Lietuvos kariuomenė
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Simbolika

Karinių oro pajėgų ženklas

 

 

 

 

Dailininko Giedriaus Reimerio kurtame Karinių oro pajėgų ženklo koncepcijoje 3-4 spalvų gamoje pagrindiniu dominantu tapo lietuviškas sakalas (lot. k. falco) plėšraus paukščio ir puikaus skrajūno simbolis gynybine prasme ir saugumo suvoktimi (skydo atremtimi). Dailininkas ženklą sukūrė vadovaudamasis tarptautine simbolių kalba ir heraldika, atstovaujančia ir reprezentuojančia mūsų valstybę. Pagrindinėmis spalvomis pasirinkta mėlyna, sidabrinė, geltona ir raudonos spalvos. Mėlyna spalva - tvirtina ištikimybę ir sąžiningumą derinyje taikaus dangaus (kario priesaikos kontekstas), sidabro (plieno) spalva - atspindi teisingumą arba orlaivių konturinę spalvą, raudona spalva reiškia drąsą, o geltona - dorą. Ant sakalo krūtinės - raudoname skyde auksiniai Gediminaičių stulpai.

 

 

 

 

Karinių oro pajėgų vėliava

 

 

 

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vėliavos dailininkas Nerijus Treinys. Vėliavą 1992 m. rugsėjo 25 d. Kauno įgulos karininkų ramovės Mažojoje salėje pašventino kunigas Ričardas Mikutavičius. Pašventinimui vėliavą nešė karo lakūnai: vėliavininkas ltn. Dainius Guzas, asistentai ltn. Artūras Leita ir vyr. ltn. Rimas Aksomaitis.

 

 

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų šūkis

 

Kilk, stebėk, kovok ir nugalėk!


Šis šūkis apibendrintai išreiškia svarbiausius Lietuvos karinėje strategijoje Karinėms oro pajėgoms keliamus bei numatytus karinius tikslus ir atspindi pajėgų vykdomas užduotis. Keliamiems tikslams pasiekti pasitelkiami Karinių oro pajėgų struktūriniai vienetai: Aviacijos bazė, Ginkluotės ir technikos remonto depas, Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba ir Oro gynybos batalionas.

 

 

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vertybės

 

Profesionalumas Atsakomybė Pasitikėjimas

 

Pateikiamos vertybės - tai pajėgų moralinės nuostatos, pagal kurias Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų kariai gyvena, dirba, kuria ir plėtoja savo veiklą, puoselėja ir gerbia savo organizaciją. Pajėgų vertybės yra pamatinis pagrindas organizacijai. Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos išgrynina ir pristato aktualiausias savo vertybes:

 

Profesionalumas - viena svarbiausių Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų kario vertybių. Tik profesionalus karo lakūnas, oro gynybininkas, oro erdvės stebėjimo ir kontrolės specialistas ar orlaivių ir ginkluotės remonto inžinierius gali tinkamai atlikti savo užduotį.

Atsakomybė - būtinybė, pareiga atsakyti už savo veiklą, veiką. Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų karys, priimdamas sprendimą, įvertina riziką, aplinkybes, kartais tai tenka atlikti per itin trumpą laiką, ir, atlikdamas užduotį, visada nedvejodamas prisiima atsakomybę.

Pasitikėjimas - visi Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų kariai pasitiki ir pasikliauna vienas kitu. Prieš skrydį karo lakūnas visiškai pasitiki orlaivio techniku, oro erdvę saugantys ir ginantys vienetai pasitiki oro erdvės stebėjimo ir kontrolės specialistų teikiama informacija, kaip ir visi pasitiki inžinieriaus atliktų ginkluotės ir technikos remonto darbų kokybe.

 

Visos šios vertybės yra raktas į sėkmingą karo aviacijos veiklą.

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2021-01-04
Sprendimas: Fresh Media