Lietuvos kariuomenė
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Vokietija

5 misija
 

Sausio 5 d. Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje vyko NATO Greitojo reagavimo oro policijos misijoje Baltijos valstybėse dalyvaujančių karinių vienetų pasikeitimo ceremonija - keturis mėnesius Baltijos oro erdvę saugojusius Danijos karius pakeitė vokiečiai, kurie patruliuos su šešiais naikintuvais F-4 „Phantom".

 

 

   

 

Vokietijos Karinių oro pajėgų kariai NATO oro policijos misiją Baltijos valstybėse vykdo jau penktąjį kartą. Pirmą kartą vokiečiai šioje misijoje dalyvavo 2005 metų liepos-rugsėjo mėnesiais, vėliau - 2008 metų liepą-rugsėjį bei 2009 metų rugsėjo - gruodžio mėnesiais, 2011 m pavasarį. Abu pirmuosius kartus Vokietijos kariai patruliavo naikintuvais F-4F „Phantom", trečiosios misijos pirmuosius du mėnesius vykdė Vokietijos naikintuvai „Eurofighter", kuriuos vėliau pakeitė naikintuvai F-4F „Phantom". Ketvirtoji pamaina misiją vykdė su tais pačiais F - 4F „Phantom".

 

 

   


Dabartinė, jau penktoji, vokiečių pamaina atvyko iš Vokietijos Karinių oro pajėgų Vitmundo karinės oro bazės Žemutinėje Saksonijoje - ją sudaro 110 karių: lakūnai, technikai, medicinos personalas, palaikymo grupės, komunikacijos specialistai. Čia taip pat misiją vykdo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vienetas atvykęs iš Vokietijos Karinių oro pajėgų Apsaugos pulko. Didžioji dalis įrangos ir inventoriaus reikalingo misijos vykdymui į Aviacijos bazę atvyko gruodžio 27 d. Kontingento kariai bei kontingento vadas bus rotuojami. Pirmajai karių grupei vadovaus pulkininkas leitenantas Werner Theisen.

 

 

 

 

 

4 misija

 

2011 m. sausio 5 dieną Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose, Baltijos valstybių erdvę saugantys JAV KOP karius pakeitė Vokietijos KOP 100 karių junginys iš Wittmund Aviacijos bazės, 71 naikintuvų sparno „Richthofen". Vokietijos kariai, NATO oro policijos misiją vykdė ketvirtąjį kartą. Vokietijos junginiui rotacijos būdu vadovavo: plk. ltn. Matthias Fensterseifer(2010 12 27 - 2011 02 01), plk. ltn. Ralf David (2011 01 31 - 2011 03 01), plk. ltn. Alexander Berk (2011 02 28 - 2011 03 29), plk. ltn. Rupert Ficker-Reissing (2011 03 28 - 2011 04 28). Vokiečiai patruliavo 6 naikintuvais F-4 „ Phantom", pastarieji misijose nebeskraidys.
   
 

Misijos Baltijos šalims metu kariai intensyviai bendravo su visuomene: greitojo reagavimo zonoje vyko 19 ekskursijų, kariai dalyvavo NATO dienos minėjime Šiaulių rajono Bubių pagrindinėje mokykloje, susitiko su Šiaulių universiteto gimnazijos gimnazistais, Šiaulių vokiečių bendruomene. Nepamiršta ir labdaringa veikla: Panevėžyje esančiai organizacijai „SOS VAIKAI"(ten pat yra ir moterų krizių centras, vaikų dienos centras, labdaros valgykla) už Apskritojo stalo" organizacijos surinktas lėšas įgyta ir dovanota kompiuteris bei skalbimo mašina, mjr. Martin Winkler asmenine iniciatyva VšĮ „Visos Lietuvos vaikai" Elektrėnuose dovanotas investicinio aukso luitas (vertė apie 2000,- lt.), Šiaulių rajono Aukštelkės soc.globos namams dovanojo per 200 patalynės komplektų. Kelmės rajono Gimzių kaime sutvarkyti II pasauliniame kare neatpažintų žuvusių vokiečių karių kapai, kapavietėse pastatyti kryžiai, kuriuos pagamino Vokietijos kontingento kariai.

  
 
 

 

 

Aviacijos bazėje misijos metu lankėsi Lietuvos Kariuomenės vadas gen. mjr. A. Pocius, Latvijos gynybos ministras dr. A. Pabriks, Vokietijos karo policijos vadas plk. ltn. Stump, Vokietijos Gynybos ministerijos parlamentinis valstybės sekretorius T. Kossendey, Vokietijos 4 - osios KOP divizijos vadas brg. gen. D. Dammjacob, Vokietijos vyr. karo gydytojas brg. gen. dr. J. Binnewies.

 

 

   

 

Ketvirtosios misijos metu vyko sklandus bendravimas ir su Aviacijos bazės kolektyvu: ne vieną kartą vyko draugiškos karių boulingo varžybos, švęstos Užgavėnės, aplankytas Grūto parkas bei Druskininkai.

 

 

 

 

Du naikintuvai „Phantom" F-4F, praskrisdami virš Vilniaus Katedros, pasveikino lietuvius su Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės švente, vasario 16-ąja.

Vokietijos pilotai skrydžiams kilo per 60 kartų ir ore praleido apie 140 valandų.

 

 

3 misija
2009 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje, Šiauliuose, Baltijos valstybių oro erdvę saugantys ir Lietuvoje dislokuoti Čekijos Karinių oro pajėgų kariai perdavė misiją Vokietijos kontingentui, kurie patruliuoti atvyko trečią kartą.
   
   
Vokiečių misija buvo išskirtinė, nes jos vykdymui buvo naudojami dviejų tipų naikintuvai. Pirmuosius du misijos mėnesius, rugsėjį ir spalį, vokiečiai Pabaltijo šalių oro erdvę saugojo keturiais naikintuvais Eurofighter. Šie naikintuvai buvo atvykę iš Neuburg Donau Aviacijos bazės, didžioji dauguma personalo suformuota iš 74-o naikintuvų sparno "Mölders". Baltijos šalių oro erdvės apsaugos vykdymui bei naikintuvų Eurofighter aptarnavimui atvyko apie 130 karių ir civilių tarnautojų. Eurofighter naikintuvas yra naujausios 4-sios kartos tokio tipo orlaivis Europoje. Tai yra keturių šalių produktas, jis atskirais moduliais yra gaminamas Ispanijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje bei Vokietijoje. Tai buvo pirmasis Vokietijos KOP naikintuvų Eurofighter perdislokavimas už šalies ribų.
Antrąją misijos dalį, lapkritį ir gruodį, oro erdvę vokiečiai saugojo šešiais naikintuvais F-4 Phantom, kurie buvo atvykę iš Wittmund Aviacijos bazės Žemutinėje Saksonijoje, o kone 100 karių junginys buvo suformuotas iš 71 naikintuvų sparno "Richthofen".
   
   

 

Vokiečiai misijos metu tiek su naikintuvais Eurofighter, tiek su naikintuvais F-4 Phantom atliko po beveik 30 skrydžių. Kontingentams rotacijos būdu vadovavo: Eurofighter junginiui - plk. ltn. Marc Grune, plk. ltn. Jan Gloystein ir plk. ltn. Danilo Schlag, F-4 Phantom junginiui - plk. ltn. Jürgen Schumann, plk. ltn. Rupert Ficker-Reißing, mjr. Ralf David ir plk. ltn. Alexander Berk.

 

Vokiečių kariai net tik aktyviai dalyvavo šalies, miesto ir Lietuvos kariuomenės renginiuose, įvairiomis progomis lankė mokyklas, bet ir patys rengė savo tautos nacionalines šventes, supažindino su jų tradicijomis Aviacijos bazėje tarnaujančius kolegas lietuvius, Lietuvos aviacijos bei Šiaulių miesto bendruomenės narius. Be to vokiečių kariai aktyviai kūrė ir vykdė įvairius vaikų ir kūdikių namų labdaros ir paramos projektus. Šiai veiklai netgi buvo sukurtas personažas vardu Baltino. Tai buvo pliušinis meškiukas, aprengtas lakūno apranga, kuris visur misijos metu dalyvavo kartu su junginio kariais - skraidė naikintuvu, dalyvavo renginiuose, sutikinėjo svečius, susipažino su moksleiviais. Šis unikalus žaislas tapo vokiečių labdaros veiklos simboliu. Kuriama istorija ir išleista knyga apie meškiuką dalyvaujantį Baltijos šalių oro erdvės patruliavimo misijoje bei surinktos už tai lėšos buvo nuspręstos paaukoti istorinio Lietuvos lakūno ir vieno iš sporto pradininkų kariuomenėje Stepono Dariaus vardą turinčiai Judrėnų miestelio mokyklai.

 

 

   

 

Misijos metu Vokietijos karių junginys pastatė kryžių Kryžių kalne, skirtą pagerbti užsimezgusią draugystę tarp Vokietijos Karinių oro pajėgų karių ir Lietuvos valstybės piliečių. Kartu tai pagarbos simbolis Baltijos valstybių piliečių tradicijoms. Baltijos šalių oro erdvę saugantį kontingentą LK KOP Aviacijos bazėje aplankė NATO generalinis sekretorius Anders Fogh Rasmussen ir LR prezidentė Dalia Grybauskaitė. Vizito metu kontingentas pristatė junginį, atliko parodomąjį skrydį naikintuvais Eurofighter.

 

 

   
   

 

2 misija

   
2008 m. liepos 1 d. Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose Baltijos valstybių oro erdvę saugantys ir Lietuvoje dislokuoti Lenkijos Karinių oro pajėgų kariai perdavė misiją Vokietijos kontingentui. Vokietijos karinės oro pajėgos jau antrą kartą vykdė šią NATO oro policijos misiją Baltijos valstybėse. Vokietijos karių kontingente tarnavo iki 110 karių, kurie oro erdvę saugojo keturiais naikintuvais F-4F Phantom. Vokietijos karių junginiui rotacijos būdu vadovavo: plk.ltn. Thorsten Denkmann, plk. ltn. Jürgen Schumann, mjr. Ralf David ir plk.ltn. Alexander Berk. Vokietijos kariai atvyko iš 71 naikintuvų sparno "Richthofen", Wittmund Aviacijos bazės. Vokiečiai misijos metu atliko virš 100 treniruotės skrydžių, ore išbuvo daugiau nei 150 valandų.
   
   
Misijos laikotarpiu Vokietijos kontingento dislokacijos zonoje su oficialiu vizitu viešėjo Europos Parlamento Saugumo ir gynybos pakomitečio pirmininkas Karl von Wogau ir jo pavaduotojas Justas Paleckis. Tai pat karius aplankė ir Aviacijos bazėje besilankantis Ispanijos kariuomenės vadas generolas Julio Rodriguez. 
   
   
Antroji Vokietijos kontingento tarnyba ir gyvenimas buvo gana dinamiškas dėl didelio karių užimtumo. Misijos metu vokiečiai skyrė ypač didelį dėmesį labdaringai veiklai. Kariai atliko Kuršėnų vaikų globos namų trijų šeimų gyvenamų patalpų kapitalinį remontą. Vokiečių kariai ne tik supirko visas reikalingas remontui medžiagas, bet ir patys atliko remonto ir elektros darbus. Kuršėnų vaikų namų auklėtiniai taip pat gavo pilną karinį sunkvežimį dovanų: naujų ir truputi dėvėtų drabužių, žaislų, sporto ir mokymosi inventoriaus. Kariai aplankė ir Šiaulių sutrikusio vystimosi kūdikių namų auklėtinius, kuriems įteikė žaislų, drabužėlių, didelį kiekį sauskelnių bei vienkartinių nosinaičių. Vokiečių kariai baigdami misiją kūdikių namams įteikė 2000 lt čekį. Šią labdaringą veiklą rėmė ne tik kariai ir šeimų nariai, bet ir Witmund apylinkės Vokietijoje gyventojų bendruomenė, kuri yra karinio vieneto nuolatinė dislokacijos vieta. Vokiečiai taip pat aktyviai keliavo po Lietuvą bei kitas Baltijos šalis, stengėsi kuo geriau pažinti lankomą regioną.
 
1 misija
 
Nuo 2005 m. birželio 30 dienos Vokietijos karinių oro pajėgų kariai keturiais naikintuvais F-4 Phantom pradėjo saugoti Baltijos šalių oro erdvę. 130 Vokietijos karių junginys į Lietuvą atvyko iš 71 naikintuvų sparno "Richthofen", Wittmund Aviacijos bazės. Junginiui misijos laikotarpiu rotacijos būdu vadovavo trys karo lakūnai: plk. ltn. Michael Trautermann, plk. ltn. Frank Gräfe, plk. ltn. Joachim Ellguth.

 
 
  
 
 
 
 

 

Misijos laikotarpiu Vokietijos junginio kariai bendravo su Šiaulių miesto visuomene ir LK KOP Aviacijos bazės personalu - pasikviesdavo apžiūrėti naikintuvus, supažindindavo su NATO Greitojo reagavimo Oro policijos misija Baltijos šalyse. Junginio vadas plk. ltn. Michael Trautermann inicijavo projektą globoti ir remti Kuršėnų vaikų globos namus. Aviacijos bazėje buvo surengtos draugiškos futbolo varžybos tarp Lietuvos ir oro policijos Baltijos šalyse misijoje dalyvaujančio Vokietijos karinių oro jėgų vieneto karių.

 

   

 

Misijos laikotarpiu Vokietijos karius aplankė Vokietijos KOP vadas gen. ltn. Walter Jertz, NATO jungtinių pajėgų štabo Bunsrume ekspertai, NATO Šiaurės oro pajėgų (CC-Air HQ Ramstein) štabo ir Latvijos bei Estijos kariuomenių Karinių oro pajėgų delegacijos. Misijos laikotarpiu treniruočių skrydžiams Vokiečiai kilo 100 kartų.

 

AB informacija ir nuotr.

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2015-06-12
Sprendimas: Fresh Media