo laivų flotilės vyr. puskarininkis vyr. lvn. Andrius Riauka kartu su kitais devyniais Lietuvos kariuomenės dalinių puskarininkiais dalyvavo Vokietijoje Strausberg‘o mieste Bundesvero organizuotame Lietuvos-Vokietijos bendradarbiavimo seminare puskarininkiams.
 
2015-03-05 KJP vadas fl. adm. Kęstutis Macijauskas dalyvavo darbiniame trijų Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) Karinių jūrų pajėgų vadų susitikime Rygoje (Latvija).  Susitikimo metu Lietuvos, Latvijos ir Estijos KJP vadai apžvelgė Baltijos šalių karinių jūrų pajėgų bendradarbiavimą, BALTRON ir kitų susijusių tarptautinių projektų veiklą 2014 metais, bei aptarė tolesnius bendradarbiavimo planus 2015-2017 metams. Susitikimo metu buvo patvirtintas naujas BALTRON junginio herbas, pritarta 2016 metų BALTRON veiklos planui, taip pat BALTRON štabo karių ir karinių laivų skyrimo junginiui rotacijos planui 2016-2018 metams. 
 
2015-03-17 - 19 Gdynios (Lenkija) mieste vykusio Baltijos jūros regiono stebėjimo projekto (angl. Sea Surveillance Co-operation Baltic Sea, SUCBAS) valdybos ir koordinacinės grupės susitikime Lietuvos KJP atstovas kmd. Giedrius Premeneckas Latvijos atstovui kmd. Valdžiui Stankai perdavė nuo 2014 m. kovo mėn. vykdytas SUCBAS valdybos pirmininko pareigas.
 
2015-04-21 - 28 Lietuvos teritorinėje jūroje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje vyko dvišalės Baltijos šalių karinių laivų junginio (BALTRON) pratybos BALTRON SQUADEX 1-15, kuriose dalyvavo 3 Lietuvos kariniai laivai (patrulinis P11 „Žemaitis" ir priešmininiai M53 „Skalvis" ir M54 „Kuršis") ir 2 Latvijos kariniai laivai (štabo ir aprūpinimo laivas A53 „Virsaitis" ir priešmininis laivas M08 „Rusins") bei Lietuvos Karinių oro pajėgų sraigtasparnis MI8.

 

2015-04-22 KJP Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras ir aprūpinimo laivas N42 „Jotvingis" bei Karinių oro pajėgų sraigtasparnis MI 8 dalyvavo tarptautiniuose paieškos ir gelbėjimo mokymuose DYNAMIC MERCY 15. Mokymai  vyko centrinėje Baltijos jūros dalyje Latvijos, Lietuvos ir Švedijos paieškos ir gelbėjimo rajonų sankirtoje. Mokymus koordinavo Švedijos Jungtinis gelbėjimo koordinavimo centras. Juose taip pat dalyvavo Latvijos, Lietuvos ir Estijos jūrų, oro ir jungtiniai gelbėjimo centrai, bei 4 orlaiviai ir 5 laivai iš minėtų šalių.
 
2015-05-06 - 08 Lietuvos KJP vadas fl. adm. Kęstutis Macijauskas dalyvavo Europos valstybių karinių jūrų pajėgų vadų konferencijoje CHENS 2014 vykusioje Neapolyje (Italija). Konferencijos metu buvo nagrinėjamos įvairios temos, susijusios su regioniniu ir globaliniu jūros dimensijos saugumu.


2015-05-08 - 10 Klaipėdos uoste lankėsi 7 NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų junginio (angl. sutr. SNMCMG1) 1-osios grupės laivai atvykę dalyvauti gegužės 11-14 d. pratybose „Baltijos tvirtovė 2015" (angl. „Baltic fortress 2015").

 

2015-05-11 - 13 Klaipėdos uoste su draugišku vizitu lankėsi Prancūzijos karinio laivyno patrulinis laivas „Pluvier" (P678). Vizito metu, kartu dalyvaujant Lietuvos KJP kariams, buvo pagerbtas Vilhelmo kanalą stačiusių ir ten žuvusiųjų prancūzų karo belaisvių atminimas, vyko kiti oficialūs renginiai, kuriuose dalyvavo Prancūzijos ambasadorius ir Lietuvos krašto apsaugos viceministras Marijus Velička.

 

2015-05-14 Karinių jūrų pajėgų štabe ir patruliniame laive P12 „Dzūkas" lankėsi užsienio valstybių gynybos atašė akredituotų Lietuvai grupė.

 

2015-05-04 - 09 KJP patrulinis laivas P14 „Aukštaitis", vadovaujamas kpt. ltn. Viktoro Petronio, dalyvavo Baltijos jūroje prie Bornholm‘o salos (Danija) vykusiose tarptautinėse paieškos ir gelbėjimo pratybose „BALTIC SAREX 15". Pratybose iš viso dalyvavo 29 laivai ir 8 orlaivių iš 9 valstybių.


2015-05-15 - 2015-07-15 d. KJP priešmininis laivas „Skalvis" (M53) vadovaujamas kmd.ltn. Audriaus Venskūno buvo priskirtas NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų 1 grupei (angl. sutr. SNMCMG1).

 

2015-05-11 - 14 Baltijos jūroje prie Lietuvos krantų vyko Lietuvos Karinių jūrų pajėgų surengtos tarptautinės karinės pratybos „Baltijos tvirtovė 2015" (angl. „Baltic Fortress 2015"). Jose dalyvavo 20 karinių laivų ir katerių iš septynių valstybių, tame tarpe ir NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų 1-osios grupės laivai, bei Lietuvos karinių jūrų pajėgų Povandeninių veiksmų komanda ir du Lietuvos karinių oro pajėgų orlaiviai.


2015-05-25 Šilutės raj., Macikų kaimelio kapinėse vyko JAV ambasados inicijuota II pasaulinio karo metu žuvusių 3 JAV karių pagerbimo ceremonija, kurioje dalyvavo Šilutės vicemeras Virgilijus Pozringis, Lietuvos karinių jūrų pajėgų kapelionas kmd. ltn. Remigijus Monstvilas, JAV gynybos atašė Lietuvoje padėjėjas štabo laivūnas Bruno Vaughn, Karinių jūrų pajėgų vyriausiasis puskarininkis vyr. lvn. Andrius Riauka, Lietuvos Karinių jūrų pajėgų kariai ir JAV jūrų pėstininkai bei šiuo metu į Lietuvą karinėms pratyboms atvykusio JAV karių kontingento būrys.


2015-05-27 - 28 Rostoke (Vokietija) vyko Baltijos jūros valstybių Karinių jūrų laivynų vadų konferencija, kurioje dalyvavo ir Lietuvos KJP vadas fl. adm. Kęstutis Macijauskas. Dviejų dienų susitikime dalyvavo Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Švedijos, Vokietijos, o taip pat ir Norvegijos karinių laivynų ir karinių jūrų pajėgų vadai. Pagrindinis šios konferencijos tikslas buvo tarpusavyje pasidalinti šalių laivynų vystymo perspektyvomis, o taip pat aptarti ateities bendradarbiavimo projektus mokymo ir kadetų rengimo, pratybų bei kitose srityse.


2015-05-15 - 29 Lietuvos Karinių jūrų pajėgų priešmininiai laivai M53 „Skalvis" ir M54 „Kuršis" kartu su Povandeninių veiksmų komandos narais dalyvavo Estijos teritoriniuose vandenyse vykusioje tarptautinėje jūrinių minų paieškos ir nukenksminimo operacijoje „Open Spirit 2015" (liet. „Atvira dvasia"). Operacijos metu Lietuvos priešmininiai laivai aptiko tris nuo II pasaulinio karo Baltijos jūros dugne nesprogusias jūrines minas, taip pat po du nuskendusius laivus ir lėktuvus. Operacijoje iš viso dalyvavo 18 karinių laivų ir trys narų komandos iš 13 valstybių.
 
2015-06-12 Rygoje, Latvijos karo akademijoje vyko kasmetinė Baltijos šalių karinių jūrų pajėgų  vadovavimo ir štabo karininkų kursų (angl. NICSC - Naval Intermediate Command and Staff Course) baigimo ir diplomų įteikimo ceremonija. Kursą, vykusį sausio-birželio mėn. sėkmingai baigė ir keturi Lietuvos karininkai: KJP karininkai - kpt. ltn. Rimantas Preimantas, kpt. ltn. Nedas Ignatavičius, kpt.ltn. Gintaras Stulginskis bei Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo karininkas kpt. ltn. Tadas Alasevičius.
 
2015-06-05 - 18 Lietuvos Karinių jūrų pajėgų patrulinis laivas „Žemaitis" (P11) ir minų paieškos ir nukenksminimo laivai „Skalvis" (M53) ir „Kuršis" (M54) dalyvavo tarptautinėse karinėse pratybose Baltijos jūroje BALTOPS 15, vykusiose Baltijos jūroje - Lenkijos, Danijos, Vokietijos ir Švedijos teritoriniuose vandenyse bei išskirtinėse ekonominėse zonose. Pratybose dalyvavo 49 įvairaus tipo laivai bei 69 orlaiviai, apie 5600 karių iš šešiolikos NATO priklausančių ir nepriklausančių šalių. Pratybų  štabe, kuris buvo įrengtas JAV vadovavimo laive „USS San Antonio" t. p. buvo dirbo  Lietuvos karinių jūrų pajėgų karininkas kpt. ltn. Giedrius Auksorius.


2015-06-08 - 25 Karinių jūrų pajėgų mokymo centre vyko JAV kariuomenės atstovų organizuotas JAV kariuomenės  kultūros supratimo ir anglų kalbos praktikos kursas, kurio metu 8 JAV kariuomenės kadetai per įvairius praktinius užsiėmimus kurso dalyviams anglų kalba perteikė JAV kariuomenės kultūros ypatumus. Kurse dalyvavo 11 Karinių jūrų pajėgų ir 9 Karo policijos Klaipėdos įgulos kariai.  
 

2015-06-30 - 07-02 Klaipėdoje lankėsi mokomąjį Jungtinės karalystės (JK) jūrinės karo akademijos kadetų plaukiojimą vykdantys 4 Jungtinės Karalystės karinio jūrų laivyno patruliniai laivai: HMS „Explorer" (P164), HMS „Trumpeter" (P294), HMS „Pursuer" (P273) ir HMS „Biter" (P270).

 

2015-06-30 - 07-03 KJP vadas fl. adm. Kęstutis Macijauskas dalyvavo NATO jūrinio komponento vadavietės konferencijoje ,,Sea Sense" vykusioje Londone (Jungtinė Karalystė), kurios metu buvo nagrinėjamos įvairios temos, susijusios su pasikeitusia geopolitine aplinka ir naujais iššūkiais NATO šalių jūrinėms pajėgoms.


2015-07-16 - 19 Klaipėdos uoste vėl lankėsi keturi Jungtinės Karalystės (JK) karinio laivyno patruliniai laivai: HMS „Explorer" (P164), HMS „Trumpeter" (P294), HMS „Pursuer" (P273) ir HMS „Biter" (P270).

 

2015-07-17 - 20 Klaipėdos uoste su draugišku vizitu lankėsi JAV karinio laivyno eskadrinis minininkas „USS Jason Dunham" (DDG-109).
 
2015-07-20 KJP Karo laivų flotilėje vyko KJP karių, išvykstančių dalyvauti Europos Sąjungos vadovaujamoje kovos su piratavimu ir ginkluotais plėšimais jūroje operacijoje ATALANTA prie Somalio krantų, išlydėjimo ceremonija. Šios grupės kariai minėtoje operacijoje dalyvavo liepos-gruodžio mėn.


2015-07-23 Lietuvos karinių jūrų pajėgų karininkui kmd. Giedriui Premeneckui, 2014 II-ąjį pusmetį vadovavusiam NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų I-ąjai grupei (SNMCMG1), buvo įteiktas NATO medalis „Už pasižymėjimą".


2015-08-10 - 21 Lietuvos karinių jūrų pajėgų priešmininis laivas M52 „Sūduvis" su Latvijos kariniais laivais dalyvavo dvišalėse Baltijos šalių karinių laivų junginio (BALTRON) pratybose BALTRON SQUADEX II-15, kurios vyko Latvijos karinių jūrų pajėgų mokymo centre Liepojoje ir Latvijos teritorinėje jūroje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje.

 

2015-08-27 Karinėse jūrų pajėgose lankėsi Jungtinių Amerikos Valstijų karinio jūrų laivyno mokymo padalinio (angl. Naval Education and Training Security Assistance Field Activity (NETSAFA)) atstovai, vadovaujami jūrų kpt. Douglas Heady. Svečiai pristatė JAV karinio laivyno mokymo padalinio NETSAFA pagrindinę misiją, Taip pat buvo aptartas dvišalis bendradarbiavimas Lietuvos KJP personalo rengimo ir mokymo klausimais, aptarta kokių kursų poreikis šiandien yra aktualus Lietuvos karo jūrininkams.

 

2015-09-09 - 11 KJP paieškos ir gelbėjimo laivas "Šakiai" dalyvavo tarptautinėse  taršos jūroje likvidavimo pratybose BALEX DELTA 2015, vykusiose Baltijos jūroje, Lenkijos Svinoustje uosto išoriniame reide. Pratybose dalyvavo 13 laivų iš 8 Baltijos jūros regiono šalių - Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Suomijos, Švedijos ir Vokietijos.  Pratybose taip pat dalyvavo visų Baltijos jūros regiono šalių paieškos ir gelbėjimo centrai, kurie pratybų metu vykdė tarpusavio koordinavimo procedūras pasitelkiant ir skiriant reikalingą pagalbą esant didelio mąsto jūros taršai.

 

2015-09-11 - 24 Lietuvos KJP laivai „Žemaitis" (P11) ir  „Sūduvis" (M52) dalyvavo kasmetinėse didelio mąsto karinėse pratybose Baltijos jūroje „Northern Coast 2015" (,,Šiaurės krantai 2015"). Pratybos vyko centrinės ir vakarinės Baltijos jūros dalyje, bei Danijos sąsiauriuose, tai pat Skagerake ir Kategate (Danijos, Vokietijos ir Švedijos vandenyse). Pratybose dalyvavo 37 įvairaus tipo kariniai laivai, 9 orlaiviai, bei apie 3600 karių iš 16 šalių. Pratybas organizavo Vokietijos karinis laivynas.
 

2015-09-29 - 30 KJP vadas jūrų kpt. Arūnas Mockus dalyvavo darbiniame trijų Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) karinių jūrų pajėgų vadų susitikime Rygoje (Latvija). Lietuvos, Latvijos ir Estijos KJP vadai aptarė Baltijos šalių karinių jūrų pajėgų veiklą, tarpusavio bendradarbiavimą, bei saugumo situaciją Baltijos šalių regione. Susitikimo metu buvo peržiūrėtas ir pateiktas Baltijos šalių kariuomenių vadų komiteto tvirtinimui 2016 metų BALTRON veiklos, bei BALTRON štabo karių ir karinių laivų skyrimo junginiui rotacijos planas. Susitikime dalyvavęs Vokietijos karinių jūrų pajėgų štabo Planavimo ir politikos direktorato viršininkas kontradm. Juergen Mannhardt, su kuriuo buvo aptartos Baltijos šalių karininkų rengimo galimybės Vokietijoje, Baltijos šalių galimybės dalyvauti Vokietijoje esančio NATO uždarų ir seklių vandenų kompetencijos centro (angl. Centre of excellence in confined and shallow waters) veikloje, taip pat aptartas 2015 m. gegužės mėn. Rostoke (Vokietija) vykusio Baltijos jūros regiono Karinių jūrų pajėgų vadų susitikimo metu patvirtintos bendradarbiavimo programos įgyvendinimas. 
 
2015-10-13 Karinėse jūrų pajėgose lankėsi NATO pajėgų integravimo vieneto vadas (angl. Commander of NATO Force Integration Unit (Lithuania)) plk. (Danijos kariuomenė) Jakobas Søgårdas Larsenas, kuriam buvo pristatyta KJP veikla, aktualijos bei vystymosi perspektyvos. Taip pat buvo diskutuojama apie NATO pajėgų integravimo vieneto vaidmenį, koordinuojant NATO pratybas Lietuvoje bei sąveiką su KJP.

 

2015-10-21 KJP štabe vyko darbinis trišalis Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Jūrų gelbėjimo koordinavimo centrų atstovų susitikimas. Susitikimo metu buvo aptartos 2015 m. liepos mėn. Baltijos jūroje Rusijos  federacijos (Kaliningrado sritis) išskirtinėje ekonominėje zonoje vykusios bendros taršos jūroje likvidavimo pratybos SPILL 2015. T. p. aptarti 2016 metų liepos mėn. Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje vyksiančių paieškos ir gelbėjimo pratybų SAREX 2016 planai.

 

2015 m. rugsėjo-lapkričio mėn. Lietuvos KJP štabo karininkai kmd. ltn. Sergej Dregval ir kmd. ltn. Egidijus Oleškevičius, priskirti pratybų jūrų pajėgų komponento vadavietei dalyvavo tarptautinėse pratybose „Trišakė Jungtis 2015" (angl. Trident Juncture 2015). Kmd. ltn. S. Dregval ir kmd. ltn. E. Oleškevičius pratybose dalyvavo Jungtinės Karalystės operacinių jūrų pajėgų štabo (angl. UK MARFOR Maritime Battle Staff), dislokuotame pratybų jūrinio komponento vadavietėje - Jungtinės Karalystės karinio laivyno laive HMS „Ocean", sudėtyje.

 

2015-10-22 - 11-05 KJP priešmininis laivas M53 „Skalvis" NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų 1-osios grupės (angl. sutr. SNMCMG1) sudėtyje dalyvavo Ispanijos Viduržemio jūros ir Atlanto vandenyno pakrantėse vykusiose didžiausiose nuo 2002 metų NATO pratybose „Trident Juncture 2015" (liet. „Trišakė jungtis 2015"). I pratybų etape laivas „Skalvis" Viduržemio jūroje, netoli Kartagenos (Ispanija) uosto vykdė jūrinių minų paieškos operacijas, kurių metu jūros dugne aptiko devynias pratybų tikslais padėtas mokomąsias jūrines minas. II etapo metu, vakarinėje Ispanijos pakrantėje, Atlanto vandenyne, netoli Rota (Ispanija) uosto laivas „Skalvis" vykdė jūrinių minų paieškos operacijas ir ruošė laivams saugius praplaukimo kanalus, užtikrinant saugų sąjungininkų karių ir technikos išsilaipinimą iš jūros į krantą. 
 
2015-11-18 Lietuvos Karinių jūrų pajėgų patrulinis laivas P11 „Žemaitis" dalyvavo Latvijos nepriklausomybės dienos 97-ųjų metinių minėjimo renginiuose Rygoje, Dauguvos upėje.


2015-12-08 Klaipėdoje vyko Europos Sąjungos vadovaujamoje operacijoje „Atalanta" dalyvaujančių Lietuvos Autonominių laivų apsaugos grupių (ALAG) pasikeitimo ceremonija. Iš tarptautinės operacijos ATALANTA grįžę kariai buvo apdovanoti Krašto apsaugos sistemos medaliais ir medalio ženklais „Už tarptautines operacijas". Ceremonijos metu taip pat buvo išlydėta naujoji 16 karių Autonominė laivų apsaugos grupė, sudaryta Karinių jūrų pajėgų karių pagrindu.  

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2016-03-01
Sprendimas: Fresh Media