Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Istorija

LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBA


Šūkis: - „Mūsų parama bendriems tikslams pasiekti!"


Lietuvos kariuomenės (toliau - LK) Logistikos valdyba yra viena jauniausių Lietuvos kariuomenės šeimos narių, suformuota 2001 m. gegužės 1d., tačiau Lietuvos kariuomenėje jos ištakos siekia 1918 m. Kariuomenės tiekimo funkcijas vykdžiusi įstaiga buvo vadinama įvairiais pavadinimais: Tiekimo skyrius, Ūkės skyrius.


Apsaugos ministerijos 1918 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3 Tiekimoskyriaus viršininku buvo paskirtas papulkininkis Vosylius Sietkauskas. Pradžioje šis skyrius buvo dar vadintas Ūkės skyriumi.


Tiekimo skyriaus veikla pagyvėjo, kai 1920 m. liepos 13 d. Tiekimoskyriaus viršininku buvo paskirtas mjr. (vėliau gen. št. plk.) Stasys Zaskevičius ir skyrius perorganizuotas į Tiekimų valdybą.


1921 m. Tiekimų valdyba buvo likviduota, jos paskutinisįsakymas išleistas 1921 m. gruodžio 2 d.
1924 m. sausio 1 d. tiekimo uždaviniai buvo pavesti bendrai Ūkio ir finansų valdybai, kuriai vadovavo krašto apsaugos ministro padėjėjas mjr. Papečkys.
1926 m. sausio 1 d. likvidavus Ūkio ir finansų valdybą nuo tos dienos įsteigta Tiekimo valdyba.
1926 m. Tiekimų valdybai vadovavo tiekimų viršininkas, kuriam tiesiogiai priklausė:
1. Tiekimų valdyba (tiekimo viršininko štabas), kurią sudarė:
a) Kanceliarija;
b) Ūkio inspekcija;
c) Sąmatos dalis;
2. Kariuomenės intendatūra;
3. Karo technikos statybos skyrius;
4. Karo technikos tiekimo skyrius;
5. Artilerijos tiekimo skyrius;
6. Centrinės kariuomenės dirbtuvės.
Tiekimo valdybos viršininku buvo paskirtas int. plk. ltn. Vladas Grudzinskas, kuriam išėjus į atsargą, 1929 m. lapkričio 22 d. viršininku paskirtas int. plk. (vėliau div.gen.) Jonas Sutkus, šias pareigas ėjęsiki 1937 m. lapkričio 11 d., kai į Tiekimo valdybos viršininko pareigas buvo paskirtas brg. gen. Zenonas Gerulaitis.
1935 m. sausio 1 d. Tiekimų valdyba pavadinta Kariuomenės tiekimo valdyba.
Kariuomenės tiekimo valdybos viršininko žinioje buvo:
1. Ginklavimo valdyba;
2. Kariuomenės intendatūra;
3. Karo butų valdyba;
4. Karo sanitarijos valdyba;
5. Karo veterinarijos valdyba;
6. Karo invalidams šelpti komitetas.
Kariuomenės vadovybės1940 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 18, Kariuomenės tiekimo valdyba, Kariuomenės štabas ir neetatinis Krašto apsaugos ministerijos Vyr. likvidacinis štabas nuo 1940 m. spalio 28 d. buvo išformuoti.

2001 m. gegužės 1 d. naujai suformuota Logistikos valdyba.
2003 m. vasario 3 d. patvirtintas Logistikos valdybos skiriamasis ženklas (antsiuvas).
2006 m. balandžio 26 d. Logistikos valdybai įteikta pajėgų vėliava.
2012 m. liepos 16 d. patvirtintas Logistikos valdybosnaujo tarnybos ženklo etalonas.
2018 m. sausio mėnesį vienas iš buvusių Logistikos valdybos vienetų Materealinių resursų departamentas buvo išformuotas, jopagrindu buvo sukurta Gynybos resusų agentūra.


Logiostikos valdybą nuo 2018 m. sausio mėn.sudaro šie vienetai: Logistikos valdybos vadovybė, Judėjimo kontrolės centras, Karo kartografijos centras, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas, Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tranyba, Depų tarnyba, Įgulų aptarnavimo tarnyba.


Šiandien Logistikos valdyba gali drąsiai pasigirti tuo, kad ganėtinai sustiprėjo ir patobulėjo vykdydama savo pagrindinį tikslą - treniruoti, vystyti ir palaikyti logistinius pajėgumus, kurie užtikrintų Krašto apsaugos sistemos institucijų ir jų padalinių logistinį aprūpinimą ir paramą.


Bendra logistinė parama Lietuvos kariuomenės operacijoms, vykstančioms Lietuvoje ar už jos ribų, lauko paslaugų ar NATO paskirtų karinių vienetų pajėgumų plėtra, tiekimo grandinės užtikrinimas, tiekiant prekes ir paslaugas krašto apsaugos sistemos padaliniams - tai pagrindinės Logistikos valdybos užduotys, kurias profesionaliai ir atsakingai vykdo Logistikos valdybos padaliniai.

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2019-04-25
Sprendimas: Fresh Media