Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Pratybos 2017 m.

2017 metais vyksiančios pratybos

 

Pastaraisiais metais Lietuvoje rengiamų karinių pratybų skaičius auga, 2017 m. siekiama ir toliau išlaikyti aukštą pratybų intensyvumą, kartu didinant ir stiprinant sąveiką su sąjungininkais, užtikrinant aukštą karių pasirengimą atremti įvairaus tipo grėsmes.

 

2017 metais Lietuvos kariai planuojama dalyvaus daugiau nei 70 įvairaus masto ir dydžio nacionalinių, regioninių NATO ir kitų pratybų tiek Lietuvos, tiek ir kitose valstybėse.

 

Svarbiausios 2017 m. pratybos

 

Balandis

Tarptautinės pratybos jūroje „Baltron squadron exercise 17/1". Pratybos vyks Lietuvos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje. Tai kasmetinės taktinės Baltijos šalių (Lietuvos ir Latvijos) karinių laivų junginio Baltron pratybos. Lietuvai šiose pratybose atstovaus keturi kariniai laivai: „Kuršis" (M54), „Aukštaitis" (P14), „Dzūkas" (P12), „Jotvingis" (N42), taip pat dalyvaus KJP Karo laivų flotilės štabas. Pratybos vyks balandžio 16-27 dienomis. 

Kasmetinės NATO paieškos ir gelbėjimo pratybos „Dynamic Mercy 17". Jos vyks Latvijos vandenyse, Baltijos jūroje. Pratybos organizuojamos vadovaujantis 1947 m. Čikagos konvencija ir 1979 m. tarptautine paieškos ir gelbėjimo jūroje konvencija, pagal standartus ir procedūras, numatytas tarptautiniame paieškos ir gelbėjimo iš oro ir jūroje vadove (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual, IAMSAR). Kasmetines pratybas „Dynamic Mercy" Atlanto vandenyne arba Baltijos jūroje organizuoja NATO jūrų komponento štabas (MARCOM) Northwood'e (Jungtinė Karalystė). Lietuvai šiose pratybose atstovaus vienas patrulinis laivas ir paieškos ir gelbėjimo laivas „Šakiai“. Pratybos vyks balandžio 26 dieną.


Kasmetinės nacionalinės Karinių jūrų pajėgų pratybos „Kormoranas 2017". Pratybos vyks Klaipėdoje bei Lietuvos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje. Šių pratybų metu treniruojamas Lietuvos karinių jūrų pajėgų padalinių pasirengimas užduočių vykdymui, vertinamas pajėgų gebėjimas veikti kaip vieningam junginiui. Pratybos vyks balandžio 24-gegužės 5 dienomis.

 

Gegužė

 

Nacionalinės pratybos „Žaibo kirtis". Treniruojamos Lietuvos kariuomenės Greitojo reagavimo pajėgos, vykdoma dalinė mobilizacija. Dalyvauja Lietuvos kariuomenės Greitojo reagavimo pajėgos ir Taikos meto užduočių Operacinės pajėgos, Vidaus reikalų ir Sveikatos apsaugos ministerijoms pavaldžios institucijos ir tarnybos.

 

NATO pratybos „Steadfast Cobalt" (liet. „Tvirtas kobaltas") - tai sertifikavimo pratybos. Jose vertinami ryšių vienetų gebėjimai užtikrinti informacijos apsikeitimą ir ryšio palaikymą tarp NATO greitojo reagavimo pajėgų (NRF) kovinių vienetų, jungtinių ir komponentų vadaviečių. Dalyvaus apie 1000 karių iš 19-os NATO šalių.

 

Tarptautinės pratybos jūroje „Baltic Fortress 17" (liet. „Baltijos tvirtovė 2017"). Pratybos vyks Lietuvos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje. Tai kasmetinės tarptautinės pratybos, kuriomis siekiama sudaryti sąlygas tarptautinių Baltijos šalių karinių jūrų pajėgų štabo karininkų kurso klausytojams, remiantis NATO procedūromis ir vartojant operacinę anglų kalbą, planuoti pratybas ir realių karinių mokymų jūroje aplinkoje treniruotis štabo procedūras įvairių pratybų štabų lygmenyje metu. Dalyvaus keturi Lietuvos karinių jūrų pajėgų laivai: „Kuršis" (M54), „Jotvingis" (N42), „Dzūkas" (P12) ir „Aukštaitis" (P14), taip pat Karo laivų flotilės štabas. Pratybos vyks gegužės 19-26 dienomis.


Birželis

 

Tarptautinės pratybos „Saber Strike" (liet. „Kardo kirtis"). Jungtinių Amerikos Valstijų pajėgų Europoje organizuojamos pratybos, kurios vienu metu vyksta trijose Baltijos šalyse. Treniruojamas gynybos operacijų planavimas ir vykdymas, stiprinama Baltijos šalių ir JAV jungtinių karinių vienetų sąveika. Šių pratybų integrali dalis nacionalinės pratybos „Geležinis Vilkas" (angl. „Iron Wolf").

Nacionalinės pratybos „Ugninis Griausmas" (angl. „Flaming Thunder"). Treniruojami artilerijos ir ugnies paramos pajėgumai. Pratybose be Lietuvos karių dalyvaus apie 250 sąjungininkų iš Vokietijos, Latvijos, Lenkijos ir Nyderlandų karalystės.

 

Tarptautinės pratybos Baltijos jūroje „Baltops 2017". Pagrindinis šių pratybų tikslas - didinti ir gerinti dalyvaujančių šalių pajėgų tarpusavio bendradarbiavimą ir sąveiką vykdant kompleksines operacijas, kartu didinti pratybose dalyvaujančių karinių pajėgų kompetencijos lygį. Pratybas organizuoja Jungtinių Amerikos Valstijų karinis jūrų laivynas. Dalyvauja NATO ir Šiaurės Europos valstybių karinių pajėgų vienetai. Lietuvai pratybose atstovaus du laivai - „Kuršis" (M54) ir „Žemaitis" (P11), taip pat du Karinių jūrų pajėgų karininkai ir Povandeninių veiksmų komanda. Pratybos vyks birželio 2-17 dienomis.  

 

Liepa

 

Tarptautinės pratybos „Tobruq legacy“ (liet. „Tobruko palikimas“). Pratybose treniruojami antžeminiai oro gynybos padaliniai veikti kartu su sąjungininkais iš Didžiosios Britanijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Latvijos, Lenkijos pagal NATO sutarties 5 straipsnį. Šių pratybų integrali dalis bus nacionalinės pratybos „Budrus Sakalas 2017", kurių metu bus treniruojamasi atlikti Lietuvos karinių oro pajėgų Taikos meto užduočių operacinio plano vykdymo procedūras ir priimančios šalies paramos procedūras. Kartu bus treniruojama sąveika Karinių oro pajėgų valdymo, vadovavimo ir kontrolė tarp Karinių oro pajėgų vienetų.

 

Rugpjūtis

 

Lietuvos karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilės ir BALTRON junginio taktinės pratybos „BALTRON Squadron Exercise 17/2“. Pratybos vyks Lietuvos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje. Tai kasmetinės taktinės Baltijos šalių (Lietuvos ir Latvijos) karinių laivų junginio BALTRON pratybos. Jose dalyvaus visi Lietuvos karinių jūrų pajėgų laivai. Pratybos vyks liepos 31-rugpjūčio 8 dienomis.

 

Didžiausia tarptautinė nesprogusios amunicijos paieškos ir nukenksminimo operacija Baltijos jūroje „Open Spirit" (liet. „Atvira dvasia"). Istorinių sprogmenų paieškos ir nukenksminimo operacija vyks Latvijos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje. Lietuvai atstovaus trys laivai: „Sūduvis" (M52), „Skalvis" (M53) ir „Jotvingis" (N42), taip pat Povandeninių veiksmų komanda. Operacija vyks rugpjūčio 18-31 dienomis.

 

Tarptautinės trišalės paieškos ir gelbėjimo pratybos Baltijos jūroje „LIT-POL-RU 2017". Pratybos vyks Lenkijos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje. Tai tarptautinės civilinės pratybos, kuriose dalyvauja Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos jūrų gelbėjimo koordinaciniai centrai, paieškos ir gelbėjimo laivai ir orlaiviai siekiant patikrinti ir tobulinti šalių pasirengimą veikti bendrai ir koordinuotai vykdant paiešką ir gelbėjimą jūroje. Lietuvai šiose pratybose atstovaus paieškos ir gelbėjimo laivas „Šakiai".

 

Rugsėjis

 

Nacionalinės pratybos „Griausmas". Tai gelbėjimo pratybos imituojant orlaivio avariją. Pratybose teniruojamasi teisingai atlikti procedūras aviacinio įvykio (orlaivio avarijos) metu oro uoste ir apie jį esančioje veiksmų zonoje. Tobulinama sąveika tarp visų pratybose dalyvaujančių tarnybų ir žinybų, siekiant geriau pasirengti galimiems incidentams (avarijoms).

 

Tarptautinės pratybos „Northern Coast 17" (liet. „Šiauriniai krantai 2017"). Pagrindinis pratybų tikslas - tarptautinių pajėgų sąveikos tobulinimas, siekiant gerinti pratybose dalyvaujančių karinių vienetų ir jiems vadovaujančių štabų gebėjimus veikti bendrame tarptautiniame kariniame vienete regioninės krizės atveju. Tai kasmetinėse didelio mąsto tarptautinės NATO ir Europos sąjungos šalių pajėgų pratybos, kuriose dalyvauja jūrų, oro, sausumos ir specialių pajėgų kariniai vienetai. Lietuvai pratybose atstovaus laivai „Sūduvis" (M52) ir „Aukštaitis" (P14), Povandeninių veiksmų komandos labai seklių vandenų išminavimo komanda bei 2 KJP karininkai. Pratybos vyks Baltijos jūroje rugsėjo 8-22 dienomis.

 

Rugsėjo 25-29 d. Generolo Silvestro Žukausko Pabradės poligone, Vilniaus rajone, vyks tarptautinės inžinierių pratybos „Inžinierių griausmas 2017" (angl. „Engineer Thunder 2017"). Jų metu Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas kovinėse operacijose bendradarbiaus su įvairių sričių bei sąjungininkų pajėgomis iš Vokietijos, Nyderlandų, Norvegijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų.

Šių pratybų tikslas - Juozo Vitkaus inžinerijos batalionui atlikti specializuotas inžinerinių padalinių užduotis, siekiant treniruoti inžinerinius pajėgumus integruojant Sausumos pajėgų ir sąjungininkų manevrinius padalinius.

Mokymai orientuoti į mūšio mieste operacijas. Kovinės operacijos mieste gali pasirodyti pakankamai palankios kariams, kadangi teoriškai būtų galima naudotis ten esančiais pastatais. Tačiau jų įtvirtinimas reikalauja detalaus inžinierių plano ir paruošimo - matymo laukas mieste gali būti ribotas, priedangos ir įtvirtinimų paruošimas turi būti preciziškai apskaičiuotas pagal pastato galimybes.

Pratybos „Inžinierių griausmas" yra didžiausios Sausumos pajėgų Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono organizuojamos lauko taktinės pratybos su manevriniais vienetais, kurios rengiamos jau nuo 2013 metų Generolo Silvestro Žukausko poligone (Pabradės r.). Šiemet šiose pratybose dalyvaus daugiau nei 600 karių.

 

Spalis

 

Tarptautinės pratybos „Hunter" (liet. „Medžiotojas"). Daugiau nei 1200 Lietuvos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Latvijos, Lenkijos ir Vokietijos karių treniruojasi naikinti šarvuotą techniką ir kitus priešiškų pajėgų taikinius.

 

Lapkritis


Tarptautinės pratybos „Trident Juncture 17" (liet. „Trišakė jungtis 2017"). Pratybose vertinamas NATO greitojo reagavimo pajėgų pasirengimas budėti ir reaguoti į galimą krizinę situaciją. Tai didelio mąsto pratybos, kuriose dalyvauja sausumos, jūrų, oro ir specialiųjų pajėgų komponentai

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2017-09-29
Sprendimas: Fresh Media