Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Uždaviniai, funkcijos ir įgaliojimai

Veikla karo policijoje vykdoma vadovaujantis Karo policijos įstatymuĮstatymas nustato Karo policijos veiklos teisinius pagrindus, principus, uždavinius, funkcijas, Karo policijos pareigūnų teises, pareigas ir prievartos panaudojimo teisėtumo sąlygas.  

 KP, Karo policija, taikos meto uždaviniaim uždaviniai KP, Karo policija, Karo meto uždaviniai, uždaviniai, parama 
   
Karo policija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:


1) reguliuoja eismą, užtikrindama karinio transporto judėjimą;

2) vykdo kertančių Lietuvos Respublikos valstybės sieną karių, karinėms pajėgoms priskirtų civilių tarnautojų ir jų gabenamų daiktų kontrolę;

3) kontroliuoja užsienio valstybių ir organizacijų karių ir karinių krovinių atvykimą į Lietuvos Respubliką, išvykimą iš jos ar vykimą per Lietuvos Respublikos teritoriją tranzitu;

4) Lietuvos kariuomenės vado arba Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro pavedimu vykdo krašto apsaugos sistemos valdomų objektų apsaugą;

5) vykdo saugomų asmenų, atvykstančių krašto apsaugos ministro ar Lietuvos kariuomenės vado oficialiu kvietimu, apsaugą;

6) Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka atlieka įslaptintų dokumentų, gaminių ir kitų įslaptintų objektų gabenimą Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už jos ribų;

7) vykdo asmenų sulaikymą;

8) organizuoja ir atlieka sulaikytųjų ar suimtųjų palydą (konvojų);

9) užtikrina Karo policijoje laikomų sulaikytų asmenų, taip pat suimtųjų, su kuriais atliekami procesiniai veiksmai, priežiūrą;

10) įgyvendina nusikalstamų veikų, administracinių nusižengimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, atskleidimą, atlieka jų tyrimą, analizuoja jų priežastis bei sąlygas ir imasi priemonių joms pašalinti;

11) registruoja ir nagrinėja pareiškimus ir pranešimus apie rengiamas, daromas ir padarytas nusikalstamas veikas, administracinius nusižengimus ir kitus teisės pažeidimus;

12) atlieka pasislėpusių įtariamųjų, kaltinamųjų ar dingusių be žinios karių paiešką;

13) tvarko nusikalstamų veikų, administracinių nusižengimų ir kitų teisės pažeidimų apskaitą, registrų ir informacinių sistemų duomenis;

14) organizuoja ir įgyvendina priemones viešajai tvarkai karinėse teritorijose ar karių drausmei kitose teritorijose užtikrinti;

15) organizuoja ir vykdo karių ir kitų teisėsaugos institucijų pareigūnų mokymą.

 

 

Karo policija, vykdydama jai nustatytus uždavinius ir funkcijas, bendradarbiauja su prokuratūra, policija, kitomis Lietuvos Respublikos teisėsaugos, žvalgybos institucijomis ir palaiko profesinius ryšius su kitų valstybių karo policija ar analogiškomis institucijomis.


Karo policija atlieka ir kitas įstatymų jai pavestas funkcijas.


Karo policijos funkcijų vykdymo ypatumai diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, tarptautinių organizacijų atstovybėse, karinėse teritorijose, kituose specialaus teisinio režimo objektuose ir dėl neliečiamybės teisę turinčių asmenų gali būti nustatyti kituose įstatymuose ir tarptautiniuose susitarimuose.


Karo policijos pareigūno įgaliojimai

Įgyvendindamas Karo policijos uždavinius, Karo policijos pareigūnas turi teisę duoti sau nepavaldiems asmenims nurodymus ar pateikti reikalavimus, o jeigu asmenys jų nevykdo ar priešinasi, šio įstatymo nustatyta tvarka panaudoti prievartą. Teisėti ir pagrįsti Karo policijos pareigūno reikalavimai ar nurodymai yra privalomi visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, organizacijoms, neturinčioms juridinio asmens statuso, šių organizacijų ir juridinių asmenų padaliniams ir turi būti vykdomi nedelsiant.


 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2021-01-05
Sprendimas: Fresh Media