Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Uždaviniai ir funkcijos

KPKT uždaviniai:

 

1. vykdyti karo prievolės administravimą;

2.  vykdyti LK ir kitų KAS institucijų karinio personalo komplektavimą.

 

Įgyvendindama karo prievolės administravimo uždavinį, KPKT atlieka šias funkcijas:

 

• tvarko Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registrą;

• vykdo karo prievolininkų šaukimą į privalomąją karo tarnybą ir alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;

• vykdo karo prievolininkų šaukimą į pratybas ir mokymus;

• nagrinėja karo prievolininkų prašymus, skundus ir siūlymus, susijusius su karo prievole ir šaukimu į privalomąją karo tarnybą;

• nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, susijusias su Karo prievolės  įstatymo pažeidimais, ir skiria administracines nuobaudas;

• dalyvauja rengiant programos (viena iš jos vykdytojų yra KPKT) strateginį veiklos planą;

• rengia seminarus, diskusijas, švietėjiškas akcijas, kuriomis siekiama ugdyti jaunuolių patriotinę savimonę ir sudominti juos karine tarnyba;

• rengia ir išduoda pažymas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nukentėjusiųjų asmenų valstybinei pensijai skirti asmenims, Antrojo pasaulinio karo metais kovojusiems antihitlerinės koalicijos valstybių veikiančiose armijose, partizanų būriuose ar junginiuose, taip pat tapusiems neįgaliais būtinosios karo tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu laikotarpiu nuo 1945 m. liepos 22 d. iki 1991 m. gruodžio 31 d. arba vėliau pripažintiems neįgaliaisiais dėl ligų, susijusių su karo tarnyba;

• rengia ir išduoda pažymas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie Lietuvos Respublikos piliečių atliktos SSRS ginkluotosiose pajėgose prievartinės karo tarnybos laikotarpį valstybinio socialinio draudimo pensijai skirti;            

• teikia Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją, reikalingą užtikrinti subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimą ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų kompensavimą iš dalies darbdaviams, įdarbinusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusius ar bazinius karinius mokymus baigusius karo prievolininkus.

 

Įgyvendindama LK ir kitų KAS institucijų karinio personalo komplektavimo uždavinį, KPKT atlieka šias funkcijas:

 

• vykdo kandidatų į profesinę karo tarnybą (toliau - PKT), tarnybą Krašto apsaugos savanorių pajėgose (toliau - KASP) ar kituose aktyviojo rezervo kariniuose vienetuose, kariūnų tarnybą paiešką ir pritraukimą;

• organizuoja kandidatų į PKT ir KASP (aktyviojo rezervo) tinkamumo tikrajai karo tarnybai nustatymo procedūras;

• pagal komplektavimo planus organizuoja kandidatų priėmimą į PKT ir KASP ar tarnybą kituose aktyviojo rezervo kariniuose vienetuose;

• pagal LK poreikį vykdo karo prievolininkų karo meto paskyrimų administravimą;

•  nagrinėja kandidatų į PKT prašymus, skundus ir siūlymus, susijusius su  atranka ir priėmimu į PKT, tarnyba KASP ar kitame aktyviojo rezervo kariniame vienete. 

 

KPKT gali vykdyti ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su jos veikla.

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2016-07-01
Sprendimas: Fresh Media