Lietuvos kariuomenė
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Prancūzija

5 misija

 

Rugpjūčio 31 d. Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje oficialios ceremonijos metu vadovavimą NATO oro policijos misijai Baltijos valstybėse iš Portugalijos perėmė Prancūzija. Keturis mėnesius Baltijos oro erdvės saugumu rūpinosi Prancūzijos karinių oro pajėgų kariai su keturiais naikintuvais „Mirage 2000". Prancūzija NATO oro policijoje Baltijos valstybėse iš Šiaulių dalyvauja jau penktąjį kartą. Baltijos šalių padangę jie kartą saugojo ir iš Malborko aviacijos bazės Lenkijoje. Prancūzų pamainą, kurios dauguma atvyko iš nuolatinės dislokacijos vietos - Luxeuil aviacijos bazės Prancūzijos rytuose - sudarė apie 100 karių, tarp kurių - lakūnai, technikai, medicinos personalas, palaikymo grupės, komunikacijos ir kitų sričių specialistai. Kontingentui vadovavo plk. ltn. Boris Pomirol ir Isaac Diakite. Prancūzija - vienintelė Baltijos šalių oro erdvę sauganti šalis, kuri savo karių kontingentą sustiprino kovos šunimis. Šie gerai treniruoti šunys geba ne tik vykdyti teritorijos apsaugą, ieškoti sprogmenų, bet ir gali būti naudojami atakai. Prancūzijos naikintuvai skrydžiams kilo 152 kartus ir ore praleido 370 valandų. Prancūzijos kontingento kariai misijos metu bendravo su Šiaulių miesto visuomenė, rengė vaikų ir suaugusiųjų ekskursijas, dalyvavo KOP Aviacijos bazės organizuotoje sporto ir tautinių patiekalų degustavimo šventėje, kuri vyko „KANE'S sporto arenoje. Kariai savo jėgas išbandė salės futbolo, krepšinio, paplūdimio ir tinklinio varžybose. Lapkričio 25 d. paminėtos 98-osios Lietuvos kariuomenės atkūrimo metinės, po Šv. mišių ir šventinės rikiuotės NATO kontingento kariai kartu su KOP AB kariais susitiko muzikiniame klube. Gruodžio 17 d. Šiaulių arenoje vyko renginys „Kalėdinės tradicijos Lietuvoje" skirtas Prancūzijos KOP kariams. Gyvo garso koncertinę programą kariams pristatė jazzo grupė A5, pasirodymą padovanojo grupė „Ritmas kitaip".

 

 
  

 

Prancūzijos kontingento kariai ne tik dalyvavo įvairiuose renginiuose, bet ir vykdė labdaringą veiklą. Kartu su KOP Aviacijos bazės kariais ir Šiaulių policijos darbuotojais, lankė Šiaulių sutrikusio vystymosi kūdikių namų auklėtinius, dovanojo jiems drabužėlius, žaislus, skanėstus, kartu žaidė įvairius žaidimus.
Per misijos laikotarpį NATO kariai priėmė per keliasdešimt ekskursijų, vyko susitikimai su Valstybės saugumo departamento darbuotojais, Baltijos šalių Karinių jūrų pajėgų akademijų konferencijos dalyviais, Oro pajėgų štabo karininkų kurso klausytojų grupe, Latvijos karo akademijos kadetais. Įvyko Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenės puskarininkių vizitas, Prancūzijos KOP gen. ltn. Volpi ir jį lydinčios delegacijos vizitas. Dalyvius supažindino su NATO oro policijos misija ir LK KOP Aviacijos bazės veikla.

 

Nuotr. B. Bera, kpt. E. Karanauskas
 

 

 

4 misija

 

2013 m. balandžio 30 d. Aviacijos bazėje vyko Danijos Karališkųjų oro pajėgų ir Prancūzijos Karinių oro pajėgų junginių, vykdančių NATO Oro policiją Baltijos valstybių oro erdvėje, pasikeitimo ceremonija. Prancūzijos karinės oro pajėgos NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse pradėjo vykdyti jau ketvirtą kartą. Prieš tai prancūzų kariai misiją atliko 2007 04 01 - 2007 08 01, 2010 01 04 - 2010 04 30 ir 2011 04 28 - 2011 09 02. Vienetų pasikeitimo ceremonijoje dalyvavo KAM viceministras Marijus Velička, Karinių oro pajėgų vadas gen. mjr. Edvardas Mažeikis, Prancūzijos Respublikos Oro gynybos ir oro operacijų vado pavaduotojas gen. mjr. Dominique de Longvilliers, Prancūzijos ambasadoriai Latvijoje ir Estijoje, Latvijos KOP vadas plk. Aivars Mežors, JAV ambasados atstovai. NATO oro policijos misijai Prancūzija skyrė 4 naikintuvus Mirage F1-CR ir 87 karius.

 

 

  

 

Naikintuvai ir didžioji dalis Prancūzijos kontingento atvyko iš Mont de Marsan Aviacijos bazės pietų Prancūzijoje. Pirmuosius du mėnesius Prancūzijos Karinių oro pajėgų junginiui vadovavo pulkininkas leitenantas Benjamin Vinot-Prefontaine, kitus 2 mėnėsius - pulkininkas leitenantas Jérôme Colombani. Prancūzijos junginys dalyvavo Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienoje Klaipėdoje, KOP AB suorganizuotame tarptautiniame boulingo turnyre su Aviacijos bazės, Ginkluotės technikos ir remonto depo kariais, tinklinio turnyruose, Aviacijos bazėss dienos minėjime, Tarptautiniame futbolo turnyre Užvenčio taurei laimėti. Kartu su Aviacijos baze suorganizavo Tautinių mainų vakaronė koncertų salėje "Saulė". Junginys įrengė paplūdimio tinklinio ir futbolo, petankės aikšteles QRA zonoje, Kryžių kalne pastatė Prancūzijos karių kryžių.

 

 

   

 

Misijos metu Aviacijos bazėje  lankėsi Italijos Karinių oro pajėgų delegacija, JAV kadetai pagal CULP programą, JAV Pensilvanijos gvardijos puskarininkiai, Vokietijos žurnalo "Flieerrevue" fotografas Alexander Golz, Olandijos DAPPA fotografai Tieme Festner ir Cornelis Jan Der Ende, D.Britanijos žurnalo Cimbat Aircraft fotografai Steven Paul Comber ir Richard Cooper, Prancūzijos kariniai fotografai-žurnalistai iš SIRPA. NATO oro policijos misijos metu Prancūzijos naikintuvai kilo 245 kartus ir ore praleido apie 801 valandą.

 

3 misija

 

2011 m. balandžio 28 dieną Prancūzijos karinės oro pajėgos NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse pradėjo vykdyti trečiąjį kartą. Prieš tai prancūzų kariai misiją atliko 2007 m. balandžio 1 d. rugpjūčio 1 d. ir 2010 sausio 4 d. - 2010 m. sausio 30 d.. Pirmuosius du mėnesius patruliavo kariai iš 2/5 „Ile de France" eskadrilės, Orange aviacijos bazės, esančios Provanse, Prancūzijos pietuose. Orange aviacijos bazės kariai misiją Baltijos šalims vykdė pirmą kartą. Liepą - rugpjūtį, Orange bazės karius keitė 1/12 „Cambresis" eskadrilė iš Prancūzijos šiaurėje esančios Cambrais aviacijos bazės. Personalas- 120 karių. Oro policijos misija buvo vykdoma 4 naikintuvais „Mirage-2000C", kuriuos, kaip ir anksčiau, saugojo ginkluota Prancūzijos apsauga, kuri atsivežė ir treniruotus belgų aviganius. Kontingentui rotacijos būdu (po du mėnesius) vadovavo plk. ltn. Bruno Cunat ir plk. ltn. Jean-Luc Daroux. Trečiosios misijos metu prancūzus lankė Moldavijos Gynybos ministras Vitalie Marinuta, Prancūzijos Karinių oro pajėgų gen. mjr. Martel Joel, Japonijos ambasados atstovai, buvo atvykusi Prancūzijos Karinių oro pajėgų Informacijos ir viešųjų ryšių karininkų komanda, kuri kūrė reportažą apie oro policijos misiją virš Baltijos šalių, kontingentą aplankė daugiau nei 25 ekskursijos. Pirmą kartą prancūzų meteorologai misijoje naudojo itin modernų aparatą. Taip pat šios, III, misijos prancūzų kariai buvo pirmieji, iš atliekančių NATO oro policijos misiją, drauge su Aviacijos bazės kariais dalyvavę Kariuomenės ir visuomenės dienos šventėse Kaune ir Joniškyje, taktinėse pratybose „Griausmas 2011" bei pirmieji dovanoję eksponatus (lakūno bei kario uniformas) Vytauto Didžiojo Karo muziejui. Kariai lankėsi skautų stovykloje, vežė labdarą Šiaulių sutrikusio vystymosi namų auklėtiniams, itin aktyviai dalyvavo miesto organizuojamose šventėse, tokiose kaip Europos, Olimpinė diena. Labai šiltai bendravo su Aviacijos bazės kariai ir civiliais - drauge lankė įvairius Lietuvos kampelius - Vilnių, Trakus, Druskininkus, Palangą ir kt., plaukė baidarėmis, žaidė boulingą. Besibaigiant misijai, rugpjūčio 30 d. įvyko incidentas - ore fizinį kontaktą pratybų metu patyrė Mirage 2000 ir L-39 ZA. Laimei, aukų išvengta, lietuviai katapultavosi, Mirage 2000 su nulaužtu stabilizatoriumi nutūpė aerodrome. Šios misijos metu prancūzų lakūnai kilo oran rekordiškai daug - 183 kartus. Kariuomenės vado medaliu „Už pasižymėjimą" buvo apdovanotas viešųjų ryšių karininkas kpt. Sylvain Favier.

 

2 misija 

 

 

   

 

2010 m. sausio 4 d. Baltijos šalių oro erdvę saugojusius Vokietijos karius pakeitė Prancūzijos karinių oro pajėgų junginys su keturiais naikintuvais Mirage 2000. Prancūzijos kariai NATO oro policijos misijoje Baltijos valstybėse dalyvavo jau antrą kartą. Antrąją prancūzų pamainą sudarė apie 140 karių, kurių dauguma buvo atvykę iš Prancūzijos Karinių oro pajėgų 103-ios aviacijos bazės, įsikūrusios netoli Cambrai miesto šalies šiaurėje. Prancūzijos kontingentas misijos vykdymui, kaip ir pirmąjį kartą, atsivežė ir savo apsaugą, kuri turėjo treniruotus šunis - Belgijos aviganius. Kariai keitėsi rotacijos būdu kas 1-2 mėnesius. Pirmuosius du misijos mėnesius kontingentui vadovavo plk. ltn. Chrisotphe Michel, likusius - plk. ltn. Sébastien Vallette. Misijos metu Prancūzijos Karinių oro pajėgų naikintuvams ir technikai teko gana didelis žiemos šalčių išbandymas, visgi treniruotės skrydžiams naikintuvai Mirage 2000 kilo daugiau nei 140 kartų.

 

   
  
 

 

Prancūzijos kariai taip pat intensyviai bendravo su Šiaulių miesto Romuvos vidurine ir Juliaus Janonio gimnazija, kur buvo dėstomos prancūzų kalbos pamokos, bendraujama su mokiniais. Prancūzijos junginį aplankė per 20 įvairių mokyklų moksleivių grupės, karo veteranai, Šiaulių ir Kuršėnų vaikų globos namų auklėtiniai. Aviacijos bazėje misijos metu prancūzų junginį aplankė Lietuvos ir Latvijos gynybos ministrai, Prancūzijos Karinių oro pajėgų vadas gen. Jean-Paul Palomeros, Latvijos jungtinio štabo viršininkoas brg. gen. Andis Dilins, Prancūzijos Respublikos Valstybės Ministras Europos reikalams Pierre Lellouche ir juos lydinčios delegacijos. Misijos metu taip pat vyko LR Vyriausybės išvažiuojamojo posėdžio dalyvių bei reziduojančių Lietuvoje ir Latvijoje karo atašė vizitai.

 

   
  

 

1 misija

 

2007 m. kovo 30 d. Aviacijos bazėje vyko NATO greito reagavimo oro policijos misijos Baltijos šalyse atliekančių kontingentų pasikeitimo ceremonija - Belgijos Karališkųjų karinių oro pajėgų kontingentą pakeitė Prancūzijos kariškiai. Ši pasikeitimo ceremonija sutapo su Lietuvos įstojimo į NATO trečiosiomis metinėmis. Renginyje dalyvavo J. E. LR Prezidentas Valdas Adamkus, Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Valdas Tutkus ir kiti garbingi svečiai.

 

 
 
 
    
Prancūzai pradėjo misiją 2007 m. balandžio 1 d. Jų misija truko keturis mėnesius iki liepos mėnesio pabaigos. Prancūzija atsiuntė virš 120 karių misijos vykdymui bei 4 naikintuvus Mirage 2000. Prancūzijos kontingentas, kurio didžioji dauguma personalo atvyko iš 103-osios „Cambrai" aviacijos bazės, misijos vykdymui atsivežė karius, kurie vykdė ir Greitojo reagavimo oro policijos misijos kontingento dislokacijos vietos apsaugą. Teritorijos apsauga buvo vykdoma kartu su treniruotais šunimis - belgų aviganiais. Tai vienintelis kontingentas, kuris kontingento dislokacijos vietą Aviacijos bazėje saugojo pats. Šią funkciją atlikti įpareigoja Prancūzijos įstatymai susiję su fizine apsauga.
  
Prancūzai, lyginant su kitomis misiją vykdžiusiomis NATO šalimis, atliko rekordinį skaičių skrydžių - virš 170 bei priskraidė rekordinį valandų skaičių - beveik 600. Prancūzijos junginiui rotacijos būdu vadovavo karo lakūnai plk.ltn. Pierre Vaysse ir plk.ltn. Yves Girard.
  

 

   

 

Prancūzai aktyviai dalyvavo ne tik sporto renginiuose: žaidė futbolą, boulingą, bet ir įtraukė Aviacijos bazės karius į bendrus karinius užsiėmimus surengdami jiems bendras šaudymo pratybas iš atsigabentų tabelinių šaunamųjų ginklų. Prancūzai taip pat parodė iniciatyvą pramokti lietuvių kalbą bei patys mokino prancūzų kalbos Romuvos vidurinės mokyklos mokinius.Prancūzai Lietuvoje ne tik vykdė Baltijos valstybių oro erdvės apsaugą, bet ir globojo Kuršėnų vaikų globos namus ir Šiaulių apskrities sutrikusio vystimosi kūdikių namus. Kuršėnuose jie suremontavo vieną koridorių ir kas savaitę džiugino vaikus įvairiomis dovanomis bei sporto varžybomis. Tuo tarpu kūdikių globos namams kariškiai padovanojo modernius televizorius, satelitinę anteną ir mikro bangų krosneles.

 

AB informacija ir nuotr.

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2017-03-01
Sprendimas: Fresh Media