Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Sausio 13 - osios minėjimas KM HB

2021-01-13
image

Šiandien yra Sausio 13 - ta, Laisvės gynėjų diena

 

Karaliaus Mindaugo husarų bataliono kariai paminėjo šią svarbią dieną, pagerbdami tuos, kurie kovojo už mūsų laisvę ir nepriklausomybę. Prisiminkime tuos kam šiandien uždegame žvakes, už jų meilės tėvynei auką ir tegul tai bus mums visiems ne tik gedulo, bet ir vilties diena.

 

Prisiminkime sausio 13-ą žuvusius už Lietuvos laisvę:

 

Ignas Šimulionis, 17 metų 27d., moksleivis. „Rankose laikė gaisrininko žarną ir bandė kariauti vandeniu... Tėvai jį rado tik kitą dieną morge. Asmenybė buvo nustatyta pagal šaukimo į sovietinę armiją lapelį", - rašoma Seimo kanceliarijos 1991 m. surinktuose sausio 13-osios nakties liudijimuose.

 

Darius Gerbutavičius, 17 metų 153 dienos, studentas. „Keturi berniukai bėgo nuo šūvių paskutiniai. Darius Gerbutavičius krito pirmas: kulkos pataikė į kojas. Jau prie tvoros, dar įsikibęs rankomis, bandė perlipti - peršovė rankas. Penktoji kulka į nugarą buvo paskutinė", - pasakojo liudininkų atsiminimai. Tėvai apie D. Gerbutavičiaus mirtį sužinojo tik ryte. Iki pat ryto skambino jo draugams, tačiau nakties įvykių metu visi išsiblaškė ir niekas nieko tiksliai nežinojo.

 

Virginijus Druskis, 21 metai 346 dienos studentas. „Nieko man neatsitiks"... - tokiais žodžiais nerimaujančią žmoną Astą 1991 m. sausio 12 d., prieš eidamas prie televizijos bokšto, paguodė V. Druskis, pridurdamas: ,,Jeigu visi bijosim, Lietuva niekada nebus laisva". Nušautas V. Druskis buvo šūviu į krūtinę. Liudininkų teigimu, V. Druskis tapo pirmąja auka. Liudininkai pasakojo matę, kaip visada drąsa pasižymėjęs V. Druskis bėgo tankų link.

 

Rolandas Jankauskas, 22 metai 11 dienų, studentas. „Tankai žmones vaikė nuleistus patrankų vamzdžius sukiodami virš galvų ir pagal vado komandą paleisdavo šūvius. Tie žmonės, kurie buvo arti, be sąmonės krito ant žemės. Arčiau buvusieji juos gelbėjo, padėdami atsistoti ir pasitraukti nuo šliaužiančių vikšrų. Šūvio akimirką Rolandas buvo labai arti patrankos vamzdžio, be sąmonės nugriuvo po tanku ir buvo sutraiškytas. Tik tankui nuvažiavus toliau, žmonės jį pastebėjo ir nunešė į asmeninį automobilį. Taip jis pateko i ligoninę, kur gydytojai jau nieko nebegalėjo padėti", - 1991 m. pasakojo jo tėvas.

 

Loreta Asanavičiūtė, 23 metai 266 dienos. L. Asanavičiūtė gimė 1967 m. Vilniuje. Ji buvo vienintelė lemtingąją naktį žuvusi moteris. Loreta Asanavičiūtė wugo Karoliniškėse. Baigusi mokyklą, studijavo Vilniaus finansų ir kredito technikume, jį baigusi įgijo buhalterinės apskaitos specialybę. Nuo 1983 m. susivienijime „Dovana" dirbo mezgėja. Dar besimokydama mokykloje, mergina domėjosi liaudies muzika ir folkloru. Dalyvavo kapelos, folklorinių ansamblių veikloje. „Mėgdavo pasvajoti, pabūti viena, ją viliojo lietuvių liaudies muzika, liaudies dainose atrasdavo daug šviesos, išminties, pati mėgo dainuoti", - prisiminė jos artimieji. „Loreta ėjo ten kartu su savo bendravarde drauge Loreta Tručilauskaite. Abi dirbo „Dovanos" susivienijime. Apie 23 valandą Loreta skambino mamai, žadėdama grįžti. Draugės teigimu, abi laikėsi už rankų. Loreta Asanavičiūtė sušuko „bijau". Draugė pasiūlė klauptis ir melstis, tačiau į jas jau artėjo tankas. Po tanku atsidūrė trys moterys - abi Loretos ir Angelė Pladytė. Tačiau labiausiai nukentėjo Loreta Asanavičiūtė", - pasakojo liudininkai.

 

Vidas Maciulevičius, 24 metai 139 dienos, darbininkas mašinų konstravimo institute, studentas. V. Maciulevičius buvo nušautas: kulka pataikė jam į nugarą, nuvežtas į ligoninę mirė, palikęs žmoną ir trejų metų sūnų. „Simukas glostė tėvelio galvą, sakė miega. Pailsės, pamiegos ir vėl su juo žais...", - apie sūnaus atsisveikinimą su tėvu kalbėjo V. Maciulevičiaus žmona.

 

Rimantas Juknevičius, 24 metai 157 dienos, studentas. „Iš tamsos pradėję plūsti užpuolikai į minią ėmė mėtyti sprogmenis. Rimas draugus drąsino: nesitraukim nė žingsnio. Nuo pabūklų trenksmo aplinkiniai parkrito. Jis liko stovėti lyg ąžuolas. Paskui nuo pasalūnės kulkos palūžo. Šalia buvęs marijampolietis studentas Vytautas Juozapavičius puolė Rimą nešti ir pajuto, kaip per rankas srūva kraujas. Draugai nuvežė jį į Santariškių klinikinę ligoninę. Deja...", - pasakoja liudininkų atsiminimai.

 

Titas Masiulis, 28 metai 341 diena, statybininkas. Šeštadienį prieš sausio 13-ąją T. Masiulis buvo Vilniuje. Svarstė su tėvu grįžti į Kauną, nes viskas atrodė ramu, bet nutarė likti dar vienai nakčiai. T. Masiulį prie televizijos bokšto pakirto kulka. „Aš tą naktį sirgau. Žiūrėjau televizorių. Klūpojau, meldžiausi. Paryčiui grįžo namiškiai. Besikalbant paskambino iš Vilniaus: sūnaus krūtinėje - šautinė žaizda. Padėtis beviltiška...", - vėliau prisiminė T. Masiulio mama.

Alvydas Matulka, 35 metai 228 dienos, šaltkalvis-įrankininkas. Žuvo nuo ūmaus miokardo infarkto, prasidėjus šūviams. „Išgirdęs, kad aplinkui žūsta žmonės, jis pasiteiravo: „Nejaugi kareiviai gali šaudyti į žmones?". Tai buvo jo paskutiniai žodžiai. Rokiškėnas staiga griebėsi už širdies ir sukniubo aikštėje. Atvykusi greitoji pagalba jau nebespėjo išgelbėti A. Matulkos gyvybės", - pasakojo liudininkai.

 

Alvydas Kanapinska, 38 metai 171 diena, šlifuotojas, biochemijos gamyklos darbininkas. „Nebijok, nieko neatsitiks, mes tik budėsim", - žmonai sakė jis. O tą vakarą, išgirdęs kvietimą važiuoti į sostinę, šiltai apsirengė, pasiėmė valgyti, pabučiavo mane ir išėjo", - taip jo žmona 1991 m. prisiminė vyro kelionę į Vilnių. A.Kanapinskas mirė nuo krūtinėje įstrigusios automato kulkos. Apie jo mirtį šeima sužinojo kitą rytą.

 

Vytautas Vaitkus, 47 metai 113 dienų, vairuotojas, darbininkas. Žuvo nuo desantininkų šūvių. „Naktį pažadino tankai. Vyras apsirengė, o prie durų trumpam susvyravo. Tarsi nujausdamas, kad nebegrįš. Skaudžią žinią atnešė sūnus persigandusiomis akimis: tėvelio mašina stovi prie bokšto, - ir ištiesė laikraštį „Respublika" su žuvusiųjų pavardėmis", - vėliau pasakojo V. Vaitkaus žmona.

 

Vytautas Koncevičius, 49 metai 234 dienos, suvirintojas. „Vytautas iš pusės žodžio suprasdavo užduotį, o darbo brėžinius skaitydavo ne blogiau už inžinierių. Visada atskubėdavo į pagalbą, kam tik reikėdavo jo patarimo, įgudusių rankų ar keliolikos rublių iki algos. Gal toks buvo iš prigimimo, o gal ilgametis darbas triukšmingame ceche išugdė įprotį kalbėti nedaug ir negarsiai", - 1991 m. pasakojo jo cecho viršininkas. V. Koncevičius buvo vienintelis iš sausio 13-osios aukų, miręs ne tą pačią naktį. Buvo pašautas SSRS desantininkų, dėl jo gyvybės medikai kovojo mėnesį, bet galiausiai organizmas neatsilaikė. Širdis nustojo plakti vasario 18 d.

 

Algimantas Petras Kavoliukas, 52 metai 5 dienos, pardavėjas. Lemtingomis sausio dienomis turėjo laisvą nuo darbo savaitę ir kasdien budėjo prie Spaudos rūmų Vilniuje. Likus vos dviem dienoms iki mirties prie Spaudos rūmų protestuojantį A. P. Kavoliuką netgi įamžino žurnalistas iš Norvegijos. Prasidėjus televizijos bokšto šturmui, kadangi gyveno netoli, vienas pirmųjų išskubėjo ten. Žuvo apie antrą valandą nakties pervažiuotas tanko. Sausio 13 d. dieną į namus netikėtai iš Maskvos grįžo armijoje tarnavęs jo sūnus Gintaras Kavoliukas, norėjęs padaryti staigmeną. Dar važiuodamas taksi, iš vairuotojo sužinojo apie nakties įvykius, bet iš pradžių dėl to pernelyg nesijaudino. Tačiau atidaręs namų duris ir išvydęs gausiai susirinkusius artimuosius bei juodai apsirengusią mamą suprato - kažkas negerai.

 

Apolinaras Juozas Povilaitis, 53 metai 344 dienos, šaltkalvis. „Tą lemtingą 1991 metų sausio 13-osios naktį Apolinarą nušovė rusų karininkas, paleidęs šūvių seriją iš automato. Apolinaras mirė vietoje, prie pat TV bokšto, kurio link išskubėjo, kai tankai jau važiavo pro jo namus", - pasakoja liudininkų atsiminimai. Juose teigiama, esą A. J. Povilaičio akyse buvo sustingusi nuostaba: jis iki paskutinės sekundės netikėjo, kad gali būti šaudoma į beginklius žmones.

 

Lai šios aukos tampa mūsų visų pagarbos ir pasiaukojimo už tėvynės laisvę jėgų šaltiniu, suteikiančiu prasmingumo, ir ryžto, saugant mūsų tėvynę Lietuvą.

Komentuokite
Krašto apsaugos ministerija pasilieka teisę pašalinti komentarus, įžeidžiančius žmogaus garbę ir orumą, skatinančius tautinę, rasinę, religinę nesantaiką, skatinančius smurtą.
Vardas
El. paštas
Komentaro tekstas
Apsaugos kodas secimg

MPB „Geležinis Vilkas“ naujienos

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sprendimas: Fresh Media