Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

2019 metų įvykiai

M Steponavicius  Paskirtas naujas Mokymo ir doktrinų valdybos vadas

       Gruodžio 2 d. Vilniuje, įvyko iškilminga Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos kovinės vėliavos perdavimo ceremonija. Jos metu generolas majoras Gintautas Zenkevičius vadovavęs valdybai iki 2019 m. liepos 29 d., šiuo metu vykdantis Gynybos štabo viršininko pareigas, kovinę Mokymų ir doktrinų valdybos vėliavą perdavė naujai paskirtam vadui pulkininkui Mindaugui Steponavičiui.

 

 

       Pasveikinti su naujomis pareigomis į ceremoniją atvyko krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys, Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas pulkininkas leitenantas Rimas Venckus, pajėgų vadai ir viršininkai, atskirų padalinių vadai ir vyriausieji puskarininkiai.

 

       „Dalinio kovinės vėliavos perdavimas yra labai svarbus, tai vieno etapo pabaiga - kito pradžia. Dėkoju gen. mjr. G. Zenkevičiui už nuveiktus darbus ir sveikinu naują vadą plk. Mindaugą Steponavičių, kuriam iškelta užduotis ne tik išlaikyti tai kas yra sukurta, bet nuolatos tobulinti bei kelti karių profesionalumą" - sakė krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.

 

       „Dėkoju buvusiam vadui ir dideles viltis dedu į naują vadą, kuriam tenka ypatinga užduotis gerinti mokymo procesą, vertinimą ir Lengvosios pėstininkų brigados „Aukštaitija" karinį parengimą. Mokymų ir doktrinų valdybos vieta Lietuvos kariuomenės struktūroje yra ypatinga," - sveikinimo kalboje akcentavo Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Valdemaras Rupšys.

 

       Plk. Mindaugas Steponavičius karininko karjerą pradėjo 1994 m., Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje. Jungtinių Valstijų armijos karo koledže įgijęs aukštojo mokslo magistro laipsnį.

 

       Prieš tapdamas Mokymo ir doktrinų valdybos vadu, plk. Mindaugas Steponavičius  ketverius metus vadovavo mechanizuotajai pėstininkų brigadai „Geležinis Vilkas". Per savo karjerą karininkas yra vykdęs žvalgybos skyriaus viršininko, LDK Algirdo bataliono štabo viršininko, Gynybos štabo tarptautinių operacijų skyriaus viršininko, planavimo departamento direktoriaus pareigas. Vadovavo didžiosios kunigaikštienės Birutės (dabar - DK Birutės ulonų batalionas) batalionui, bei MPB „Geležinis Vilkas" vadovybės štabui. Tarptautinėje misijoje Afganistane vykdė Provincijos atkūrimo grupės štabo viršininko pareigas.

 

       Apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino medaliu, krašto apsaugos sistemos „Už tarptautines operacijas" ir „Už pasižymėjimą" medaliais, LK medaliais „Už nuopelnus" ir „Už pasižymėjimą", garbės ženklu „Geležinis Vilkas", bei kitais įvairaus lygmens apdovanojimais, padėkomis garbės raštais ir vardinėmis dovanomis.

 

Pagrindinis Mokymo ir doktrinų valdybos uždavinys - vykdyti Lietuvos kariuomenės karių individualųjį rengimą ir organizuoti KAS personalo mokymą, rengti Lietuvos kariuomenės karinės srities doktrininius dokumentus, teikti Lietuvos kariuomenės kariniams vienetams kolektyvinio rengimo paramą, aprūpinti poligonais, simuliacinėmis sistemomis ir mokymo objektais, prižiūrėti karinių vienetų kolektyvinio rengimo ir kovinių parengčių vertinimą reglamentuojančių dokumentų nuostatų įgyvendinimą.

 

MDV priklauso Rukloje (Jonavos r.) dislokuotas Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomasis pulkas, Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla ir Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras.

 

MDV informacija

Nuotrauka: gr. M. Lysenko

Daugiau nuotraukų galite rasti čia


tdyi

   

Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdyboje Vokietijos kariuomenės Jungtinių pajėgų Operacinės vadavietės vado vizitas

 

     Liepos 17 d. Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos vadas brigados generolas Gintautas Zenkevičius susitiko su Vokietijos kariuomenės Jungtinių pajėgų Operacinės vadavietės vadu generolu leitenantu Erich'o Pfeffer'io ir jį lydinčia delegacija.

 

 

     Susitikimo metu buvo pristatyta Mokymo ir doktrinų valdybos štabo ir struktūrinių vienetų veikla, užduotys, juose vykdomi kursai, karių rengimui naudojamų simuliacinių sistemų įdiegimas bei panaudojimas, infrastruktūra, poligonų situacija bei plėtros planai.

 

     „Pabradėje esančio poligono plėtra yra labai svarbi ir tai reikia tęsti toliau žingsnis po žingsnio norint paruošti profesionalius karius bei sudaryti sąlygas kokybiškam priešakinių pajėgų kovinės grupės (eFP) kariniam rengimui“ - sakė gen. ltn. Erich'o Pfeffer'io.

 

     Antroje susitikimo dalyje aptartas bendradarbiavimas su NATO partneriais - akcentuojant Vokietijos kariuomenės indėlį į poligonų plėtrą Lietuvos kariuomenėje.

 

 

     „Mūsų misija yra padaryti poligonus patrauklius naudoti mūsų ir sąjungininkų pajėgų kariams“ - sakė brg. gen. Gintautas Zenkevičius

 

Pagrindinis Mokymo ir doktrinų valdybos uždavinys - vykdyti Lietuvos kariuomenės karių individualųjį rengimą ir organizuoti KAS personalo mokymą, rengti Lietuvos kariuomenės karinės srities doktrininius dokumentus, teikti Lietuvos kariuomenės kariniams vienetams kolektyvinio rengimo paramą, aprūpinti poligonais, simuliacinėmis sistemomis ir mokymo objektais, prižiūrėti karinių vienetų kolektyvinio rengimo ir kovinių parengčių vertinimą reglamentuojančių dokumentų nuostatų įgyvendinimą.

 

MDV priklauso Rukloje (Jonavos r.) dislokuotas Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomasis pulkas, Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla ir Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras.

 

 

MDV informacija

Nuotrauka: št. srž. N. Vitas    


GG19Štabų mokymai „Griaustinio griausmas 2019“ 

 

     Gegužės 6-10 dienomis Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre, Nemenčinėje vyko Lengvosios pėstininkų brigados „Aukštaitija“ štabų mokymai „Griaustinio griausmas 2019“ organizuojami Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų.

 

     Taktinių pratybų naudojant žemėlapį (angl. - MAPEX) metu Lengvosios pėstininkų brigados „Aukštaitija“ štabas, pagal sprendimo priėmimo procedūras planavo gynybines operacijas, iškeltas valstybės gynybos planuose, organizavo sąveiką su kitais kariuomenės vienetais, Vidaus saugumo (VST), Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), savivaldybių administracijomis.

 

     Šiais metais štabų mokymuose kartu su brigados „Aukštaitija“ štabu pirmą kartą dalyvavo parengtojo kariuomenės personalo rezervo karininkai ir kariai, kurie buvo integruoti į štabo veiklą su tikslu atnaujinti teorines ir praktines žinias bei treniruoti planavimo įgūdžius.

 

     Mokymų metu, surinktos vertintojų grupės kariai, stebėjo brigados „Aukštaitija“ štabo planavimo procesą ir vertino sprendimo priėmimo procedūras. Pasibaigus pratyboms pateikė pastabas ir rekomendacijas dėl veiklos tobulinimo.

 

     Mokymai „Griaustinio griausmas 2019“ skirti tinkamai pasiruošti nacionalinėms vertinamosioms pratyboms „Perkūno griausmas 2021“.

 

Brigados „Aukštaitija" štabas sudarytas Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos štabo karių pagrindu ir yra įsikūręs Vilniuje. Brigadai priskirti penki batalionai, kurių valdymo grupės ir štabai suformuoti Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos, Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko, Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos karių pagrindu.

Manevriniai batalionų vienetai (kuopos) sudarytos iš parengtojo kariuomenės personalo rezervo karių. Brigados žvalgybos kuopa sukomplektuota Operacinės aplinkos kuopos karių, o ryšių, štabo ir aprūpinimo kuopos - krašto apsaugos sistemos institucijų profesinės karo tarnybos karių pagrindu.

 

Brigados karinis rengimas orientuojamas į karių, tarnaujančių skirtinuose kariuomenės padaliniuose ir krašto apsaugos sistemos institucijose integraciją, veiksmų suderinamumą ir į gebėjimą šalies ginkluotos gynybos atveju vykdyti plataus spektro karines operacijas kartu su kitais Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų bei remiančiais vienetais. Lengvajai pėstininkų brigadai „Aukštaitija" priklausantys kariai taikos metu ir toliau vykdo savo tiesiogines funkcijas, tačiau periodiškai dalyvauja ir į šalies gynybą orientuotose karinėse pratybose kaip karinis vienetas.

 

MDV informacija

Nuotrauka - kpt. P. Babilas

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2019-12-03
Sprendimas: Fresh Media