Lietuvos kariuomenė

Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Uždaviniai ir funkcijos

 

 

 

KASP EMBLEMAKASP tikslas -

Parengti Savanorių pajėgų karinius vienetus Lietuvos Respublikos sausumos teritorijos ginkluotai gynybai.

  

KASP uždaviniai:

1. Rengti karius savanorius Lietuvos Respublikos sausumos teritorijos karinei apsaugai ir gynybai, bei priimančiosios šalies paramos teikimui;

2. Palaikyti kovinę parengti Savanorių pajėgose;

3. Rengtis tarptautinėms operacijoms ir dalyvauti jose;

4. Įstatymų numatytais atvejais ir sąlygomis teikti pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;

5. Dalyvauti vykdant kandidatų į tarnybą aktyviajame rezerve paiešką ir pritraukimą

 

 

Įgyvendindamos 1 uždavinį, Savanorių pajėgos:

 1. planuoja organizuoja ir vykdo regioninės operacinės vadavietės veiklą;
 2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant valstybės ginkluotos gynybos planus;
 3. paskirsto užduotis, užtikrinančias valstybės ginkluotos gynybos planų įgyvendinimą, Savanorių pajėgų struktūriniams kariniams vienetams;
 4. organizuoja Savanorių pajėgų ir kitų Lietuvos kariuomenės karinių vienetų rengimą valstybės karinės gynybos užduočių vykdymui, bei priimančiosios šalies paramos teikimui.


Įgyvendindamos 2 uždavinį, Savanorių pajėgos:

 1. rengia Savanorių pajėgų veiklos ir kovinio rengimo planus;
 2. nustato Savanorių pajėgoms privalomus kovinio rengimo reikalavimus;
 3. organizuoja karių savanorių ir iš jų suformuotų karinių vienetų kovinį rengimą;
 4. organizuoja Savanorių pajėgų štabo, rinktinių štabų ir jungtines rinktinių pratybas ir mokymus, taip pat pratybas ir mokymus užsienyje.
 

Įgyvendindamos 3 uždavinį, Savanorių pajėgos:

 1. rengia karius savanorius ir iš jų sudarytus karinius vienetus dalyvauti tarptautinėse operacijose;
 2. papildo parengtais kariais kitus Lietuvos kariuomenės karinius vienetus, siunčiamus dalyvauti tarptautinėse operacijose.

 

Įgyvendindamos 4 uždavinį, Savanorių pajėgos:

 1. dalyvauja rengiant taikos meto užduočių (toliau - TMU) planus;
 2. paskirsto užduotis, užtikrinančias TMU įgyvendinimą, Savanorių pajėgų kariniams vienetams;
 3. organizuoja ir (arba) koordinuoja Savanorių pajėgų karinių vienetų rengimą TMU vykdymui;
 4. skiria karius savanorius ir (arba) Savanorių pajėgų karinius vienetus bei priemones TMU vykdymui.

 

Įgyvendindamos 5 uždavinį, Savanorių pajėgos:

 1. agituoja karo prievolininkus atlikti tarnybą aktyviajame rezerve;

 2. atleidžia karius savanorius iš Krašto apsaugos savanorių karo tarnybos;

 3. rengia seminarus, diskusijas, švietėjiškas akcijas ir agitacinius renginius, kuriais siekiama informuoti visuomenę apie Lietuvos kariuomenės veiklą, ugdyti patriotinę savimonę ir sudominti karine tarnyba;
 4. reprezentuoja Lietuvos kariuomenę visuomenėje: stiprina ryšį tarp kariuomenės ir visuomenės, organizuoja ir vykdo jaunimo karinį patriotinį ugdymą ir agitaciją, palaiko glaudžius ryšius su vietos bendruomenėmis, pagal savo galimybes dalyvauja viešajame gyvenime, šventėse ir renginiuose;
 5. bendradarbiauja su karių savanorių darbdaviais ir darbdavių asocijuotomis organizacijomis.

 

Savanorių pajėgos gali vykdyti ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su jų veikla.

 


 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2016-08-08
Sprendimas: Fresh Media