Lietuvos kariuomenė
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Knygos ir video reportažai

 

 17.  DALIA PUPINYTĖ. KAUNO TVIRTOVĖS ADMINISTRACINIAI PASTATAI. KOMENDANTO RŪMAI.


Informacinis leidinys, Vilnius: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2014, 104 psl., redaktorius mjr. Raimundas Germanas. ISBN 978-609-412-070-1.


Informaciniame leidinyje pristatomas Lietuvos kariuomenės gynybinio paveldo objektas: carinio laikotarpio Kauno tvirtovės administracinis pastatas - Komendanto rūmai, susiję su Kauno miesto savastimi ir jos istorine raida, niekada nepakeitę esminės savo funkcijos, priskirti kariuomenės reikmėms. Leidinys iliustruotas Rimantės Ropytės, Tomo Pučinsko, Gedimino Pranckūno, Juozo Lingvevičiaus, Reginos Žukauskienės, Indros Adomonytės, Ramutės Kačinskaitės ir Liudviko Rimanto Žiemio fotografijomis.

 

 16. 
kop
  

Gintautas Deksnys.  KILKIME...Lietuvos karo aviacijos švenčių apybraižos 
Vilniaus: Viešoji įstaiga „AP. Idėjos. 2014. psl. 144: Iliustr. ISBN 978-609-95466-2-9.De-147.

Knygoje apibendrintos karo aviacijos šventės, remiantis archyvine ir reporterine 1921-1939 metų informacija ir ilgamete švenčių organizavimo praktika bei potyriais, leidžiančiais pajusti anuometinių aviacinių švenčių svarbą, reikšmę, viltis ir lūkesčius.

 

 15. 

 Projektas "Yra šalis"

Artūras KačiulisReportažas apie Karinių oro pajėgų vadą gen. mjr. Edvardą Mažeikį

2014 birželis

 

 https://www.youtube.com/watch?v=vgZ3SmO2rUU&list=UU94je1aOhkkdGX_WuNmFOhA 14. 

ALGIRDAS GAMZIUKAS. DU DEŠIMTMEČIAI PADANGĖS SARGYBOJE. LIETUVOS KARINĖS ORO PAJĖGOS 1992-2012.

 

Vilnius, KAM, 2012. 328 psl. Atsakingasis redatorius Gintautas Deksnys. Pasirašyta spaudai 2012 01 23. Tiražas 325 egz. ISBN 978-609-412-018-3


Knyga skirta šiuolaikinių Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų dvidešimtmečiui. Ją sudaro keturios dalys, kurių pirmojoje apžvelgiama KOP raida nuo 1992 metų pradžios iki 2011 metų pabaigos, antrojoje pasakojama apie minėtu laikotarpiu KOP karių naudotus apdovanojimus bei uniformos skiriamuosius ženklus, trečiąją sudaro pasakojimai apie karinių orlaivių įsigijimą bei eksploataciją, o ketvirtąją - vertingo paminklo, KOP štabo rūmų istorijos ir architektūros apžvalga. Taip pat pateikiama svarbiausių KOP įvykių chronologija. Knyga parašyta remiantis Karinių oro pajėgų archyve saugomais dokumentais, gausiai iliustruota spalvotomis nuotraukomis.

 13. 

DALIA PUPINYTĖ.  KAUNO TVIRTOVĖS ADMINISTRACINIAI PASTATAI. KOMENDANTO RŪMAI.


Informacinis leidinys, Kaunas: Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centras, 2012, 45 psl., redaktorius Sigitas Gudeika. ISBN 978-609-412-020-6.


Informaciniame leidinyje pristatomas Lietuvos kariuomenės gynybinio paveldo objektas: carinio laikotarpio Kauno tvirtovės administracinis pastatas - Komendanto rūmai, susiję su Kauno miesto savastimi ir jos istorine raida, niekada nepakeitę esminės savo funkcijos, priskirti kariuomenės reikmėms. Leidinys iliustruotas Rimantės Ropytės, Tomo Pučinsko, Juozo Lingvevičiaus, Reginos Žukauskienės, Indros Adomonytės, Ramutės Kačinskaitės ir Liudviko Rimanto Žiemio fotografijomis.

12. 

ALGIRDAS GAMZIUKAS. BRG. GEN. ANTANAS GUSTAITIS. LIETUVIŠKŲ LĖKTUVŲ ANBO KŪRĖJAS.

 

Lankstukas. Vilnius, KAM, 2012. Atsakingasis redaktorius Karolis Zikaras. Tiražas 2000 egz.


Leidinyje apžvelgiamas sovietinių okupantų Maskvoje nužudyto karo lakūno, lėktuvų konstruktoriaus, 1934-1940 m. Lietuvos karo aviacijos viršininko, brg. gen. inž. Antano Gustaičio (1898-1941) gyvenimas bei kūryba. Aprašomi visi jo sukonstruoti lėktuvai, pateikiami jų techniniai duomenys. Iliustruota archyvinėmis nuotraukomis.
  

 11.   

GINTAUTAS DEKSNYS. PASITIKĖJIMO KULTŪROS LINK: LIETUVOS KARIUOMENĖS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMO GALIMYBĖS. 

 

Kaunas, Leidykla" Poezija", 2011, 161 psl.

 

Beveik dvidešimties tarnybos ir darbo Lietuvos kariuomenėje metų patirtimi ir, gana, plačia bendryste socialinėje aplinkoje, o ypač institucijose ir organizacijose, padėjo suformuoti pažiūras kaip galima efektyviau ir racionaliau padėti kariuomenei kaip institucijai reprezentuoti save ir lojaliai atstovauti valstybės idealams, kuriuos prisiekėme išsaugoti ir saugoti dabarčiai, ir ateinančioms kartoms. Apie visa tai naujai ir iš naujo.

 

 10.

  GINTAUTAS DEKSNYS. KILKIME...


Kaunas, AB „Aušra", 2009. 144 psl. Atsakingasis redaktorius Sigitas Gudeika. 2009 m. Tiražas 200 egz. ISBN 978-609-400-015-7.


Knygoje apibendrintos karo aviacijos šventės, remiantis archyvine ir reporterine 1921-1939 metų informacija ir ilgamete švenčių organizavimo praktika bei potyriais, leidžiančiais pajusti anuometinių aviacinių švenčių svarbą, reikšmę, viltis ir lūkesčius.

 

 9.

  

ALGIRDAS GAMZIUKAS. LIETUVOS KARINĖ AVIACIJA 1990-2009.


Kaunas, AB „Aušra", 2009. 200 psl. Atsakingasis redaktorius Sigitas Gudeika. Lietuvių ir anglų kalbomis. 2009 02 28 m. Tiražas 500 egz. ISBN 978-609-400-006-5.


Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų štabe saugomomis nuotraukomis gausiai iliustruotame leidinyje apžvelgiamas valstybinę nepriklausomybę 1990 m. kovo 11-ąją atkūrusios Lietuvos Respublikos karinės aviacijos dalinių kūrimas, jų raida ir naudota technika iki 2009 m. kovo 12-ąją minėto Lietuvos karo aviacijos devyniasdešimtmečio. Tekstai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Ši knyga yra 1999 metais Lietuvos aviacijos muziejaus leidyklos „Plieno Sparnai" išleisto Algirdo Gamziuko ir Gyčio Ramoškos parengto nuotraukų albumo „Lietuvos karinė aviacija 1919-1940" tęsinys.

 8.

  

ALGIRDAS GAMZIUKAS. PADANGIŲ VYČIAI.


Kaunas, AB „Aušra", 2008. 288 psl. 2008 m. Tiražas 500 egz. ISBN 978-9955-532-95-8.


Knyga skirta Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų penkiolikos metų istorijai. Ją sudaro trys dalys, kurių pirmojoje apžvelgiama KOP raida nuo 1992 metų pradžios iki 2007 metų, antrojoje pasakojama apie minėtu laikotarpiu KOP karių naudotus apdovanojimus bei uniformos skiriamuosius ženklus, o trečiojojei aprašomas karinių orlaivių įsigijimas bei eksploatacija. Pabaigoje pateikiama svarbiausių KOP įvykių 1992-2006 metais chronologija. Knyga parašyta naudojantis Karinių oro pajėgų archyve saugomais dokumentais, gausiai iliustruota iki tol nepublikuotomis nuotraukomis.

7.

  

ALGIRDAS GAMZIUKAS. LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINĖS ORO PAJĖGOS 1992-2006.


Vilnius, KAM Leidybos ir informacinio aprūpinimo tarnyba, 2007 m. 64 psl. Atsakingasis redaktorius Gintaras Mačiulis. Tiražas 5000 egz.


Leidinyje trumpai apžvelgiama LK KOP penkiolikos metų istorija, atskirai pateikiama svarbiausių to laikotarpio įvykių chronologija.

 6.  

ALGIRDAS GAMZIUKAS. AIR FORCE OF LITHUANIAN ARMED FORCES 1992-2006.


Vilnius, KAM Leidybos ir informacinio aprūpinimo tarnyba, 2007 m. 60 psl.

Atsakingasis redaktorius Gintaras Mačiulis. Anglų kalba. Tiražas 5000 egz.


Anksčiau minėto leidinio vertimas į anglų kalbą.

 5.  

 EUGENIJUS RAUBICKAS. ŽENKLAS ANT MUNDURO...


Vilnius, KAM Leidybos ir inforacinio aprūpinimo tarnyba, 2005. 296 psl. Atsakingasis redaktorius Jonas Patašius. 2005 m. Tiražas 1000 egz. ISBN 9986-738-68-7.


Knygą sudaro trys dalys, kurių pirmojoje pristatoma Lietuvos karo aviacijos garbės ženklo „Plieno Sparnai"istorija, 1932-2004 metais juo apdovanotųjų asmenų sąrašas, antrąją sudaro alfabeto tvarka pateiktos minėtų asmenų biografijos, o trečiojoje aptarta Lietuvos karinių oro pajėgų kvalifikacinių bei profesinių ženklų ir apdovanojimų raida 1992-2004 metais, pateikiami minėtų ženklų nuostatai bei apdovanotųjų asmenų sąrašai.

 4.  

ALVYDAS KAZAKEVIČIUS. UŽSIENIO ŠALIŲ SPECIALIEJI ORLAIVIAI IR JŲ ĮRANGA.

 

Vilnius, KAM Leidybos ir informacinio aprūpinimo tarnyba, 2004. 170 psl. Atsakingasis redaktorius A.Gamziukas. 2003 m. Tiražas 300 egz. ISBN 9986-738-45-8.

 

Knygoje trumpai aprašyti šiuolaikiniai įvairių šalių specialieji orlaiviai. Pateikta apie 170 specialiųjų orlaivių tipų ir jų modifikacijų aprašymų. Pagrindinis dėmesys buvo  kreipiamas orlaivių specialiajai įrangai ( radarai, aetrofotoaparatai, televizinės, FLIR sistemos ir.t.t.) bei pateikiami jos pagrindiniai taktiniai techniniai ir operaciniai duomenys.

3.  SAULIUS JAPERTAS.BEPILOČIAI SKRAIDYMO APARATAI.

 

Vilnius, KAM Leidybos ir informacinio aprūpinimo tarnyba, 2003. 264 psl. Atsakingasis redaktorius S.Japertas. 2003 m. Tiražas 300 egz. ISBN 9986-738-45-8.

 

Šios knygos tikslas - supažindinti skaitytoją su bepiločių skraidymo aparatų  (BSA) vystymosi istorija, jų klasifikacija, panaudojimo kryptimis bei - ir tai pagrindinė šios knygos paskirtis - pateikti kuo didesnio BSA spektro techninės charakteristikas.

 2.  

ALGIRDAS GAMZIUKAS. PADANGĖS SARGYBOJE. LIETUVOS KARINIŲ ORO PAJĖGŲ DEŠIMTMEČIUI.


Vilnius, KAM Leidybos ir informacinio aprūpinimo tarnyba, 2003. 140 psl. Atsakingasis redaktorius Eugenijus Raubickas. 2003 m. Tiražas 1000 egz. ISBN 9986-738-48-2.


Knygoje trumpai apžvelgiama Lietuvos karo aviacijos ir Priešlėktuvinės apsaugos istorija 1919-1940 metais, pateikiamos šių kariuomenės rūšių vadų biografijos. ApžvelgiamaLietuvos karinių oro pajėgų raida1992-2002 metais. Pristatomas vienas žymiausių XIX a. pabaigos Kauno istorijos ir architektūros paminklų - Karinių oro pajėgų štabo rūmai.

 1. 

ALGIRDAS GAMZIUKAS, EUGENIJUS RAUBICKAS. LIETUVOS KARINĖS ORO PAJĖGOS.


Vilnius, KAM leidybos ir informacinio aprūpinimo tarnyba, 2003. 108 psl. Atsakingasis redaktorius Eugenijus Raubickas. Lietuvių ir anglų kalbomis. 2003 m.Tiražas 1000+1000 egz. ISBN 9986-738-46-6.


Nuotraukų albumas, pristatantis 1992 metais atkurtų Lietuvos karinių oeo pajėgų raidos pirmąjį dešimtmetį. Tekstai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis.

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2015-06-15
Sprendimas: Fresh Media