Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Tarptautinis bendradarbiavimas

Nuo pirmųjų atkūrimo dienų Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba aktyviai bendradarbiauja su Čekijos, Danijos, Estijos, Vokietijos, Latvijos, Olandijos, Norvegijos, Švedijos, JAV ir kitų šalių karo medikais.

Užsienio šalių valstybės teikia Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybai įvairių sričių materialinę bei intelektualią pagalbą rengiant ir mokant karo medicinos personalą, aprūpinant vaistais, medicinos įranga ir inventoriumi, tobulinat Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybą ir jos vienetų struktūrą, atitinkančią NATO reikalavimus, apmokant medicininės paramos vienetus atlikti standartines procedūras, teikti pagalbą ekstremalių situacijų atvejais.

2000–2005 m. buvo vykdomas bendras Lietuvos ir Danijos projektas „Karo medicinos mokymo centro plėtra”. Danų karo medikai padėjo parengti karo medikus-instruktorius, finansavo mokymo centro aprūpinimą mokymo priemonėmis, kompiuterine įranga, baldais. Mokymo centrui reikalingos įrangos įsigijimui Danija suteikė daugiau nei 760 tūkst. litų paramą. Nuo projekto įgyvendinimo pradžios buvo parengtos paramedikų, karo medicinos gydytojų ir jų padėjėjų, karių pirmosios medicinos pagalbos ir higienos, paieškos ir gelbėjimo darbų programos, pradėti organizuoti kursai šiomis temomis. Specialistai iš Lietuvos nuolat stažavosi Danijoje. Danijos karo medicinos mokymo centro specialistai padėjo parengti mokomąją medžiagą, organizavo kursus būsimiems mokymo centro dėstytojams. Paieškos ir gelbėjimo darbų kursus Danijoje baigė 13 Karo medicinos tarnybos gydytojų, dauguma jų šiuo metu vykdo paieškos ir gelbėjimo darbus Nemirsetoje.

1999–2005 m. buvo vykdomas BALTMED projektas su Švedija. Projekte dalyvavo Švedija, Estija, Latvija ir Lietuva. Projekto tikslas – aprūpinti Baltijos šalis medicinine įranga bei apmokyti medicinos personalą naudotis gauta įranga. 2001–2003 metais pagal šį projektą buvo gauta 31 bataliono med. pagalbos stotis, 31 kuopos med. pagalbos stotis, 300 šaulio-gelbėtojo krepšių, 200 paramedikų krepšių, 5 med. įrangos komplektai įgulos ambulatorijoms. Lietuvoje, Latvijoje ir Švedijoje buvo organizuoti kursai apmokyti personalą dirbti su gauta įranga, parengti medicinos instruktoriai, brigados štabo medicinos karininkai. 2003 metais buvo gauta medicinos kuopos įranga bei organizuoti tarptautiniai kursai „Personalo apmokymas dirbti su medicinos kuopos lauko įranga”, kurių metu medicinos personalas buvo apmokytas naudotis gauta įranga. 2004 metais gauta lauko chirurgijos įranga bei organizuoti tarptautiniai kursai „Personalo apmokymas dirbti su lauko chirurgijos įranga”, kurių metu Švedijos instruktoriai apmokė medicinos personalą naudotis gauta įranga, vykdyti jos techninę priežiūrą. 2005 m. vasario mėnesį buvo gautos atsarginės detalės medicinos kuopos įrangai ir lauko ligoninei.

Gauta įranga aprūpinti visi medicininės paramos vienetai, rengiami vykdyti medicininę paramą pagal NATO standartus Lietuvoje ir už jos ribų, tarptautinių operacijų metu. 2005 m. birželio mėnesį dalis įrangos išgabenta į Afganistaną Lietuvos vadovaujamai Provincijos atkūrimo grupei ir medicininiam vienetui aprūpinti. Likusi įranga saugoma Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos sandėliuose. Stichinių nelaimių ar katastrofų atveju ši įranga būtų naudojama žmonių gyvybėms ir sveikatai gelbėti.

2004–2007 m. su JAV ir Danijos instruktorių pagalba Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos Karo medicinos mokymo centre buvo įdegtos visame pasaulyje pripažintos pažangios Aukštesnio lygio gyvybės palaikymo traumuotiems ligoniams (angl. Advanced Trauma Life Support – ATLS®) ir Ikistacionarinės pagalbos palaikant traumuotų ligonių gyvybę (angl. Prehospital Trauma Life Support – PHTLS®) metodikos, kurių taikymas daugelyje pasaulio šalių leido gerokai sumažinti žmonių, patyrusių sunkias traumas, mirštamumą ir su traumomis susijusio neįgalumo atvejus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 m. su Švedijos instruktorių pagalba Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos Karo medicinos mokymo centre pradėta rengti karo medicinos gydytojus ir karo medicinos gydytojų padėjėjus pagal britų Aukštesnio lygio gyvybės palaikymo sužeistiesiems mūšyje (angl. Battlefield Advanced Trauma Life Support – BATLS) metodiką. Karo medikai yra apmokomi pagal šią daugelyje NATO šalių pripažintą metodiką, siekiant jų veiksmų suderinamumo dalyvaujant tarptautinėse operacijose daugianacionalių pajėgų sudėtyje.

 

 

 

2008 m. birželio 16-20 d. Vilniuje vyko NATO karo medikų komiteto (angl. Committee of the Chiefs of Military Medical Services in NATO - COMEDS) 29-asis plenarinis posėdis. Renginyje dalyvavo per 90 dalyvių: aukščiausio lygio karo medicinos struktūrų vadovai iš 25 NATO valstybių, 9 Partnerystės taikos labui programos šalių, Izraelio (Viduržemio jūros dialogo šalių grupė), karo medicinos srities atstovai iš NATO Tarptautinio karinio štabo, Sąjungininkų pajėgų transformacijos vadavietės, Sąjungininkų pajėgų operacijų vadavietės, stebėtojai iš Europos Sąjungos karinio štabo, NATO Standartizacijos agentūros, Civilinių ekstremalių situacijų planavimo jungtinio medicinos komiteto, Tyrimų ir technologijos organizacijos, Masinio naikinimo ginklų centro. Tarp renginio dalyvių 28 generolai/admirolai.
Plenarinio posėdžio metu buvo svarstyti klausimai, susiję su tolesne karo medicinos struktūrų raida ir sąveikumu: pagalba šalims, vystančioms kritinius medicininius pajėgumus, dauginacionalinių medicinos vienetų sertifikavimo problemos, medicininės informacijos strategijos atnaujinimas, pasiūlymas įkurti Karo medikų tobulinimo centrą, nacionalinių traumas registruojančių sistemų sukūrimas, kryptys, kuriomis bus vystomas tolesnės medicininės humanitarinės pagalbos teikimas.
Lietuva NATO karo medikų komiteto veikloje dalyvauja nuo 1998 metų: iki 2004 metų buvo dalyvaujama pagal Partnerystės taikos labui programą, o 2004 m. kovo 29 d. Lietuvai tapus NATO nare dalyvavimas karo medikų komiteto veikloje įgijo kitą pagreitį. Šiuo metu Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos atstovai daug prisideda prie Karo medicinos valdymo grupės, trijų pagrindinių darbo grupių (Karių sveikatos priežiūros, Karinės medicinos struktūros, operacijos ir procedūros, Medicininės standartizacijos) ir trijų ekspertų panelių (Prevencinės karo medicinos, Karo psichologijos, Medicinos komunikacijos ir informacijos sistemų) darbo.
Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba pirmą kartą organizavo tokio aukšto rango karo medicinos tarnybos atstovų susitikimą. 2005 metais Lietuvoje vyko Karo psichologijos panelio susitikimas, 2006 metais - Medicinos komunikacijos ir informacijos sistemų panelio susitikimas bei 1-oji išmoktų karo medicinos pamokų konferencija, 2009 metais - Baltijos šalių kariuomenių psichologų III forumas.

 

 

 

 

Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos Karo medicinos mokymo centre nuo 2005 m. vyksta tarptautiniai Baziniai štabo medicinos karininkų kursai. Kursų klausytojai – tai medicinos karininkai iš Lietuvos, Armėnijos, Azerbaidžano, Estijos bei Gruzijos. Kurso metu įgyta patirtimi dalinosi ir parengtą medžiagą pateikė patyrę karininkai iš  Lietuvos kariuomenės. Žinoma, kursas buvo vedamas anglų kalba. 

 

Kursų organizatoriai kaip pagrindinį šių kursų tikslą įvardijo karo medicinos gydytojų  parengimą vykdyti medicinos karininko pareigas bataliono lygmens štabe, paprastai tariant,  patarti vadui medicininės paramos klausimais. Kiti tikslai – didinti sąveikumą tarptautinių operacijų metu, skatinti bendradarbiavimą tarp įvairių valstybių bei supažindinti svečius su Lietuvos istorija, žymiausiomis vietomis bei kultūra. Organizatoriai išskiria šių kursų svarbą dėl to, kad kelių kurse dalyvaujančių valstybių kariai kartu vykdo misiją Afganistane.

 

                      Baigę šį kursą karo medicinos gydytojai gali tęsti mokymąsi dalyvaudami Aukštesniuosiuose štabo medicinos karininkų kursuose, kurie yra vientisos tęstinio mokymo sistemos dalis ir organizuojami Estijoje bei Švedijoje.

 

 

 

Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje 2015 m. birželio 2–5 dienomis vyko Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (Organization for the Prohibition of Chemical Warfare – OPCW) rengtas kursas, kurį aktyviai organizavimo Karo medicinos tarnyba. Kurso vadovas – Lietuvos kariuomenės karo medicinos gydytojas, kvalifikuotas OPCW ekspertas kpt. Joris Brian Ragaišis.

 

Į kursą susirinko medikai – gydytojai toksikologai, skubios medicinos gydytojai  iš įvairių pasaulio šalių, prisijungusių prie Cheminio ginklo uždraudimo konvencijos. Iš viso kurse dalyvavo 24 užsienio dalyviai iš Ukrainos, Rumunijos, Suomijos, Filipinų, Malaizijos, Kinijos, Pakistano, Irano, Alžyro, Omano, Libano, Kubos, Brazilijos, Peru, Argentinos ir Portugalijos.      

 

Paskaitas skaitė lektoriai iš Lietuvos – kpt. gydytojas Joris B. Ragaišis ir Respublikinio toksikologijos centro vadovas gyd. Robertas Badaras bei užsienio svečiai – Ukrainos nacionalinės podiplominių medicinos studijų Katastrofų medicinos katedros docentas Olegas Mazurenko, Kinijos ketvirtojo karo medicinos universiteto dėstytoja Hua Bai,  OPCW Apsaugos ir paramos skyriaus specialistas Šahriaras Khateri (Shahriar Khateri), taip pat ir pasaulinio lygmens kovinių nuodingųjų medžiagų ekspertas, Irano ir Didžiosios Britanijos universitetų profesorius Mahdi Balali-Mudas (Mahdi Balali-Mood).

 

 

     

 

 

 

Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje nuo 2014 m. vyksta  tarptautiniai Medicinos pagalbos organizavimas didelio masto nelaimingų atsitikimų metu karinėje aplinkoje (angl. Military Major Incident Medical Management and Support – Mil MIMMS) kursai.

 

 

Mil MIMMS kursai yra NATO standartus atitinkantys kursai, vedami ir NATO pažangiame Karo medicinos mokymo centre Budapešte. Šią sistemą ir kursus sukūrė Jungtinės Karalystės karo medicinos tarnybos Karališkasis karo medicinos centras Birmingeme. MIMMS sistema sukurta ir nuolat tobulinama atsižvelgiant į JK ilgametę patirtį, įgytą kovojant su terorizmu ir organizuojant pagalbą karinių operacijų metu.

 

Padedant Jungtinės Karalystės gynybos ministerijai ir JK kariniam atašė pirmą kartą atsirado galimybė karinius MIMMS kursus vesti Lietuvos kariuomenėje. Tokius kursus gali vesti tik sertifikuoti instruktoriai. Kursus Karo medicinos mokymo centre veda JK instruktoriai ekspertai, turintys ilgametę karo medicinos patirtį karinėse operacijose, ir vienintelis sertifikuotas vesti MIMMS kursus Lietuvos kariuomenės instruktorius mjr. Salvijus Milašius. Mil MIMMS kursų baigimo pažymėjimą pripažįsta visos NATO šalys.

 

 

Šie kursai skirti ne tik karo medikams, bet ir karinių štabų karininkams bei atstovams kitų tarnybų, dalyvaujančių organizuojant ir teikiant pagalbą masinių nelaimių atveju.

 

 

Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos Karo medicinos mokymo centre 2015 m. balandžio 14-17 d. vyko tarptautiniai Ikistacionarinės medicinos pagalbos karinėje aplinkoje kursai (angl. PCCC - Prehospital combat casualty care), kursuose dalyvavo kariai medikai iš Armėnijos, Azerbaidžano, Latvijos, Gruzijos, Moldovos, Ukrainos, Kazachstano bei Lietuvos - iš viso 15 karo gydytojų, gydytojų padėjėjų ir paramedikų, tarnaujančių įvairiuose savo šalių kariuomenės padaliniuose. PCCC kursai rengiami ketvirtą kartą. Juos vedė patyrę instruktoriai, įgiję reikiamą kvalifikaciją įvairiose mokymo įstaigose bei praktinės patirties dalyvaudami įvairiose misijose. Kursų tikslas - apmokyti karo medicinos personalą teikti tinkamos apimties medicininę pagalbą skirtingose taktinėse kovinėse situacijose. Tad klausytojai įgijo būtiniausių žinių, kurios padės sėkmingai gelbėti sužeistuosius kovinėje aplinkoje. Kursai buvo labai intensyvūs - klausytojai iš anksto buvo gavę teorinę medžiagą, kurią turėjo pakankamai gerai išstudijuoti ir atlikti įžanginį testą. Kursus sudarė teoriniai ir praktiniai užsiėmimai. Dalis užsiėmimų vedami vietovėje lauko sąlygomis Kursų klausytojams buvo skaitomos įvairios paskaitos apie traumų kinematiką, krūtinės ląstos traumas, taip pat nagrinėjami sužeistųjų įvertinimo ir vadovavimo principai ir daug kitų teorinių ir praktinių dalykų. Tačiau didžiausias dėmesys buvo skiriamas praktinėms užduotims panaudojant įgytus praktinius įgūdžius. Praktinės užduotys iš kursų klausytojų pareikalavo ne tik medicininių žinių. Karo medikai turėjo pademonstravo savo sugebėjimus priimdami greitus sprendimus kovinėje aplinkoje. Kursus, išlaikę teorinių bei praktinių žinių testą, sėkmingai baigė visi klausytojai. Kursą stengiamasi organizuoti kiekvienais metais.

 

 

Karo medicinos mokymo centre nuo 2017 m. spalio 3 d. iki 13 d. vyko tarptautinis Bazinis štabo medicinos karininko kursas (angl. Basic staff medical officer course - BSMOC).

Pagrindinis kurso tikslas - parengti karo medicinos gydytojus vykdyti štabo medicinos karininko funkcijas bataliono lygmens koviniame vienete.

 

Tai tarptautinis kursas, vedamas anglų kalba NATO ir PfP (Partnership for Peace) šalių medicinos karininkams, vykdantiems medicininės paramos vieneto vado ir štabo medicinos karininko funkcijas bataliono lygmens koviniuose vienetuose.

 

Kurso metu skaitomos paskaitos ir vedami seminarai karinės taktikos, medicininės paramos organizavimo, humanitarinės teisės, karo psichologijos, medicininės žvalgybos, terorizmo grėsmių, pajėgų medicininės apsaugos, pagalbos organizavimo CBRB aplinkoje ir esant masinėms nelaimėms, civilių kariškių bendradarbiavimo, priimančios šalies paramos temomis. Užsiėmimus vedė Estijos kariuomenės, Lietuvos krašto apsaugos ministerijos, Jungtinio štabo, Lietuvos karo akademijos, Logistikos valdybos ir Karo medicinos tarnybos instruktoriai. Kursų klausytojai supažindinti su Medicininės paramos vieneto veikla, jo personalo pareigomis, štabo darbo organizavimu ir sprendimo priėmimo bataliono štabe procesu.

 

Praktinės dalies vadovas mjr. Valdas Meškauskas kartu su kpt. Andriumi Rimkevičiumi ir 2 Estijos kariuomenės karininkais organizavo praktinį mokymą 3 tarptautiniuose sindikatuose, kur kursų klausytojai teorines žinias taikė praktikoje. Jau pirmąją kursų dieną jie gavo įspėjamąjį Brigados vado įsakymą, po to kartu su bataliono štabo darbą imituojančiais instruktoriais perėjo visą sprendimo priėmimo procesą, parengė medicininės paramos planus pateiktiems veiksmų eigos variantams, juos pristatė, parengė bataliono vado įsakymui medicininę dalį. Po to vyko aktyvi pratybų fazė, kurios metu taktinė situacija keitėsi, reikėjo priimti sunkius sprendimus, koviniai ir medicininiai pranešimai bei informacija buvo perduodami kompiuteriniu tinklu ir naudojant radijo stotis, kaip vykdant realias kovines operacijas. Sindikatų darbas buvo vertinamas, jie konkuravo vienas su kitu, dalinosi patirtimi aptarimų metu. Paskutinę dieną buvo rašomas teorinių žinių testas.

 

Šiais metais BŠMK kurse dalyvavo 3 karininkai iš Estijos, po vieną iš Latvijos, Armėnijos, Gruzijos, Moldovos ir 4 Karo medicinos tarnybos karininkai.


Kursų vadovas kpt. Arūnas Žiginskas paminėjo, kad ilgametė šio kurso vedimo patirtis, populiarumas ir kursų klausytojų atsiliepimai leidžia teigti, kad toks kursas yra labai reikalingas ir įdomus, nežiūrint į iššūkius mokantis tarptautinėje aplinkoje, kur susirenka skirtingų šalių kariuomenių, patirčių ir specialybių karo medikai.

Baziniai štabo medicinos karininko kursai yra bendras Baltijos šalių karo medicinos darbo grupės, kurioje dalyvauja Lietuvos, Latvijos, Estijos, Švedijos, Suomijos karo medikai, rezultatas, atitinkantis dalyvaujančių šalių poreikius ir NATO standartus. Kursas nuolat tobulinamas darbo susitikimų ir pasitarimų metu, kad tenkintų visų dalyvaujančių šalių poreikius.

 


 

 


 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-02-20
Sprendimas: Fresh Media