Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Muziejus

     1998 m. lapkričio 20 d., siekiant išlaikyti istorines tradicijas, batalione buvo įkurtas Gediminiečių istorinis muziejus. Stacionari muziejaus ekspozicija padalinta į du skyrius: pirmajame skyriuje eksponuojami 1-ojo pėstininkų pulko dokumentai ir nuotraukos, pulko veteranų ar jų artimųjų padovanotos prieškario relikvijos (maldynas, dainynas, kompasas, žiūronai, liudijimai ir kt.).

     Bene daugiausia eksponatų muziejui padovanojo dimisijos majoras Jonas Abraitis. Jis buvo tarpukario Lietuvos kadrinis karininkas, tarnavęs 1-ajame pėstininkų pulke. Savo karjerą Jonas Abraitis pradėjo 1938 m. baigdamas Lietuvos karo mokyklą ir turėdamas j. ltn. laipsnį, vėliau jam buvo suteiktas leitenanto laipsnis. Raudonajai armijai slenkant į Lietuvą, J. Abraitis pasitraukė į Vakarus. 1949 m. apsigyveno JAV. 1993 m. Kovo 11-osios - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos - proga Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymu už nuopelnus Lietuvai jam suteiktas dimisijos majoro laipsnis. 1990 m. Čikagoje pasirodė jo atsiminimų knyga „Gedimino pulko likimas". Šios knygos rankraštis yra saugomas Gediminiečių muziejuje. Muziejuje eksponuojama prie dim. mjr. J. Abraičio vėliavos ir įspūdingo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėlapio (išleisto 1956 m. JAV lietuvių enciklopedijų leidyklos) montažas „Karo aidas". Jis sudėliotas iš karo suniokotų ginkluotės likučių ir Lietuvos vilties simbolių - rūpintojėlių, o šalia - J. Abraičio knygos „Gedimino pulko likimas" ištrauka: „... tikėkime ir tuo, kad į plačiuosius Lietuvos laukus, kryžkeles, pakeles, miškus ir ištuštėjusias sodybas sugrįš budrusis Rūpintojėlis, palaimins žinomų ir nežinomų tautos didvyrių kapus, o mūsų puikiosios lietuvaitės juos papuoš gražiausiais nevystančiais ir amžinai žydinčiais žiedais.“

     Stenduose taip pat eksponuojama J. Abraičiui skirtos JAV prezidentų Dž. Bušo ir R. Reigano prisiminimo dovanos už aktyvią veiklą ir paramą JAV respublikonų partijai.

     Antrajame muziejaus ekspozicijos skyriuje - nuotraukos ir eksponatai, susiję su dabartine bataliono karių tarnyba. Tai suvenyrai, dovanos, ženklai, Garbės sargybos kuopos karių apranga, sportiniai karių apdovanojimai.

     2000 m. rugpjūčio 18 d. muziejus buvo įregistruotas Kultūros ministerijos Kultūros įstaigų registre.

Muziejaus eksponatai

      

Kompasas. 1-ojo pėstininkų pulko mokomo-

sios kuopos kuopininko viršilos Stasio Gipo

naudotas kompasas. 1933 metai.

 

Suvenyrinis plaktukas. Naudotas per vėliavos įteikimo ceremoniją 2002 m. vasario 15 d. vėliavai prie koto prikalti. 

   
  

Suvenyrai. Kitų Lietuvos kariuomenės

padalinių suvenyrai ir dovanos, padovanoti

per įvairias atmintinas bataliono šventes

 

Jono Abraičio knyga „Gedimino pulko

likimas“ ir knygos rankraštis.

1990 m. Čikagoje išleista atsiminimų knyga.

   
   

Sertifikatas (originalas), išduotas  dimisijos

majorui Jonui Abraičiui su R. Reigano ir

Dž. Bušo parašais už aktyvią veiklą ir paramą

JAV respublikonų partijai.

 

Dainynas. „Lietuvių karių dainos“, išleistos

J. Petronio leidykloje Kaune 1944 metais.

Rinkinyje yra 25 dainos su natomis.

   
   

Lietuvos vilties simboliai - Rūpintojė-

liai, padovanoti dimisijos majoro Jono

Abraičio giminių iš Marijampolės Aldonos ir

Vlado Barauskų.

 

Nuotraukos iš Ukmergės kraštotyros

muziejaus, padovanotos mokytojo Vytauto

Gipo, pasakojančios apie 1-ojo pėstininkų

pulko karių gyvenimą Ukmergėje nuo

1923 m. iki 1939 m.

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2017-08-16
Sprendimas: Fresh Media