Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

2020 m. aktualijos

Karo policija paruošė beveik 60 rezervo karių
2020-09-25
img
Š. m. rugsėjo 5–25 d. Kazlų Rūdoje, Generolo Kazio Veverskio poligone, Kauno įgulos vadas mjr. Ramūnas Jankauskas buvo paskirtas rezervo karių kuopos vadu ir padedamas būrių vadų ir skyrių vadų, vykdė karo policijos rezervo karių rengimą. Penkiasdešimt devyni parengtojo rezervo kariai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Jonavos, Utenos, Šilutės, Trakų, Skuodo, Panevėžio, Šalčininkų, Alytaus, Vilkaviškio, Širvintų, Ignalinos, Rokiškio, Kėdainių, Biržų, Ladzijų, Šilalės, Zarasų ir Pasvalio atnaujino taktikos, ginkluotės ir šaudybos, topografijos, ryšių bei rikiuotės žinias.
null
Karo policijos mokymo centre vyko pirmasis vairavimo sudėtingomis sąlygomis kursas
2020-09-18
img

 

Baigėsi pirmasis Lietuvos kariuomenės Karo policijos Mokymo centro organizuotas vairavimo sudėtingomis sąlygomis kursas. Karo policija yra – Krašto apsaugos sistemoje veikianti karinės teisėsaugos institucija, Lietuvos kariuomenės dalis. Karo policininkai pirmiausia yra kariai, tačiau turi turėti specialųjį policinės veiklos pasirengimą ir turėti kitus specialiuosius profesinius įgūdžius. Su tikslu rengti plataus spektro profesionalus karo policininkus, 2019 m. sausio mėn. buvo įkurtas Lietuvos kariuomenės Karo policijos mokymo centras. Per pus antrų metų laikotarpį mokymo centro organizuojamų kursų sąrašas išaugo ir dabar rengia ne tik karo policininkus, bet ir karius iš kitų kariuomenės vienetų. Karo policijos mokymo centre rengiami: asmens (-ų) apklausos, bazinio  karo policininko, fizinės psichinės ir kitų prievartos rūšių panaudojimo, įvykio vietos apžiūros, specialiųjų transporto priemonių vairuotojų, naudojančių įjungtus mėlynus ir raudonus švyturėlius ir specialiuosius garso signalus ir vairavimo sudėtingomis sąlygomis kursai.


 

null
Lietuvos kariuomenės karo policijos mokymo centre prasidėjo ketvirtasis bazinis karo policininko kursas
2020-09-07
img

Šiandien, rugsėjo 7 d. Juozo Vitkaus inžinerijos batalione prasidėjo ketvirtasis bazinis karo policininko kursas. Kursas truks beveik keturis menesius, po kurių 20 karo policininkų grįš į Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių įgulas turėdami pagrindines teorines žinias apie karo policiją, praktinius įgūdžius ir jau dėvėdami raudoną beretę.

null
Karo policija dalyvavo saugaus eismo akcijoje „Apsaugok mane"
2020-09-04
img
Šiandien baigiasi jau tradicija tapusi akcija „Apsaugok mane", kurioje prasidedant naujiems mokslo metams, rugsėjo pirmąją savaitę, dalyvauja Lietuvos kariuomenės karo policininkai. Bendradarbiaudami su Lietuvos policija, karo policininkai budi pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų, kurios yra netoli karinių dalinių arba kurias lanko karių vaikai.
null
Minimos Gedulo ir vilties, Okupacijos ir genocido dienos
2020-06-14
img

Prieš 80 metų Lietuvos valstybė  be mažiausio pasipriešinimo buvo okupuota... Neužilgo aneksuota, o lygiai po metų, 1941 birželio 14  dieną, prasidėjo  pirmieji Lietuvos piliečių masiniai trėmimai į Sibirą. Tai yra skaudi mūsų šalies istorija, iš kurios mes galime tik pasimokyti ir nebekartoti klaidų, kurios buvo padarytos prieš 80 metų. 

 

 

null
Karo policija renka informaciją monografijai apie tarnybos kūrimosi eigą
2020-06-05
img

Praeitais metais LK karo policija minėjo 100-ąsias įkūrimo metines, ta proga LK KP vadui kilo mintis, kad reikia parengti monografiją  „Lietuvos kariuomenės Karo policija“. Knygą rengti apsiėmė Mokymo centro viršininkas vyr. srž. Nerijus Černius. Daug detalių nenorime atskleisti, nes kai bus knyga, įsigysite ir susipažinsite patys. Vienas įdomesnių faktų, kuriuos patys sužinojome ieškodami savo tarnybos ištakų buvo tai, kad Klaipėdos miesto sukilimo (operacijos) metu 1923 m. sausio 13 d. žuvo Karo milicijos mokyklos karys – eil. Juozapas Vilkas, kuris gimė 1897 m. ir gyveno Panevėžio aps. Kupiškio vls. Laukminiškių k. Tai buvo pirmasis žuvęs karo policininkas.

null
Baigėsi pirmasis Lietuvos kariuomenės Karo policijos Mokymo centro organizuotas fizinės, psichinės ir kitų prievartos rūšių panaudojimo instruktoriaus kursas
2020-03-10
img

Pagrindiniai karo policijos uždaviniai yra nusikalstamų veikų bei kitų teisės pažeidimų prevencija, jų atskleidimas ir tyrimas, tvarkos ir drausmės karinėse teritorijose ir kariuomenėje palaikymas, karinio transporto eismo saugumo priežiūra. Pasitaiko atvejų, kad karo policininkui vykdant tarnybines pareigas tenka panaudoti prievartą, tad norime pabrėžti, kad karo policininkas įstatymų numatytais atvejais ir tvarka gali panaudoti psichinę ar fizinę prievartą, šaunamąjį ginklą ir sprogstamąsias medžiagas.

null
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sprendimas: Fresh Media