Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Karių ir vadų lūkesčiai

 

Naujas psichologinis nusiteikimas


"Vadovavau inžineriniam daliniui. Vienetas buvo apmokytas atlikti įvairius statybos ir remonto darbus. Toks darbo pobūdis, matyt, ir paskatino daugumą karių stoti į karo tarnybą, šio lūkesčio niekas ir nesistengė pakeisti, nes kariuomenei reikėjo specialistų. Naujoje dislokacijos vietoje šie specialistai netikėtai atsidūrė intensyvių kovos veiksmų zonoje. Dirbti ten buvo nesaugu, tad jie negalėjo daryti to, ko iš jų buvo tikimasi. Užuot dirbę savo darbą, jie turėjo patruliuoti ir užtikrinti savo komunikacijos linijų saugumą. Galiausiai inžinieriai net turėjo susišaudymų su priešininko pajėgomis. Kaip vadui, man teko sudėtingas uždavinys - palaikyti drausmę bei kovos dvasią ir kartu kuo skubiau užtikrinti, kad dalinyje įsiviešpatautų naujas psichologinis nusiteikimas".


Pagal pulkininko Novosad‘o ir kapitono Step‘o pranešimą NATO Tyrimų ir technologijų organizacijos žmogiškųjų veiksnių ir medicinos darbo grupės simpoziume (toliau - NATO TTO ŽVM-134 simpoziume)

 

Šiuolaikinėse operacijose kariai dažnai yra priversti prisitaikyti prie greitai besikeičiančios situacijos. Pavyzdžiui, kai operacijos metu kariai dirba pamainomis, jiems gali tekti atlikti užduotis, kurioms jie nebuvo rengiami. Tokie staigūs situacijos pasikeitimai nėra jokia naujiena. Jie psichologiškai veikia ir kiekvieną karį, ir visą karinį vienetą. Vadų pareiga susidoroti su pokyčiais ir suderinti vieneto kario lūkesčius su besikeičiančiais reikalavimais.

 

Kariuomenė privalo greitai prisitaikyti prie pasikeitimų, tačiau tie pasikeitimai dažnai nepateisina kario lūkesčių. Karinis personalas, taip pat ir jų šeimų nariai daug ko tikisi iš kariuomenės. Net ir plačioji visuomenė turi tam tikrų bazinių lūkesčių - ką kariuomenė turi duoti visuomenei ir kaip funkcionuoti.

 

Karinių operacijų metu atotrūkis tarp lūkesčių ir to, ką kariuomenė realiai gali pasiūlyti, turi būti kuo mažesnis. Karinis personalas tikisi, kad vadovybė aprūpins juos reikiamomis priemonėmis, užtikrinsiančiomis tarptautinės operacijos sėkmę, savo ruožtu jie yra pasiryžę aukotis ir būti lojalūs. Jei karinei vadovybei nepavyksta pateisinti šių lūkesčių, kariuomenėje gali pakrikti drausmė, sumažėti jos veiksmų efektyvumas. Šios problemos gali turėti itin neigiamų padarinių visai tarptautinei operacijai, o štai civiliniame gyvenime atotrūkis tarp lūkesčių ir tikrovės dažnai tokių padarinių nesukelia. Civiliniame gyvenime egzistuoja didesnis alternatyvių galimybių pasirinkimas.

 

Šiaip ar taip, svarbiausia - ką karinė organizacija tiesiogiai ar netiesiogiai žada kariniam personalui. Neretai operacijos metu įvykdyti duotus pažadus nėra lengva. Atotrūkiui tarp lūkesčių ir tikrovės panaikinti dažnai tiesiog pristinga laiko. Vis dėlto lūkesčių valdymas yra lemiamas veiksnys išlaikant kario motyvaciją.


Šis straipsnis pateikia bendrąsias gaires, kuriomis vadovaudamasi karinė vadovybė gali sudaryti palankią aplinką problemoms, susijusioms su nepasiteisinusiais lūkesčiais, spręsti.

 

Pateiktose rekomendacijose atsispindi bendrieji gero vadovavimo principai. Atrodo, jos padiktuotos sveiko proto, tačiau patyrus stresą, net „elementarios" tiesos, dėl kurių sutaria visi vadai, gali būti greitai pamirštamos.


Pasiaukojimo stoka


Apklausiant puskarininkius operacijos metu, dažniausiai skųstasi dėl to, kad jaunesnieji štabo karininkai retai lankosi daliniuose, ypač ten, kur sunkios gyvenimo sąlygos. Savaime suprantama, kariai manė, kad jų vadai vengia nepatogumų, nenori kelti kojos iš kondicionuojamų vadavietės patalpų ir vykti ten, kur paprasti kariai kenčia keturiasdešimties laipsnių karštį. Įdomiausia, kad puskarininkiai nesipiktina tuo, kad jų vadai dirba kondicionuojamose patalpose, nors jie tokių sąlygų ir neturi, juos žeidžia akivaizdi vadų pasiaukojimo stoka ir nenoras lankytis pas juos.

Pagal pulkininko leitenanto Castro ir kolegų pranešimą NATO TTO ŽVM-134 simpoziume

 

 

Skaitykite kitus skyrius:

 

Lūkesčiai ir kariuomenė

 

Reakcija į nepateisintus lūkesčius

 

Kaip vadas sprendžia lūkesčių valdymo klausimus

 

Lūkesčių konflikto sureguliavimas

 

Tinkamo mikroklimato sukūrimas

 

 

Tekstas iš knygos "Psichologinės paramos teikimas visuose tarptautinės operacijos ciklo etapuose: vado knyga - vadovas". Knygą PDF formatu galite atsisiųsti čia.

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-01-23
Sprendimas: Fresh Media