Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba

 

Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba - specializuotas Lietuvos kariuomenės struktūros vienetas, įgyvendinantis jam skirtus kariuomenės logistikos uždavinius.

 

Pagrindinis Lietuvos kariuomenės Depų tarnybos tikslas - palaikyti Lietuvos kariuomenės operacines (jungtines) pajėgas ir karinius vienetus, vykdančius nacionalines ir tarptautines operacijas bei kasdienes užduotis, kitų krašto apsaugos sistemos institucijų ir jų padalinių veiklą, organizuojant turto tiekimą, tinkamą sistemų funkcionavimą bei turto sandėliavimą.

 

Nuo 2018 m. sausio 1 d. Depų tarnyba perėmė dalį reorganizuoto Materialinių resursų departamento funkcijų, todėl jos veiklą buvo papildyta naujais uždaviniais:

 

1. užtikrina turto klasės tiekimą KAS institucijoms ir jų padaliniams, ginkluotųjų pajėgų rezervo kaupimą bei KAS nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto administravimą;

 

2. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina buitinio aptarnavimo paslaugų teikimą DT priskirtoje naudoti stacionarioje infrastruktūroje;

 

3. užtikrina patikėto turto saugojimą, laikymą, valdymą, apskaitą ir eksploataciją;

 

4. užtikrina taktinės ir logistinės paskirties transporto priemonių registraciją ir jų administravimą;

 

5. užtikrina centralizuotą ryšių ir informacinių bei telekomunikacinių sistemų administravimą, priežiūrą priskirtuose LV pavaldžiuose kariniuose vienetuose;

 

6. rengiasi vykdyti ir vykdo užduotis, numatytas Valstybės ginkluotės gynybos operaciniuose planuose, taip pat gali vykdyti ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su jo veikla.

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-03-29
Sprendimas: Fresh Media