Lietuvos kariuomenė

Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

2012 m. laikraštis "Savanoris"

 

  "Savanoris" Nr. 12 (444), 2012 m. gruodžio 20d. (atsisiųsti pdf formatu)

Naujame „Savanorio" numeryje Nr. 12 (444) skaitykite KASP vyriausiojo puskarininkio srž. mjr. Dariaus Masiulio straipsnį apie šiais metais vykusias savanorių mokymo reformas „Veiklos prioritetas - savanorių karinis mokymas" (1, 3 psl.)

Šiame numeryje taip pat rasite įdomu interviu su Sausumos pajėgų vyriausiuoju puskarininkiu srž. mjr. Osvaldu Žurausku apie patirtus įspūdžius šiemet lankantis KASP padalinių pratybose - „Su savanoriais - petys į petį"

(3 psl.)2 psl. publikuojamas Neringos Safonovienės iš Prisikėlimo rinktinės straipsnis apie Šiaulių jaunimo mokyklos ketinimus - „Nori vadintis Normundo Valterio vardu".

4 psl. publikuojama KASP viešųjų ryšių karininko vyr. ltn. Tomo Pakalniškio informaciją apie Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre vykusį kulkosvaidininkų kursą.

4-8 psl. spausdinami PAG-16 visuomenės informavimo karininkės vyr. ltn. Indrės Sėjonienės įspūdžiai iš misijos Goro provincijoje „40 dienų Afganistane".

6 psl. skaitykite „Savanorio" redaktoriaus ats. kpt. Vytauto Voverio istorinį tekstą apie Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės Ryšių bataliono puskarininkius ir karo bei pokario metais susiklosčiusius jų likimus.

Laikraštyje kaip ir visada atrasite daug informacijos apie KASP padalinių veiklą visose pajėgose - karių kovinį rengimą, pratybas, dalyvavimą visuomeniniuose ir sporto renginiuose. (2,3,4,7,8 psl.).

 

  "Savanoris" Nr. 11 (443), 2012 m. lapkričio 29 d. (atsisiųsti pdf formatu)

 

Naujame „Savanorio" numeryje Nr. 11 (443) skaitykite interviu su Lietuvos kariuomenės vadu gen. ltn. Arvydu Pociumi („Vėliavos trispalvės plazda" 1, 3 psl.)
Šiame numeryje taip pat rasite vyr. ltn. I. Sėjonienės pranešimą apie misiją Afganistano Goro provincijoje perėmusią PAG-16 pamainą. (3 psl.)
2 psl. publikuojamas Subačiaus bibliotekos vėdėjos Ingos Dovydėnienės straipsnis apie atsargos savanorio Dainiaus Gudelio paskaitą gimtajame miestelyje „Savanoriškumo principas - laisvės nevertas, kas negina jos".
Šiame numeryje ypač daug dėmesio skiriama karių mokymui. Apie atsargos vadų, skyrininkų ir bazinius bei bazinius kario savanorio įgūdžių kursus 4, 5, 7 ir 8 psl. rašo ats. kpt. Vytautas Voveris, vyr. srž. Gintautas Jonaitis ir eil. Vilius Džiavečka.
6 psl. publikuojamas ats. ltn. dr. Vytauto Račkausko straipsnis apie toliau intensyviai vykdomą LKSS Vilniaus skyriaus narių inicijuotą paramos akciją Vilnijos mokykloms.
7 psl. skaitykite apie KASP SOP būrio vertinamąsias pratybas kartu su Jėgerių bataliono kariais.
Laikraštyje kaip ir visada atrasite daug informacijos apie KASP padalinių veiklą visose pajėgose - karių kovinį rengimą, pratybas, dalyvavimą visuomeniniuose ir sporto renginiuose. (2,3,6, 7 psl.).

 

"Savanoris" Nr. 10 (442), 2012 m. spalio 25 . (atsisiųsti pdf formatu)

Naujame „Savanorio" numeryje Nr. 10 (442) skaitykite apie PAG-16 grupę netrukus išvykstančią į misiją Afganistane, suformuotą pagrindinai iš Didžiosios Kovos rinktinės karių. Straipsnyje „Į Afganistaną - paskutinė savanorių grupė" rasite ir įdomių faktų iš Lietuvos vadovaujamos provincijos atkūrimo grupės priešistorės. (skaitykite 1, 4 ir 5 psl.)
Šiame numeryje taip pat rasite kpt. A. Bičkaus tekstą apie pirmuosius Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės metus po dalinio atsikūrimo. (1 psl.)

2 psl. publikuojamas vyr. ltn. Indrės Sejonienės straipsnis apie PAG-16 civilių ir karių bendradarbiavimo skyriaus akcijos „Megzti drabužėliai Afganistano vaikams" finalą Ukmergėje.
3 psl. spausdinamas straipsnis „Kovinis šaudymas ne juokai". Apie 801 CKB kuopos karių kovinio šaudymo pratybas rašo Kęstutis Gruodis.
6 psl. publikuojamas istoriko Chaimo Bargmano straipsnis apie paslaptingą plokštę su už Lietuvos laisvę žuvusių žydų tautybės karių sąrašais, prieš 17 metų rastą Kauno Choralinėje sinagogoje. Tame pačiame puslapyje pradedamas „Savanorio" redaktoriaus ats. ktp. Vytauto Voverio tekstas iš būsimos knygos „Šventasis karas" - fragmentas „Kareiviškas šaukštas."
8 psl. spausdinama ats. ltn. dr. Vidmanto Kuprevičiaus recenzija neseniai pasirodžiusiai št. srž. Ernesto Kuckailio knygai „Trispalvio erelio skrydis".
Laikraštyje kaip ir visada atrasite daug informacijos apie KASP padalinių veiklą visose pajėgose - karių kovinį rengimą, dalyvavimą visuomeniniuose ir sporto renginiuose. (2,3,7 psl.).

  "Savanoris" Nr. 9 (441), 2012 m. rugsėjo 27 . (atsisiųsti pdf formatu)

Naujame „Savanorio" numeryje Nr. 9 (441) skaitykite apie Vyčio rinktinės vertinamąsias lauko lauko pratybas. Straipsnis „Ruduo kariams - išbandymų metas". (1 psl.)
Šiame numeryje taip pat rasite informaciją apie Dariaus ir Girėno rinktinės Štabo aptarnavimo kuopos pratybas. (1 psl.)
3 psl. publikuojama išsami KAM ataskaita apie šiuo metu prasidėjusius jaunesniųjų karininkų kursus, kuriuose mokysis ir kartu su bakalauro diplomu atsargos karininko laipsnio sieks apie 200 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų.
4 psl. spausdinamas straipsnis „Žvalgo kursas". Apie Juozo Lukšos mokymo centre vykusį žvalgo kursą kariams savanoriams savo įspūdžius aprašo kurso dalyvis eil. Vytenis Radišauskas.
5 psl. skaitykite apie Didžiosios Kovos rinktinės 801 CKB kuopos karių kovinio rengimo pratybas su naktiniu žygiu ir pažintimi su ABC priemonėmis.
6 psl. publikuojamas „Savanorio" redaktoriaus ats. ktp. Vytauto Voverio istorinis pasakojimas apie tragikomišką 16 Lietuviškosios divizijos vyr. srž. Alekso Rekašiaus likimą.
7 psl. spausdinamas ats. mjr. Alberto Daugirdo ir ats. ltn. Vytauto Račkausko straipsnis apie labdaringą knygų dovanojimo akciją Baltosios Vokės „Šilo" vidurinei mokyklai.
5-8 puslapyje atrasite „Savanorio" korespondento eil. Viliaus Džiavečkos publikaciją apie Abromiškių apylinkėse vietos entuziastų ir kariuomenės savanorių kūrėjų organizuotą pėsčiųjų žygį „Žaliojo Velnio takais".
Laikraštyje kaip ir visada atrasite daug informacijos apie KASP padalinių veiklą visose pajėgose - karių kovinį rengimą, dalyvavimą visuomeniniuose ir sporto renginiuose. (2,3,5,7 psl.).

 

"Savanoris" Nr. 8 (440), 2012 m. rugpjūčio 30d. (atsisiųsti pdf formatu)

 „Savanorio" numeryje Nr. 8 (440) skaitykite apie Londono olimpinėse žaidynėse apdovanojimus iškovojusius karius savanorius Laurą Asadauskaitę ir Aleksandrą Kazakevičių. (1 psl.)
Šiame numeryje taip pat rasite informaciją apie savanorio Artūro Sakalausko žūties metinėms skirtus renginius. (1 psl.)
2 psl. publikuojama išsami vrš. Darius Stanaičio (Kęstučio MPB) ataskaita apie šiuo metu TMU pajėgose budinčių padalinių veiklą pastarąjį pusmetį.
3 psl. spausdinamas straipsnis „Pirmasis kursas Mokomajame pulke". Apie pirmąjį bazinį kario savanorio įgūdžių kursą pravestą šiame pulke rašo vyr. ltn. Tomas Pakalniškis.
4 psl. skaitykite apie Dariaus ir Girėno bei Žemaičių rinktinės karių kovinio rengimo pratybas. 5 psl. - apie Lietuvos kariuomenės paplūdimio tinklinio čempionato nugalėtojas Žemaičių rinktinės sportininkės.
6 psl. publikuojamas „Savanorio" redaktoriaus ats. ktp. Vytauto Voverio istorinis tekstas apie Dainavos partizanų apygardos vadą kapitoną Dominyką Jėčį-Ąžuolį.
7 psl. spausdinamas vrš. D. Stanaičio straipsnis apie Jurbarko krašto savanorius - kariuomenės kūrėjus ir informaciją apie tradicinį savanorio A. Sakalausko futbolo turnyrą.
Laikraštyje kaip ir visada atrasite daug informacijos apie KASP padalinių veiklą visose pajėgose - karių kovinį rengimą, dalyvavimą visuomeniniuose ir sporto renginiuose. (2,3,7,8 psl.).

 
  "Savanoris" Nr. 7 (439), 2012 m. liepos 26d. (atsisiųsti pdf formatu)

„Savanorio" numeryje Nr. 7 (439) skaitykite apie įvykusias XXII KASP sporto žaidynes Alytuje.

Apie 603 kuopos vykusias pratybas, kuriose talkino sraigtasparnis.
Šiame numeryje taip pat rasite išsamią tarptautinių pratybų, vykusių Latvijoje "Kardo kirtis" partybų kroniką.

6 psl. skaitykite straipsnį apie Savanorių kartas istorijos verpetuose, kuri parengė KASP karė savanorė eilinė Monika Jurkšautytė, šiuo metu dalyvaujanti ekspedicijoje "Misija-Sibiras". 

Laikraštyje kaip ir visada atrasite daug informacijos apie KASP padalinių veiklą visose pajėgose - karių ekskursijas, visuomenines akcijas, sporto renginius ir t.t.

 
 

"Savanoris" Nr. 6 (438), 2012 m. birželio 28 d. (atsisiųsti pdf formatu)  

 „Savanorio" numeryje Nr. 6 (438) skaitykite apie tarptautines pratybas „Kardo kirtis" (angl. „Saber Strike-2012") ir ten dalyvavusius misijai besirengiančius PAG-16 iš Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės (1-4 psl.)
Šiame numeryje taip pat rasite įdomų interviu su Trakų kuopos savanore ltn. Ivona Kuliešiene, apie merginos motyvaciją tapti kare ir t.t. Skaitykite 1-2 psl.
3-8 psl. spausdinamas straipsnis „Savanoriai Afganistane pasiilgo gimtinės". Įspūdžiais iš PAG-14 misijos dalijasi plk. ltn. Eligijus Senulis ir grupės kariai.
5-6 psl. skaitykite apie Sausumos pajėgų žvalgų pratybose „Pėdsekys" dalyvavusius KASP žvalgus. Kovinio rengimo temą pratęsia 4 psl. spausdinamas eil. Jolantos Spangevičiūtės tekstas apie Didžiosios Kovos rinktinės 801 (CKB) kuopos pratybas Panevėžyje.
7 psl., Sporto rubrikoje publikuojama Vilmos Kojelienės iš Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės parengta medžiaga apie sportiškiausios rinktinės kuopos rinkimus.
Laikraštyje kaip ir visada atrasite daug informacijos apie KASP padalinių veiklą visose pajėgose - karių dalyvavimą visuomeniniuose ir sporto renginiuose. (2,3,7 psl.).

 
 

"Savanoris" Nr. 5 (437), 2012 m. gegužės 31 d. (atsisiųsti pdf formatu)

 „Savanorio" numeryje Nr. 5 (437) skaitykite LR Seimo narės Auksutės Ramanauskaitės-Skokauskienės straipsnį skirtą Dainavos apygardos partizanų vadų sąskrydžiui, vykusiam 1947 m. atminti. 1-2 psl.
Šiame numeryje taip pat rasite įdomų kario savanorio eil. Egidijaus Jurgelionio pasakojimą apie Aukštaitijos savanorių pratybas Gražutės miške. Skaitykite 1 psl.
4-5 psl. spausdinami straipsniai apie kovinį Savanorių pajėgų rengimą - Granatsvaidininkų kursą ir padalinių pratybas Klaipėdoje ir Panevėžyje.
7 psl. skaitykite „Savanorio" redaktoriaus ats. kpt. Vytauto Voverio straipsnį apie moksleivių konkurso „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę" finalą.
8 psl., publikuojamas „Savanorio" korespondento eil. Viliaus Džiavečkos tekstas apie Gervėčių krašto dienas Vilniaus rotušėje.
Laikraštyje kaip ir visada atrasite daug informacijos apie KASP padalinių veiklą visose pajėgose - karių dalyvavimą kariniuose ir visuomeniniuose renginiuose, sporto varžybose. (3,5,7,8 psl.).

 
 

 "Savanoris" Nr. 4 (436), 2012 m. balandžio 26 d. (atsisiųsti pdf formatu)

 „Savanorio" numeryje Nr. 4 (436) skaitykite straipsnį „Žvalgų savanorių kursas" apie Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre įvykusį pirmąjį kursą skirtą būtent KASP vienetų žvalgams. (1-2 psl.)
Šiame numeryje taip pat rasite išsamų srž. Ramūno Kemežio straipsnį apie Dariaus ir Girėno rinktinės dienos minėjimą. Skaitykite 1 psl. Straipsnis „Rinktinės diena Kaune".
3 puslapyje skaitykite apie Sausumos pajėgų vyriausiųjų puskarininkių pasikeitimą. Ten pat rašoma ir apie rezervo Logistikos karininko kursą Lietuvos karo akademijoje. Autorė - gr. Kristina Smulkytė.
4-5 puslapiuose skaitykite Simonos Pužaitės straipsnį „Šilutės savanoriai mokosi ginti Lietuvą" ir „Savanorio" redaktoriaus ats. kpt. Vytauto Voverio interviu „Mums ši žemė - vienintelė" su šauliu, pedagogu ir istoriku Mindaugu Nefu.
6-7 psl. skaitykite Dr. Arvydo Anušausko knygos „Teroras 1940-1958" recenziją, ir dim. kpt. Vytauto Sinkevičiaus straipsnį apie gen. Silvestro Žukausko kapo paieškas - „Vieno eilėraščio istorija".
8 psl. pateikiama informacija apie pasikeitimus karių savanorių rengimo sistemoje ir atranką į studentų karinius mokymus.

 
 

"Savanoris" Nr. 3 (435), 2012 m. kovo 29 d. (atsisiųsti pdf formatu)  

„Savanorio" numeryje Nr. 3 (435) skaitykite nuotaikingą savanorio kūrėjo srž. Gintaro Zanevičiaus straipsnį „Paskutinės žiemos pratybos" apie nestandartines pratybas Žemaičių rinktinės 301 kuopoje. (1 psl.)
Šiame numeryje taip pat rasite išsamų „Savanorio" korespondento eil. V. Džiavečkos straipsnį apie CKB specialistų rengimą, taip pat interviu su šio kurso dalyviais. Skaitykite 1-8 psl. Straipsnis „Pagausėjo CKB specialistų gretos".
3-6 laikraščio puslapius užima unikalus, Didžiosios Kovos rinktinės iniciatyva atgaivintas Didžiosios Kovos apygardos partizanų leistas, istorinis leidinys „Žalia giria". Jame prisimenama Didžiosios Kovos apygardos istorija, spausdinami straipsniai apie nūdienos aktualijas - būsimą rinktinės misiją Afganistane, padalinių veiklą, vėlukų įteikimą rinktinės kuopoms ir t.t. „Žalioje girioje" taip pat spausdinamas įdomus buvusio šios rinktinės savanorio, dabar ats. mjr. Alberto Daugirdo straipsnis - „Ar tikrai, vienas kovos lauke - ne karys..."
7-8 psl. skaitykite straipsnius apie pajėgų padalinių karių pasiekimus biatlono ir futbolo varžybose Kaune, Marijampolėje ir Alytuje.

 
 

"Savanoris" Nr. 2 (434), 2012 m. vasario 23 d. (atsisiųsti pdf formatu) 

„Savanorio" numeryje Nr. 2 (434) skaitykite „Savanorio" redaktoriaus ats. kpt. Vytauto Voverio vedamąjį straipsnį „Vasario 16-oji - svarbiausioji tautos šventė." (1 psl.)
Šiame numeryje taip pat rasite išsamius interviu su Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės vadu mjr. E. Budraičiu ir 603 kuopos vadu kpt. V. Anglickiu. Skaitykite 1-4 psl. Straipsniai „Kad visos kuopos būtų stiprios" ir „Ne šventieji puodus lipdo".
3 psl. spausdinamas gr. Ernestos Matonės straipsnis apie geriausią KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 101 kuopą - „Tikslas pasiektas: mūsų kuopa pajėgose geriausia."
5 psl. skaitykite Edmundo Malūko straipsnį apie 603-oje kuopoje tarnaujančias merginas - „Mažeikiškėms savanorėms nebaisūs ir vyriški išbandymai".
6 psl. rasite ats. ltn. dr. Vytauto Račkausko medžiagą apie Lietuvos kariuomenės kūrėjus savanorius - straipsnis „Juodosios beretės...".
8 psl. baigiamas spausdinti gr. Kristinos Smulkytės straipsnis „Kalėdos Afrikoje - komandiruotės įspūdžiai".
Laikraštyje kaip ir visada atrasite daug informacijos apie KASP kuopų bei jose tarnaujančių savanorių veiklą ir įspūdžius apie karių ekskursijas, žygius, tarnybos specifiką, visuomenines akcijas ir t.t. (2,3,6, 7 psl.).

 
 

„Savanoris" Nr. 1 (433) 2012 m. sausio 26 d. (atsisiųsti pdf formatu) 

„Savanorio" numeryje Nr. 1 (433) skaitykite KASP štabo viršininko plk. ltn. Ramūno Barono praėjusių metų kovinio rengimo apžvalgą „Metai pasibaigė, metai prasideda." (3 psl.)
Šiame numeryje taip pat rasite išsamų KASP 21-ųjų metinių minėjimo renginių aprašymą. Skaitykite 1-3 psl. Straipsnis „Savanoriai tęsia tradicijas".
2 psl. spausdinamas Rasos Pangonienės straipsnis apie kraujo donorą vyr. srž. Gintautą Kavalenką - „Skuodo savanoriai - geriausias pavyzdys jaunimui."
4-5 psl. skaitykite apie KASP padalinius ir ten tarnaujančius karius. Čia rasite „Savanorio" redaktoriaus ats. ktp. Vytauto Voverio interviu su geriausios pereitų metų KASP kuopos vadu kpt. Kęstučiu Mince, greta spausdinamas Edmundo Malūko straipsnis apie 603 kuopą - „Mažeikiškių savanorių gretose".
5 psl. publikuojamos dvi PAG-14 visuomenės informavimo karininko vyr. ltn. T. Pakalniškio parengtos medžiagos apie Goro provincijos atkūrimo grupėje tarnaujančius karius.
Laikraštyje kaip ir visada atrasite daug informacijos apie KASP padalinių veiklą visose pajėgose - karių ekskursijas, visuomenines akcijas, sporto renginius ir t.t. (2,3,7,8 psl.).

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2012-12-21
Sprendimas: Fresh Media