Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

2020 metų įvykiai

vadsLK MDV kovinės vėliavos perdavimo ceremonija

 

       Rugsėjo 24 d. Vilniuje, įvyko iškilminga Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos kovinės vėliavos perdavimo ceremonija. Jos metu brigados generolas Mindaugas Steponavičius vadovavęs valdybai, kovinę Mokymų ir doktrinų valdybos vėliavą perdavė naujai paskirtam vadui pulkininkui Alvydui Šiupariui.

      

      

 

       Pasveikinti su naujomis pareigomis į ceremoniją atvyko krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys, Lietuvos kariuomenės pajėgų vadai ir viršininkai, atskirų padalinių vadai, svečiai.

 

      

       „Lietuvos kariuomenės modernizavimas, nauja ginkluotė, technika yra niekas be žmogaus, be kario, būtent Mokymo ir doktrinų valdybai yra patikėtas svarbus uždavinys paruošti profesionalius savo srities specialistus, kad visa naujausia įranga būtų išnaudota šimtu procentų.  Dėkoju brg. gen. M. Steponavičiui už padarytus darbus ir sudėliotus laiptus vedančius į priekį ir sveikinu naują vadą plk. Alvydą Šiuparį, kuris turėdamas didelę tarptautinę patirtį perima gerąją patirtį iš brigados generolo ir kuriam iškelta užduotis ne tik išlaikyti tai kas yra sukurta, bet nuolatos tobulinti bei kelti karių profesionalumą“ - sveikinimo kalboje sakė krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.

      

       „Šiandien perduodamas vėliavą galiu drąsiai teigti, kad perduodu vienas atsakingiausių pareigybių, Mokymo ir doktrinų valdyba yra pagrindas visos Lietuvos kariuomenės karių rengimui, nuo jų profesionalumo priklauso visos kariuomenės kovinė parengtis. Esate ypatingas vienetas, turintis ypatingą rolę. Dėkoju buvusiam vadui už atliktus darbus, aiškią viziją ir įgyvendintus projektus ir sveikinu naująjį vadą, turintį ilgametę patirtį visų grandžių rengime, tikiu kad jo kadencijos metu individualus rengimas ir kiti klausimai įgaus kitą prasmę“ - kalbėjo Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Valdemaras Rupšys.

       

       Plk. Alvydas Šiuparis karininko karjerą pradėjo nuo 1991 m., Jungtinių Amerikos Valstijų armijos karo koledže yra įgijęs aukštojo mokslo magistro laipsnį. Karininkas yra baigęs Danijos sausumos pajėgų akademiją, Danijos gynybos koledžą ir Klaipėdos universitetą.

 

       Prieš tapdamas LK MDV vadu, karininkas vykdė įvairias pareigas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione, buvo Lietuvos gynybos atašė Danijai, Švedijai, Norvegijai, vadovavo Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalionui, buvo Lietuvos vadovaujamos Goro provincijos atkūrimo grupės Afganistane vadu, bei Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ vadovybės Brigados štabo viršininku.

 

       Apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino medaliu, įvairiais krašto apsaugos sistemos medaliais - „Už nuopelnus“, „Už tarptautines misijas“, Lietuvos kariuomenės medaliu „Už nuopelnus“, bei kitais įvairaus lygmens apdovanojimais, padėkomis garbės raštais ir vardinėmis dovanomis.

 

Pagrindinis Mokymo ir doktrinų valdybos uždavinys - vykdyti Lietuvos kariuomenės karių individualųjį rengimą ir organizuoti KAS personalo mokymą, rengti Lietuvos kariuomenės karinės srities doktrininius dokumentus, teikti Lietuvos kariuomenės kariniams vienetams kolektyvinio rengimo paramą, aprūpinti poligonais, simuliacinėmis sistemomis ir mokymo objektais, prižiūrėti karinių vienetų kolektyvinio rengimo ir kovinių parengčių vertinimą reglamentuojančių dokumentų nuostatų įgyvendinimą.

 

MDV priklauso Rukloje (Jonavos r.) dislokuotas Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomasis pulkas, Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla ir Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras.

 

MDV informacija

Nuotraukos: vyr. eil. V. Sinkevičienės

Daugiau nuotraukų rasite čia

 

 


pits Lietuvos kariuomenės patirties įgijimo ir taikymo vadovo tobulinimas

 

       Kiekviena organizacija, norėdama pasiekti geresnių rezultatų, turi nuolat tobulėti, tas pats principas galioja ir Lietuvos kariuomenei. Siekiant geresnių rezultatų rengiami įvairūs karjeros ir specialybės kursai, tobulinami procesai, vykdomi mokymai ir pan. Ne paslaptis, kad organizuojant mokymosi procesą ar vykdant kitus procesu pasitaiko klaidų (blogoji praktika / neigiama patirtis) ir atsiranda gerų dalykų (geroji praktika). Tuo tikslu Lietuvos kariuomenėje yra įdiegta Įgytos patirties duomenų bazė, kurios resursai leidžia eliminuoti klaidų kartojimą, o gerąją praktiką pritaikyti ateities planams.

 

       Š. m. rugsėjo 17 Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos (MDV) štabe lankėsi Jungtinės Karalystės kariuomenės Analizės ir pritaikymo skyriaus atstovai: plk. ltn. Christopher Somers ir mjr. Felix Newton, kurie susitiko su MDV štabo Patirties įgijimo ir taikymo skyriaus atstovais.

 

       Susitikimo tikslas buvo susipažinti su Jungtinės Karalystės kariuomenės patirties įgijimo procesu, patirties taikymo galimybėmis, išsiaiškinti su kokiais iššūkiais susiduriama vykdant patirties įgijimo procesą Jungtinės Karalystės kariuomenėje. Taip pat susitikimo metu MDV štabo Patirties įgijimo ir taikymo skyriaus viršininkas plk. ltn. Ramūnas Salys pristatė Lietuvos kariuomenės patirties įgijimo procesą, jo tobulinimo sritis bei kokie yra atsirandantys iššūkiai, vykdant patirties įgijimo ir taikymo procesą.

 

       Diskusijos metu lyginant procesu Lietuvos ir Jungtinės Karalystės kariuomenėse, paaiškėjo, kad daugelis proceso etapų yra vienodi arba labai panašūs, o esantys skirtumai, kaip geroji patirtis, gali būti pritaikomi abiejose kariuomenėse.

 

Šiuo metu MDV Patirties įgijimo ir taikymo skyrius rengia naują Lietuvos kariuomenės patirties įgijimo ir taikymo vadovo redakciją, todėl svarbu pritaikyti užsienio šalių patirtį šiais klausimais.

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2020-09-25
Sprendimas: Fresh Media