Lietuvos kariuomenė
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Italija

2 misija

 

2015 m. balandžio 30 d. Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje vyko NATO oro policijos misiją vykdančių vienetų pasikeitimo ceremonija. Italijos Karinių oro pajėgų ir Lenkijos Karinių oro pajėgų karius pakeitė Norvegijos Karališkųjų karinių oro pajėgų vienetas, Italijos KOP kariai, kaip remiantysis vienetas, liko antrajai misijai. Iškilmingoje pasikeitimo ceremonijoje dalyvavo Krašto apsaugos vice ministras Marijus Velička, Karinių oro pajėgų vadas plk. Audronis Navickas, Italijos Operacinių pajėgų vadas gen. ltn. Mauricio Ladovisi, Norvegijos oro operacijų centro vadas brg. gen. Jan Ove Rygg, Šiaulių miesto meras p. Artūras Visockas, bei kiti garbingi svečiai.  Misiją atlikę kariai buvo apdovanoti NATO oro policijos misijos medaliais, o Norvegams buvo įteiktas simbolinis raktas simbolizuojantis Baltijos oro erdvės saugumą.

 

 

   

 


2015 m. gegužės 19 d. KOP Aviacijos bazėje vyko Italijos Karinių oro pajėgų junginio vadų pasikeitimo ceremonija, iki šiol kontingentui vadovavęs plk. Marco Bertoli baigė savo 5 mėn. trukusią misiją ir ją perdavė plk. Vito Cracas, kuris toliau vadovaus Italijos kariams užtikrinantiems trijų Baltijos šalių oro erdvės apsaugą.
2015 m. birželio 16 d. KOP Aviacijos bazėje lankėsi vyriausiasis NATO ir JAV pajėgų Europoje vadas generolas Philipas M. Breedlove`as. Vizito metu kartu su Krašto apsaugos ministru dr. Juozu Oleku ir Lietuvos kariuomenės vadu generolu majoru Jonu Vytautu Žuku buvo aptarta saugumo situacija regione ir aplankyti NATO Oro policijos misiją atliekantys kariai, birželio 18 d. Italijos Karinių oro pajėgų kariai, surengė Italijos kultūros ir labdaros dieną Šiaulių sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, kurios metų vaikams buvo įteikta labdara, skambėjo itališka muzika bei buvo skanaujamas itališkas maistas.
2015 m. birželio 23 dieną krašto apsaugos ministras Juozas Olekas Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose susitiko su Norvegijos gynybos ministre Ine Eriksen Soereide ir padėkojo Norvegijai už dalyvavimą NATO Oro policijos misijoje Baltijos valstybėse stiprinant saugumą regione.
2015 m. liepos 1 d. KOP Aviacijos bazėje lankėsi Italijos karinių oro pajėgų vadas generolas leitenantas Pasquale Preziosa bei jį lydinti delegacija. Svečiai susitiko su NATO Oro policijos misiją vykdančiais Italijos ir Norvegijos karinių oro pajėgų kariais, stebėjo naikintuvų „Eurofighter Typhoon" treniruočių skrydį. 2015 m. liepos 17 d. Šiaulių sutrikusio vystymosi vaikų namai sulaukė pastiprinimo iš Italijos karinių oro pajėgų karių atliekančių NATO Oro policijos misiją. Viso 60 dėžių ir daugiau nei 5,000 sauskelnių atgabentų iš Italijos, transprto lėktuvu C-130 „Hercules", perduoti vaikų namams.

 

 

  

 


Š. m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose vyko vadų keitimosi ceremonija. Trejus metus Aviacijos bazei vadovavusį pulkininką Vidmantą Raklevičių pakeitė pulkininkas leitenantas Marius Matulaitis. Bazės vadų keitimosi ceremonijoje dalyvavo Krašto apsaugos vice ministras Marijus Velička, Karinių oro pajėgų vadas plk. Audronis Navickas, Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, Šiaulių įgulos dalinių vadai, Šiaulių miesto valdžios atstovai, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Šiaulių rinktinės, bei Klaipėdos teritorinės muitinės vadovybė, Italijos ir Norvegijos Karinių oro pajėgų kontingentų vykdančių Oro policijos misiją Baltijos šalyse vadai, kiti garbingi svečiai.
2015 m. rugpjūčio 26 d. Italijos karinių oro pajėgų kontingento kariai su dovanomis, prieš baigiant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse, dar kartą aplankė Šiaulių miesto sutrikusio vystymosi vaikų namus ir jų mažuosius gyventojus.
2015 m. rugpjūčio 31 d. KOP Aviacijos bazėje vyko NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdžiusių junginių pasikeitimo ceremonija. Misiją 8 mėnesius vykdžiusius Italijos Karinių oro pajėgų ir 4 mėnesius Norvegijos Karalystės karinių oro pajėgų karius pakeitė Vengrijos Karinių oro pajėgų kariai. Ceremonijoje dalyvavo Krašto apsaugos ministras dr. Juozas Olekas, laikinai Karinių oro pajėgų vado funkcijas atliekantis plk. ltn. Devis Martusevičius, Vengrijos gynybos ministras p. Csaba Hende, Vengrijos ambasadorius J. E. Zoltán Pecze, junginių kariai ir kiti garbingi svečiai. Vengrijos KOP kariai keturių mėnesių trukmės misiją Baltijos šalyse vykdys pirmą kartą. Jie oro erdvę saugos su 4 naikintuvais JAS-39 Gripen.

 

1 misija

 

2014 m. gruodžio 28 d. Aviacijos bazėje pirmą kartą NATO Oro policijos misijos vykdymui nutūpė keturi Italijos Karinių oro pajėgų naikintuvai Eurofighter Typhoon.

 

 

 

 

2015 m. sausio 14 d. Aviacijos bazėje lankėsi Italijos Karinių oro pajėgų Aviacijos kovinės parengties vadas gen. mjr. Lanza, jo vizito tikslas aplankyti NATO Oro policijoje tarnaujančius Italijos karius bei susipažinti su misijos bei  Aviacijos bazės specifika ir veikla. Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga surengė Padėkos koncertą, skirtą NATO oro policijos kariams. NATO oro policijos kariai ne tik klausėsi, bet ir patys buvo aktyvūs koncerto dalyviai, kartu su mokyklos mokiniais mokėsi skudučiuoti, groti perkusiniais  instrumentais. Didždvario gimnazija prisideda prie NATO Oro policijos misijos savo priemonėmis - suteikdama kariams galimybę sportuoti jų sporto salėje.

Kovo 28 d. vyko bėgimas „RUNWAY RUN 2015", kuris buvo skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-osioms ir Lietuvos įstojimo į NATO 11-osioms metinėms paminėti. Šią dieną Italijos Karinės oro pajėgos mini 92-ąsias įkūrimo metines. Šia proga NATO oro policijos misiją vykdančio Italijos Karinių oro pajėgų junginio vadas plk. Marco Bertoli įsteigė specialų prizą greičiausiam bėgimo dalyviui. Daugiau nei 1500 bėgikų kartu įveikė 3 km. distanciją kilimo-tūpimo taku Aviacijos bazėje. Greičiausiai distanciją moterų tarpe įveikė ir specialų prizą iš Italjos Karinių oro pajėgų gavo Rasa Drazdauskaitė, vyrų tarpe - Justinas Beržanskis.

Kovo 31 d Aviacijos bazėje lankėsi Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, kur aplankė NATO Oro policijos misijos vykdančius Italijos ir Lenkijos junginių karius. Ministras padėkojo kariams už jų vykdomą misiją virš Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

 

 

  

 

Balandžio 3 d. Italijos Karinių oro pajėgų kariai, kurie atlieka NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse, Kryžių kalne pastatė kryžių, skirtą Italijos Karinių oro pajėgų junginiui. Kryžiaus pastatymo ir šventinimo ceremonijoje dalyvavo Italijos junginio vadas plk. Marco Bertoli, Lietuvos Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės vadas plk. Vidmantas Raklevičius, štabo viršininkas mjr. Sergėjus Buitvidas. Kryžių šventino Lietuvos Karinių oro pajėgų vyriausiasis kapelionas mjr. Virginijus Veilentas. Balandžio 27 d. Italijos karinių oro pajėgų kariai aplankė Šiaulių miesto Savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namus ir direktorei įteikė beveik 2 tūkst. eurų čekį, skirtą vertikalizatoriaus įsigijimui. Šis įrenginys padės negalią turintiems vaikams atsistoti ant savo kojų.

Balandžio 30 d. Aviacijos bazėje vyko NATO oro policijos misiją vykdančių vienetų pasikeitimo ceremonija. Italijos Karinių oro pajėgų ir Lenkijos Karinių oro pajėgų karius pakeitė Norvegijos Karališkųjų karinių oro pajėgų vienetas, Italijos KOP kariai kaip remiantysis vienetas liko antrajai misijai. Iškilmingoje pasikeitimo ceremonijoje dalyvavo Krašto apsaugos vice ministras Marijus Velička, Karinių oro pajėgų vadas plk. Audronis Navickas, Italijos Operacinių pajėgų vadas gen. ltn. Mauricio Ladovisi, Norvegijos oro operacijų centro vadas brg. gen. Jan Ove Rygg, Šiaulių miesto meras p. Artūras Visockas, bei kiti garbingi svečiai.

Misiją atlikę kariai buvo apdovanoti NATO oro policijos misijos medaliais, o Norvegams buvo įteiktas simbolis raktas simbolizuojantis Baltijos oro erdvės saugumą.

 

AB informacija, nuotr. B. Bera

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2015-09-17
Sprendimas: Fresh Media