Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Simbolika

 Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono šūkis -

„Tėvynės meilė tebus mums vadovas“

 

 Vėliava

 Antsiuvas

 Ženklas

 

 

bataliono padalinių ženklai

 
II kuopa
 
III

 I kuopa

 II kuopa

 III kuopa

SK
 

 Sunkiosios ginkluotės kuopa

 Štabo kuopa

 Tiesioginės paramos kuopa


 HQ  
          Štabas  

Trumpai apie bataliono padalinių ženklus

I kuopa buvo atkurta 2015 m. rugsėjo 1 d. Po mėnesio buvo sukurtas ir jos naujasis simbolis. Gyvatė esanti simbolyje simbolizuoja nemirtingumą, išmintį ,atgimimą ir amžinai negęstančią gyvybę. Gyvatės priskiriamos prie antgamtinių būtybių, kurios žmogui kėlė baimę ir pagarbą. Skydo forma pasirinkta laikantis  senųjų tradicijų tęstinumo  (nes tik Geležinio Vilko Brigados kariai nešiojo tokios formos antsiuvus). Liepsna: Senovės lietuvių pagonių religijos pamatas nuo Algirdo Didžiojo laikų simbolizavęs gyvybę ir jos naikinimą. (nuo 2014 m. iki 2015 -09-01 AMPB nebeturėjo I kuopos ) todėl kuopos antsiuve liepsnos simbolis reiškia kuopos prisikėlimą. Pagal nutylėjimą bataliono kuopoms priskiriamos spalvos. Kuopai priskirta yra geltona spalva.  Taip ši spalva simbolizuoja Pirmą spalvą valstybinėje vėliavoje, gėrį, šviesą. Kuopos šūkis: Non Sibi Sed Patriae! (lot.) vertimas: Ne Dėl Savęs O Dėl Tėvynės! Pagal nutylėjimą bataliono kuopoms priskiriamos lotynų  Abėcėlės raidės, I kuopai priskirta A raidė. „Alpha“ simbolizuoja: Algirdo batalioną bei pirmumą, lyderystę  ir visko pradžią.


II kuopos simbolis - kumštis ant kurio yra uždėta žalia beretė su Geležinio Vilko ženklu. Idėja sukurti šį ženklą gimė 2000 metais, jos iniciatorius buvo vyr. ltn. Rolandas Valaitis, tuo metu vadovavęs kuopai. Tuo pačiu atsirado ir kuopos šūkis „Sėkmė vienybėje!". Šis šūkis reiškia, jog kuopos kariai pasieks pergalę ir sėkmę tik tada, kai bus vieningi bet kokiomis sąlygomis.


Ko gero geriausiai žinomas Batalione yra III kuopos simbolis - piranija. Ji simbolizuoja kuopos nuolatinę parengtį, galingą naikinamąją galią, bei stiprų kolektyvą. Piranija kaip simbolis pasirinkta todėl, kad piranijos veikia būriais, auką renkasi neatsižvelgdamos į jos dydį. Kuopos ženklas - piranijos logotipas apskritime su užrašu SURASK - SUKAUSTYK - SUNAIKINK. Kiekvieno svečio akį visuomet patraukia legenda tapęs III kuopos akvariumas su gyvomis piranijomis, kurių kiekviena turi savo charakterį ir istoriją.


Sunkiosios ginkluotės kuopos simboliai yra sukryžiuoti minosvaidžių vamzdžiai, prieštankinės raketos šūvis į tanką žaibo pavidalu, automatiniai granatsvaidžiai "GMG" bei gulintis snaiperis (atnaujinta 2016 metais, o pagrindas naudotas 2004 metais kuopoje tarnavusio šauktinio kario tapytas ženklas). Jie simbolizuoja kuopai iškeltus tikslus, padalinio jėgą, smūgio efektą ir galingą naikinamąją galią. Kuopos ženklas - tai monetos formos simbolis, kuriame atsispindi Lietuvos trispalvė, o kuopos pavadinimas ir šūkis suderintas su kuopos „mėlyna“ spalva.Turbūt daugiausiai simbolių turi Štabo kuopos ženklas (autorius - vrš. Arūnas Zajančkauskas), kadangi ir pati kuopa yra nevienalytė. Skaičius 5 - tai Štabo kuopos numeris pagal tradicinį Algirdo bataliono kuopų numeravimą (I kuopa, II kuopa, III kuopa, Sunkiosios ginkluotės kuopa, Štabo kuopa). Kaukolė primena Štabo kuopos kariams, jog prireikus kovoti reikės iki mirties, tačiau tuo pačiu simbolizuoja ir mirusio kūno bevertiškumą - Štabo kuopai reikalingi gyvi kariai. Strėlė ženklo viduryje simbolizuoja centrą (Bataliono štabą), apie kurį sukasi trys jėgos ir vertybės: Štabo būrio stiprybė, Ryšių būrio intelektas ir Žvalgybos būrio įžvalgumas. Su strėle sujungtos trys stilizuotos raidės Š, R ir Ž, reiškiančios būrių pavadinimus. Ženklo viršuje - kuopos šūkis „Ištikimybė Lietuvai - garbė Tėvynei!".

 

Tiesioginės paramos kuopa (TPK) ir jos simbolis buvo sukurti 2012 m., kai Algirdo batalione buvo įkurta ši kuopa. Šio ženklo simboliai: skruzdė - darbo simbolis, kuri tuo pačiu simbolizuoja ir remonto būryje (RB) esančius specialius aptarnavimo šarvuočius M113 pavadinimu "SKRUZDĖ" bei Tiekimo ir Transportavimo būrį (TTB), kurie atlieka transportavimo ir tiekimo operacijas. Šešios kojos simbolizuoja bataliono kuopas, kurios nuolat yra aprūpinamos, o trys kūno dalys - kuopos valdymo grupę, TTB ir RB. Ženklo viršuje kreivos linijos reiškia žaibą - tai tikslumas ir greitis. Fone esantis Vilkas - brigados dalis. Kuopos šūkis - Suteikiam viltį laimėti.

Savo ženklą turi ne tik kuopos, bet ir Bataliono štabas. Skydo formos ženklas padalintas į šešias dalis (kiekviena simbolizuoja po vieną štabo skyrių; idėjos autorius - mjr. Aurelijus Motiejūnas ir kiti Štabo kariai, dailininkas - vyr. srž. Vaidas Rindzevičius). Plunksnos simbolis reiškia S1, akis - S2, kardas - S3, pasaga - S4, rankų paspaudimas - S5 ir žaibas - S6 skyriaus užduotis. Vilkas ženklo viduryje nurodo priklausomybę Algirdo batalionui.

MPB „Geležinis Vilkas“ naujienos

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2017-01-06
Sprendimas: Fresh Media