Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Liepsnojantis kalavijas. Žmonės

 

Ko reikia geram kalavijui nukaldinti?
Kaip tampama kariu?

Kol kas aš neturiu kalavijo, nors jo vaizdinys paliečia kažką giliai mano sieloje. Tačiau aš mėgstu nešioti daug žiedų, kuriuos, maišydamas įvairius metalus ir naudodamas visų laikų alcheminius, mitologinius simbolius, nukaldina savo darbui pasišventęs kalvis. Žiedas man - giliausios žmogaus esmės, savasties simbolis. Kalavijas - viena sakraliausių asmenybės tapsmo paslapčių, kurią pažinti man padeda žmonės, patys savo paskirtimi tampantys tikrais liepsnojančiais kalavijais Žemėje.

 

 

Tai žmonės, kuriuos savo šalyje aš sutikau tuomet, kai simboliškoje Gedimino kalno viršūnėje, dvasinių bei pasaulietinių jėgų susitikimo vietoje, priėmiau viduje aiškų sprendimą ir sau šventą šaulio priesaiką. Tokios priesaikos visais laikais buvo simboliškai užtvirtinamos krauju, legendose jos reiškė žmogaus sielos įsipareigojimą idėjiniams darbams ir tarnystei. Žodis - tai Oro stichijos esmė. Nuo jo priklauso mūsų tarpusavio bendravimas, idėjos ir informacijos perdavimas, tai gebėjimo įsipareigoti, duoti ir dalintis pagrindas. „Kai visa šalis to laikosi, ji yra gerbiama." (citata iš Prezidentės D. Grybauskaitės kalbos. Red. past.)

 

 

Kalavijo sutvirtinimas grūdinimo procese, kai įkaitęs plienas patiria staigų temperatūros pasikeitimą skystyje, veda mus link Ugnies ir Vandens stichijų metaforos. Specialiųjų operacijų karių atrankoje neišvengiamas toks grūdinimo procesas, kuris reikalauja suderinti savyje dvi priešybes - „tu turi būti geras lyderis, likęs vienas mokėti priimti sprendimus ir savarankiškai tęsti užduotį, kita vertus - turi būti nepaprastai disciplinuotas ir klausyti vadų nurodymų." (citata iš plk. S. Guzevičiaus kalbos. Red. past.)

 

 

  Lyderis - tai žmogus, įkūręs savo viduje gyvą ugnį - degantis valia, ryžtu, iniciatyva ir motyvacija veikti. Gebėjimas paklusti - tai gebėjimas atvėsinti savo valią ir įsiklausyti, kokią veiksmo kryptį tau nubrėžia kito valia ar ko iš tavęs reikalauja platesnis, nei tavo asmeninis, akiratis.

 

 

Nuraminti savyje vandenį, gebėti nepasiduoti emocijoms, jas įvaldyti ir nukreipti reikiama kryptimi visais laikais ir visose kultūrose buvo kario parengties ir aukščiausio profesionalumo riterystės rodiklis.

Kol kas aš neturiu kalavijo, nors jo vaizdinys paliečia kažką giliai mano sieloje. Tačiau aš mėgstu nešioti daug žiedų, kuriuos, maišydamas įvairius metalus ir naudodamas visų laikų alcheminius, mitologinius simbolius, nukaldina savo darbui pasišventęs kalvis. Žiedas man - giliausios žmogaus esmės, savasties simbolis. Kalavijas - viena sakraliausių asmenybės tapsmo paslapčių, kurią pažinti man padeda žmonės, patys savo paskirtimi tampantys tikrais liepsnojančiais kalavijais Žemėje.

 

 

Išbandymus ugnimi ir ledu kiekvienas galime atpažinti savo gyvenime kaip siekį esant sunkiausioms išorės sąlygoms atlaikyti savyje opozicijų įtampą - nesutrinkant, netampant neigiančiu ir aplinką teisiančiu žinovu. Išdeginti savyje tai, kas nereikalinga, ir naujai suformuoti save žaizdre užgrūdinant tai, kas svarbu paskirčiai ir ateičiai - šis procesas prilygsta sakraliai iniciacijai. Tada iš tiesų tampama kariu, tada tavo viduje gimsta herojus, kada tavo garbės ir vertybių kodeksą apibrėžia ne užsivelkama uniforma ar atstovaujamas išorinis vaidmuo. Kada tai tampa idėja, kuria tu gyveni ir dėl kurios kovoji. Kada tu ir esi idėja, kurią savyje neši, savimi skleidi.

 

 

„Nėra taip svarbu, kas skiria specialiųjų operacijų karius nuo kitų karių, tačiau galvodami apie savybes mes ieškome tų, kurie sugeba išeiti iš ribojančio mąstymo tipo, pasitelkti vaizduotę ir spręsti sudėtingas problemas nepasiduodant, tol, kol randamos išeitys." (citata iš vadm. C. J. Kilrain kalbos. Red. past.) Žemės stichija - tai gebėjimas užbaigti pradėtus darbus, pasitelkti savo kantrybę, ištvermę, discipliną. Žemė, tas nuolatinis stabilumas kario viduje, padeda neišblėsti ugninei iniciatyvai ir laikytis užsibrėžto tikslo. Neieškant savo pranašumo ir išskirtinumo pagrindimo leidžia iš tiesų suvokti savo specialiąją paskirtį, vykdyti sunkiausias užduotis visose reikiamose aplinkose ir bet kokiomis sąlygomis.

 

  

Taip, kaip žmonės keičiasi nukaldinto ir visus virsmo procesus patyrusio kalavijo akivaizdoje - jei toks atsiduria jų rankose, kaip galios simbolis - panašiai mes reaguojame savo gyvenime sutikę tikrus lyderius-karius. Jie tampa pavyzdžiu, aštriausiu ir tamsoje švytinčiu plienu, jie praskina ir nušviečia kelią kitiems. Tokie parodo ir iškelia mums vertikalę, kuria galime kilti aukštyn, atlikdami gyvenimus keičiantį kokybinį šuolį ir įkūnyti visas reikiamas savybes. Tokiais neįmanoma tapti savo valios nepažadinus. Tokiems tikėjimas pamatinėmis vertybėmis būtinas - vertybėmis, perduodamomis tik iš širdies į širdį, tik iš vieno žmogaus esmės į kito žmogaus giliausią esmę.

 

 

Specialiųjų operacijų pajėgų eskadronai reikiamu metu virsta visas stichijas savyje apjungiančiais Aitvarais. Liepsnojančio kalavijo metaforą tūkstančius metų mes sutinkame archetipinio pasaulio vaizdiniuose, Arkangelų ir Cherubinų saugomo biblinio rojaus prieigose, visur, kur reikalinga antgamtinė apsauga. Simboliškai įvaldyti kalaviją - tai tvirtai laikyti savo proto vadžias, aiškiai atskiriant tikra nuo netikra, žalinga nuo vertinga, pasitelkiant aštrią dviašmenę įžvalgą ir analitinius gebėjimus. Skaičius 4 simboliškai išreiškia visumą, visų reikiamų elementų apsijungimą, kai asmeninė valia, motyvacija - Ugnis - tampa neatsiejama nuo istorinės tėkmės, genetinės atminties ir savo emocijų įvaldymo - Vandenų. Taip sukuriamas nuolatiniu darbu grįstas pagrindas - Žemė - ir vystosi tarpusavio ryšys su kitais, bendravimas ir bendradarbiavimas - Oras. Prabudusios viename žmoguje, šios stichijos gali prikelti, uždegti ir įkvėpti šalies gyvenimui visus kitus.

 

 

 

Kalbame apie tokiu būdu sutelktas pajėgas, nes jos įgalina mus tapti vieninga, pažangia, savo aiškią vertikalią kryptį turinčia Lietuva. Lietuva, kurią statome patys, kuria didžiuojamės, žinome, ką turime saugoti ir galime tiesiogiai bendrauti su pasauliu. Nes tik žinodami, kas esame, galime turėti tikrą ryšį su kitais.

 

 

Vaizdo medžiaga iš dokumentinio filmo "Liepsnojantis kalavijas". Autorius: Rolandas Leonavičius.

Straipsnių autorė: psichologė, jungiškosios krypties psichoterapeutė Augustina Rugilė Vilkišė

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2019-02-20
Sprendimas: Fresh Media