Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Istorija

Karo prievolės administravimas atkūrus Lietuvos Respublikos Nepriklausomybę

 

1990 m. balandžio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė įkūrė Krašto apsaugos departamentą (KAD). Įkurtam KAD buvo iškeltas uždavinys formuoti ir įgyvendinti krašto apsaugos koncepciją, sukurti krašto apsaugos sistemą.

 

Karo prievolės organizavimą vykdė KAD generalinio direktoriaus patvirtinta komendantūrų sistema. 1990 m. lapkričio 26 d. buvo pasirašytas įsakymas dėl pasiruošimo vykdyti naujokų šaukimą.

 

1991 m. sausį darbą pradėjo Jaunuolių karo reikalų komisija. 1991 m. šaukimą atliko KAD apskričių (rajonų) komendantūros. Nuo 1991 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikoje buvo įsteigtos 8 apskričių (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Alytaus, Utenos) komendantūros ir 37 joms pavaldžios rajonų komendantūros. Kariai, savanoriai, atlikdami sargybą ir patruliuodami, būdavo pavaldūs miesto ar rajono komendantūrai.

 

1991 m. rugpjūčio 26 d. buvo pradėti formuoti komendantiniai būriai, siekant saugoti komendantūras, palaikyti KAS darbuotojų drausmę ir tvarką Lietuvos Respublikos miestuose ir rajonuose.

 

1992 m. kovo 30 d. buvo įvykdytas pavasarinis jaunuolių šaukimas į tikrąją krašto apsaugos tarnybą.

 

1993 m. kovo 19 d. karo prievolininkų ir šauktinių įskaitą, naujokų šaukimą ir mobilizacijos darbą pavesta organizuoti Savanoriškaijai krašto apsaugos tarnybai (toliau - SKAT).

 

Iki 1996 m. rudens jaunuoliai buvo šaukiami du kartus per metus, laikantis nuo tarpukario įsigaliojusių nuostatų. Priėmus Karo prievolės įstatymą, jaunuoliai jau buvo šaukiami visus metus pagal patvirtintus grafikus.

 

 

1999-11-25 d. - 2011-04-01 Karo prievolės administravimo tarnyba prie KAM

 

1999 m. lapkričio 25 d. įsteigta Šaukimo tarnyba, kuri vėliau buvo pavadinta Karo prievolės ir administravimo tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos.

 

Karo prievolės administravimo sistema buvo įgyvendinama palaipsniui visoje Lietuvoje. Vienu metu karo prievolę įgyvendino naujai kuriamos tarnybos padaliniai ir Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės. Pertvarkant karo prievolės administravimo sistemą Lietuvoje ir įgyvendinus šią reformą, KPAT iškeltas vienas pagrindinių uždavinių - įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės karo prievolės organizavimo ir administravimo politiką, koordinuoti, metodiškai vadovauti ir prižiūrėti valstybės ir savivaldybių institucijų veiklą, užtikrinant Karo prievolės įstatymo vykdymą.

 

Nuo 2003 m. liepos mėn. visoje Lietuvoje pradėjus veikti naujajai karo prievolės administravimo sistemai, vietos savivaldos institucijos pagal teritorinį paskirstymą ėmė registruoti ikišaukiamojo ir šaukiamojo amžiaus jaunuolius, kaipti duomenis apie karo prievolininkus. Taip pat jaunuoliams suteikdavo visą reikalingą informaciją apie privalomąją tarnybą, jos atidėjimo sąlygas. Karo medicinos tarnybos karinės medicinos komisijos, priskirtos karo prievolės centrams, keturiuose centruose tikrindavo karo prievolininkų tinkamumą įvairioms karo tarnybos rūšims, o atsakingi specialistai skirdavo karo prievolininkus atlikti privalomosios pradinės karo tarnybos ar į kartotines pratybas.

 

 

2011-04-01 - 2016-06-30 Karo prievolės ir komplektavimo skyriai (Krašto apsaugos savanorių pajėgos)

 

2009 m. pradėta karo prievolės administravimo sistemos reforma numatė karo prievolės administravimo sistemos optimizavimą pereinant prie vienpakopės karo prievolės administravimo sistemos ir taip atsisakant funkcijų dubliavimo - iki tol karo prievolės administravimą vykdė ir vietos savivaldos institucijos, ir Karo prievolės administravimo tarnybos regioniniai karo prievolės centrai.

 

Šiuo žingsniu buvo baigiama karo prievolės administravimo sistemos reforma, kurios metu panaikinta Karo prievolės administravimo tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos ir nuo sausio 1 karo prievolės administravimo funkcija pavesta kariuomenei.

 

Karo prievolės administravimo sistemos reformą paskatino 2008 m. priimtas sprendimas sustabdyti šaukimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą ir pradėti formuoti Lietuvos kariuomenę profesinės karo tarnybos ir karių savanorių tarnybos pagrindu.

 

 

Nuo 2016-07-01 Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba

 

2016 m. liepos 1 d. įkurta Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba įkurta siekiant didinti karo prievolės administravimo ir kariuomenės komplektavimo efektyvumą - užpildyti brigadose ir batalionuose esančius laisvus etatus. Taip pat KPKT tarnyba svarbi didinant karo prievolės administravimo efektyvumą atkūrus nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2016-07-01
Sprendimas: Fresh Media