Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

2016 metai

2016-01-08 Baltijos šalių karinių laivų junginiui pradėjo vadovauti Lietuvos karininkas komandoras leitenantas Tadas Jablonskis, kuris perėmė pareigas iš komandoro leitenanto (angl. sutr. LTCDR) Janis Auce (Latvija), vykdžiusio BALTRON vado pareigas 2015 metais. 2016 metais dalyvauti BALTRON junginio veikloje Lietuva skyrė BALTRON junginio vadą ir 2 BALTRON štabo karius, bei Karinių jūrų pajėgų štabo ir aprūpinimo laivą „Jotvingis".

 

2016-01-11 Rygoje, Latvijos karo akademijoje prasidėjo kasmetiniai Baltijos šalių karinių jūrų pajėgų vadovavimo ir štabo karininkų kursai (angl. NICSC - Naval Intermediate Command and Staff Course). Kartu su Estijos ir Latvijos karininkais šiuose pusmečio trukmės kursuose studijuoti pradėjo ir keturi Lietuvos karinių jūrų pajėgų (KJP) karininkai: kpt. ltn. Andrius Guralis, kpt. ltn. Irmantas Medutis, kpt. ltn. Antanas Navarackas ir kpt. ltn. Vaidas Stukonis. Baltijos šalių karinių jūrų pajėgų vadovavimo ir štabo karininkų kursų (angl. NICSC - Naval Intermediate Command and Staff Course) tikslas - rengti karininkus tarnybai nacionaliniuose ir tarptautiniuose štabuose.

 

2016-02-12 Karinių jūrų pajėgų karininkas kapitonas leitenantas Remigijus Zabiela apdovanotas karinės jūrų operacijos medaliu už tarnybą kovai su piratavimu ir ginkluotais apiplėšimais jūroje skirtoje operacijoje ATALANTA (EU NAVFOR) prie Somalio krantų. Ceremonija vyko Italijos karinių jūrų pajėgų fregatoje ITS „Carabiniere".

 

2016-02-17 Klaipėdoje, Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų (KJP) štabe vyko darbinis trijų Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) Karinių jūrų pajėgų vadų susitikimas. Susitikimo metu Lietuvos KJP vadas jūrų kapitonas Arūnas Mockus su kolegomis - Latvijos KJP vado pareigas laikinai einančiu kmd. Valdžiu Stanka (Valdis Stanka) ir Estijos KJP vadu jūrų kapitonu Sten Sepper aptarė Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) karinių jūrų pajėgų vystymąsi, naujus iššūkius ir galimas ateities bendradarbiavimo kryptis. Susitikime dalyvavo ir kviestiniai Lenkijos ir Vokietijos Karinių jūrų pajėgų atstovai, kurie pristatė išmaniąją NATO gynybos koncepcija paremtos jūrinės vadavietės POLMARFOR projektą, bei NATO uždarų ir seklių vandenų kompetencijos centro (angl. Centre of excellence in confined and shallow waters) veiklą.

 

2016-03-08–2016-03-10 Karinių jūrų pajėgų vadas jūrų kpt. Arūnas Mockus dalyvavo Rostoke (Vokietijoje) vykusioje Baltijos regiono valstybių karinių jūrų pajėgų vadų konferencijoje ir lankėsi NATO operacijų sekliuose ir uždaruose vandenyse kompetencijos centre. Pagrindinis šios konferencijos tikslas - efektyviau planuoti regionines pratybas jūroje, tobulinti sąveiką, vykdant jūrų stebėjimą ir apsikeičiant stebėjimo informacija tarp šalių, optimizuoti regiono valstybių mokymo infrastruktūros naudojimą.

 

2016-03-15–2016-03-17 Karinių jūrų pajėgų karininkai kmd. ltn. Marius Šakinis ir kpt. ltn. Andrejus Golubevas dalyvavo  Baltijos jūros regiono stebėjimo projekto (angl. Sea Surveillance Co-operation Baltic Sea, SUCBAS) koordinacinės grupės ir valdybos susitikimuose vykusiuose Helsinkyje (Suomija). Šių susitikimų metu Lietuvos karinių jūrų pajėgų atstovai kartu su kitais SUCBAS projekte dalyvaujančių šalių atstovais aptarė ir pasirašė naują  SUCBAS darbo reglamentą.

 

2016-03-07–2016-03-18 KJP karininkai kmd. ltn. Tadas Jablonskis ir kmd. ltn. Rimantas Preimantas dalyvavo NATO jūrų komponento štabo (angl. Maritime Comand, sutrump. MARCOM)  organizuotose taktinėse simuliacinėse NATO išminavimo jūroje pratybose „Dynamic Move", vykusiose Ostende mieste, Belgijoje. Pagrindinis pratybų tikslas buvo tobulinti NATO jūrinių pajėgų gebėjimus reaguoti į krizes, atsiradus jūrinių kelių užminavimo pavojui, ir tokiu būdu bendromis priešmininėmis jūrų pajėgomis siekiant išlaikyti saugius jūrų koridorius laivybos plėtojimui.

 

2016-03-23 Baltijos jūroje Lietuvos išskirtinės ekonominės zonos vandenyse Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivai P11 „Žemaitis" ir M52 „Sūduvis" vykdė bendras pratybas kartu su NATO nuolatinės parengties jūrinio komponento pirmosios grupės junginiu (angl. Standing NATO Maritime Group ONE, sutr. SNMG1). Kartu šiose bendrose pratybose dalyvavo 4 Latvijos Karinių jūrų pajėgų laivai. Pratybų metu buvo vykdomos taktinės laivų atpažinimo, stebėjimo ir raportavimo, bei taktinio manevravimo procedūros.

 

2016-04-05–2016-04-06 Karinių jūrų pajėgų štabe vyko tarptautinių istorinių sprogmenų nukenksminimo pratybų „Atvira Dvasia 16" (angl. „Open Spirit 16") galutinė planavimo ir koordinavimo konferencija, kurioje dalyvavo virš 50 asmenų iš 14 šalių.

 

2016-04-14–2016-04-16 Klaipėdos uoste draugišku vizitu lankėsi Jungtinių Amerikos Valstijų karinio laivyno karinis laivas USS Donald Cook (DDG 75). Klaipėdoje viešėjusi JAV laivo įgula kartu su Lietuvos karinių jūrų pajėgų kariais vykdė ekskursijas vieni kitų kariniuose laivuose, taip pat varžėsi draugiškose krepšinio varžybose.

 

2016-04-18–2016-04-29 trys Lietuvos Karinių jūrų pajėgų laivai kartu su Latvijos kariniais laivais  dalyvavo dvišalėse kasmetinėse Baltijos šalių karinių laivų junginio (BALTRON) pratybose BALTRON SQUADEX I-16. Lietuvos KJP atstovavo šie laivai - štabo ir aprūpinimo laivas N42 „Jotvingis", priešmininis laivas M54 „Kuršis" ir patrulinis laivas P12 „Dzūkas". Latvijos KJP atstovavo šie vienetai: priešmininiai laivai „Imanta" ir „Talivaldis", patrulinis laivas „Rezekne", Latvijos KJP Povandeninių veiksmų komanda, Rygos jūrų gelbėjimo koordinavimo centras, t. p. Latvijos karinės oro pajėgos bei Liepojos miesto priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Pratyboms vadovavo BALTRON vadas kmd. ltn. Tadas Jablonskis (Lietuva).

 

2016-05-06–2016-05-13 Lietuvos Karinių jūrų pajėgų laivai N42 „Jotvingis" ir P12 „Dzūkas" kartu su kitų NATO valstybių kariniais laivais dalyvavo kasmetinėse tarptautinėse pratybose Baltijos jūroje BALTIC FORTRESS 2016, vykusiose Latvijos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje. Pratyboms vadovavo BALTRON vado pareigas vykdantis Lietuvos karininkas kmd. ltn. Tadas Jablonskis.

 

2016-05-12–2016-05-13 Karinių jūrų pajėgų vadas jūrų kpt. Arūnas Mockus dalyvavo Europos valstybių karinių jūrų pajėgų vadų konferencijoje CHENS 2016 vykusioje Taline (Estija). Pagrindinė šio susitikimo darbotvarkės tema - jūrinės operacijos pakrančių ir sekliuose vandenyse.

 

2016-05-13–2016-05-15 Klaipėdoje vyko operacijos OPEN SPIRIT 2016 kranto etapo renginiai. Kartu su Lietuvos kariais ir Klaipėdoje viešinčio Prancūzijos karinio laivo  SAGITTAIRE įgulos nariais,  dalyvavo  Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje bei Krašto apsaugos viceministras.

 

2016-05-16 Prasidėjo aktyvusis tarptautinės išminavimo jūroje operacijos ,,Atvira dvasia 2016“ (angl. Open Spirit 2016) etapas.

 

2016-05-17 Prie tarptautinėse išminavimo pratybose ,,Atvira dvasia 2016“ prisijungė NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų 1-osios grupės junginio laivai.

 

2016-05-17 Jungtinės Karalystės karališkojo karinio laivyno laivo „Iron Duke" įgulos nariai ir Lietuvos karinių jūrų pajėgų kariai pagerbė I pasaulinio karo metu žuvusius ir Klaipėdos Vitės kapinėse palaidotus Jungtinės Karalystės karius.

 

2016-05-27 Baigėsi tarptautinės išminavimo pratybos ,,Atvira dvasia 2016“ (angl. Open Spirit 2016). Išžvalgyta 54 kvadratinių jūrmylių (apie 185 kvadratinių kilometrų) jūros dugno ploto, identifikuoti 912 objektai, iš kurių 18 buvo patvirtinti kaip sprogstamieji objektai (15 jūrinių minų ir 3 torpedos). 17 iš 18 minėtų pavojingų radinių sunaikinta vietoje mažesnio galingumo sprogmenimis. Taip pat jūros dugne ieškant nuo I-II pasaulinių karų ir pokario laikotarpio likusios nesprogusios amunicijos buvo aptikta 34 jūrinių minų inkarų, 2 raketų dalys, 3 mokomosios jūrinės minos ir 3 nuskendusių laivų liekanos.

 

2016-05-31 Pasveikinti ir medalio ženklais „Už tarptautines operacijas" apdovanoti sugrįžę trečiosios Autonominės laivo apsaugos grupės (ALAG 3) kariai, kurie beveik šešis mėnesius dalyvavo Europos Sąjungos tarptautinėje operacijoje ATALANTA, skirtoje kovoti su piratavimu ir plėšimais Indijos vandenyne prie Somalio krantų. ALAG-3 sudarė 16 specialiai parengtų šiai misijai karių: 14 iš Lietuvos karinių jūrų pajėgų ir du iš Daktaro Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos.

 

2016-06-03–2016-06-19 Karinių jūrų pajėgų patrulinis laivas P12 „Dzūkas" ir štabo ir aprūpinimo laivas N42 „Jotvingis" dalyvavo tarptautinėse karinėse pratybose Baltijos jūroje BALTOPS 16. Iš viso pratybose dalyvavo daugiau kaip 6 tūkstančiai karių, 50 įvairaus tipo laivų bei 61 orlaivis iš septyniolikos NATO priklausančių ir nepriklausančių (Suomijos ir Švedijos) šalių. Vienam iš trijų priešmininių laivų grupės junginių, kurį sudarė šeši laivai iš Latvijos, Estijos, Lietuvos, Prancūzijos ir Vokietijos bei JAV narų-išminuotojų komanda, vadovavo Lietuvos KJP karininkas kmd. ltn. Tadas Jablonskis.

 

2016-06-10 Rygoje, Latvijos karo akademijoje vyko kasmetinė Baltijos šalių karinių jūrų pajėgų vadovavimo ir štabo karininkų kursų (angl. NICSC - Naval Intermediate Command and Staff Course) baigimo ir diplomų įteikimo ceremonija. Kursą sėkmingai baigė ir keturi Lietuvos KJP karininkai: kpt. ltn. Vaidas Stukonis, kpt. ltn. Antanas Navarackas, kpt. ltn. Irmantas Medutis, kpt. ltn. Andrius Guralis.

 

2016-06-14–2016-06-17 Karinių jūrų pajėgų vyriausiasis puskarininkis vyr. lvn. Andrius Riauka, kartu su kitais Lietuvos kariuomenės pajėgų vyriausiais puskarininkiais, dalyvavo  Ciesio mieste (Latvijoje) įsikūrusioje puskarininkių mokykloje vykusiame kasmetiniame Baltijos šalių kariuomenių vyriausiųjų puskarininkių seminare. Lietuvos kariuomenės atstovai seminaro dalyviams pristatė naujai įdiegtą nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių vertinimo sistemą.

 

2016-06-20–2016-06-22 Lietuvos teritoriniuose vandenyse ir Karklės paplūdimio pakrantėje (Klaipėdos raj.) vyko tarptautinės naftos  taršos incidento likvidavimo pratybos „BALEX DELTA 2016". Pratybose dalyvavo 14 specialiai jūros taršos likvidavimui pritaikytų laivų iš 8 šalių HELCOM narių (Danijos, Estijos Suomijos, Vokietijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Švedijos), Lietuvos karinių oro pajėgų paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnis Eurocopter Dauphin. Taip pat apie 120 pareigūnų iš įvairių Lietuvos ir Latvijos tarnybų ir institucijų vykdančių taršos likvidavimo darbus jūros pakrantėje,  bei apie 50 pratybų stebėtojų atstovaujančių įvairias  su taršos stebėjimu, likvidavimu, bei saugumu jūroje susijusias organizacijas iš įvairių Europos  bei Helsinkio konvencijos  šalių. Pratybas organizavo Lietuvos Kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinacinis centras.

 

2016-06-30–2016-07-03 Klaipėdos uoste su draugišku vizitu lankėsi Jungtinių Amerikos Valstijų karinio laivyno laivas „USS Mount Whitney". JAV laivo vadas ir jį lydinti delegacija susitiko su Karinių jūrų pajėgų vadu bei Klaipėdos miesto meru.


2016-07-04–2016-07-06 Klaipėdoje lankėsi mokomąjį Jungtinės karalystės (JK) jūrinės karo akademijos kadetų plaukiojimą vykdantys 2 Jungtinės Karalystės karinio jūrų laivyno patruliniai laivai P163 „Express" ir P280 „Dasher". Liepos 5 d. Jungtinės Karalystės laivų vadai susitiko su Lietuvos karinių jūrų pajėgų vadu jūrų kapitonu Arūnu Mockum, taip pat kartu su laivų įgulomis pagerbė žuvusių Jungtinės Karalystės karių atminimą Klaipėdos Vitės kapinėse.
 
2016-07-30–2016-08-06 Klaipėdoje vyko kasmetinės NATO tarptautinės narų-išminuotojų pratybos EODEX 2016, kuriose dalyvavo 58 atstovai iš keturių NATO valstybių: Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų karinių jūrų pajėgų narai-išminuotojai, Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų (SOP) kariai, Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos (VRM) Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) kinologai, taip pat NATO pajėgų integravimo vieneto (angl. NATO Force Integration Unit, NFIU) Lietuvoje atstovai.

 

2016-08-08 Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų vadas jūrų kapitonas Arūnas Mockus, Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas, Japonijos ambasadorius Lietuvoje Toyoei Shigeeda ir Lietuvos Respublikos ambasadorius Japonijoje Egidijus Meilūnas pasitiko ryte į Klaipėdos uostą su draugišku vizitu atvykusią Japonijos jūrų savigynos pajėgų mokomųjų laivų eskadrą, vadovaujamą kontradmirolo Hidetoshi Iwasaki.


2016-08-10 Karinių jūrų pajėgų orkestras, vadovaujamas kapelmeisterio Pranciškaus Memėno, Klaipėdos dramos teatre svečiams iš tolimojo krašto surengė koncertą, kuriame skambėjo japonų autorių kūriniai, Michael Jackson, Freddie Mercury, Raimondo Pauls ir kitų autorių kūriniai.

 

2016-08-11 Lietuvos karinių jūrų pajėgų orkestras maršu nuo Klaipėdos uosto centrinio terminalo krantinės išlydėjo Japonijos savigynos jūrų pajėgų mokomąją eskadrą, susidedančią iš laivų JS „Kashima", JS „Asagiri" ir JS „Setoyuki". Lietuvos karinių jūrų pajėgų laivas „Kuršis" eskadrą palydėjo iki pat Lietuvos teritorinių vandenų ribos. Prasilenkiant laivams „Kuršis" ir „Kashima", pagal karinių laivynų jūreiviškas tradicijas, abiejų laivų deniuose išsirikiavo jūrininkai ir saliutuodami pagerbė vieni kitus.

 

2016-08-19 Koordinuojant Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centrui, Vokietijos karinių jūrų pajėgų laivas FGS WEILHEIM  išgelbėjo į audrą patekusius lenkų jachtos keleivius.

 

2016-08-22–2016-08-26 Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje vyko kasmetinės Baltijos šalių karinių laivų junginio (BALTRON) pratybos BALTRON SQUADEX II-16, kuriose dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Vokietijos kariniai vienetai. Lietuvos KJP atstovavo priešmininiai laivai M52 „Sūduvis" ir M54 „Kuršis", patrulinis laivas P12 „Dzūkas" bei Karinių jūrų pajėgų Povandeninių veiksmų komanda. Latvijos KJP atstovavo priešmininis laivas „Talivaldis", Vokietijos kariniam laivynui – priešmininis laivas „Weilhem". Pratyboms vadovavo BALTRON junginiui 2016 m. vadovaujantis kmd. ltn. Tadas Jablonskis (Lietuva).

 

2016-09-06–2016-09-08 Karinių jūrų pajėgų vadas jūrų kpt. Arūnas Mockus dalyvavo Hamburge (Vokietija) vykusioje tarptautinėje Jūrų saugumo ir gynybos konferencijoje. Konferencijos metu buvo diskutuojama apie iššūkius saugumui jūros plotmėje. Vyko pristatymai apie kovinių jūrinių pajėgumo formavimo tendencijas Europoje bei globaliu mastu.

 

2016-09-01–2016-09-15 Lietuvos karinių jūrų pajėgų patrulinis laivas P14 „Aukštaitis" ir aštuoni povandeninės narų komandos narai-išminuotojai dalyvavo tarptautinėse pratybose Baltijos jūroje „Northern Coasts 2016" (,,Šiaurės krantai 2016"), kurios vyko centrinės ir vakarinės Baltijos jūros dalyse, Danijos sąsiauriuose, taip pat Kategate - Danijos, Lenkijos, Švedijos ir Vokietijos vandenyse. Pratybos vyko pagal specialiai parengtą krizės valdymo operacijos scenarijų. Mokymuose buvo vykdomi karo laivų manevravimo, laivų konvojavimo, laivų sulaikymo jūroje, artilerinių šaudymų, gynybos nuo įvairaus tipo karinių grėsmių, bei nestandartinių (asimetrinės) kovos priemonių, jūros dugno išminavimo, paieškos ir gelbėjimo jūroje ir kiti kovinių užduočių jūroje veiksmai.

 

2016-09-20–2016-09-23 Karinių jūrų pajėgų vadas jūrų kpt. Arūnas Mockus dalyvavo 22-ajame  tarptautiniame jūrų pajėgų simpoziume, vykusiame JAV karo laivyno koledže Niuporte (JAV). Pagrindinė šio simpoziumo tema - jūrinio bendradarbiavimo stiprinimas.

 

2016 m. spalio–gruodžio mėnesiais Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų karininkas prisidėjo prie NATO pastangų  Egėjo jūros regione valdant migracijos krizę ir  NATO nuolatinės parengties kovinių laivų 2-osios grupės  (angl. SNMG2) štabe ėjo kovinės pamainos vyresniojo karininko pareigas. 


2016-10-18 Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų vadas jūrų kpt. Arūnas Mockus dalyvavo Vokietijos karinių jūrų pajėgų 60-ųjų metinių minėjimo renginiuose ir tarptautiniame Karinių jūrų pajėgų simpoziume ,,Šiaurinio flango renesansas - ar prasidėjo II šaltasis karas? Kaip susidoroti su susiklosčiusia situacija?" Lietuvos KJP vadas su Vokietijos KJP vadu vice-admirolu A. Krause ir Operacijų valdybos direktoriumi kontradmirolu J. Martens aptarė Lietuvos laivų apžiūros grupės dalyvavimo Europos Sąjungos operacijoje ,,Sophia" VFR aprūpinimo laive ,,Rhein" perspektyvas 2016 m. lapkričio mėn.- 2017 m. kovo mėn.

 

2016-10-17–2016-10-19 Lietuvos, Latvijos ir Estijos kariuomenių Karinių jūrų pajėgų (KJP) vadai Rygoje aptarė Baltijos šalių karinių jūrų pajėgų vystymąsi, bendradarbiavimo sritis ir bendradarbiavimo ateityje kryptis. Susitikimo metu  Lietuvos KJP vadas jūrų kapitonas Arūnas Mockus su kolegomis  Latvijos KJP vadu kontr-admorolu Ingus Vizulis ir Estijos KJP vadu jūrų kapitonu Sten Sepper patvirtino 2017 metų Latvijos ir Lietuvos karinių laivų eskadros (BALTRON) veiklos planą  bei šalių indėlį į  šį junginį  bei šio jungtinio  štabą bei sutarė bendradarbiauti skiriant Lietuvos karininką tarnybai Latvijos karininko vadovaujame NATO nuolatinės  parengties priešmininių laivų 1-osios grupės štabe 2017 m. antrąjį  pusmetį.

 

2016-10-08–2016-10-20 Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų (KJP) priešmininis laivas „Skalvis“ dalyvavo vakarų Škotijos pakrantėje vykstančiuose didelio mąsto jungtinių (jūrų, oro ir sausumos) pajėgų kariniuose mokymuose „Joint Warrior". Šiose didelio intensyvumo pratybose NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų 1-os grupės junginio laivų įgulos turėjo progos gauti vertingos patirties vykdant užduotis kartu su kitų NATO šalių oro, jūrų ir sausumos vienetais, bei ugdyti profesionalumą ir didinti pasirengimą vykdyti priskirtas užduotis.

 

2016-10-20–2016-10-21 Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras (JGKC) bendradarbiavo su Latvijos jūrų gelbėjimo koordinavimo centru koordinuojant sėkmingai pasibaigusią lietuvių jachtos ,,Leopard 24“ gelbėjimo operaciją.


 
2016-10-27–2016-10-28 Baigiamųjų pratybų metu įvertintas misijai ,,Sophia“ Lietuvos karių pasirengimas. Vertinamosios pratybos buvo surengtos karinių jūrų pajėgų laivuose - patruliniame laive P11 bei  „ŽEMAITIS" bei KJP uosto kateryje H21, kuris pratybose imitavo žvejų laivą su pabėgėliais. Pratybų metu kariai vykdė abordažą iš greitaeigių valčių, paiešką įtarimą keliančiame laive, rinko įkalčius, bendravo su pabėgėliais ir suimtaisiais, atliko eilę kitų veiksmų.

 

2016-11-04–2016-11-07 Klaipėdoje lankėsi NATO jūrinių pajėgų Nuolatinės parengties priešmininių laivų 1 grupės junginys (angl. Standing NATO Mine Countermeasures Group One, SNMCMG1). NATO Nuolatinės parengties priešmininių laivų grupės vadovybė susitiko su Klaipėdos vicemere Judita Simonavičiūte ir Lietuvos karinių jūrų pajėgų vadu jūrų kpt. Arūnu Mocku.

 

2016-12-31 Laivas „Skalvis" baigė pusę metų trukusį budėjimą NATO greitojo reagavimo pajėgose ir dalyvavimą NATO priešmininių laivų grupės (SNMCMG1) junginio veikloje. Nuo liepos 15 d. išminavimo operacijų metu laivas „Skalvis" jūros dugne aptiko penkias jūrines minas. Vertinant priešmininio laivo pasirengimą vykdyti užduotis, laivas gavo aukščiausius NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų 1-osios grupės junginio štabo įvertinimus.

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2017-09-08
Sprendimas: Fresh Media