Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Visuomeninės organizacijos ir meno kolektyvai

Kauno įgulos karininkų ramovė bendradarbiauja su  visuomeninėmis organizacijomis kurios remia Krašto apsaugos sistemą:

1. Visuomeninės organizacijos:

1.1. Lietuvos atsargos karininkų sąjungos Kauno apskrities skyrius

Kodas 191930968, adresas - A. Mickevičiaus  g. 19, Kaunas

 telefono Nr. 8 686 83077, namų telefono Nr. 8 37 20 09 49

Aprašymas: organizacija įsikūrusi 1989 m. lapkričio 18 d. Tai pati pirmoji atsargos karių organizacija Lietuvoje, turi apie 50 narių - Tarpukario karininkų, tarybinių aukštųjų mokyklų karinių katedrų absolvefntų, tarybinių karininkų ir Nepriklausomos Lietuvos karininkų. Tai natūraliai susiklosčiusi į atsargą ir dimisiją išėjusių karininkų organizacija.

1.2. Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Kauno apskrities skyrius

Kodas 302611018, adresas - A. Mickevičiaus g. 19, Kaunas

Pirmininkas ats. kpt. Vytautas Žymančius, telefono Nr. 8 601 01249

Aprašymas: organizacija įsikūrusi 1999 m. kovo 23 d., o Kauno apskrities skyrius įkurtas 2000 m. gruodžio 7 d., turi apie 30 narių - tarybinių aukštųjų mokyklų karinių katedrų absolventų, tarybinių karininkų ir Nepriklausomos Lietuvos karių ir karininkų.

1.3. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Kauno apskrities skyrius

Kodas 193222245, adresas - A. Mickevičiaus g. 19, Kaunas

Pirmininkė dr. Aušra Jurevičiūtė, telefono Nr. 8 621 25709

Aprašymas: organizacija įsikūrusi ir įteisinta 1996 m., turi apie 150 narių. Tai Nepriklausomos Lietuvos piliečiai, kūrę Lietuvos KA sistemą nuo Žaliaraiščių judėjimo 1990 m. kovo 11 d.

1.4. Lietuvos vietinės rinktinės karių sąjunga

 Tel: 867641955

Kodas 291948390, adresas - A. Mickevičiaus g. 19, Kaunas

Aprašymas: organizacija įsikūrusi 1997 m., o Kauno skyrius atskirai užregistruotas 1998 m. sausio 7 d. Organizacija turi apie 350 narių, visi nariai išimtinai buvę Lietuvos vietinės rinktinės kariai. Organizacija labai veikli: 2002 m. pastatė paminklą žuvusiems kariams Ašmenoje, Baltarusijoje, 2004 m. pastatė paminklą žuvusiems kariams Paneriuose, Vilniuje, 2008 m. pastatė paminklą generolui P. Plechavičiui Karo muziejaus sodelyje Kaune.  Ramovės patalpas, kuriose yra įsikūrę suremontavo už savo lėšas. Prižiūri Ramovėje esančią ekspoziciją, skirtą pagerbti Sąjungos įkūrėją, vadą gen. ltn. Povilą Plechavičių.

1.5. Lietuvos Laisvės Kovos sąjūdis

Kodas 290770650, adresas - A. Mickevičiaus g. 19, Kaunas

Pirmininkas dim.mjr. Gediminas Reutas, telefono Nr. 8 37 778904, 8 672 08455

Aprašymas: organizacija įsikūrusi 1992 m. rugpjūčio 13 d., turi apie  200 narių - karių savanorių ir apie 170 kovų dalyvių (ryšininkų ir rėmėjų). Organizacija labai veikli, puoselėja žuvusiųjų atminimą ir skleidžia Valstybės gynimo idėją bei kaupia žinias apie rezistenciją. Prižiūri Ramovėje esančią ekspoziciją, skirtą pagerbti Sąjūdžio Tarybos prezidiumo pirmininką dim. brg. gen. Joną Žemaitį - Vytautą ir laisvės kovų dalyvius, ir perteikti istorinius epizodus jaunajai kartai ir visuomenei.

1.6. Laikinosios sostinės atsargos ir dimisijos karininkų draugija

Kodas 301151862, adresas - A. Mickevičiaus g. 19, Kaunas

pirmininkas dm plk. Algimantas Vaitkaitis. Aprašymas: organizacija įsikūrusi apie 1997 m., turi apie 40 narių. - tarybinių aukštųjų mokyklų karinių katedrų absolventų, tarybinių karininkų ir Nepriklausomos Lietuvos karininkų.

1.7. Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugija Kaune

Kodas 193259172, adresas - A. Mickevičiaus g. 19, Kaunas

Pirmininkė Ingrida Karalavičienė

Aprašymas: organizacija atkurta 1990 m. kovo 25 d., dabar turi 58 nares - 3 Tarpukario karininkų žmonas, 32 Tarpukario karininkų dukteris ir 23 Nepriklausomos Lietuvos karininkų žmonas. Organizacija labai veikli, kasmet surengia 13 savo tradicinių renginių bei visą eilę mažesnių. Draugija nuo Nepriklausomybės atgavimo labai aktyviai kovojo dėl Ramovės turto gražinimo teisėtiems šeimininkams.

1.8. Asociacija Lietuvos karininkų ramovė

Kodas 191976378, adresas - A. Mickevičiaus g. 19, Kaunas

Seniūnų tarybos pirmininkas ats. mjr. Rimantas Žukas

Organizacija įsikūrusi 1999 m. liepos 29 d. tai istorinio tęstinumo siekianti Lietuvos kariuomenės karininkų organizacija. 1919 m. liepos 23 d. buvo įsteigtas Kauno įgulos karių klubas. 1924 m. balandžio 30 d. krašto apsaugos ministro įsakymu klubas buvo pavadintas Lietuvos karininkų ramove. Ramovės tikslas buvo suburti kariškius "į vieną šeimą, stiprinti jų karinę ir tautinę dvasią, puoselėti karo ir bendrajį mokslą, švietimą, sportą...". Naujam gyvenimui Ramovė prisikėlė gimus Sąjūdžiui. 1988.11. 23 buvo įkurta Karininkų iniciatyvinė Ramovės atgavimo grupė, tačiau tik 1992.06.18, panaudojus spaudimą, Ramovę perėmė Lietuvos kariuomenės karininkai. 1995.11.11 buvo vėl, kaip ir pirmosios nepriklausomybės metais, išrinkta seniūnų taryba. 1999 m. liepos 29 d. buvo įsteigta visuomeninė organizacija "Lietuvos karininkų ramovė", seniūnų tarybos pirmininku buvo išrinktas mjr. Gediminas Reutas.

1.9. Karo istorijos klubas: ,,Viduramžių pasiuntiniai"

Vadovas Karolis Jankauskas
+370 600 21866
karolis@viduramziai.lt                                   

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2020-02-03
Sprendimas: Fresh Media