Lietuvos kariuomenė
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Norvegija

3 misija

 

2015 m. balandžio 30 d. Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje vyko NATO oro policijos misiją vykdančių vienetų pasikeitimo ceremonija. Italijos Karinių oro pajėgų ir Lenkijos Karinių oro pajėgų karius pakeitė Norvegijos Karališkųjų karinių oro pajėgų vienetas, Italijos KOP kariai, kaip remiantysis vienetas, liko antrajai misijai. Iškilmingoje pasikeitimo ceremonijoje dalyvavo Krašto apsaugos viceministras Marijus Velička, Karinių oro pajėgų vadas plk. Audronis Navickas, Italijos Operacinių pajėgų vadas gen. ltn. Mauricio Ladovisi, Norvegijos oro operacijų centro vadas brg. gen. Jan Ove Rygg, Šiaulių miesto meras p. Artūras Visockas, bei kiti garbingi svečiai. Misiją atlikę kariai buvo apdovanoti NATO oro policijos misijos medaliais, o Norvegams buvo įteiktas simbolinis raktas simbolizuojantis Baltijos oro erdvės saugumą.

 

 

   

 

 

2015 m. birželio 23 dieną krašto apsaugos ministras Juozas Olekas Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose susitiko su Norvegijos gynybos ministre Ine Eriksen Soereide ir padėkojo Norvegijai už dalyvavimą NATO Oro policijos misijoje Baltijos valstybėse stiprinant saugumą regione.

Š. m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose vyko vadų keitimosi ceremonija. Trejus metus Aviacijos bazei vadovavusį pulkininką Vidmantą Raklevičių pakeitė pulkininkas leitenantas Marius Matulaitis. Bazės vadų keitimosi ceremonijoje dalyvavo Krašto apsaugos vice ministras Marijus Velička, Karinių oro pajėgų vadas plk. Audronis Navickas, Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, Šiaulių įgulos dalinių vadai, Šiaulių miesto valdžios atstovai, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Šiaulių rinktinės, bei Klaipėdos teritorinės muitinės vadovybė, Italijos ir Norvegijos Karinių oro pajėgų kontingentų vykdančių Oro policijos misiją Baltijos šalyse vadai, kiti garbingi svečiai. 2015 m. rugpjūčio 31 d. KOP Aviacijos bazėje vyko NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdžiusių junginių pasikeitimo ceremonija. Misiją 8 mėnesius vykdžiusius Italijos Karinių oro pajėgų ir 4 mėnesius Norvegijos Karalystės karinių oro pajėgų karius pakeitė Vengrijos Karinių oro pajėgų kariai. Ceremonijoje dalyvavo Krašto apsaugos ministras dr. Juozas Olekas, laikinai Karinių oro pajėgų vado funkcijas atliekantis plk. ltn. Devis Martusevičius, Vengrijos gynybos ministras p. Csaba Hende, Vengrijos ambasadorius J. E. Zoltán Pecze, junginių kariai ir kiti garbingi svečiai. Vengrijos KOP kariai keturių mėnesių trukmės misiją Baltijos šalyse vykdys pirmą kartą. Jie oro erdvę saugos su 4 naikintuvais JAS-39 Gripen.

 

2 misija
Norvegai į Lietuvą vykdyti Baltijos šalių oro erdvės apsaugą atvyko 2007 m. gruodžio 15 d. ir išbuvo tris mėnesius iki 2008 m. kovo 15 d. Ši misija norvegams buvo antroji. Misijoje dalyvavo 56 kariai ir civiliai tarnautojai. Misijai rotacijos būdu vadovavo karo lakūnai plk. ltn. Peer Cristian Hoevik ir plk. ltn. Bard Reidar Solheim. Su naikintuvais F-16 Fighting Falcon Norvegijos Karališkųjų karinių oro pajėgų lakūnai treniruotės skrydžiams kilo virš 30 kartų. Pagrindinė dalis personalo į Lietuvą atvyko iš Bodo pagrindinės Aviacijos bazės Norvegijoje. Lakūnų tarpe Oro erdvės apsaugos budėjimus vykdė ir karo lakūnė Bente Stroemsnes.
   

 

 

Norvegai antrąją misiją, kaip ir pirmąją, atliko žiemos periodu. Kairiai, vykdantys Baltijos valstybių oro erdvės apsaugą, Šiauliuose sutiko didžiausias metų šventes - Kalėdas bei Naujuosius metus. Pas daugelį karių sutikti švenčių atvyko šeimos nariai ir draugai. Norvegų kariai džiaugėsi, kad bent jau Šv. Velykas sutiks namuose.

 

 

  
   
 

 

Norvegų kariai aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje: lankė įvairias mokyklas, priiminėjo ekskursijas, supažindino besidominančius su Oro policijos misija bei savo valstybe, rūpinosi vaikų globos namais Šiaulių apskrityje, ypatingą dėmesį skirdami Vijurkų vaikų globos namams. Norvegijos kariai ne kartą buvo kviečiami aplankyti Šiaulių miesto ir apskrities mokyklas. Renginių mokyklose metu klausėsi moksleivių parengtų koncertų, vaidinimų, patys dalyvavo žaidimuose. Norvegai laisvu metu daug ir aktyviai keliavo po Lietuvą bei kitas Baltijos valstybes, stengėsi pažinti mūsų istoriją ir kultūrą.  

 

 

  

 

Antrajai savo misijai, kuri truko tris mėnesius, Norvegijos KOP kontingentas  atvyko  2007 m. gruodžio 15 d. Misijoje dalyvavo 56 kariai ir civiliai tarnautojai. Norvegai sutiko Šiauliuose didžiausias metų šventes - Šv. Kalėdas bei Naujuosius metus. Džiugu buvo ir tai, kad daugelį karių sutikti švenčių metu aplankyti atvyko šeimos nariai ir draugai.  

 

1 misija 

 

Nuo 2005 m. sausio 12 d. Baltijos šalių oro erdvės apsaugą iš Jungtinės Karalystės Karališkųjų karinių oro pajėgų perėmė Norvegijos karinės oro pajėgos. Pasikeitimo ceremonijoje be Krašto apsaugos ministerijos vadovybės dalyvavo Didžiosios Britanijos Gynybos ministerijos sekretorius Ivor Caplin, Didžiosios Britanijos ambasadorius Lietuvai J. E. Kare Houge, Norvegijos Karališkųjų oro pajėgų vadas generolas majoras Arnvid Brage Lovbukten.

 

 

   
 

Trijų mėnesių misijai į Lietuvą atvyko 60 Norvegijos karių, tarp jų - ryšių specialistai, medikai, gaisrininkai, gelbėtojai, štabo personalas, kitų sričių specialistai. Norvegų kontingentas Lietuvos, Latvijos ir Estijos oro erdvę saugojo su keturiais naikintuvais F-16 Fighting Falcon, kuriais treniruojamiems skrydžiams į orą kilo per 30 kartų. Norvegijos karių kontingentui, atvykusiam iš Bodo Pagrindinės Aviacijos bazės Norvegijoje vadovavo plk. Ingard Moe. 

 

  

 

Norvegija taip pat nemažai prisidėjo ir prie Baltijos valstybių oro erdvės stebėjimo sistemos BALTNET kūrimo. Sėkmingas šio projekto įgyvendinimas sudarė sąlygas vykdyti bendrą oro policijos misiją visose Baltijos šalyse. Norvegija koordinavo projekto įgyvendinimą, reikiamos infrastruktūros ir radarų postų Baltijos šalyse įrengimą, finansavo ryšių linijų Baltijos valstybėse įrengimą, teikė pagalbą parengiant specialistus, perdavė reikalingą įrangą Regioniniam oro erdvės stebėjimo ir koordinavimo centrui Karmėlavoje, įrengė oro erdvės stebėtojų mokymo centrą. 2005 m. sausio 12 d. KOP Aviacijos bazėje vykusio dvišalio Lietuvos - Norvegijos susitikimo metu buvo įteikti Lietuvos kariuomenės lygmens medaliai „Už nuopelnus" trims Norvegijos KOP karininkams.  

AB nuotr. ir informacija

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2015-09-25
Sprendimas: Fresh Media