Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

2009 metai

Sausio 10d. tarnybą BALTRON eskadroje pradėjo Lietuvos Kariuomenės Karinių jūrų pajėgų minų paieškos ir nukenksminimo laivas „Sūduvis" (M52), vadovaujamas kpt.ltn. Giedriaus Auksoriaus.

 

Vasario 6-22 dienomis šeši Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų (KJP) Povandeninių veiksmų komandos narai išminuotojai, vadovaujami kapitono leitenanto Mindaugo Andrulio dalyvavo už poliarinio rato Šiaurės Norvegijoje vykstančiuose kasmetiniuose tarptautiniuose narų išminuotojų  mokymuose „EODEX 09.
Šių pratybų metu narai išminuotojai tobulino nardymo ekstremaliomis sąlygomis įgūdžius, patikrino turimos narų ekipuotės patikimumą esant atšiaurioms sąlygoms, tobulino patirtį neutralizuojant tiek tradicinius, tiek neįprastus sprogmenis, taip pat pasidalino turima patirtimi su kitų šalių narais išminuotojais.
Mokymuose be Lietuvos KJP narų išminuotojų dalyvavavo ir Belgijos, Danijos, Estijos, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Nyderlandų, Norvegijos, Švedijos ir Turkijos karo narai.

 

Gegužės 6-7 d. Baltijos jūros Lietuvos ir Latvijos teritoriniuose vandenyse vyko Centrinė Baltijos jūros šalių regiono kasmetinės tarptautinės gelbėjimo ir paieškos pratybos „Bold Mercy 2009", kurias organizavo ir koordinavo Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų (KJP) Jūrų gelbėjimo koordinacinis centras.
Pratybose kartu su Lietuvos KJP ir KOP vienetais dalyvavo Latvijos Karinių jūrų pajėgų laivas "Varonis", Švedijos ir Latvijos paieškos ir gelbėjimo sraigtasparniai, taip pat stebėtojai iš Lietuvos, Latvijos ir Švedijos.

 

Gegužės 7-8 dienomis Lietuvos Karinių jūrų pajėgų vadas jūrų kapitonas Olegas Mariničius dalyvavo Kipre vykusiame Europos karinių jūrų laivynų vadų susitikime. Susitikimo tikslas buvo aptarti  įvairių šalių Karines jūrų pajėgas liečiančius strateginius klausimus, sustiprinti tarpusavio supratimą, spręsti abipusiai svarbius klausimus ir padidinti supratimą jūrinėje srityse. 

 

Gegužės 8-23 d. minų paieškos ir nukenksminimo laivas „Sūduvis" (M52), vadovaujamas kpt.ltn. Giedriaus Auksoriaus,  Baltijos eskadros (BALTRON) sudėtyje dalyvavo ir puikiai pasirodė didžiausioje 2009 metais Latvijos teritoriniuose vandenyse organizuotoje minų paieškos operacijoje MCOPLAT 09, kurioje dalyvavo 13 karo laivų iš  9 skirtingų šalių (Belgijos, Danijos, Estijos, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos). Lietuvos Kariuomenės Karinių jūrų pajėgų minų paieškos ir nukenksminimo laivas „Sūduvis" (M52) šios operacijos metu aptiko 74 įtartinus jūros dugne esančius kontaktus. Keturi iš jų buvo patvirtinti kaip jūrinės minos ir sunaikinti.

 

Gegužės 25-29 d. Lietuvos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje vyko tarptautiniai kariniai mokymai „Baltic Fortress 09"("Baltijos Tvirtovė 09").
Tai tarptautiniai mokymai, kurių tikslas yra tarptautinių Baltijos šalių jaunesniųjų štabo karininkų kursų klausytojų baigiamasis įvertinimas realių karinių mokymų aplinkoje, taip pat jūrinių įgūdžių tobulinimas karo laivų įguloms.
Mokymuose dalyvavo  šeši po Baltijos eskadros (BALTRON) vėliava esantys ir papildomai mokymams priskirti Lietuvos ir Latvijos Karinių Jūrų Pajėgų (KJP) karo laivai. Mokymus organizavo ir jiems vadovavo Baltijos šalių tarptautinių jaunesniųjų štabo karininkų kursų klausytojai, stebimi Baltijos eskadros štabo.

 

Birželio 5-21 dienomis Baltijos eskadrai (BALTRON) priskirtas Lietuvos Kariuomenės Karinių jūrų pajėgų (KJP) minų paieškos ir nukenksminimo laivas „Sūduvis" (M52), vadovaujamas kapitono leitenanto Giedriaus Auksoriaus dalyvavo didžiausiose 2009 metais karinėse pratybose Baltijos jūroje BALTOPS 09, kurias organizavo Jungtinių Amerikos Valstijų karo laivynas, ir kuriose dalyvavo apie 50 karo laivų iš 12 skirtingų šalių (Lietuvos, Latvijos, Danijos, Vokietijos, Suomijos Prancūzijos, Jungtinės karalystės, Ispanijos, Nyderlandų , Lenkijos, Švedijos, ir Jungtinių Amerikos Valstijų.) Pratybos vyko Švedijos, Danijos, Vokietijos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje.
Pratybų pagrindiniai tikslai buvo skatinti tarpusavio supratimą, pasitikėjimą ir bendradarbiavimą, taip pat vystyti bendrą sąveiką tarp dalyvaujančių pratybose šalių pajėgų ir karių.

 

Birželio 26d. Klaipėdoje, Karinių jūrų pajėgų (KJP) karo laivų flotilėje įvyko BALTRON eskadros vadų pasikeitimo ceremonija, kurios metu metus BALTRON eskadros vado pareigas ėjusį Lietuvos KJP karininką komandorą Eugenijų Valikovą, pakeitė Latvijos KJP  karininkas komandoras leitenantas  Maris Polencs. Renginyje dalyvavo Latvijos ir Estijos Karinių jūrų pajėgų atstovai.

 

Liepos 1d. Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų minų paieškos ir nukenksminimo laivas M51 „Kuršis" stojo į  6 mėnesių budėjimą NATO greitojo reagavimo pajėgose (NATO Response Force (NRF)13). Budėjimas NATO greitojo reagavimo pajėgose reiškia, kad laivas yra  5 dienų parengtyje persidislokuoti ir kartu su kitais kariniais vienetais priklausančiais NATO greitojo reagavimo pajėgoms vykdyti įvairaus tipo NATO uždavinius ir operacijas bet kur pasaulyje.
Prieš stojimą į budėjimą laivo „Kuršis" ir jo įgulos pasiruošimas dalyvauti NRF budėjime buvo sertifikuotas  pagal NATO patvirtintą metodiką dalyvaujant NATO jūrų komponento štabo (Northwood'as , JK) stebėtojams.

 

Liepos 10d. tarnybą BALTRON eskadroje pradeda Lietuvos KJP vadovavimo ir aprūpinimo laivas „JOTVINGIS" (N42) vadovaujamas kpt. ltn. Vytauto Šakalio, kuris keičia praėjusį pusmetį BALTRON eskadroje tarnavusį  minų paieškos ir nukenksminimo laivą „Sūduvis" (M52).

 

Rugpjūčio 17 - 28d. Estijos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje vyko BALTRON eskadrai priskirtų laivų mokymai, kuriuose Lietuvą atstovavo Baltijos eskadrai priskirtas Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų štabo ir aprūpinimo laivas "Jotvingis' (N42), vadovaujamas Kpt.ltn. Vytauto Šakalio. Pratybose taip pat dalyvavo 2 Estijos karinių jūrų pajėgų  minų paieškos ir nukenksminimo laivai taip pat specializuotas narų  laivas.

 

Rugpjūčio 24-28 d. Lietuvos karinių jūrų pajėgų (KJP) paieškos ir gelbėjimo laivas „Šakiai" Rygos įlankoje prie Latvijos krantų dalyvavo gelbėjimo ir teršimo incidentų likvidavimo pratybose BALEX DELTA 2009. Pratybose, kurias organizavo Latvijos pakrančių apsaugos tarnyba ir Aplinkos apsaugos ministerija, dalyvavo 15 laivų, atstovaujančių šešioms valstybėms-Baltijos jūros aplinkos apsaugos komisijos (BJAAK) narėms: Latvijai, Lenkijai, Lietuvai, Suomijai, Švedijai ir Vokietijai. Devyni iš 15 pratybose dalyvavusių laivų - pritaikyti į vandenį išsiliejusiems teršalams lokalizuoti ir surinkti.
Pratybose buvo tikrinamas BJAAK gebėjimas greitai reaguoti į avarijas ir užtikrinti tinkamą vadovavimą avarijos padarinių likvidavimo operacijai Baltijos jūroje, taip pat buvo tikrinamas operacijoje dalyvaujančių laivų tarpusavio sąveika, ryšio sistemos veikimas.

 

Rugpjūčio 28 - rugsėjo 13 dienomis Estijos teritoriniuose vandenyse vyko didžiausia išminavimo operacija 2009 metais Estijoje OPEN SPIRIT 09 kurioje dalyvavo 16 karo laivų iš 10 skirtingų šalių. Lietuvai šioje operacijoje atstovavo Baltijos eskadrai (BALTRON) priskirtas Lietuvos Kariuomenės Karinių jūrų pajėgų (KJP) Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų štabo ir aprūpinimo laivas "Jotvingis" (N42), vadovaujamas Kpt.ltn. Vytauto Šakalio.
Pagrindiniai operacijos OPEN SPIRIT 09 tikslai buvo sumažinti jūrinių minų ir kitų sprogstamųjų užtaisų bei kitų pavojingų objektų keliamą riziką Baltijos jūroje, taip pat tobulinti laivų įgulų, štabo karininkų ir vadovybės įgūdžius bei skatinti valstybių-dalyvių tarpusavio supratimą ir bendradarbiavimą.
Vadovavimo ir aprūpinimo laivas „Jotvingis" (N42) turėdamas visus reikalingus pajėgumus šioje minų paieškos ir nukenksminimo operacijoje buvo laivas-vadavietė, kuriame bazavosi operacijos štabas ir iš kurio buvo  vadovaujama operacijoje dalyvaujantiems priešmininės kovos laivams, taip pat šis laivas veikė kaip logistinio aprūpinimo laivas operacijoje dalyvavusiems laivams.

 

Rugsėjo 24d. Karinėse jūrų pajėgose lankėsi su oficialiu vizitu Lietuvoje viešintis Jungtinės Karalystės (JK) pirmasis jūrų lordas ir JK karališkojo laivyno Štabo viršininkas admirolas seras Markas Stanhope.
Lankydamasis Klaipėdoje, Lietuvos karinių jūrų pajėgų (KJP) štabe, adm. seras M. Stanhopas susitiko su KJP vadu jūrų kapitonu Olegu Mariničiumi. Čia adm. serui M. Stanhopui buvo pristatyta Karinių jūrų pajėgų veikla ir organizacija. Taip pat svečias lankėsi Karo laivų flotilėje, kurioje apžiūrėjo  Karinių jūrų pajėgų laivus.
Susitikimo su KJP vadu jūrų kapitonu Olegu Mariničiumi metu buvo aptarti iš Jungtinės Karalystės įsigyjamų priešmininės kovos laivų projekto, šios šalies priešmininių laivų dalyvavimo išminavimo operacijose Lietuvos vandenyse, taip pat  Karinių jūrų pajėgų karių ruošimo galimybių Jungtinėje Karalystėje bei šios šalies karo laivų vizitų Klaipėdos uoste klausimai ir kitos bendradarbiavimo galimybės.

 

Rugsėjo 29d. Klaipėdoje, Karinėse jūrų pajėgose lankėsi Lietuvai akredituotų užsienio šalių gynybos atašė delegacija. Svečiai aplankė Karinių jūrų pajėgų (KJP) štabą, kur išklausė pristatymo apie  Karinių jūrų pajėgų veiklą ir organizacija, susitiko su štabo karininkais, apžiūrėjo naujausią KJP padalinį - Jūrų gelbėjimo koordinavimo centrą. Antroje dienos pusėje svečiai vyko į Karo laivų flotilę, kur apžiūrėjo karinius laivus.

 

Spalio 6-8 d. Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų vadas Jūrų kapitonas Olegas Mariničius dalyvavo Jungtinių Amerikos Valstijų karo laivyno koledže (Niuporte, Rodo Ailendo valstija) vykusiame XIX tarptautiniame jūrų pajėgų vadų simpoziume.
Diskusijų metu buvo paliesta tematika, susijusi su kova su piratavimu, pasaulinių atšilimu ir jo įtaka laivybai bei sąveika, užtikrinant saugumą jūroje. Dalyvaudamas simpoziume, Lietuvos karinių jūrų pajėgų vadas susitiko su kitų valstybių karinių jūrų pajėgų vadais ir aptarė dvišalio bendradarbiavimo tematiką.

 

Spalio 16-29 d. Baltijos šalių priešmininės kovos eskadrai BALTRON priskirtas Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų (KJP) vadovavimo ir aprūpinimo laivas „Jotvingis" (N42)  dalyvavo tarptautinėse karinėse pratybose „Šiauriniai krantai 2009" (angl. "Northern Coasts 2009"), kurios vyko Baltijos jūroje Danijos, Vokietijos, Lenkijos ir Švedijos vandenyse.
Pratybose dalyvavo daugiau nei 40 karinių laivų, taip pat  orlaiviai, specialių operacijų ir kitų pajėgų kariniai vienetai iš 12 šalių: Belgijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Estijos, JAV, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Prancūzijos, Suomijos, Švedijos  ir Vokietijos. Pratybų tikslas - gerinti šalių dalyvių,  NATO ir Europos Sąjungos narių, karinių jūrų, oro ir specialiųjų operacijų pajėgų sąveikumą tarptautinėse operacijose.

Spalio 26-27 dienomis Klaipėdoje, Lietuvos Kariuomenės Karinių jūrų pajėgų štabe, vyks Lietuvos, Latvijos ir Estijos Karinių jūrų pajėgų (KJP) vadų susitikimas.
Šio planinio, darbinio susitikimo metu Lietuvos KJP vadas jūrų kapitonas Olegas Mariničius, Latvijos KJP vadas jūrų kapitonas Rimants Štrimaitis ir Estijos KJP vadas jūrų kapitonas Igor Schvede aptars Baltijos šalių Karinių jūrų pajėgų bendradarbiavimą, Baltijos eskadros projekto tęstinumą ir kitas temas.
Tokie Baltijos šalių KJP vadų darbiniai susitikimai organizuojami du kartus per metus.

 

2009 metais Klaipėdos uostą draugiškais vizitais aplankė 2 Jungtinių Amerikos Valstijų, 1 Prancūzijos ir 1 Latvijos karinis laivas.

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2010-01-18
Sprendimas: Fresh Media