Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Asmens duomenų tvarkymas

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

 

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos kariuomenėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.

 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

el. paštas: lk.dap@mil.lt

tel.  8 706 81413

adresas: Kapsų g. 44, LT-02189 Vilnius

 

Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo KAS taisyklės

 

Asmens duomenų, kurių tvarkytojas yra Lietuvos kariuomenė, tvarkymo tikslai, apimtis, duomenų subjektų kategorijos, asmens duomenų tvarkytojai, gavėjai, duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka, kita svarbi su asmens duomenų tvarkymu susijusi informacija pateikta - čia.

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2021-01-25
Sprendimas: Fresh Media