Lietuvos kariuomenė

Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

KASP Vyčio apygardos 5-oji rinktinė, Panevėžys

 

RINKTINĖS ŠŪKIS: „Mūsų galia-meilė Tėvynei"

 

 

 

Rinktinės priešistorė


Rinktinės pirmieji kūrimosi žingsniai užfiksuoti prasidėjus bolševikų puolimams, kai 1918 m. gruodžio 29 d. Jonas Variakojis savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę ir buvo paskirtas Panevėžio apskrities apsaugos viršininku. Jonas Variakojis organizavo Panevėžio savanorių apsaugos būrį, kuris 1919 m. vasario 7 d. prie Kėdainių sulaikė bolševikų puolimą Kauno kryptimi. Mūšiuose su bolševikais karininko J. Variakojo savanorių būrys išaugo į Panevėžio atskirąjį batalioną.

 

 Jonas Variakojis

1882 m.-1963 m.

1944 m. pabaigoje, priešinantis sovietinei okupacijai, Panevėžio krašte susidarė partizanų grupės,kurios susivienijo ir įkūrė Vyčio apygardos partizanų rinktinę. Apygardos įkūrėjas ir pirmasis  vadas buvo Jonas Krištaponis.

Jonas Krikštaponis

1912 m. -1945 m.

1991 m. balandžio 22 d.  yra minima Rinktinės įkūrimo diena. Pirmuoju Rinktinės vadu tapo - Bronislovas Juozaitis.

 

 Bronislovas Juozaitis

1999 m. sausio 15 d. Rinktinei suteiktas Vyčio apygardos 5-osios rinktinės vardas
1991 m. rugpjūčio mėnesį didelė dalis rinktinės karių ginė Parlamentą, o 1991 m. gruodžio 21 d. rinktinės kariai savanoriai pradėjo saugoti Panevėžio apskrityje esančius strateginius objektus.
1992 m. gegužės 17 d. rinktinei buvo įteikta kovinė dalinio vėliava. 1992 metų pabaigoje buvo suformuota 19 kuopų.

Dabartinė KASP Vyčio apygardos 5-oji rinktinė


Rinktinę sudaro: Rinktinės štabas, Štabo ir aprūpinimo kuopa,  9  pėstininkų kuopos dislokuotos Panevėžio, Pasvalio, Biržų,  Kupiškio, Rokiškio, Anykščių, Utenos, Zarasų miestuose.
 

Rinktinės uždavinys

 

2018-2021 m. KASP Vyčio apygardos 5-oji rinktinė rengs karius ir vienetus gebančius vykdyti keliamas užduotis pagal valstybės ginkluotos gynybos, taikos meto užduočių bei tarptautinių įsipareigojimų (MINUSMA, karinė mokymo misija Ukrainoje) planus tam, kad užtikrinti planų bei tarptautinių įsipareigojimų vykdymą.

 

Rinktinės veikla


Rinktinės profesinės karo tarnybos kariai ir kariai savanoriai dalyvauja karinėse pratybose bei įvairiuose mokymuose Lietuvoje ir užsienyje. Kariai pasirengę padėti valstybės institucijoms stichinių nelaimių sukeltų padarinių likvidavimo, valstybės saugumo užtikrinimo ir kitų ne karinių grėsmių atvejais.


Vyčio apygardos 5-oji rinktinėje vyksta aktyvus kultūrinis gyvenimas. Minimos Lietuvos valstybės ir Kariuomenės atmintinos dienos. Skaitomos politologijos ir dvasinio bei pilietinio ugdymo paskaitos.


Rinktinė glaudžiai bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir jų atstovais, nevyriausybinėmis, verslo ir visuomeninėmis kultūros, sporto, informavimo priemonių organizacijomis, kitais kariniais daliniais, dvasininkija, vietiniais gyventojais, organizuoja kultūrinę, sportinę ir visuomeninę veiklą reprezentuodama Lietuvos kariuomenę.


Taip pat dalyvaujame visuose Panevėžio įgulos organizuojamuose renginiuose, kaip įgulos sudėtinė dalis.


 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2021-03-03
Sprendimas: Fresh Media