Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

2017 metų įvykiai

 dfgvs

 

Krašto apsaugos ministro vizitas Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdyboje

 

2017 m. rugpjūčio 21 d. Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre lankėsi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, viceministrai Vytautas Umbrasas, Giedrimas Jeglinskas ir Edvinas Kerza.

 

 

 

Vizito metu ministerijos vadovybė buvo supažindinta su LK Mokymo ir doktrinų valdybos ir jai pavaldžių padalinių vykdoma veikla, užduotimis, naudojama technika, ginkluote bei Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro infrastruktūra. Buvo sprendžiamos aktualios problemos, aptariami ateities planai ir vizijos.

 

Nuotraukos - vyr. srž. Gintaro Masiulio čia

 

Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos vado biuro viešųjų ryšių specialistas 

vyr. srž. N. Vitas

tel. 25 497, mob. +370 698 49123, el. paštas: nerijus.vitas@kam.lt

 


vykuiNaujai suformuotai lengvajai pėstininkų brigadai „Aukštaitija“ įteikta kovinė vėliava

 

Kovo 23 dieną Generolo Kazio Veverskio poligone (Kazlų Rūdoje) naujai suformuotai Lietuvos kariuomenės Lengvosios pėstininkų brigadai „Aukštaitija“ įteikta kovinė vėliava. Ceremonijoje dalyvavo krašto apsaugos ministras, kariuomenės vadas, kariuomenės ordinaras, pajėgų ir valdybų vadai, buvę Mokymo ir doktrinų valdybos vadai, kariuomenės pajėgų ir vienetų vyriausieji puskarininkiai, taip pat kiti garbingi svečiai.

 

 


Iškilmingos rikiuotės metu kalbėjęs Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Jonas Vytautas Žukas pasveikino Mokymo ir doktrinų bei brigados „Aukštaitija“ karius naujai suformuoto bataliono kovinės vėliavos įteikimo proga. „Nuo šiol kovinė Mokymo ir doktrinų valdybos bei Lengvosios pėstininkų brigados „Aukštaitija“ vėliava jus lydės pratybų, užduočių ir kasdienės tarnybos metu. Ji bus ryšys tarp penkių Mokymo ir doktrinų valdybos karinių vienetų profesinės karo tarnybos, nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos ir parengtojo rezervo karių, kai skirtingų tarnybos rūšių kariai stos petys petin bendrai užduočiai“, - minėjo kariuomenės vadas linkėdamas batalionui sėkmės ir drąsiai priimti naujus iššūkius.

 

Lietuvos kariuomenės mokymo pajėgumų pagrindu suformuotas naujas kovinis vienetas buvo sukurtas atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją Lietuvoje ir siekiant stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus.

 

Brigados „Aukštaitija“ štabas sudarytas Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos štabo karių pagrindu ir yra įsikūręs Vilniuje. Brigadai priskirti penki batalionai, kurių valdymo grupės ir štabai suformuoti Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos, Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko, Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos karių pagrindu.

Manevrinius batalionų vienetus (kuopas) numatyta sudaryti iš parengtojo kariuomenės personalo rezervo karių. Brigados žvalgybos kuopa sukomplektuota šauktinių karių, o ryšių, štabo ir aprūpinimo kuopos - krašto apsaugos sistemos institucijų profesinės karo tarnybos karių pagrindu.

Iš viso brigadą „Aukštaitija“ sudarys apie 4500 profesinės karo tarnybos, nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos ir parengtojo rezervo karių. Pirmasis šiais metais rezervo karių rengimas bus organizuojamas jau balandžio mėnesį Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre.

Brigados karinis rengimas bus orientuotas į karių, tarnaujančių skirtinuose kariuomenės padaliniuose ir krašto apsaugos sistemos institucijose, integraciją, veiksmų suderinamumą ir į gebėjimą šalies ginkluotos gynybos atveju vykdyti plataus spektro karines operacijas kartu su kitais Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų bei remiančiais vienetais. Naujajam kariniam vienetui priklausantys kariai taikos metu ir toliau vykdys savo tiesiogines funkcijas, tačiau periodiškai dalyvaus ir į šalies gynybą orientuotose karinėse pratybose kaip karinis vienetas.

Brigadai „Aukštaitija“ taikos metu ir karo atveju vadovaus Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos vadas. Šiuo metu šias pareigas eina pulkininkas Danas Mockūnas.

 

Pranešimo autorius - Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos viešųjų ryšių specialistas vyresnysis seržantas Nerijus Vitas, mob. 8 698 49123, el. p. nerijus.vitas@kam.lt

Viršelio nuotrauka - Ieva Budzeikaitė

 

Daugiau nuotraukų rasite čia:

 

Nuotraukų autorius - Alfredas Pliadis

 


 

aaaaLietuvos kariuomenė stiprina gynybinius pajėgumus: naujai suformuotai lengvajai pėstininkų brigadai „Aukštaitija“ bus įteikta kovinė vėliava

 

 

Kovo 23 dieną Generolo Kazio Veverskio poligone (Kazlų Rūdoje) vyks Lietuvos kariuomenės Lengvosios pėstininkų brigados „Aukštaitija“ kovinės vėliavos įteikimo ceremonija. Lietuvos kariuomenės mokymo pajėgumų pagrindu suformuotas naujas kovinis vienetas buvo sukurtas atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją Lietuvoje ir siekiant stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus.

 

Ceremonijoje dalyvaus krašto apsaugos ministras, kariuomenės vadas, kariuomenės ordinaras, pajėgų ir valdybų vadai, buvę Mokymo ir doktrinų valdybos vadai, kariuomenės pajėgų ir vienetų vyriausieji puskarininkiai, kiti garbingi svečiai.

 

Brigados „Aukštaitija“ štabas sudarytas Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos štabo karių pagrindu ir yra įsikūręs Vilniuje. Brigadai priskirti penki batalionai, kurių valdymo grupės ir štabai suformuoti Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos, Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko, Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos karių pagrindu.

 

Manevrinius batalionų vienetus (kuopas) numatyta sudaryti iš parengtojo kariuomenės personalo rezervo karių. Brigados žvalgybos kuopa sukomplektuota šauktinių karių, o ryšių, štabo ir aprūpinimo kuopos - krašto apsaugos sistemos institucijų profesinės karo tarnybos karių pagrindu.

 

„Tai - Lietuvos kariuomenės realūs žingsniai stiprinant šalies gynybą. Įkurdami „Aukštaitijos“ brigadą siekiame Lietuvos kariuomenės struktūrą adaptuoti prie šių dienų iššūkių, o nauja brigada apjungs mokomųjų padalinių profesinės karo tarnybos, nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos ir parengtojo kariuomenės personalo rezervo karius - jie tobulins karinius įgūdžius, tokia struktūra galės efektyviai veikti karo atveju“, - sprendimą įkurti brigadą komentavo Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas.

 

Iš viso brigadą „Aukštaitija“ sudarys apie 4500 profesinės karo tarnybos, nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos ir parengtojo rezervo karių. Pirmasis šiais metais rezervo karių rengimas bus organizuojamas jau balandžio mėnesį Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre.

 

Brigados karinis rengimas bus orientuojamas į karių, tarnaujančių skirtinuose kariuomenės padaliniuose ir krašto apsaugos sistemos institucijose integraciją, veiksmų suderinamumą ir į gebėjimą šalies ginkluotos gynybos atveju vykdyti plataus spektro karines operacijas kartu su kitais Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų bei remiančiais vienetais. Naujajam kariniam vienetui priklausantys kariai taikos metu ir toliau vykdys savo tiesiogines funkcijas, tačiau periodiškai dalyvaus ir į šalies gynybą orentuotose karinėse pratybose kaip karinis vienetas.

 

Brigadai „Aukštaitija“ taikos metu ir karo atveju vadovaus Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos vadas. Šiuo metu šias pareigas eina pulkininkas Danas Mockūnas.

 

Kontaktinis asmuo - Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos viešųjų ryšių specialistas vyresnysis seržantas Nerijus Vitas, mob.  8 698 49123.

 

Žiniasklaidos dėmesiui
Žiniasklaidos atstovus, norinčius dalyvauti kovinės vėliavos įteikimo ceremonijoje, prašome užsiregistruoti telefonu 8 698 49123 iki kovo 22 dienos 17 val. Atvykus į renginį su savimi prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, Lietuvos žurnalistams - žurnalisto pažymėjimą arba kitą dokumentą, patvirtinantį, kad jo turėtojas dirba pagal sutartį su visuomenės informacijos rengėju ar skleidėju; užsienio žurnalistams - LR URM išduotą akreditacijos kortelę arba LR KAM išduotą laikinąjį leidimą lankytis krašto apsaugos sistemos institucijose (daugiau: http://kam.lt/en/new.html); laisvai samdomiems žiniasklaidos atstovams ar kitiems viešąją informaciją renkantiems asmenims - LR KAM išduotą leidimą (daugiau: http://kam.lt/lt/ziniasklaidai.html).

 

Informacija užsiregistravusiems:
Ceremonijos vieta - Divizijos generolo S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos Generolo Kazio Veverskio poligone Kazlų Rūdoje.


Data: 2017-03-23
Laikas: 11.00 val. Prašome atvykti iki 10.30 val.

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2017-08-22
Sprendimas: Fresh Media