Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Užduotys ir funkcijos

  

 

Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba yra vienas iš Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos padalinių, organizuojantis asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą krašto apsaugos sistemoje bei Lietuvos kariuomenės vienetų medicininę paramą.
KMT tikslas yra sveikatinimo veikla įstatymuose numatytiems asmenims.

Šiandien Lietuvos karių sveikatos priežiūra, medicininis ir psichologinis parengimas yra neatsiejama karių parengimo vykdyti užduotis dalis. Be to, karo medikų buvimas šalia ir žinojimas, kad jais bus pasirūpinta ištikus nelaimei, stiprina karių psichologinę būklę, suteikia daugiau pasitikėjimo, dažnai nulemia karinės operacijos sėkmę.

Pagrindiniai Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos uždaviniai:

1. užtikrinti sveikatinimo veiklą įstatymuose numatytiems asmenims Lietuvoje ir už jos ribų;
2. užtikrinti krašto apsaugos sistemos institucijų ir jų padalinių aprūpinimą medicinos priemonėmis;
3. užtikrinti karių pagalbos ir pagalbos taktinėje aplinkoje mokymą LK ir rezervui;
4. užtikrinti medicininės, biologinės, epidemiologinės aplinkos ir kitos informacijos apie žmogaus ir (ar) gyvūnų sveikatą teikimą, vykdant ir (ar) planuojant karines operacijas Lietuvoje ir už jos ribų;
5. užtikrinti psichologinės pagalbos teikimą kariams, krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį.

KMT savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro, Lietuvos kariuomenės vado ir Logistikos valdybos vado įsakymais, kitais teisės aktais bei Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos nuostatais (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-960).

 

Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos struktūra atitinka nustatytus pagrindinius uždavinius. Jiems vykdyti yra sukurti atitinkami padaliniai:

 

Medicininės paramos vienetų grupė, Karių sveikatos priežiūros sektorius, Karo medicinos mokymo centras, Karių reabilitacijos centras Druskininkuose.

 

Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybai vadovauja Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos vadas. Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos štabas, vadovaujamas štabo viršininko, koordinuoja Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos padalinių veiklą, organizuoja iškeltų uždavinių bei numatytų funkcijų įgyvendinimą, vykdo išteklių planavimą. Aprūpinimo skyrius organizuoja Karo medicinos tarnybos padalinių aprūpinimą medicinos priemonėmis ir įranga bei vykdo kitą ūkinę veiklą.

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-02-20
Sprendimas: Fresh Media