Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Patarimai vadams, kaip padėti karių šeimoms

 

Rami šeima - ramus karys

 

„Kiek tik norit galite mokyti savo vyrus, bet, kaip jums atrodo, kas bus, jeigu karo metu jie galvos apie tai, kad niekas nesirūpina jų šeima? Būkite tikri, kad jie nekovos efektyviai" - kažkada pasakė Norman H. Schwarzkopf („It doesn't take a hero"). Pagrindinis karių galvos skausmas misijoje yra rūpestis dėl artimųjų. Kariams misijoje itin svarbu turėti nuolatinį ryšį su namais. Bet tai lazda su dviem galais. Jei karys per dažnai skambina namo ir jo šeima linkusi skųstis, tuomet tarnyba dar labiau pasunkėja. Misijoje kariams namiškių problemos atrodo šimteriopai didesnės. Jei karys žinos, kad esant reikalui kažkas pagelbės jo šeimai, jausis daug ramiau. Taigi ne mažiau svarbu padėti ne tik kariams, bet ir jų šeimoms.


Patarimai vadams, kaip padėti karių šeimoms:

 

Prieš misiją:

 

 • Visuomet rekomenduojame vadams pasirūpinti, kad kariai žinotų, ko tikėtis iš šeimos narių jų prisitaikymo misijoje laikotarpiu.
 • Naudinga pasiūlyti surengti šviečiamąjį pokalbį su šeimos nariais, kurio metu reikėtų:
  • pasidalyti neslapta informacija;
  • nurodyti, į ką kreiptis, prireikus papildomos pagalbos;
  • nurodyti, į ką kreiptis, norint gauti informacijos apie misijoje vykstančius įvykius. Iš tiesų karių šeimos gyvena tokioje nežinioje, kad kartais patiria didesnį stresą nei kariai misijoje, kurie turi daugiau žinių, kas tuo metu vyksta aplink. Dėl šių priežasčių artimieji itin jautriai reaguoja į bet kokius pranešimus per televiziją, radiją apie nelaimes misijos rajone ir kartais net puola į paniką. Todėl labai svarbu, kad šeimos nariai žinotų, į ką tokiu atveju reikia kreiptis, kad gautų informaciją, kas tuo metu vyksta su jų artimaisiais;
  • sudaryti galimybę šeimoms susipažinti tarpusavyje. Idealu, jei karių artimieji tarpusavyje bendrauja misijos metu, tai naudingiausia pagalba, nes jie vieni kitus supranta geriausiai.
 • Rengimosi misijai kalendoriuje reikėtų numatyti laiką kariams išspręsti asmeninius, administracinius ir logistikos klausimus.
 • Visada prasminga šeimoms išsiųsti laiškus, kuriose reikėtų:
  • suteikti informaciją apie tarptautinę operaciją;
  • nurodyti turimus išteklius teikti paramą šeimoms;
  • nurodyti kontaktinio asmens telefono numerį.

 

Misijos metu:

 

 • Svarbiausias dalykas, ko reikia misijoje tarnaujančių karių šeimoms, - dėmesys joms. Reikia nuolat palaikyti su jomis ryšį, rodyti rūpestį, jei yra reikalas - padėti. Jausdama, kad kario darbovietė rūpinasi jų šeima, žmona skambins ir pasakos apie tai vyrui, pastarasis, automatiškai, pajaus, kad jo šeima saugi ir pats ramiau jausis tarnyboje.
 • Vadui, išvykusiam į misiją, reikėtų remti karinio vieneto, likusio namuose, paramos šeimoms priemones.
 • Reikėtų reguliariai teikti šeimos nariams naujausią informaciją apie misiją.
 • Misijai einant į pabaigą, būtina pranešti karių šeimoms planuojamo sugrįžimo datą ir pabrėžti, kad ji gali keistis.
 • Rekomenduojame išsiųsti šeimoms padėkos laišką už jų nuolatinę paramą kariams.
 • Vadas turėtų pasirūpinti, kad kariai būtų trumpai informuoti apie tai, ko galima tikėtis iš savo šeimos narių, kai jie grįš iš misijos.
 • Naudinga aptarti, kuo skiriasi šeimos narių ir karių lūkesčiai, ir kaip tai gali įtakoti karių adaptaciją, grįžus namo.
 • Vertėtų pasirūpinti, kad Lietuvoje būtų planuojamas sugrįžtančių karių sutikimas.


Po misijos:

 

 • Visada naudinga kviesti šeimos narius į susitikimus tarptautinei operacijai pasibaigus.
 • Jų metu vadas turėtų pabrėžti pasiekimus tarptautinės operacijos metu.
 • Gražu, kai šeimoms padėkojama už jų paramą ir pažymimos jų pastangos.
 • Prasminga padėkoti kariams, kurie, likę Lietuvoje, rėmė misijoje tarnaujančių karių šeimas.
 • Vadas turėtų atsiminti, kad net ir po misijos reikia stebėti, kurie kariai susiduria su sunkumais.

 

Nemažai vadų pamiršta daugiau dėmesio skirti savo šeimai. Kai kurie iš vadų prisipažįsta manę, kad problemos, išryškėjančios pavaldinių šeimose, aplenks jų pačių šeimas. Kad ir kaip keista, bet nepagalvoję apie savo pačių šeimas, vadai gali prarasti tvirtą pagrindą po kojomis tarptautinės operacijos metu ir sugrįžę namo. Nemažiau svarbu tai, kad skirdami daugiau dėmesio savo šeimai, jie parodo sektiną pavyzdį savo karinio vieneto kariams.

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2011-06-27
Sprendimas: Fresh Media