Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

2018 metų įvykiai

dfbMokymo ir doktrinų valdybos štabe - kariuomenės vado vizitas

Rugsėjo 13 d. Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos (toliau - MDV) štabe darbiniu vizitu lankėsi Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas. Vizitas surengtas siekiant detaliau susipažinti su valdybos pajėgumais, veikla bei su prieš keletą savaičių MDV vado pareigas perėmusiu brigados generolu Gintautu Zenkevičiumi aptarti valdybos ateities planus.

 

Vizito pradžioje MDV vadas ir štabo atstovai kariuomenės vadą supažindino su MDV personalo ir aprūpinimo statusu, infrastruktūros, tame tarpe ir poligonų, situacija bei plėtros planais. Aptartas ir karių rengimui naudojamų simuliacinių sistemų įdiegimas bei panaudojimas, tarnybos iššūkiai.

 

„Kariuomenės mokymo įstaigų instruktoriai turi nuolatos kelti savo kvalifikaciją, būti aprūpinti ir susipažinę su naujausia kariuomenėje naudojama ginkluote ir technika. Jų profesionalumas yra labai svarbus, nes nuo to priklauso, kaip bus parengti mūsų kariai", - sakė gen. ltn. J. V. Žukas.

 

Vizito pabaigoje daug dėmesio buvo skirta su Lengvąja pėstininkų brigada „Aukštaitija", kuri karo atveju būtų suformuojama MDV štabo ir padalinių pagrindu, susijusiems klausimams. Kariuomenės vadas detaliau susipažino su šios rezervinės brigados komplektavimo situacija, brigados štabo ir parengtojo rezervo karių kariniu rengimu.

 

Pagrindinis Mokymo ir doktrinų valdybos uždavinys - vykdyti Lietuvos kariuomenės karių individualųjį rengimą ir organizuoti KAS personalo mokymą, rengti Lietuvos kariuomenės karinės srities doktrininius dokumentus, teikti Lietuvos kariuomenės kariniams vienetams kolektyvinio rengimo paramą, aprūpinti poligonais, simuliacinėmis sistemomis ir mokymo objektais, prižiūrėti karinių vienetų kolektyvinio rengimo ir kovinių parengčių vertinimą reglamentuojančių dokumentų nuostatų įgyvendinimą.

 

MDV priklauso Rukloje (Jonavos r.) dislokuotas Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomasis pulkas, Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla ir Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras.

MDV informacija

 


fbLietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybai vadovaus brigados generolas Gintautas Zenkevičius

 

Rugpjūčio 28 dieną Lietuvos nacionalinio muziejaus Senojo arsenalo kiemelyje Vilniuje įvyko iškilminga Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos kovinės vėliavos įteikimo naujam vadui ceremonija, kurios metu Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos kovinę vėliavą perdavė naujam Mokymo ir doktrinų valdybos vadui brigados generolui Gintautui Zenkevičiui.

 

Šioje ceremonijoje dalyvavo Lietuvos kariuomenės pajėgų, vienetų ir padalinių vadai ir viršininkai, Lietuvos kariuomenės kapelionai, kiti kviestiniai svečiai.

 

Brigados generolas Gintautas Zenkevičius krašto apsaugos sistemoje tarnauja nuo 1991 metų. Tarnybą karininkas pradėjo tarnybą tuometinės Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos (SKAT) Vilniaus rinktinėje, vėliau ėjo kuopos vado, bataliono vado, rinktinės vado ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų štabo viršininko pareigas. 2001 m. dalyvavo rengiantis narystei NATO ir dirbo keliuose narystės NATO veiksmų plano cikluose, o Lietuvai tapus NATO nare, rengė oro pajėgų erdvės kontrolės misiją ir taikė NATO ginkluotės diegimo procesą Lietuvos kariuomenei. Generolas taip pat vadovavo pirmajam Lietuvos kariuomenės transformacijos nuo grėsmės atpažinimo iki karinės galios panaudojimo projektui ir prižiūrėjo jo vykdymo pradinį etapą. Vėliau karininkas ėjo Krašto apsaugos ministerijos generalinio inspektoriaus, direktoriaus NATO vyriausioje ginkluotojų pajėgų vadavietėje (SHAPE) pareigas, buvo Lietuvos kariuomenės atstovu prie NATO ir ES. Taip pat brg. gen. Gintautas Zenkevičius vadovavo pirmajai Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės pamainai.

 

Brg. gen. Gintautas Zenkevičius yra baigęs Kauno politechnikos institutą, Jungtinių pajėgų vadovavimo ir štabo koledžą Jungtinėje Karalystėje, Londono universiteto karališkąjį koledžą, Karališkąjį gynybos mokslų koledžą (Jungtinėje Karalystėje).

 

Už nuopelnus brg. gen. Gintautas Zenkevičius apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi, Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio medaliu, Lietuvos kariuomenės medaliais „Už pasižymėjimą“, krašto apsaugos sistemos medaliu „Už tarptautines misijas“.

 

Pagrindinis Mokymo ir doktrinų valdybos uždavinys - vykdyti Lietuvos kariuomenės karių individualųjį rengimą ir organizuoti KAS personalo mokymą, rengti Lietuvos kariuomenės karinės srities doktrininius dokumentus, teikti Lietuvos kariuomenės kariniams vienetams kolektyvinio rengimo paramą, aprūpinti poligonais, simuliacinėmis sistemomis ir mokymo objektais, prižiūrėti karinių vienetų kolektyvinio rengimo ir kovinių parengčių vertinimą reglamentuojančių dokumentų nuostatų įgyvendinimą.

 

Mokymo ir doktrinų valdybai priklauso Rukloje (Jonavos r.) dislokuotas Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomasis pulkas, Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla ir Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras.

 

Nuotraukos autorė - Ieva Budzeikaitė

 


 

perdavimasLietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos 20-ties įkūrimo metinių minėjimo ir vado atsisveikinimo su kovine vėliava ceremonija

 

2018 m. liepos 25 d. Lietuvos nacionalinio muziejaus Senojo arsenalo kiemelyje vyko Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos (toliau-MDV) 20-ųjų įkūrimo metinių minėjimo ir vado atsisveikinimo su kovine vėliava ceremonija.

 

Ceremonijoje dalyvavo Gynybos štabo viršininko pavaduotojas operacijoms brg. gen. Raimundas Vaikšnoras, Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas plk. ltn. Rimas Venckus, Lietuvos kariuomenės pajėgų ir brigadų vadai, buvę MDV vadai, Mokymo ir doktrinų valdybos štabo ir pavaldžių padalinių kariai ir civiliai darbuotojai.

 

,,Per 20-dešimt metų Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos karių ir civilių darbuotojų sukaupta patirtis leidžia išlaikyti aukštus karių parengimo standartus, o tai kelia pasitikėjimą ir pasididžiavimą Lietuvos kariuomene. Vadovaujant plk. D. Mockūnui Mokymo ir doktrinų valdyba puikiai susidorojo su jiems iškeltais uždaviniais. Dėkoju Jums už Jūsų tarnybą, atliktus darbus ir linkiu visokeriopos sėkmės ateities iššūkiuose“ - sveikinimo kalboje sakė Gynybos štabo viršininko pavaduotojas operacijoms brg. gen. R. Vaikšnoras

 

,,Per mano vadovavimo laikotarpį buvo tikrai daug iššūkių, su kuriais mes puikiai susitvarkėme, tai nėra mano nuopelnas, tai yra Jūsų nuopelnas, mano kaip vado funkcija buvo tik nukreipti Jus reikiama kryptimi, nurodyti gaires ir reikalui esant padėti ar patarti. Jūs esat tie specialistai, tie profesionalai, kurie atlikote visas užduotis ir susitvarkėte su mums keliamais iššūkiais. Už visa tai tariu Jums ačiū ir linkiu sėkmės ateities darbuose“ - sakė plk. Danas Mockūnas


Tarnybą krašto apsaugos sistemoje pulkininkas Danas Mockūnas pradėjo 1992 m. žvalgybos būrio vado pareigose. Nuo 1993 m. iki 1999 m. tarnavo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotame pėstininkų batalione kuopos vado ir bataliono vado pavaduotojo pareigose. Nuo 1999 m. iki 2004 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono vadas, nuo 2004 m. iki 2008 m. vykdė Krašto apsaugos ministerijos Gynybos štabo skyriaus viršininko pavaduotojo bei viršininko planavimui ir operacijoms pareigas. Nuo 2008 m. iki 2013 m. Jungtinio štabo žvalgybos valdybos J2 viršininkas, nuo 2013 m. iki 2018 m. vadovavo Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybai.

 

Už nepriekaištingą tarnybą plk. Danui Mockūnui 2013 m. įteiktas Lietuvos Respublikos Gedimino ordino riterio kryžius, karininkas skatintas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos ir Lietuvos kariuomenės medaliais „Už nuopelnus" ir „Už pasižymėjimą". Apdovanotas MPB „Geležinis Vilkas" garbės ženklu bei Jungtinių Amerikos valstijų Sausumos pajėgų medaliu „Už nuopelnus".

 

Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdyba (MDV) yra sudedamoji Lietuvos kariuomenės dalis, kurios tikslas - įgyvendinant karinio rengimo politiką krašto apsaugos sistemoje paruošti Lietuvos kariuomenės karius, gebančius vykdyti karines užduotis, vykdyti Lietuvos kariuomenės karių individualųjį rengimą ir organizuoti KAS personalo mokymą, rengti Lietuvos kariuomenės karinės srities doktrininius dokumentus, teikti Lietuvos kariuomenės kariniams vienetams kolektyvinio rengimo paramą, aprūpinti poligonais, simuliacinėmis sistemomis ir mokymo objektais, prižiūrėti karinių vienetų kolektyvinio rengimo ir kovinių parengčių vertinimą reglamentuojančių dokumentų nuostatų įgyvendinimą.

 

Daugiau nuotraukų rasite čia:

 

Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos viešųjų ryšių specialistas vyresnysis seržantas Nerijus Vitas, mob.  8 698 49123.

 

Nuotraukų autorė - Svetlana Aukštolytė

 

 


dfhd

  

Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos ir Lengvosios pėstininkų brigados „Aukštaitija“ kovinės vėliavos įteikimo metinių minėjimas

 

 

       Š. m. kovo 23 d. Vilniaus karininkų ramovėje vyko Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos ir Lengvosios pėstininkų brigados „Aukštaitija" pirmųjų kovinės vėliavos įteikimo metinių minėjimas.

 

       Iškilmingame renginyje dalyvavo LR krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, prof. dr. Valdas Rakutis, Lietuvos kariuomenės pajėgų ir dalinių vadai, vyriausieji puskarininkiai, kiti garbingi svečiai.

 

 

       „Nuo seniausių laikų dalinio vėliava yra karių vienybės ir garbingos istorijos simbolis, kuris atspindi praeities ir šių dienų puoselėjamas tradicijas ir karių kovos dvasią“ - tokiais žodžiais prof. dr. Valdas Rakutis pradėjo įžanginį pristatymą apie Lietuvos kariuomenės vėliavų istoriją ir jų svarbą. Susirinkusieji galėjo ne tik klausytis profesoriaus pristatymo, bet ir pamatyti iliustracijas bei nuotraukas, kuriose atsispindėjo vėliavose naudojami ženklai, jų svarba ir kokią vietą kovos lauke užimdavo dalinio vėliavą nešantis karys.

 

       Po išsamaus profesoriaus pranešimo vienerių metų kovinės vėliavos įteikimo proga, sveikinimo žodį tarti pakviestas krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.

 

       „Man kaip tikram aukštaičiui džiugu šiandien būti su Jumis ir kartu švęsti pirmąsias brigados „Aukštaitija“ vėliavos įteikimo metines. Tai yra tikras kovinis vienetas, kuris vykdydamas savo pareigą yra pasiruošęs ginti tėvynę. Jūsų stiprybė yra tai, kad jūsų funkcija ir jūsų darbas, pirmiausiai yra mokinti kitus. Tikriausiai nėra geresnio ir prasmingesnio darbo kaip mokinti bei ruošti karius, puskarininkius, karininkus bei rezervistus, todėl jūs esate šviesiausia kariuomenės pusė, todėl dar kartą sveikinu visus ir linkiu visiems sėkmės šiame bendrame darbe“ - sakė krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.

 

       Labiausiai nusipelniusiems kariams buvo įteikiami LR krašto apsaugos ministro, Lietuvos kariuomenės vado ir Mokymo ir doktrinų valdybos vado medaliai bei padėkos.

 

       „Lygiai prieš metus kovinė vėliava buvo įteikta simboliškai per pratybas ir simboliška yra tai, kad po metų mes švenčiame šią dieną ką tik grįžę iš pratybų, kurios yra tapę neatsiejama mūsų kasdienybės dalimi. Vėliava tai stiprybė, garbė ir vienybė, iš jos mes semiamės stiprybės, mes vienijamės aplink ją, ji skirta ne papuošti rikiuotei, tai vėliava su kuria, jei reikės mes eisime į mūšį. Dėkoju visiems, kurie prisidėjo ir prisideda prie geresnės ateities kūrimo stiprinant Lietuvos kariuomenę“ - sakė Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos ir Lengvosios pėstininkų brigados „Aukštaitija“ vadas plk. Danas Mockūnas.

 

       Perduodamas sveikinimus nuo kariuomenės ordinaro vyskupo Gintaro Grušo, Lietuvos kariuomenės vyriausiojo kapeliono plk. ltn. Rimo Venckaus, dievo palaimos už visus brigados karius, už jų idėjas, už jų siekius ir už jų artimuosius, bendrai maldai pakvietė Lietuvos kariuomenės Ordinariato vyresnysis kapelionas mjr. Remigijus Butkevičius.

 

       Šventinį renginį vainikavo Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistė, Vilniaus kamerinės operos įkūrėja, režisierė Inesa Linaburgytė, kuri atliko Vinčenco Belini (Vincenzo Bellini) bei Džiuzepės Verdžio (Giuseppe Verdi) arijas.

 

Daugiau nuotraukų rasite: čia

 

 

Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos viešųjų ryšių specialistas vyresnysis seržantas Nerijus Vitas, mob.  8 698 49123.

 

Nuotraukų autorius - gr. Paulius Rakauskas

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-09-14
Sprendimas: Fresh Media