Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Tarptautinis bendradarbiavimas

Sausumos pajėgų (SP) tarptautinio bendradarbiavimo spektras labai platus, tai - dalyvavimas įvairaus lygio ir trukmės dvišaliuose ir daugiašaliuose projektuose, tarptautinėse operacijose, tarptautiniuose kariniuose mokymuose, seminaruose ir konferencijose.

           
SP vysto tiek pajėgumus nacionalinėms reikmėms, tiek pajėgumus pagal įsipareigojimus NATO ir skiria dalį šių pajėgumų į NATO ir ES greitojo reagavimo pajėgas (plačiau apie tai skyrelyje "Budinčios pajėgos").

 

Tarptautinės pratybos ,,Kardo kirtis 2015"

L. Ambroževičiūtės (KASP) nuotr.

                        

Yra išskiriami šie pagrindiniai tarptautiniai projektai ir kryptys, kuriuose SP ar jų padaliniai bendrai dalyvauja kartu su užsienio partneriais (šiuose projektuose dalyvauja ir kiti Lietuvos kariuomenės vienetai): NATO greitojo reagavimo pajėgos, ES kovinės grupės ir NATO vadovaujama Tarptautinių saugumo paramos pajėgų (angl. ISAF) operacija Afganistane, ES karinės operacijos ir mokymo misijos.

                

  

Lietuvos kariai Baltijos batalione

A. Pliadžio ir vyr. srž. N. Vito nuotr.


Pagrindiniai įvykdyti tarptautiniai projektai: LITART (Danijos kariuomenės parama kuriant Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalioną), LITBAT (Danijos kariuomenės parama rengiant Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų batalioną pagal NATO reikalavimus), LITPOLBAT (Bendras Lietuvos ir Lenkijos batalionas, skirtas tarptautinėms operacijoms), 1994-2003 m. vykęs projektas BALTBAT (bendras Lietuvos, Estijos ir Latvijos batalionas, skirtas tarptautinėms operacijoms), Švedijos kariuomenės paramos SP projektas (2001-2004 m. švedai Lietuvai - būsimai NATO narei neatlygintinai perdavė dviejų pėstininkų batalionų ir inžinerinės, štabo ir aprūpinimo kuopų ginkluotę ir techniką bei apmokė karius naudotis perduota įranga), 2006-2013 m. vykęs projektas LITBRIG (Danijos kariuomenės parama rengiant MPB GV štabą ir pačią brigadą).      

              

2013 m. rugpjūtį atsakomybę už saugumą Afganistano Goro provincijoje perdavusi Afganistano nacionalinėms saugumo pajėgoms, Lietuva užbaigė 2005 m. birželį pradėtą ir daugiau nei aštuonerius metus trukusią didžiausią ir pirmąją savo savarankišką tarptautinę misiją - vadovavimą NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų Goro provincijos atkūrimo grupei Afganistane. Šioje misijoje sudalyvavo ir apie pusantro tūkst. SP karių. Tai buvo bendras karių ir civilių projektas: Lietuva drauge su kitomis užsienio šalimis padėjo Afganistano valdžiai plėsti įtaką Goro provincijoje, užtikrinti saugumą ir sudaryti tinkamas sąlygas provincijai atkurti. Iš Goro provincijos išvykus Lietuvos kariams NATO operacijoje Afganistane tarnybą tęsia NATO operacijos štabuose tarnaujantys karininkai.

              

2013 m. SP kariai dalyvavo vienos rotacijos ES vadovaujamoje kovos su piratavimu operacijoje ATALANTA Džibutyje. Šiais metais taip pat tęsiamas SP karių dalyvavimas ES mokymo misijoje Malyje, kurios tikslas - remti Malio ginkluotųjų pajėgų mokymą bei pertvarkymą.

  

LITPOLBAT projekto akimirkos (2004)

SP archyvo nuotr.

             

Daugiašalis ir dvišalis bendradarbiavimas.

SP bendradarbiauja ne tik su NATO valstybėmis (Danija, Estija, Latvija, JAV, Lenkija, Norvegija, JK, Prancūzija), bet ir su NATO partnerėmis (Ukraina, Gruzija, Azerbaidžianas, Armėnija). Renginiai vyksta pagal dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo planus, kurie rengiami iš anksto ir sudaromi kiekvienais metais.

                 
Būtina pabrėžti glaudų Baltijos šalių SP bendradarbiavimą, kuris vykdomas kariniams vienetams ir kariams dalyvaujant tarptautiniuose mokymuose („Gintarinė Viltis 2003, 2005, 2007, 2011") ir kituose trišaliuose bei dvišaliuose renginiuose. 2012 m. pasirašytas pirmasis ilgalaikis trišalis SP karinio bendradarbiavimo planas 2012-2014 m. Nuo to laiko planas kasmet atnaujinamas trims metams į priekį. Svarbiausios Baltijos šalių SP ateities bendradarbiavimo kryptys: karinių vienetų dalyvavimas kasmetiniuose JAV kariuomenės organizuojamuose tarptautiniuose mokymuose Baltijos šalyse „Kardo kirtis" (angl. „Saber Strike") ir „Vasaros Skydas" (angl. „Summer Shield").

         

Mūsų SP bendradarbiavimas su Danijos kariuomene taip pat labai glaudus. Nors Danijos-Lietuvos bendras projektas LITBRIG yra 2013 m. užbaigtas, nuo 2006 m. vis dar tęsiamas MPB "Geležinis Vilkas" priskyrimo Danijos Divizijai projektas (angl. Affiliation to DDIV), kurio rėmuose vykdomi bendri "Geležinio Vilko" brigados ir Danijos divizijos mokymai. Danijos Karalystės karinės pajėgos ruošė nuo būrio iki kuopos dydžio padalinius (LITPLA, LITCOY, LITCON) dalyvauti taikos rėmimo operacijose Kroatijoje, Bosnijoje, o vėliau ir Irake Danijos karinių vienetų sudėtyje, padėjo rengti LK SP Oro atakos valdymo grupes (OAVG, angl. Tactical Air Control Party, TACP ), kurios su danų kariais dalyvavo NATO vadovaujamoje ISAF operacijoje Afganistane.

  

  Lietuvos kariai misijoje Irake

,,Geležinio Vilko" brigados archyvo nuotr.

                     
2013 m. SP bendradarbiavimas su JAV SP Europoje (angl. USAREUR), dislokuotomis Vokietijoje, tapo dar glaudesnis. To pasekoje, 2014 m. pradžioje parengtas dvišalis ilgalaikis bendradarbiavimo tarp pajėgų planas (2014-2016 metams), kuriame numatyta daugiau bendrų renginių ir projektų nei iki tol. Plane numatyti bendri renginiai Vokietijoje įsikūrusiame Jungtiniame tarptautiniame mokymo centre (angl. JMRC), kuriame nuolat vyksta JAV rotuojamų vienetų mokymai. Prie šių mokymų LK SP 2014 m. prisidės MPB GV štabo ir vienos mechanizuotos pėstininkų kuopos dalyvavimu. USAREUR vienetai dalyvaus Lietuvoje organizuojamuose bataliono lygmens taktiniuose mokymuose, įvairiose karinėse varžybose („Geriausias pėstininkų skyrius", „Taiklus šaulys" ir kt.) ir kt.
                        

Šiuo metu SP atstovai dalyvauja ir trišaliame projekte LITPOLUKRBRIG, pagal kurį bus sudaroma trišalė Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos brigada. Planuojama, kad ši brigada dalyvaus tarptautinėse taikos palaikymo operacijose. Trišaliam projektui vadovauja Lenkija.
                        

MPB „Geležinis Vilkas" ir jos padaliniai glaudžiai bendradarbiauja su JAV, JK, Suomijos, Švedijos, Kanados ir kitų šalių karinėmis struktūromis, ne tik rengiant įvairius specialistus (žvalgus, logistikos, ryšių, oro gynybos specialistus ir kt.), bet ir dalyvaujant bendruose tarptautiniuose mokymuose.

            
Bendradarbiavimas tarp Krašto apsaugos savanorių pajėgų ir giminingų (savanoriškų) Latvijos, Estijos, Danijos, Norvegijos, Jungtinės karalystės, JAV šalių kariuomenių struktūrų vyksta ne tik karinių mokymų srityje, bet ir keičiantis patirtimi, bendraujant su darbdaviais, vykdant agitacinę veiklą, organizuojant įvairius kursus, labdaros projektus ir panašiai.            

 

KASP kariai pratybose „BALTOPS 2005“

SP archyvo nuotr.

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2017-09-01
Sprendimas: Fresh Media