Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Istorija

Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas” vadai (1991 - 2008 m.)

Iš kairės į dešinę: plk. Darius UŽKURAITIS (nuo 2005-05-19), plk. Gediminas JURGUTIS (2003-10-01 - 2005-05-19), plk. Česlovas JEZERSKAS (1991-02-22 - 1995-01-27), plk. Vitalijus VAIKŠNORAS (2001-08-21 - 2003-10-01), plk. Jonas Vytautas ŽUKAS (1995-01-27 - 2001-08-21)


1990 m. birželio mėnesį pradėta kurti Motorizuotoji pėstininkų brigada. Suformuotas Atskiras apsaugos būrys, o tų pačių metų rudenį - Garbės kuopa. Šie padaliniai 1991 m. sausio 13 d. saugojo Lietuvos Respublikos Seimą, Spaudos rūmus, Ministrų tarybos pastatą, televizijos bokštą ir kitus objektus.

 

1991 m. vasario 22 d. Krašto apsaugos departamento generalinio direktoriaus Audriaus Butkevičiaus įsakymu įkurtas Mokomasis junginys. Jau lapkričio 14 d. Mokomojo junginio padaliniai performuoti į Greitojo reagavimo motodesantinę brigadą ir netrukus į ją buvo pašaukti pirmieji būtinosios karo tarnybos kariai. Tais pačiais metais buvo pradėti formuoti ir pirmieji Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir kitų miestų koviniai vienetai. Šie padaliniai pagal struktūrą buvo prilyginti batalionams. Pirmosios Brigados vadu paskirtas plk. ltn. Česlovas Jezerskas. 

 

 

1992 m. sausio 2 d. Greitojo reagavimo brigada pervadinta Lauko kariuomenės 1-ąja motodesantine brigada.

 

1992 m. birželio 6 d. Vilniuje, Katedros aikštėje, įvyko pirmoji iškilminga brigados rikiuotė, kurioje šauktiniai kariai prisiekė Lietuvos Respublikai. Tą pačią dieną brigadai suteiktas „Geležinio Vilko" vardas. Birželio 6-ąją Brigados padaliniuose kasmet tradiciškai minima Vilko diena.

 

 

 

1995 m. balandžio 1 d. nuo MPB „Geležinis Vilkas" atskirti 2 batalionai - Kauno ir Klaipėdos. Pirmasis perduotas Lietuvos kariuomenės vadovybei, antrasis - Karinėms jūrų pajėgoms. Plk. Č. Jezerskui išvykus mokytis į užsienį, motodesantinės brigados vadu 1995 m. sausio 27 d. paskirtas plk. ltn. Jonas Vytautas Žukas.

 

1996 m. sausio 26 d. krašto apsaugos ministro įsakymu Lauko kariuomenės 1-oji motodesantinė brigada pavadinta Motorizuotąja pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas".

 

1999 m. spalio 27 d., vadovaujantis krašto apsaugos ministro įsakymu „Dėl antrosios brigados suformavimo", nuo MPB „Geležinis Vilkas" atskirti Tauragės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio ir Šiaulių kunigaikščio Vaidoto batalionai.

 

2003 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio batalionas perkeltas į Logistikos valdybos sudėtį.

 

2003 m. spalio 1 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio batalionas perkeltas į Brigados sudėtį.

 

2005 m. rugpjūčio 17 d. vykdant projektą „LITBRIG" ir užtikrinant MPB „Geležinis Vilkas" aprūpinimą, Kunigaikščio Vaidoto tiesioginės paramos logistikos batalionas operacinio vadovavimo, kovinio rengimo ir veiklos planavimo klausimais priskirtas MPB „Geležinis Vilkas".

  

2005 m. sausio 31 d. Artilerijos batalione buvo sėkmingai užbaigtas tarptautinis projektas „LITART".

 


Iškilminga rikiuotė - projekto „LITART" užbaigimas

 

2005 m. užbaigtas bataliono dydžio pėstininkų kovinės grupės rengimas pagal NATO reikalavimus. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono kariai puikiai įrodė savo parengtį planavimo, vadovavimo, suderinamumo, techninio ir logistinio aprūpinimo bei kovinio parengimo srityse.

 


Patvirtinimo pratybų dalyviai


Pratybų metu

 

Nuo 2006 m. parengta grupė yra pajėgi vykdyti NATO užduotis už Lietuvos Respublikos ribų.

 

2006 m. rugpjūčio 31 d. Danijoje, Haderslev mieste, buvo pasirašytas memorandumas dėl Lietuvos kariuomenės MPB „Geležinis Vilkas" priskyrimo Danijos divizijai. Priskyrimas Danijos divizijai numato karininkų rotaciją į divizijos štabą bei bendrus mokymus ir pratybas, siekiant užtikrinti Lietuvos ir Danijos karinių vienetų sąveiką - gebėjimą kartu veikti tarptautinėse operacijose.

 

Danijos divizijos štabas Haderslev, Danija

„Geležinio Vilko” kariai bendroje rikiuotėje su Danijos divizijos kariais iškilmingos rikiuotės metu

2007 m. birželio 6 d. MPB „Geležinis Vilkas" rikiuotės aikštėje Rukloje (Jonavos r.) paminėtos 15-osios „Geležinio Vilko" brigados vardo suteikimo metinės. Renginyje svečiams buvo pristatyta iškilminga rikiuotė, kurią sudarė įvairiuose MPB „Geležinis Vilkas" padaliniuose tarnaujantys kariai.

 

2007 birželio 29 uždarytas bendras Lietuvos – Lenkijos projektas „LITPOLBAT“.

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 m. birželio 27 d. MPB „Geležinis Vilkas" rikiuotės aikštėje vyko iškilminga dalinio vado pasikeitimo ceremonija. Nuo 2005 m. MPB „Geležinis Vilkas" vadovavusį plk. Darių Užkuraitį pakeitė plk. Vilmantas Tamošaitis.

2009 m. sausio 5 d. Kunigaikščio Vaidoto tiesioginės paramos logistikos batalione Rukloje vyko iškilminga bataliono priskyrimo Motorizuotajai pėstininkų brigadai „Geležinis Vilkas" ceremonija. Batalionas Brigadai priskirtas nuo 2009 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 m. birželio 29 d. Rukloje vyko Lietuvos kariuomenės MPB „Geležinis Vilkas" vadų pasikeitimo ceremonija. Trejus metus MPB „Geležinis Vilkas" vadovavusį plk. Vilmantą Tamošaitį pakeitė plk. Valdemaras Rupšys.

 

   

 

2012 m. sausio 18 d. Rukloje vyko iškilminga atsisveikinimo ceremonija - atsisveikinta su dviem MPB „Geležinis Vilkas" batalionais. Renginio metu Karaliaus Mindaugo mechanizuotasis ir Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotasis pėstininkų batalionai atsisveikino su MPB „Geležinis Vilkas" kovine vėliava ir kariais, nes nuo šių metų pradžios jie tapo atskirais Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vienetais.

 

Pagal 2011 m. lapkričio pabaigoje patvirtintą naują Lietuvos kariuomenės 2012 m. struktūrą, šiais metais MPB „Geležinis Vilkas" yra transformuojama į mechanizuotąją pėstininkų brigadą. Vietoje keturių Brigados pėstininkų batalionų (2 mechanizuotieji ir 2 motorizuotieji) Brigadą nuo šių metų sudarys 3 mechanizuotieji batalionai (Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio ir Kunigaikščio Vaidoto) bei Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalionas. Tokį struktūros pertvarkymą lėmė Lietuvos valstybės ginkluotos gynybos koncepcijos įgyvendinimas.

 

   

 

Nuo 2012 m. kovo 7 d. MPB „Geležinis Vilkas" buvo oficialiai pervadinta į mechanizuotąją pėstininkų brigadą. Nuo šiol pasikeitė ir pavaldžių vienetų pavadinimai. Šiuo metu MPB „Geležinis Vilkas" sudaro: Valdymo grupė, Brigados štabas ir kuopos bei keturi batalionai: Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio bei Kunigaikščio Vaidoto  mechanizuotieji pėstininkų batalionai ir Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalionas. 

 

2012 m. birželio 7 d. Kaune, Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje (Kauno sobore) ir Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje, vyko iškilmingas MPB „Geležinis Vilkas" vardo suteikimo 20-ųjų metinių minėjimas. Prieš 20 metų, 1992 m. birželio 6-ąją, įvyko pirmoji Brigados rikiuotė, kurioje šauktiniai kariai prisiekė Lietuvos Respublikai, o Brigadai buvo suteiktas „Geležinio Vilko" vardas.

 

Renginys prasidėjo Šv. mišiomis Kauno sobore, po kurių esami ir buvusieji MPB „Geležinis Vilkas" padaliniai, grojant Sausumos pajėgų orkestrui, žygiavo Laisvės alėja. Kariai į iškilmingos rikiuotės vietą Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje atžygiavo Kauno kariliono varpams skambinant „Geležinio vilko" maršą.

 

Pagerbdami tautos laisvės ir nepriklausomybės atkūrimo didvyrius, Brigados kariai padėjo gėlių prie Nežinomojo kareivio kapo ir paminklo, skirto paminėti žuvusius už Lietuvos laisvę.

 

Puoselėjant Brigados tradicijas, metinių proga labiausiai pasižymėjusiems kariams buvo įteikti „Geležinio Vilko" garbės ženklai bei grojamas „Geležinio vilko" maršas, o Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai svečiams atliko parodomąją programą defilę.

 

Ceremoniją vainikavo Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono karių atliktos trys simbolinės salvės iš istorinio pabūklo: „Už Lietuvą Tėvynę", „Už Lietuvos žmones", „Už „Geležinio Vilko" brigadą".

 

   

 

 

2013 m. liepos 4 d. Rukloje vyko MPB „Geležinis Vilkas" vadų pasikeitimo ceremonija. Dvejus metus MPB „Geležinis Vilkas" vadovavusį plk. Valdemarą Rupšį pakeitė plk. Raimundas Vaikšnoras.

 

   

 

2016 m. sausio 1 d., siekiant užtikrinti Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vienetų efektyvumą taikos ir karo metu, pertvarkoma MPB „Geležinis Vilkas". Į jos sudėtį grąžinti du pėstininkų batalionai - Karaliaus Mindaugo husarų (Panevėžys) ir Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų (Alytus), o Kęstučio batalionas perkeltas į naujai suformuotą ir nuo sausio 1 d. veikti pradėjusią Motorizuotąją pėstininkų brigadą „Žemaitija". Šia proga sausio 4 d. Rukloje buvo surengta iškilminga MPB „Geležinis Vilkas" padalinių priėmimo ir atsisveikinimo ceremonija.

 

 

 

                                                                                                                                                

 

2016 m. sausio 8 d. MPB „Geležinis Vilkas" kariai dalyvavo iškilmingoje Brigados vado pasikeitimo ceremonijoje. Renginio metu plk. Raimundas Vaikšnoras, daugiau nei dvejus su puse metų vadovavęs Brigados kariams, linkėdamas sėkmės ir stiprybės, šias pareigas perdavė naujam vadui plk. ltn. Mindaugui Steponavičiui.

 

    


2019 m. balandžio 12 d. MPB „Geležinis Vilkas" vadovybei skirtas teigiamas NATO įvertinimas. Tai buvo pirmasis kovinės parengties vertinimas MPB „Geležinis Vilkas" vadovybės Brigados štabui. MPB „Geležinis Vilkas" įrodė tarptautinei arenai, kad yra pasiruošusi ir gebanti tarptautiniu lygmeniu planuoti ir vadovauti tarptautinėms įvairioms operacijoms įvairiose aplinkose, sąveikaujant ne tik su kariniais daliniais, bet ir civiliais. Tai pirmas kovinės parengties vertinimas, atliktas vadovaujantis NATO CREVAL (angl. Combat Readiness Evaluation System) procedūromis.  
     

 

2019 m. lapkričio 27 d. Rukloje, Saulės Mūšio rikiuotės aikštėje, vyko iškilminga MPB „Geležinis Vilkas" vadų pasikeitimo ceremonija. Plk. Mindaugas Steponavičius, beveik ketverius metus vadovavęs Brigados kariams, šias pareigas perdavė plk. Mindaugui Petkevičiui. 
        

MPB „Geležinis Vilkas“ naujienos

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2021-02-23
Sprendimas: Fresh Media