Lietuvos kariuomenė
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

JAV

5 misija

 

2017 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose vyko NATO oro policijos misiją Baltijos valstybėse vykdančių karinių vienetų pasikeitimo ceremonija. Keturis mėnesius Baltijos erdvę saugojusius Lenkijos karinių oro pajėgų karius pakeitė sustiprintas Jungtinių Amerikos valstijų karinių oro pajėgų kontingentas su septyniais naikintuvais F-15C „Eagle". NATO oro policijos misijos vykdymą virš trijų Baltijos valstybių perėmė 48-osios Naikintuvų eskadrilės kariai iš JAV „Lakenheath" bazės esančios Jungtinėje Karalystėje. JAV karinių oro pajėgų kariai NATO oro policijoje Baltijos valstybėse dalyvavo penktą kartą. Prieš tai kariai misiją atliko 2005, 2008, 2010 ir 2014 metais. Aviacijos bazėje iš viso buvo dislokuota 14 JAV naikintuvų F-15C „Eagle" - 7 iš jų atliekantys NATO oro policijos misiją, kiti 7 - yra dislokuoti treniruočių tikslais. JAV naikintuvai skrydžiams kilo 116 kartų ir ore praleido 363 valandas.
2017 m. lapkričio 2 d. Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje lankėsi Jungtinių Amerikos valstijų karinių oro pajėgų 48-o naikintuvų sparno vyriausiasis puskarininkis srž. mjr. Ernesto J. Rendon. Vyriausiąjį puskarininkį pasitiko ir vizito metu lydėjo Karinių oro pajėgų vyr. psk. srž. mjr. Alvydas Tamošiūnas, Aviacijos bazės vyr. psk. srž. Nerijus Petravičius, Laikinai einantis Oro gynybos btaliono vyr. psk. pareigas št. srž. Egidijus Kuodys. Susitikimo metu svečiams buvo pristatyta Karinių oro pajėgų ir Aviacijos bazės užduotys bei struktūra. Susitikimo dalyviai taip pat diskutavo apie puskarininkių ir kareivių nacionalinius rengimo ypatumus ir iššūkius, keitėsi nuomonėmis kaip galima būtų patobulinti esamas sistemas, paimant vieni iš kitų gerąsias išmoktas pamokas. Po susitikimo svečiams buvo sudaryta galimybė apžiūrėti Aviacijos bazės infrastruktūrą. JAV ir Lietuvos vyr. psk. susitiko ir bendravo su į Šiaulius atvykusiais JAV Karinių oro pajėgų puskarininkiais ir kareiviais, kurių dauguma yra technikai aptarnaujantys naikintuvus F-15C „Eagle".Srž. mjr. Ernesto J. Rendon pasidžiaugė atvykusių į Lietuvą amerikiečių karių profesionalumu ir aukšta motyvacija ruošiantis ir vykdant įvairias užduotis. Svečias nuoširdžiai padėkojo lietuviams kolegoms už nepriekaištingą priimančios šalies paramą, kas leido atvykusiems JAV kariams nepajusti didesnio tarnybos vietos skirtumo lyginant su nuolatine dislokacijos vieta.

 

  
  

Susitikimo pabaigoje keliems įvardintiems JAV Karinių oro pajėgų kariams už pasižymėjimą ir puikiai atliktas užduotis abiejų šalių vyr. psk. įteikė atminimo dovanas. Susitikime visų karių akivaizdoje buvo paskatinti vyr. srž. Stephanie Coronado, vyr. srž. Erik Ortiz, vyr. srž. Eric Burgess, vyr. eil. Megan Burgos ir vyr. eil. Kyan Linstead. Atsisveikinant abiejų šalių vyr. psk. pasižadėjo tęsti konstruktyvų bendradarbiavimą ir palaikyti nuolatinį ryšį.
Kontingento kariai misijos metu bendravo su Šiaulių miesto visuomene, rengė vaikų ir suaugusiųjų ekskursijas, kariai daug dėmesio skyrė Šiaulių sutrikusio vystymosi vaikų globos namams, nuvežė vaikučiams būtiniausių higienos priemonių ir žaislų. Gruodžio 16 d. vyko renginys „Kalėdinės tradicijos Lietuvoje" skirtas JAV KOP kariams. Gyvo garso koncertinę programą kariams pristatė dainininkė Aurelija Čižauskaitė su kantri grupe „Crazy Crow", o didžiausių metų švenčių Šv. Kalėdų proga Šv. Ignaco Lojolos bažnytėlėje Lietuvos kariuomenės ordinariato Karinių oro pajėgų kapelionas Virginijus Veilentas aukojo Šventas Mišias.

 

 

4 misija

 

2014 m. sausio 3 d. Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose vyko NATO oro policijos misiją Baltijos valstybėse vykdančių karinių vienetų pasikeitimo ceremonija. Keturis mėnesius Baltijos erdvę saugojusius Belgijos karius pakeitė Jungtinių Amerikos Valstijų kariai, misijos vykdymui atvykę su keturiais naikintuvais F-15C Eagle.

 

 

 

   

 

JAV Karinių oro pajėgų Europoje kariai NATO oro policijoje Baltijos valstybėse dalyvauja jau ketvirtą kartą. Šią amerikiečių pamainą, kurios dauguma buvo atvykusi iš nuolatinės dislokacijos vietos Jungtinėje Karalystėje, Lakenheath Aviacijos bazės, sudarė apie 100 karių - lakūnų, technikų, medicinos personalo, palaikymo grupės, komunikacijos specialistų ir kiti. Oro policijos vienetų - Belgijos ir JAV - pasikeitimo ceremonijoje dalyvavo Lietuvos Karinių oro pajėgų vadas, JAV ambasadorės pavaduotojas Lietuvai, Latvijos ir l. e. p Estijos Karinių oro pajėgų vadai, JAV USAF Karinių oro pajėgų (Ramšteinas, Vokietija) vadas generolas Frank Gorenc, Šiaulių miesto tarnybų viršininkai. JAV kariai misijos metu bendravo su Šiaulių miesto visuomenė, rengė vaikų ir suaugusiųjų ekskursijas.

 

 

 

   

 

 

2014 m. vasario 8 d. buvo organizuojamas draugiškas beisbolo turnyras sustiprinti bendradarbiavimą tarp dviejų šalių karių. Tą kart, amerikiečiai įveikė Aviacijos bazės komandą, tačiau nusileido vietinei Radviliškio komandai "Bėgiai" ir užėmė 2 ir 3 vietas, o vėliau organizuotame krepšinio turnyre JAV KOP karių komanda, paskutinės sekundės metimu prasibrovė į pusfinalį, tačiau ten nusileido KOP Aviacijos bazės štabo kolektyvui ir iškovojo 4-ąją vietą. 2014 m. kovo 6 d. reaguojant į įvykius rytuose NATO oro policijos misiją papildė šeši naikintuvai F-15C, kuriais buvo sustiprintas Baltijos regiono oro erdvės saugumas, kartu su naikintuvais atvyko ir papildomas personalas, skirtas aptarnauti atvykusiems orlaiviams. JAV karių buvimo metu, aviacijos bazę aplankė svarbiausi Lietuvos ir Užsienio politikai. Tarp jų JAV vice prezidentas Joe Biden, senatorius John McCain, Lietuvos respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė, krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir kiti garbingi svečiai. 2014 m. balandžio 30 d. iškilmingoje pasikeitimo ceremonijoje JAV karius pakeitė Lenkijos karinių oro pajėgų karių kontingentas, kuris oro erdvės saugumą užtikrins kartu su Didžiosios Britanijos Karališkosiomis oro pajėgomis.

 

 

   

 

3 misija 

 

2010 m. rugsėjo 1 d. Aviacijos bazėje Šiauliuose vyko NATO oro policijos misiją Baltijos valstybėse vykdančių karinių vienetų pasikeitimo ceremonija. Keturis mėnesius Baltijos erdvę saugojusius Lenkijos karius pakeitė Jungtinių Amerikos Valstijų kariai, misijos vykdymui atvykę su keturiais naikintuvais F-15C Eagle.

 

   

 

JAV Karinių oro pajėgų Europoje kariai NATO oro policijoje Baltijos valstybėse dalyvavo jau trečią kartą. Šią amerikiečių pamainą, kurios dauguma buvo atvykusi iš nuolatinės dislokacijos vietos Jungtinėje Karalystėje, Lakenheath Aviacijos bazės, sudarė apie 100 karių - lakūnų, technikų, medicinos personalo, palaikymo grupės, komunikacijos specialistų ir kiti. Kariams, atvykstantiems iš JAV Karinių oro pajėgų Europoje 48-osios naikintuvų grupės 493-ojo naikintuvų eskadrono, tai buvo antroji misija, pirmąją misiją šie kariai vykdė prieš dvejus metus. JAV karių kontingentui vadovo plk. ltn. Skip Pribyl. Kontingento vado išvykimo iš junginio dislokacijos vietos Aviacijos bazėje metu rotacijos būdu pavadavo plk. ltn. Connor Blackwood, plk. ltn. Christopher Desalle, plk. ltn. Kelley M. Vanderbilt.

 

Oro policijos vienetų - Lenkijos ir JAV - pasikeitimo ceremonijoje dalyvavo Lietuvos kariuomenės vadas, JAV ambasadorė Lietuvai, LK Karinių oro pajėgų vadas, Latvijos kariuomenės vadas, JAV 3-iųjų Karinių oro pajėgų (Ramšteinas, Vokietija) vado pavaduotojas, Lenkijos kariuomenės operacijų štabo viršininkas, Estijos KOP, Šiaulių miesto, Lenkijos ir JAV ambasadų atstovai bei karo atašė Lietuvai. Pasikeitimo ceremonijoje taip pat dalyvavo Lietuvoje viešėjusi JAV Pensilvanijos valstijos Nacionalinės gvardijos vadė gen. mjr. Jessica Lynn Wright.

 

   

 

JAV Karinių oro pajėgų naikintuvai F-15C Eagle treniruotės skrydžiams kilo apie 70 kartų. JAV kariai misijos metu bendravo su Šiaulių miesto visuomenė, Šiaulių miesto bei Kaišiadorių vaikų globos namų auklėtiniais, pasakojo apie savo vykdomą misiją Aviacijos bazėje apsilankiusių moksleivių ir studentų ekskursijoms.

 

 

   

 

2 misija

 

  

Nuo 2008 m. spalio 1 d. Baltijos šalių oro erdvės apsaugą pradėjo vykdyti Jungtinių Amerikos Valstijų Karinių oro pajėgų kariai, kurie šią misiją taip pat atliko jau antrą kartą. Misiją vykdė beveik 130 karių. Misija buvo vykdoma keturiais naikintuvais F-15C Eagle. Misiją vykdė vienetas atvykęs iš nuolatinės dislokacijos vietos Jungtinėje Karalystėje Lakenheath Aviacijos bazėje, 48 naikintuvų sparno, 493d eskadrilės. Junginiui vadovavo karo lakūnai: plk. ltn. Jeffrey J. Bakken, mjr. Jeffrey Galloway ir plk.ltn. Michael King. Amerikiečių lakūnai atliko virš 50 treniruotės skrydžių, ore išbuvo beveik 90 valandų.  

   

 

Nepaisant įtempto amerikiečių tarnybos grafiko, kariai aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje: lankė vaikų namus, rengė labdaringas vakarienes, daug keliavo po Lietuvą, priiminėjo ekskursijas, kurių surengė daugiau nei 40. Ekskursijų metu kariai pristatinėjo JAV Karines oro pajėgas, NATO organizaciją, tarnybos specifiką, naikintuvus F-15C Eagle, pilotų ekipuotę, išsamiai aiškino NATO Oro policijos Baltijos šalyse misijos specifiką ir svarbą.

 

   
   

 

Misijos laikotarpiu Aviacijos bazėje buvo surengta JAV karinių oro pajėgų Europoje, vykdančių NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse, svečių ir žiniasklaidos diena. Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, JAV ambasadorius Lietuvoje John A. Cloud, krašto apsaugos viceministras Antanas Valys, Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Valdas Tutkus, JAV Karinių oro pajėgų Europoje Ramšteino aviacijos bazės karinių oro pajėgų operacijų štabo direktorius gen. maj. James P. Hunt, JAV ambasados atstovai bei kiti svečiai. Misijos metu JAV kontingentą aplankė ir Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Arūnas Valinskas.

 

Amerikiečių kariai daug dėmesio skyrė Vijurkų vaikų globos namams. Prieš pat šv. Kalėdas kariai suorganizavo labdaringą akciją - surinko daug kalėdinių dovanėlių, jas nuvežė vaikučiams bei pavaišino juos šventine vakariene. Dėmesys buvo parodytas ir Šiaulių apskrities sutrikusio vystimosi kūdikių namams. Kariai kūdikiams nuvežė būtiniausių higienos priemonių ir žaislų.

 

   
  
 

 

Lietuvoje amerikiečiai sutiko didžiausias metų šventes. Tradiciškai paminėjo Padėkos dieną. Šv. Kalėdų proga Pranciškonų vienuolyno koplytėlėje Lietuvos kariuomenės ordinariato Karinių oro pajėgų kapelionas aukojo katalikiškas mišias anglų kalba. Kariškiai iš JAV kontingento aktyvai dalyvavo sportiniuose renginiuose. Ypač aktyvūs buvo krepšinio turnyruose, kuriuose dalyvavo JAV ir Aviacijos bazės kariai, taip pat turnyre su Ginkūnų bendruomenės nariais, kur laimėjo pirmąją vietą. Po trijų mėnesių tarnybos 2009 m. sausio 4 d. NATO Oro policijos misiją iš JAV Karinių oro pajėgų kontingento perėmė danų kariai, kurie šią misiją vykdė taip pat antrą kartą.

 

1 misija

 

2005 m. spalio 1 d. Baltijos šalių oro erdvės apsaugą iš misiją baigiančių Vokietijos karių perėmė JAV kariai. 100 karių kontingentas atvyko iš Vokietijos, kur „Spangdahlem" aviacijos bazėje yra dislokuota JAV 52-asis naikintuvų sparnas. Šio dalinio kariai taip pat yra dalyvavę operacijose „Tvirta ranka" Afganistane ir „Irako laisvė" Irake. Amerikiečiai oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdė su naikintuvais F-16 Fighting Falcon. Kontingentų pasikeitimo ceremonijoje dalyvavo Vokietijos ir JAV ambasadoriai, krašto apsaugos ministras, Seimo nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinių oro pajėgų vadai, atstovai iš Vokietijos ir JAV KOP 52-ojo naikintuvų sparno vadas.

 

   
   

 

Amerikiečiai misijos metu treniruotės skrydžiams kilo virš 70 kartų. Kontingentui vadovavo karo lakūnai plk. ltn. David R. Youtsey ir mjr. Joseph W. Locke. JAV kontingento misijos Baltijos šalyse metu buvo rekonstruotas atsarginis kilimo-tupimo takas, kurį kartu su mokomaisiais naikintuvais L-39 išbandė ir JAV naikintuvai F-16. Atsarginio kilimo-tupimo tako rekonstrukcija Aviacijos bazėje - pirmasis pagal NATO saugumo investicijų programą įgyvendintas projektas.

 

  

 

 

AB informacija ir nuotr.

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-01-18
Sprendimas: Fresh Media