Lietuvos kariuomenė

Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Tarptautinis bendradarbiavimas

Tarptautinis bendradarbiavimas šiuo metu vyksta su giminingomis (savanoriškomis) Latvijos, Estijos, Danijos, Norvegijos, Švedijos, Jungtinės Karalystės ir JAV struktūromis. Prasidėjęs nuo paprastų vizitų jis išaugo iki labai glaudžių dvišalių kontaktų, kurie padeda vystyti KASP karinį rengimą ir struktūras.

 

 

Nuo 1993 metų KASP (tuo metu - SKAT) pradėjo stiprinti bendradarbiavimą mokymo srityje su Danijos Home Guard. Viskas prasidėjo nuo pirmųjų SKAT Karininkų grupių mokymo Danijos Home Guard akademijoje. Vėliau tai išsivystė į KASP J. Lukšos vadų mokymo centro ir Danijos Home Guard akademijos bendradarbiavimą mokymo srityje. Danijos Home Guard akademija parengė ir įdiegė J. Lukšos vadų mokymo centre instruktorių, instruktorių mokytojų ir vadybos kursus. Danijos Karalystės Home Guard akademijos instruktoriai buvo nuolatiniai KASP VMC svečiai, padėjo vystyti KASP metodinį parengimą bei ugdyti tiek aukštesnio, tiek žemesnio lygio vadus vadybos kursuose.

 

Danijoje kariai mokėsi lėktuvų krovimo darbų teorijos, darbo su pakrovėjais, krovinių centravimo ir kitų dalykų, reikalingų vykdant kariškų lėktuvų pakrovimo ir iškrovimo darbus.

 

Vienas iš svarbių renginių su Danijos Teritorinės gynybos Zealand regionu buvo Pratybų planavimo projektas, kuris prasidėjo 2003 m. ir tęsėsi iki 2006 m. Pagal jį KASP kariai buvo mokomi pratybų planavimo pagal NATO standartizuotą Pratybų planavimo ciklą. Jei Danijos Home Guard'as padeda KASP vystyti daugiausia metodinį mūsų karių parengimą bei planavimą, tai taktinių arba kovinių įgūdžių mokymas vyksta panaudojant Jungtinės Karalystės teritorinės kariuomenės instruktorių pagalbą. Nuo 1997 metų kasmet JK TA karališkieji Airijos šauliai (Royal Irish Rangers) iš Šiaurės Airijos mokė KASP karius. Per tą laiką vyko bazinių kario įgūdžių, skyrininkų, būrininkų, būrių vadų, kovos mieste ir kovos miške kursai. Kiekviename iš jų dalyvavo nuo 50 iki 100 KASP karių bei 6-8 instruktoriai, kurie mokėsi kaip šiuos kursus vesti savarankiškai. Šiuo metu kariai ir instruktoriai, buvę kovos mieste kurse padeda mokyti ne tik KASP karius, jų žinios bei įgyta patirtis pasitelkiama mokant ir reguliariosios kariuomenės padalinius.

 

Švedija garsėja teritorinės gynybos modeliu ir pasirengimu teritorinei šalies gynybai. Įvertinant tai, KASP jau nuo 1998 metų tęsia bendradarbiavimą su Švedijos Home Guard mokymo centru, kuriame kelis metus iš eilės buvo mokomi mūsų RTG ir batalionų vadai. Kasmet į Švedijos Home Guard mokymo centro batalionų vadų kursus vykdavo 1-2 KASP karininkų grupės ir studijuodavo švedišką teritorinės gynybos modelį Nuo 2001 metų Švedijos Home Guard mokymo centras padeda rengiant KASP kuopų vadus. Šiame kurse ne tik vystomi kuopos vado kaip vadovo vadovavimo įgūdžiai, bet ir susipažįstama su vadovavimo ir valdymo ciklu (Command and Control Cycle). Keičiantis KASP užduotims 2004 metais Kuopos vado kursas taip pat keitėsi ir buvo daugiau akcentuotas ne į tradicines mūšio rūšis tokias kaip puolimas, gynyba ir stabdymo veiksmai, bet į strategiškai svarbių objektų apsaugos organizavimą ir vykdymą.

 

Švedija taipogi yra prisidėjusi mokant KASP inžinierius, sprogdintojus, beatošliaužių pabūklų instruktorius ir ryšininkus. Švedijos moterų organizacija Lottorna organizavo vadybos, pirmosios pagalbos, išgyvenimo kursus KASP tarnaujančioms moterims, o Švedijos jaunųjų savanorių organizacija per KASP štabą palaiko ryšius su Lietuvos šaulių sąjunga.

 

Glaudus bendradarbiavimas su Norvegijos Home Guard prasidėjo 1998 metais. KASP panaudoja Norvegijos patirtį tokiose specifinėse srityse kaip žiemos karo kursas arba kova žiemą. 5-6 KASP kariai įprastai kasmet dalyvauja šiuose kursuose, kur ypač realiomis sąlygomis mokoma kovoti žiemą.

 

Be bendradarbiavimo kovinio rengimo srityje taip pat plėtojami ryšiai sporto ir kultūros srityse. Nuo 1998 metų danai, o vėliau ir švedai, latviai, estai nuolat dalyvauja KASP sporto žaidynėse. Keičiamasi delegacijomis, dalyvaujama vieni kitų šventėse, įvairiuose renginiuose.

 

Labai svarbi bendradarbiavimo sritis yra labdaros tiekimas KASP. Čia didelę pagalbą teikia Danijos Home Guard. Be laivo, danai padovanojo didelius kiekius ekipuotės, daug transporto priemonių, kompiuterinės technikos, padėjo vystyti KASP VMC materialinę bazę.

 

JAV ir Lietuvos karinių pajėgų bendradarbiavimas 1993 m prasidėjo programa "Kariai kariams". Nuo tada įvairių Lietuvos kariuomenės pajėgų kariai ir specialistai vykdavo į JAV ginkluotųjų pajėgų bazes, kur susipažindavo su JAV kariuomenės daliniais, jų veikla. JAV karinių pajėgų ekspertai atvykdavo į Lietuvą rengti seminarų, kursų ir dalintis patirtimi. Pirmąkart Lietuvoje Pensilvanijos nacionalinės gvardijos delegacija, vadovaujama tuometinio vado gen. mjr. J.V. Makvėjaus lankėsi 1996 metais.

 

Lietuvos savanoriai jau 1997 m. dalyvavo JAV, Mičigane vykusiuose nacionalinės gvardijos pratybose „Guard Ex-97", o po dviejų metų trisdešimties Savanorių pajėgų karių būrys antrą kartą atstovavo Lietuvą pratybose „Partner Challenge 99". Jose dalyvavo dviejų valstijų - Pensilvanijos ir Merilendo nacionalinių gvardijų kariai.

 

Nuo 1994 m. pagal amerikiečių finansuojamą karių mokymo programą (IMET) JAV mokėsi daugiau kaip 500 Lietuvos kariuomenės karių ir civilių specialistų.

 

Dabar Lietuvos kariuomenė su JAV Pensilvanijos valstijos nacionaline gvardija bendradarbiauja pagal valstijos partnerystės programą. Šiuo metu derinamos galimybės dėl tolesnio bendradarbiavimo su tiesioginės paramos batalionu, Ruklos įgulos aptarnavimo tarnyba, puskarininkių mokykla, Karinėmis oro ir Krašto apsaugos savanorių pajėgomis.

 

 

 

Savanorių pajėgos pagal savo formavimo principus ir vykdomas užduotis yra giminingos JAV nacionalinei gvardijai. Pastaraisiais metais tarp KASP ir Pensilvanijos nacionalinės gvardijos atstovų vyksta nuolatinis bendradarbiavimas keliose srityse. Nacionalinė gvardija ypač padeda Savanorių pajėgų štabo ir rinktinių specialistams juos konsultuodama bendradarbiavimo su karių savanorių darbdaviais ir karių savanorių verbavimo klausimais.

 

JAV Pensilvanijos valstijos nacionalinės gvardijos atstovai eilę metų aktyviai dalyvauja Sausumos pajėgų ir KASP lygmens pratybose, tarptautiniuose mokymuose, Savanorių sporto žaidynėse.

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2017-03-09
Sprendimas: Fresh Media