Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Uždaviniai ir funkcijos

   

„Jeigu kariuomenė nebeturi gurguolių su kariuomenės turtu, ji žūva,

jeigu nėra maisto, ji žūva, jeigu nėra atsargų, ji žūva. <...>

Sunkiausia karo mūšyje yra paversti aplinkinį kelią tiesioginiu, nelaimę - nauda."

Sun Tzu „Karo menas"

 

 

Senovės išmintis sako, kad aprūpinimas yra gyvybiškai svarbus kariuomenės užduočių vykdymui.

Lietuvos kariuomenėje tai vykdo Logistikos valdyba.

LV uždaviniai apkarpytas

 

Įgyvendindama jai pavestus uždavinius, Logistikos valdyba atlieka šias funkcijas:

 

 

1. planuoja ir organizuoja logistų pratybas bei mokymus: kovinį rengimą bei specialistų mokymą;

 

2. įgyvendina, išlaiko ir vysto logistinius pajėgumus;

 Vairuotoju rengimas

3. organizuoja Lietuvos kariuomenės ginkluotės ir technikos remontą;

 

4. teikia lauko paslaugas (dušai. Lauko tualetai bei jų aptarnavimas, maitinimas, skalbyklos ir t. t.) Lietuvos kariuomenės vienetams;

 

5. planuoja ir vykdo Krašto apsaugos sistemos materialinių vertybių ir medžiagų valdymą, kontrolę, sandėliavimą, išdavimą, nurašymą bei utilizavimą;

 

6. organizuoja Lietuvos kariuomenei valdymo ir naudojimo teise priklausančių miškų ir miškų ūkio paskirties žemės priežiūrą, prižiūri ir užtikrina tinkamą infrastruktūros eksploataciją;

 jkc6

7. formina Lietuvos Respublikos ir kitų šalių muitinėse visus Krašto apsaugos sistemos įvežamus ar išvežamus krovinius, taip pat kontroliuoja ir koordinuoja užsienio šalių karinių vienetų atvykimą į Lietuvą ar vykimą per Lietuvos teritoriją tranzitu, dalyvauja užtikrinant strateginio transportavimo paslaugų įsigijimą;.

 

8. užtikrina medicininę paramą Krašto apsaugos sistemos padaliniams bei dalyvauja teikiant medicininę paramą valstybės ar savivaldybių institucijoms ekstremalių situacijų atvejais;

 

9. vykdo kartografinį Krašto apsaugos institucijų ir jų padalinių aprūpinimą, spausdina įvairius leidinius bei dalyvauja tarptautinėje geoerdvinės informacijos duomenų bazės sukūrimo programoje;

 

10. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikia pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms.

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2021-04-19
Sprendimas: Fresh Media